Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Nasil Kandiriliyoruz

Allahýnaskeri

New member
Katılım
14 Mar 2005
Mesajlar
78
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Allah'ın selamı üzerinize olsun

Hepimiz biliyoruz Allah'ın kitabı tam, eksiksiz ve kusursuzdur. Ne yazık ki bu kusursuz kitaba müslümanlar hadis kitaplarını şirk koşmakta ve Kuran'ı bu uydurma hikayelere göre yorumlamakta / çevirmektedirler. Hadislerin güzel kitabımızı nasıl kirlettiğini ve hayali ritüeller oluşturduğunu göstermeye çalışacağım inşallah.

KANDIRMACA 1: NAMAZ!

Namaz (farsça'da dua demektir) gerçekten 5 vakit mi, kıldığımız gibi mi, öyleyse bu detaylı kitapta niye hiçbir detayı yok. Bu sorulara Kuran ışığında cevap aramaya çalışacağız. Lütfen sabırlı bir şekilde okuyun ve bu süre içerisinde dogmalarınızı kafanızdan silmeye çalışın.

Salat = Namaz mı?

96:09-12 Gördün mü şu men edeni (engelleyeni), namaz kılarken bir kulu (namazdan)? Gördün mü, ya o doğru yolda olur, yahut tâkvayı emrediyorsa?

Bu ayet oku ile başlayan peygamberimize inen İLK AYETTİR ve namazdan bahsetmektedir. Hani namaz Hz. Muhammed miraca çıkarken emredilmişti?

08:35 Onların Beyt yakınındaki namazları (*salatları) da ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. (Ey kâfirler!) İnkar etmekte olduğunuz şeylerden ötürü şimdi azabı tadın!

Kafirler nasıl namaz kılmıştır?

02:239 Eğer (herhangi bir şeyden) korkarsanız namazlarınızı yürüyerek yahut binmiş olarak kılın. Güvene kavuştuğunuz zaman, siz bilmezken Allah’ın öğrettiği şekilde O’nu anın.

Devede namaz kılabilen biri var mı?

05:106 Ey iman edenler! Birinize ölüm gelip çatınca vasiyet esnasında içinizden iki adalet sahibi kişi aranızda şahitlik etsin. Yahut seferde iken başınıza ölüm musibeti gelmişse sizden olmayan, başka iki kişi (şahit olsun). Eğer şüpheye düşerseniz o iki kişiyi namazdan sonra alıkoyar, “Bu vasiyet karşılığında hiçbir şeyi satın almayacağız, akraba (menfaatine) de olsa; Allah (için yaptığımız) şahitliği gizlemeyeceğiz, (aksini yaparsak) bu takdirde biz elbette günahkarlardan oluruz” diye Allah üzerine yemin ettiriniz.

tahbisunehüma mim badis salati feyuksimani billahi
Onları (kendileri) namaz kıldıktan sonra alıkoyar, Allah üzerine yemin ettirirsiniz.

Bizden olmayan biri nasıl namaz kılacak?

70:19 Gerçek şu ki insan pek hırslı yaratılmıştır. Kendisine fenalık dokununca basar bağırır. Ona imkan verildiğinde ise pinti kesilir. Ancak şunlar öyle değildir: namaz kılanlar, ki onlar namazlarında devamlıdırlar.

Ayet genel olarak insanlardan bahsediyor inananlardan değil, hristiyanlar ve yahudiler nasıl namaz kılmıştır?

17:29-31 Bunun üzerine Meryem çocuğu gösterdi. Biz, dediler, Beşikteki bir sabi ile nasıl konuşuruz? Çocuk şöyle dedi: “Ben Allah’ın kuluyum. O, bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım o beni mübarek kıldı; yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti.”

Hz. İsa nasıl namaz kılmıştır? Bizim gibi mi? Namazın sonunda Peygamberimiz ve İsmail (sav) a selam mı gönderiyorlardı? Niye diğer peygamberlere de selam gönderilmiyor? Kuran peygamberler arasında ayrım yapmamayı öğütlemiyor mu?

Sad Lâm Vav: dua, dua etmek; yalvarma, yakarış; konuşma, söylev, nutuk; övgü, methiye; nimet; meydana getirmek, sebep olmak; yakından takip etmek, izlemek, uymak, bağlı kalmak; hayvanın kuyruğunun çıktığı yer, but.

Kuran'da bu anlamların hangilerinin kullanıldığını hiçbir hadise başvurmadan çözmemiz lazım zira Kuran tam ve detaylı bir kitaptır.

75. Ayet:
31. İşte o, (Peygamberin getirdiğini) doğru kabul etmemiş, namaz (?) da kılmamıştı
32. Aksine yalan saymış ve yüz çevirmişti.

