Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

1-2-3-4-5-6- ayet Âl-i İmran Suresi

ruhlara

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
16 Kas 2006
Mesajlar
120
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
44
1 Elif lam mim
2- Allah, kendisinden başka ilah olmayan, daima diri olan ve yarat*tıklarını koruyup idare edendir.
Hakkıyla ibadet edilmeye layık olan ancak Allahtır. Ondan başka ibadet edilmeye layık olan hiçbir kimse yoktur. Çünkü Allah, rabhkta ve Hanlıkta tek*tir. O, devamlı diri olan, ölmeyen ve yok olmayandır. O, yarattıklarını koruyup nzıklandırarak onları sevk ve idare edendir.
Şiir--
İnkarcılar kalpleri sancılanlar
Doğruyu bilebile nefse uyanlar
Dünya tadına kapılıp aireti unutanlar
Bir gün uyunacaksınız
Cehennemde gözünüzü açacaksınız
Malesef geç kalacaksınız
Bir daha deyip yalvaracaksınız
Ama geriye dönüş bulamayacaksınız

Üçüncü ayet Âl-i İmran Suresi
3 Ey Muhammed, Allah, sana geçmiş kitapları tasdik eden hak bir kitap indirdi. İnsanlara doğru yolu göstermek için daha önce de Tevrat ve İncili indirmişti. Şimdi ise hak ile bâtılı ayıran (Kur'anı) indirdi. Şüphesiz ki Allanın âyetlerini inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah, her şeye galiptir, hak edenlerin cezasını verendir.
Şiir--
Gelin şimdiden uyanın
Hakkın rahmetine boyanın
Allahın sevdiği kullar olup cennete yollanın
Onlar dünyayı severler
Aireti ise oyuncak gibi görürler
Gerektiğinde gösteriş riya için sererler
Samimi kulluk yapanlarıda küçümseyip gülerler

Dördüncü ayet Âl-i İmran Suresi
4 Ey Muhammed, rabbin sana, Tevrat ve İncile tâbi olanların ihtilaf ettikle*ri hususlarda, hakkı ortaya koyan bu kitabı indirdi. Bu k itap, Allah tarafından, önceki Peygamberlere indirilen kitapları tasdik eden bir kitaptır. Rabbin bu ki*taptan önce, insanlara Allahın birliğini ve dininin hükümlerini açıklamak için Musaya Tevratı, İsaya da İncili indirmiştir. Şimdi ise İsa hakkında ve diğer hu*suslarda hak ile bâtılı ayırdeden ve akılları tatmin edici kesin bir delil olan kur'aru indirdi. Şüphesiz ki Allahın âyetlerini, ilahhğım ve birliğini gösteren de*lilleri inkâr eden, İsayi ilah ve rab kabul eden kâfirlere, kıyamet gününde şiddet*li bir azap vardır. Allah, hükümranlığında her şeye galiptir. Azab etmeyi diledi*ği zaman, yapacağı azabı önleyecek hiçbir kimse yoktur. Allah, hak edenlerin cezasını verendir. Âyetlerini ve diğer delillerini inkâr edenlerden intikam alan*dır.
Şiir--
Onlar dini ticaretine alet ederler
Menfaatları için alttan alıp üç kuruşa satarlar
Onlar ne sinsi münafık kafirdir
Gece gündüz hile düşünüp imanı vurandır
Onlar paraya taparlar
Zalimliklerini saklar
Fırsat buldukça ümmete yük takarlar
Onların şak şakcısı çoktur
Parayla şak şak insan makinası boldur
İmanı zayıf fikri hayıf onların işide zordur

Beşinci ayet Âl-i İmran Suresi
5- Şüphesiz ki yerde ve gökte bulunan herhangi bir şey Allaha gizli değildir. O halde Meryemoğlu İsa hakkında tartışan şu Hristiyanlann durumu hiç ona gizli kalır mı? Elbette ki Allah onların bu hallerini çok iyi bilmektedir. Ve âhirette bu sapıklıklarının cezasını verecektir.
Şiir--
Gizlesenizde sinsi sinsi şeytanı izlesenizde
Elbet sonunuz gelecek
Bu yaptıkalarınızın hesabı verilecek
Kafirlerin altında cehennemde yeriniz hazırlanacak

Altıncı ayet Âl-i İmran Suresi
6- Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren o'dur. Ondan başka ilah yoktur. O herşeye galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir.
O sizlere, annelerinizin kamında erkek, dişi, beyaz, siyah, kırmızı gibi di*lediği şekilleri ve renkleri verendir. İsayi da annesinin karnında şekillendiren o'dur. O halde bu durumda olan İsa nasd ilah olabilir? Allahtan başka ilah yok*tur. Hakkıyla ibadet edilmeye layık olan ancak o'dur. O, her şeye galiptir, emir*lerinde ve yaptıklarında hüküm ve hikmet sahibidir
Şiir--
Allah sizi bir damla sudan yarattı
İnsan sayıp dünyada yürüttü
Ne kendini ne sandın
Allaha isyan edip kafa tuttun
Topraktan geldin toprağa gidersin
Bütün kazandığını bırakıp allaha hesap verirsin
Hadi ben de de şunu şunu götürecem
Hesap terazisine hafif gelirse koyacam
Sakın deme deme bana
İmansız damada bıraktım arkamdan sövdürecem
 
Üst Alt