Ayeti mantık süzgecinden geçirirsek makul olmadığını idrak edebiliriz. Allah fiziksel olarak artık otomatikleşmiş hareketlere niye bu kadar dikkat etsin? Namaz kılıp zina eden, hırsızlık yapan, mezardaki ölüden medet uman, adam öldüren, içki içen, kumar oynayan ayete göre namaz kılması koşuluyla cennete girebilir. Burda başka dikkat etmemiz gereken şey namaz (?) kelimesinin yalan üz çevirmenin tam zıttına konmuş olmasıdır. Bu da yakından izleme, bağlı kalma anlamlarının daha olası olduğunun bir göstergesidir.

Benim çevirim:
31. İşte o, (Peygamberin getirdiğini) doğru kabul etmemiş, (ona) uymamıştı da.
32. Aksine yalan saymış ve yüz çevirmişti.

19:60-61 Nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki, bunlar namazı bıraktılar; NEFİSLERİNİN ARZULARINA UYDULAR. Bu yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekecekler. Ancak tevbe edip, iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler hariçtir. Bunlar, cennete, girecekler. Ve bir haksızlığa uğratılmayacaklardır.

Namazı bırakınca kişi nefsini izliyormuş ayete göre. Peki NEYİN İZLENMESİ GEREKİYOR? Benim devamlı 5 vakit namaz kılıp nefsini izleyen arkadaşlarım vardı. Ayete göre böyle birşey olamaz. Görülüyor ki buradaki salat yine "dua" değil "bağlılık"tır. Kuran'a bağlılık.

29:45 (Resûlüm!) Sana vahyedilen kitabı oku ve namazını kıl. Muhakkak ki, namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.

Aynı şey bu ayet için de geçerli. Kılınan namaz kötülüklerden uzaklaştırmakta mıdır? HAYIR! Dediğim gibi çok arkadaşım var namaz kılıyor ama eline fırsat geçince zinadan ya da diğer günahlardan kaçınmıyor.

NAMAZ KILMAYANLAR GÜNAHKÂR MI?

Gelenekçi Müslümanlar 74:43 numaralı ayete dayanarak 5 vakit namaz kılmamanın günah olduğunu ve kılmayanların cehenneme gireceğini iddia ediyorlar.

74:41-43 Günahkârların (mücrimîn) durumunu: “Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir?” diye sorarlar. Onlar şöyle cevap verir: “Biz namaz kılanlardan değildik”...

Mücrim kelimesinin tüm kullanıldığı ayetleri çıkarırsak Kuran’da kimlere mücrim dendiğini şöyle özetleyebiliriz:

1. Peygamberleri yalanlayanlara:

Eğer seni yalanlarlarsa de ki: “Rabbiniz geniş bir rahmet sahibidir. Bununla beraber O’nun azabı, suçlular (mücrimîn) topluluğundan uzaklaştırılamaz. (06:147)

2. Ayetleri yalanlayanlara:

Bizim ayetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı kibirlenmek isteyenler var ya, işte onlara gök kapıları açılmayacak ve onlar, deve iğne deliğine girinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları (mücrimîn) işte biz böyle cezalandırırız. (07:40)

3. Dinden çıkanlara:

(Boşuna) özür dilemeyin; çünkü siz iman ettikten sonra tekrar kâfir oldunuz. Sizden (tevbe eden) bir grubu bağışlasak bile, bir gruba da suçlu (mücrim) olduklarından dolayı azap edeceğiz. (09:66)

4. Allah’a karşı yalan uyduranlara:

Öyleyse kim Allah’a karşı yalan uydurandan veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalimdir! Bilesiniz ki, suçlular (mücrimîn) asla iflah olmazlar. (10:17)

5. Refah içinde nefsine uyanlara:

Sizlerden önceki asırlarda yeryüzünde (insanları) bozgunculuktan alıkoyacak faziletli kimseler bulunsaydı ya! Fakat onlardan kurtuluşa erdirdiğimiz az bir kısmı müstesnadır. Zulmedenler ise, kendilerine verilen refahın peşine düştüler. Zaten günahkâr (mücrim) idiler. (11:116)

6. Peygamberlerin düşmanlarına:

(Resûlüm!) İşte biz böylece her peygamber için suçlulardan (mücrimîn) düşmanlar peydâ ettik. Hidayet verici ve yardımcı olarak Rabbin yeter. (25:31)

7. Allah’ın ayetleri hatırlatıldığında yüz çevirenlere:

Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir! Muhakkak ki biz, günahkârlara (mücrimîn), layık olduğu cezaları veririz. (32:22)

8. Kuran’a ve daha önceki kitaplara inanmayanlara:

Kâfir olanlar dediler ki: “Biz hiçbir zaman bu Kuran’a ve bundan önce gelen kitaplara inanmayacağız.” Sen o zalimleri, Rablerinin huzurunda tutuklanmış, birbirlerine söz atarlarken bir görsen! Zayıf sayılanlar, büyüklük taslayanlara: “Siz olamasaydınız elbette biz inanan insanlar olurduk,” derler. Büyüklük taslayanlar, zayıf sayılanlara (kıyamet gününde): Size hidayet geldikten sonra sizi ondan biz mi çevirdik? Bilakis siz suç işliyordunuz.” derler. (34:30-31)

9. Teslimiyet göstermeyenlere:

Öyle ya, (Allah’a) teslimiyet gösterenleri, (o) günahkârlarla (mücrimîn) bir tutar mıyız hiç? (68:35)

10. Lut, Hud, Firavun ve diğer yok edilen kavimlere.

Özetten de anlaşıldığı üzere mücrimîn kelimesi hiçbir ayette inanan kimseler için kullanılmamıştır. Salat kimlere farzdır?

...çünkü salat müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır. (04:103)

Salat yalnızca müminlere farz olduğu halde neden bu kişiler “biz namaz kılmıyorduk” desin ki? Böyle bir şeyi inananların demesi gerekmiyor mu?

(DEVAM EDECEK)
 

Allahýnaskeri

New member
Katılım
14 Mar 2005
Mesajlar
78
Tepkime puanı
1
Puanları
0
11:114 VE 17:78

Geleneksel çeviri:
11:114 Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl! Çünkü iyilikler, kötülükleri giderir. Bu, algılaması olanlara bir öğüttür.

17:78 Güneşin kaymasından, gecenin kararmasına kadar namazı kıl; bir de kıraatıyle seçkin olan sabah namazını; çünkü sabah Kur'an'ı gerçekten şahitlidir.

Görüldüğü üzere BELLİ BİR ZAMAN DİLİMİNİN BELİRTİLDİĞİ namaz (?) emirleri sadece peygamberimiz (sav) a verilmiştir? Nasıl aşağıdaki ayetleri üstümüze alamazsak yukarıdaki ayetleri de üstümüze alamayız.

33:45 Ey peygamber, Biz seni hakka bir şahit, hem bir müjdeci, hem bir gocundurucu (uyarıcı) olarak gönderdik.

05:67 Ey şanlı Peygamber, sana Rabbinden her indirileni tebliğ et! Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Emin ol, Allah, kafirleri muratlarına erdirmeyecektir.

68:04 Ve herhalde sen, pek büyük bir ahlak üzerindesin.

Kuran'da bazı sureler sadece inananlara, bazıları kafirlere, bazıları Hz. Muhammed'in hanımlarına vs vs verilmiştir. Bu ayetler sadece Hz. Muhammed'e olan vahiylerdir.

Peki bu ayetlerdeki, Peygamberimizin yapması gereken salat neydi? Biliyorsunuz ki Peygamberimiz mesajı yaymak için konuşmalar, söylevler yapıp halkı Allah yoluna çağırıyordu. Salat'ın da konuşma, söylev, nutuk anlamlarının olması ve bu ayetlerin sadece peygambere söylenmesi bu anlamın kullanıldığının işaretidir.

11:114 Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın saatlerinde konuşma / söylev yap! Çünkü iyilikler, kötülükleri giderir. Bu, algılaması olanlara bir öğüttür.

17:78 Güneşin kaymasından, gecenin kararmasına kadar konuşma / söylevi yerine getir; bir de kıraatıyle seçkin olan sabah söylevini / konuşmasını; çünkü sabah Kur'an'ı gerçekten şahitlidir.

29:45 (Resûlüm!) Sana vahyedilen kitabı oku ve söylevi yerine getir. Muhakkak ki, söylev, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak (zikir) elbette daha büyüktür. Allah yaptıklarınızı bilir.

17:110 De ki: "Allah deyin, Rahman deyin; hangisini derseniz, hep O'nundur, o en güzel isimler. Bununla beraber namazında çok bağırma, çok da gizleme; ikisinin arası bir yol tut.

Namazını bağırarak kılan var mıdır? Niye böyle bir uyarı gereği duyulmuştur? Neden yine ayet sadece peygamberimize verilmiştir? Bu ayette Hz. Muhammed'in konuşma (salat) yaptığının bir göstergesidir.

PEKİ NAMAZ BAĞLILIK YA DA SÖYLEV İSE ÖNCE NEDEN ELLERİMİZİ YIKIYORUZ?

04:43 Ey iman edenler, SARHOŞKEN NE SÖYLEDİĞİNİZİ BİLİNCEYE KADAR; cünüp iken de -yolcu olmanız hariç- guslünüzü edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz ya da biriniz hacet yerinden gelir veya kadınlara dokunup da su bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa teyemmüm edin; niyetle yüzünüze ve ellerinize sürün. Gerçekten Allah çok affedici ve günahları bağışlayıcıdır.

05:06 Ey iman edenler, namaza kalkacağınız vakit, yüzlerinizi, dirseklere kadar; ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshadip topuklara kadar ayaklarınızı (yıkayın). Eğer cünüpseniz tastamam yıkanın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz veya biriniz hacet yerinden gelmişse ya da kadınlara dokunmuş olup da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin, niyetle o topraktan ellerinize ve yüzlerinize sürün. Allah'ın muradı sizi sıkıntıya koşmak değildir; fakat O, sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor ki, şükredesiniz.

Arapça bilenler müstesna kimse geleneksel namazı kılarken ne dediğini bilmemektedir yani 4:43 ayetine uymamaktadır. Bu ayetlerde de söylev / konuşma anlamı kullanıldığı kanaatindeyim. Allah söyleve katılanların temiz olmasını ve ne dediği bilir durumda olmasını istemektedir. Çünkü kafası bulanık söyleve atılırsa kişi Allah'ın sözleriyle dalga geçebilir. Bir başka dikkat edilecek husus ayetin "sarhoşken namaz kılmayın" değil "namaza yaklaşmayın" demesidir.

73:02-04 (Ey Peygamber) gece kalk, pek azı hariç, yarısı, yahut ondan biraz eksilt (yarısından az kalk) veya artır (buna ilave et, yarısından ziyade kıl) ve Kur'an'ı ağır ağır, güzel güzel oku!

PEYGAMBERİMİZ akşam konuşmasını / söylevini yerine getirirken Kuran'ı ağır ağır okuyacak, BİZ DEĞİL. Mesajı aldıktan sonra ayetleri tekrar tekrar okumanın ne anlamı var? Allah neden böyle bir şey yapmamızı istesin? Hz. Muhammed mesajı yaymaya çalışıyordu normal olarak da Kuran'ı hergün farklı simalara okuyordu. Onun hergün okuması gayet normal.

HANGİ NAMAZ KISALTILACAK?

101. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kâfirlerin size kötülük etmelerinden endişe ederseniz, namazı (mines* salâh) kısaltmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz kâfirler, sizin apaçık düşmanınızdır.

102. Sen de içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman, onlardan bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar, silahlarını (yanlarına) alsınlar, böylece (namazı kılıp) secde ettiklerinde (diğerleri) arkanızda olsunlar. Sonra henüz namazını kılmamış olan (bu) diğer gurup gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar ve onlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. O kâfirler arzu ederler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil olsanız da üstünüze birden baskın yapsalar. Eğer YAĞMURDAN YARALANIRSANIZ yahut hasta bulunursanız silahlarınızı bırakmanızda size günah yoktur. Yine de tedbirinizi alın. Şüphesiz Allah, kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.

103. Namazı bitirince de ayakta, otururken ve yanınız üzerinde yatarken (daima) Allah'ı anın. Huzura kavuşunca da namazı dosdoğru kılın; çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır.

Çok güvendiğimiz çevirmenler namazı korumak için ne kadar mantığa ters düşse de yukarıdaki ayetleri aynen böyle çevirmektedirler. Müslümanlarda bu ayetlere bakarak savaş zamanında namazlarını kısaltabileceklerini düşünmektedirler. Sorular:

- Min (-den, -dan) kelimesi niye çevrilmiyor, gereksiz mi?
- 4:94'ten 4:103'e kadar hep savaşla ilgiliyken birden Peygamberimiz niye namaz kıldırmaya başlamıştır?

Ayetler:
4:94
Allah yolunda sefere çıkanlara hidayet var.
4:95
Evde oturanlar ve SAVAŞANLAR bir değildir.
4:96
Savaşanlara mükafat.
4:97
Evde oturanlara ceza.
4:98 / 4:99
Müstesnalar.
4:100
Sefere çıkıp ölenlere ödüller.
4:101
Kafirlerden zulüm görmekten korkuyorsanız (savaş) bağlılıklarınızı yerine getirmemenizde bir sorun yok.
4:102
Savaşa hazırlıklar.
4:103
Savaştan sonra Allah'ı hatırlama.

- Namaz kaç rekat ki kısaltılacak? Niye hiç bundan bahsetmiyor? Gece yarısı seferdeysek hangi namazları kısaltıcağız?
- Cümleye bakarsak namazı kısaltmanın günah olduğunu çıkartırız. Allah'ı hatırlamak için yapılan birşeyi kısaltmak niye günah olsun?
- Silah ne zaman taşınır? Elinde silah namaz kılan kaç kişi var?
- Yağmur yaralanmaya neden olur mu?

Benim çevirim:

101. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kâfirlerin size eziyet etmelerinden endişe ederseniz, (sefere gitme) bağlılığınızdan / yükümlülüklerinizden kesmede size bir günah yoktur. Şüphesiz kâfirler, sizin apaçık düşmanınızdır.

102. Sen de içlerindeyken onların bağlılıklarını / yükümlülüklerini yerine getir, onlardan bir kısmı seninle beraber dursunlar, silahlarını (yanlarına) alsınlar, böylece itaat ettiklerinde / riayet ettiklerinde (diğerleri) arkanızda olsunlar. Sonra henüz bağlılığını / yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan (bu) diğer gurup gelip seninle beraber bağlılıklarını / yükümlülüklerini yerine getirsinler ve onlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. O kâfirler arzu ederler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil olsanız da üstünüze birden baskın yapsalar. Eğer YAĞMURDAN YARALANIRSANIZ yahut hasta bulunursanız silahlarınızı bırakmanızda size günah yoktur. Yine de tedbirinizi alın. Şüphesiz Allah, kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.

103. Bağlılığı / yükümlülüğü bitirince de ayakta, otururken ve yanınız üzerinde yatarken (daima) Allah'ı anın. Huzura kavuşunca da nutuk / söylevi yerine getirin; çünkü nutuk / söylev müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır. (11:114, 17:78)

Görüldüğü gibi yağmur ok yağmurudur ve ortam savaş ortamıdır. Peygamber de imamlık değil komutanlık yapmaktadır. Kuranda secde ve salat (namaz?)kelimelerinin yanyana geçtiği TEK AYET budur.

(DEVAM EDECEK)
 

Allahýnaskeri

New member
Katılım
14 Mar 2005
Mesajlar
78
Tepkime puanı
1
Puanları
0
GELENEKSEL NAMAZ ALLAH İLE DALGA GEÇMEKTİR!

Geleneksel namaz kılanların şu soruları düşünmesi gerekiyor:

1. Allah "ekber" (daha büyük) midir? Bana Kuran'dan bir tane "Allahu Ekber" gösterin.

07:180 En güzel isimler Allah'ındır; O'na onlarla dua edin. O'nun isimlerinde ters bir tutum izleyenleri bırakın. Yapıp ettiklerinin cezasını çekeceklerdir.

20:08 Allah'tır O. İlah yok O'ndan başka. En güzel isimler O'nundur.

2. Allah'ın önünde namaz kıldığını sanan kişi Allah'a şunları söylemektedir, mesela kâfirun suresini okuyacak diyelim:

De ki: "Ey nankör kâfirler! Kulluk etmem sizin kulluk ettiğinize. Siz de ibadet etmezsiniz benim ibadet ettiğime. Kul değilim sizin taptığınıza, Ve ibadet edenler değilsiniz benim ibadet ettiğime. Sizin dininiz size, benim dinim bana!"

İhlas suresini okursa:

De ki: “O Allah birdir, Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.”

Bunun gibi 3. şahsa hitap edilmesi istenen şeyler Allah'a söylenmektedir. Allah böyle bir dua emretti mi?

02:129 Ey Rabbimiz! ONLARA, içlerinden SENİN AYETLERİNİ OKUYACAK, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek BİR PEYGAMBER GÖNDER. Çünkü üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan sensin.

13:30 (Ey Muhammed!) Böylece seni, kendilerinden önce nice ümmetlerin gelip geçtiği bir ümmete gönderdik ki, sana vahyettiğimizi ONLARA OKUYASIN. Onlar Râhman’ı inkar ediyorlar. De ki: “O, benim Rabbimdir. O’ndan başka tanrı yoktur. Sadece O’na tevekkül ettim ve dönüş sadece O’nadır.

27:92 Ve Kuran’ı OKUMAM (emredildi). Artık KİM DOĞRU YOLA GELİRSE, yalnız kendisi için gelmiş olur; kim de saparsa ona de ki: Ben sadece uyarıcılardanım.

29:45 (Resûlüm!) SANA VAHYEDİLEN KİTABI OKU ve salat yap. Muhakkak ki, salat, hayasızlıktan ve kötülüklerden alıkoyar. Allah’ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.

Dikkat edin cümle Peygamberimizden ona indirileni okumasını ve salat yapmasını istemektedir. Salatında indirilenleri okumasını istememektedir.

29:51 KENDİLERİNE OKUNMAKTA OLAN Kitabı sana indirmemiz onlara yetmemiş mi? Elbette iman eden bir kavim için onda rahmet ve ibret vardır.

31:07 ONA AYETLERİMİZ OKUNDUĞU ZAMAN, sanki bunları işitmemiş, sanki kulağında ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir. Sen de ona acıklı bir azabın müjdesini ver!

3. Kaza namazı hangi ayette emredilmiştir? Hastayken oruç tutmamamızın günah olmadığı ve daha sona tutabileceğimiz yazmaktadır? Namaz gibi daha çok fiziksel aktivite isteyen şeyin kazasına niye değinilmemiştir de uydurma hadislere bakmak zorunda kalıyoruz?

Bu yazdıklarımı sadece KURAN'a inananlar anlayacaktır. Hadisleri veya hocalarını veli edinmiş kişilerin anlamasını beklemiyorum ve istemiyorum da. Kuran eksiksiz ve tamdır.

Yakında websitem olacak orada diğer kandırmacalardan ve hadislerin dinimizi nasıl bozduğundan bahsedeceğim. Özetle diğer kandırmacalar:

Zekat= arınma (hiçbir ama hiçbir ayette para ile ilgili kullanılmamış, fakirlere verilecek para sadakadır ve malımızdan fazla olanı / arta kalanı vermemiz emredilmiş)
Beyt= ev (mecazi anlam, sistem)
Kıble= yön (dikkat hiçbir ayette namazda kıbleye dönün demiyor!)
Mescid=riayet etme (hali)
Mescidi Haram= haramlara riayet etme, uyma
Secde= itaat etmek
Rükû= tevazü göstermek, boyun eğmek

Görüldüğü gibi arap müşrikler ve ateşetapanlar (buhari, müslim vs tüm hadis toplayıcıları iran'lı yani Pers'li. Persliler bizim namaz dediğimiz şeyi uyguluyorlardı hem de günde 5 kere aynı bizim gibi secde ve rüku ederek. sitemde okuyacaksınız.) hadislerin yasağının kaldırılmasını fırsat bilip dinimizi bozmak için ellerinden geleni artlarına koymamışlar.

Kendinize iyi bakın, yakında inşallah sadece ALLAH'A inananlar için hazırladığım sitemde buluşuruz.

17:36 Bir de hiç bilmediğin bir şeyin peşine düşme; çünkü kulak, göz, gönül; bunların her biri ondan sorumludur.
 

phpcooker

New member
Katılım
9 Mar 2005
Mesajlar
64
Tepkime puanı
2
Puanları
0
bu kadar ince ve saçma araştırmaları ve kabullenmeyişleri sadece
ATEİST olanlar yapıyor

sende islamiyetgercekleri gibi adınıda radikal seçmişsin

Allah seni acı bir azapla akıllandırsın
 

phpcooker

New member
Katılım
9 Mar 2005
Mesajlar
64
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Dikkat edin cümle Peygamberimizden ona indirileni okumasını ve salat yapmasını istemektedir. Salatında indirilenleri okumasını istememektedir.

Allah cezanı versin
 

Allahýnaskeri

New member
Katılım
14 Mar 2005
Mesajlar
78
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Niye birbirimize beddua ediyoruz (yani bana ediyorsunuz)? Yapıcı bir şekilde tartışabiliriz. Siz de katılmadığınız yerleri gösterin yapıcı olsun eleştiriniz yıkıcı değil.
 

phpcooker

New member
Katılım
9 Mar 2005
Mesajlar
64
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Müslümanlarin Senin Saçmaliklarinla Uğraşacak Vakti Yok
Amerika Israil Kanimizi Emerken Sen Burda Hadis Lere Laf Atiyorsun
Yanliş Yapiyorsun

Gerek Yok

Allah Seni Bildiği Gibi Yapsin- Beddua Değil
 

Allahýnaskeri

New member
Katılım
14 Mar 2005
Mesajlar
78
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Amerika ve İsrail müslüman toplumuna ne kadar zarar verdiyse ne yazıkki bu hadisler de dinimize o kadar vermiş. Onun için tartışıyorum. İsterseniz Irak savaşını da tartışabiliriz benim için hava hoş.
 

phpcooker

New member
Katılım
9 Mar 2005
Mesajlar
64
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Kuran o zamana değil tüm zamanlara hitab etmiyormu
o zaman bie değeri kalırmıydı
 

Allahýnaskeri

New member
Katılım
14 Mar 2005
Mesajlar
78
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Bazı ayetler sadece Peygamberimize bazıları sadece Peygamberin hanımlarına vs vs indirilmiştir. Şimdi Peygamberimiz ve hanımları yaşamamaktadır. Ebu Leheb de ;) Yani zamanın da etkisi olmuştur. Ayetlerin indirilmesinde zamanı göz önüne almazsak bazen Kuran müşrikleri boğazlayın der bazen onlar size savaş açmadan siz de açmayın der.
 

phpcooker

New member
Katılım
9 Mar 2005
Mesajlar
64
Tepkime puanı
2
Puanları
0
ebu leheb Allah düşmanlarını simgeler
ve o tip insanların sonu hep Ebu leheb gibi olacaktır.
Peygamberimizin şahsı için inmişayetlere denecek bir şey yok o ayetlerde onun sözlerini kabul etmeyen sizin gibi insanları uyarmak için gelmiştir.
 

Allahýnaskeri

New member
Katılım
14 Mar 2005
Mesajlar
78
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Hadislerin Peygamberimizin sözü olduğuna dair 100 % kanıtın mı var? Kuran Peygamberimizin sözüdür.

69:40-O (Kur'an), hiç şüphesiz şanlı bir peygamberin getirdiği sözdür.

69:41-Ve O, bir şair sözü değildir. Siz pek az inanıyorsunuz!

69:42-Bir kahin sözü de değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz!

69:43-O, alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir.
 

phpcooker

New member
Katılım
9 Mar 2005
Mesajlar
64
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Hadislerin Peygamberimizin sözü olduğuna dair 100 % kanıtın mı var? Kuran Peygamberimizin sözüdür
KARDEŞ
BİR EMEVİLER ABBASİLER DÖNEMİ GEÇMİŞ yüzlerce hadis uydurulmuş olanlar silinmiştir ama hepsini kötüleyemezsin.

peygamberimizin benim söylediklerim kurana ters düşerse onları almayınız demiştir. ölçü budr yani
kurana ters düşmedikçe hadis hadistir
 

Allahýnaskeri

New member
Katılım
14 Mar 2005
Mesajlar
78
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Sen öyle diyorsun ben hiçbirini kabul etmiyorum sadece Kuran'a uyuyorum. Benim hadislere ihtiyacım yok. Nasıl 240 yıl kimsenin ihtiyacı olmadıysa benim de yok. Daha fazla bu konuyu irdelemeye de gerek yok sanırım.
 

E R H A N

New member
Katılım
14 Ocak 2005
Mesajlar
555
Tepkime puanı
14
Puanları
0
Yaş
45
Konum
istanbul
Web sitesi
www.hidayetcagý.com
kardeş bu yolla sorularına cevap alamazsın tek tek sor inşaallah


mesela:

96:09-12 Gördün mü şu men edeni (engelleyeni), namaz kılarken bir kulu (namazdan)? Gördün mü, ya o doğru yolda olur, yahut tâkvayı emrediyorsa?

Bu ayet oku ile başlayan peygamberimize inen İLK AYETTİR ve namazdan bahsetmektedir. Hani namaz Hz. Muhammed miraca çıkarken emredilmişti?
demişsin


ilk ayet değildir o ilk 5 ayeti indi benim bildiğim

miraçta emredilmedi namaz
namaz hep kılınıyordu
hz. isa da musa da nuh ta ibrahim de hatta adem de
secde ediyorlardı Allah a namaz kılıyorlardı

Allah onca ayette namaz kılın diyor

RUM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne).
O’na (Allah’a) yönel (Allah’a ulaşmayı dile) ve böylece O’na (Allah’a karşı) takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma.
sadece bi tanesi


lütfen sorularını tane tane sor
tamam hadislerin çok büyük bi kısmı yalan hadis olabilir
ama bu hepsi yalan anlamına gelmez
 

Allahýnaskeri

New member
Katılım
14 Mar 2005
Mesajlar
78
Tepkime puanı
1
Puanları
0
E R H A N' Alıntı:
kardeş bu yolla sorularına cevap alamazsın tek tek sor inşaallah


mesela:

96:09-12 Gördün mü şu men edeni (engelleyeni), namaz kılarken bir kulu (namazdan)? Gördün mü, ya o doğru yolda olur, yahut tâkvayı emrediyorsa?

Bu ayet oku ile başlayan peygamberimize inen İLK AYETTİR ve namazdan bahsetmektedir. Hani namaz Hz. Muhammed miraca çıkarken emredilmişti?
demişsin


ilk ayet değildir o ilk 5 ayeti indi benim bildiğim

miraçta emredilmedi namaz
namaz hep kılınıyordu
hz. isa da musa da nuh ta ibrahim de hatta adem de
secde ediyorlardı Allah a namaz kılıyorlardı

Allah onca ayette namaz kılın diyor

RUM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne).
O’na (Allah’a) yönel (Allah’a ulaşmayı dile) ve böylece O’na (Allah’a karşı) takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma.
sadece bi tanesi


lütfen sorularını tane tane sor
tamam hadislerin çok büyük bi kısmı yalan hadis olabilir
ama bu hepsi yalan anlamına gelmez

Allah'ın selamı üzerine olsun.

Sabırla oku Erhan kardeşim.

11:01 Elif, Lam, Ra. Bu, hikmet sahibi ve herşeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da AYRINTILI OLARAK AÇIKLANMIŞ bir Kitaptır.

07:03 Rabbinizden SİZE İNDİRİLENE (Kur'an'a) UYUN. O'nu bırakıp da başka dostların peşlerinden gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!

06:155 İşte bu (Kur'an), bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. BUNA UYUN ve Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin.

06:106 Rabbinden SANA VAHYOLUNANA UY. O'ndan başka tanrı yoktur. Müşriklerden yüz çevir.

1. 96. sure vahyedilen ilk suredir.
2. Hadislere göre namaz peygamberimize miraca çıkarken emrolunmuş ve pazarlıktan (!) sonra 50 den beş vakte kadar indirilmiştir.
3. Namaz hep kılınıyorduysa, İbrahim (sav), İsa, Musa ve takip edenleri nasıl kıldılar? Kendilerine inan kitaptan mı sureler okudular, namazlarının sonunda Peygamberimize selam mı verdiler? Peygamberimiz namazının sonunda kendine ve ailesine selam mı gönderiyordu?
4. Namaz kıl, bir çeviridir. Örneğin Edip Yüksel (hemen adama yüklenmeyin 3 vakit namaz kılan biri) Kıyamet Suresinin 31. ayetini şöyle çevirmiş:

Edip Yüksel
31. O ne doğruladı, ne de destekledi;
-------------------------------------------------------
Edip Yüksel
32. Fakat yalanladı ve yüz çevirdi.

Diğer geleneksel çeviriler aynı ayeti "namaz kıldı" diye çevirmişler. Kanıtları ne? Hani nerde namaz Kuran'da. Allah herşeyi DETAYLI açıklamış. Miras hakları, kiminle evlenip kiminle evlenemeyeceğimiz vs vs. Abdest de çok detalı bir şekilde açıklanmış (her ne kadar ağız ve burun daha sonra Kuran'ı eksik görenler tarafından eklense de). Niye namaz açıklanmamış? Şöyle düşün ben yeni müslüman olmuş biriyim, bir Kuran elime geçti ondan nasıl namaz kılınacağını adım adım öğrenebilir miyim? 4 4 2 3 sistemini bana Kuran dan kanıtlar mısın?

Namaz bağlı kalma, yakından izlemedir. Aşağıdaki ayeti dikkatle oku:

02:83 Ve bir vakit İsrailoğullarından ŞÖYLE BİR SÖZ ALMIŞTIK: "Allah'tan başkasına tapmayacaksınız, ana-babaya, yakınlığı olanlara, öksüzlere ve biçarelere de iyilik yapacaksınız. İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekatı verin." Sonra pek azınız müstesna olmak üzere sözünüzden döndünüz, hala da dönüyorsunuz!

Söz almak nasıl olur. Bir takım şartlara esaslara dayanmaz mı. Allah namaz kılmalarını değil sözlerine ya da kitaplarına bağlı kalıp kendilerini arındırmalarını istiyor.

02:83 Ve bir vakit İsrailoğullarından ŞÖYLE BİR SÖZ ALMIŞTIK: "Allah'tan başkasına tapmayacaksınız, ana-babaya, yakınlığı olanlara, öksüzlere ve biçarelere de iyilik yapacaksınız. İnsanlara güzel söz söyleyin, bağlılığı koruyun / yerine getirin, saflık / arınma gösterin." Sonra pek azınız müstesna olmak üzere sözünüzden döndünüz, hala da dönüyorsunuz!

Eğer namazın 5 vakit olduğunu düşünüyorsan bilmeden Allah'ı YALANCI çıkarıyorsun çünkü ALLAH kitabının ayrıntılı olduğunu söylüyor.

Peygamberin de 06:106 daki hükmü HİÇE SAYARAK KENDİNE VAHYEDİLMEYEN bir şeyi izlediğini söylüyorsun.

Zekat'ın ve Namazın detaylarının bu AYRINTILI Kitap'ta olmadığını söylüyorsun.

Bilmeden Kuran'a uymayıp detaylarını başka kitapta aradığın için Allah'a itaatsizlik ediyorsun ve imamları alimleri ve mollaları eş koşuyorsun (7:3) (tek affedilmeyen günah şirktir aman dikkat).

Bana Kuran'dan bir tane ALLAHU EKBER göster.
Bana Kuran'dan ezanla ilgili bir ayet göster.
Bana Kuran'dan bir rekat nasıl yapılır göster.
Bana Kuran'dan namazın sonundaki selamları göster.
Bana Kuran'dan Kitabı (ya da ayetleri) Allah'a okuyun diye bir ayet göster.
Bana Kuran'dan kaza namazını göster.

Ne yazık ki bütün Peygamberler AYNI MESAJLA geldiler ama daha sonra aşağıdaki ayete uymayarak insanlar fırkalara ayrıldılar ve din dediğimiz şeyleri oluşturdular. Tek din vardır o da islam / teslim olma. Neye teslim olma? YALNIZCA Allah'a.

42:13 Sizin için, dinden, Nûh'a önerdiğini, sana vahyettiğini, İbrahim'e, Mûsa'ya ve İsa'ya önerdiğimizi şöyle diyerek kanunlaştırdı: "Dini dosdoğru tutun; onda bölünüp fırkalara ayrılmayın!" Onları çağırdığın bu tutum, şirke bulaşanlara çok ağır gelmiştir. Allah, dilediğini kendisi için seçer ve hakka yönelenleri kendisine iletir.

Bunları KURAN'DAN gösterebilirsen yarın tevbe edip namaza başlayacağım.

Unutma Allah zana uymayı yasaklamış:

53:23 Bunlar, sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka şeyler değildir. Onlar hakkında ALLAH BİR KANIT İNDİRMEMİŞTİR. Onlar, SADECE SANIYA, bir de nefislerin hoşlandığı şeylere UYUYORLAR. Yemin olsun, onlara hidayet Rablerinden gelmiştir.

53:28 Halbuki onların bu hususta hiç bilgileri yoktur. Sadece zana uyuyorlar. Zan ise hiç şüphesiz hakikat bakımından bir şey ifade etmez.

10:36 Onların çoğu zandan başka bir şeye uymaz. Şüphesiz zan, haktan (ilimden) hiçbir şeyin yerini tutmaz. Allah onların yapmakta olduklarını pek iyi bilendir.

10:66 İyi bilin ki, göklerde ve yerde ne varsa yalnız Allah'ındır. (O halde) ALLAH'TAN BAŞKA ORTAKLARA TAPANLAR neyin ardına düşüyorlar! Doğrusu onlar, ZANDAN BAŞKA BİRŞEYİN ARDINA DÜŞMÜYORLAR ve onlar sadece yalan söylüyorlar.

06:116 Yeryüzünde bulunanların çoğuna uyacak olursan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. ONLAR ZANDAN BAŞKA BİR ŞEYE TÂBİ OLMAZ, yalandan başka söz de söylemezler.

Teşekkürler, kendine iyi bak...
 
Üst Alt