Said'i- Nursi Hakkında;

OpenMinded

New member
Said'in Foyası

1- Risale-i nur düşmanları teslim almak zorunda bırakan elmas bir kılıçtır.(sikke-i tasdiki gaybi
2- Risale-i nur , kalbi ,ruhu, duyguları aydınlatan ve insanların her derdine ilaç olan bir kitaptır.(lemalar )
3- Risale-i nur girdiği yerleri mübareklendirmiş ,bu arada ;bir ilimize,yani ıspartaya mübareklik makamı kazandırmıştır.Eski zamanların mübarek kenti Şam-ı şerif’in mübarekliği,Risale-i nur vasıtasıyla , ıspartaya nasip olmuştur.Risale-i nur ,ıspartaya bütün vilayetlerin üstünde bir dindarlık merkeziyeti de kazandırmıştır.Onun için bu vilayeti,n bütün insanları hatta dinsizleri bile ;beni ve Risale-i nuru savunmak zorundadırlar.(lemalar risalesi)
4- Risale-i nur öyle değerli bir kitaptır ki ,kuranın onda yansıyan nurlarına hizmet etmek ,askerlikten ve kutsal savaştan daha üstündür.benim elimde fırsat ve param olsa ,Risale –i nur hizmetinde olan değerli kardeşlerimi askerlikten kurtarmak için; bin lira karşılığında bile olsa bedeli öder ve kurtarırım onları.(lemalar risalesi)
5- Risale-i nur Kuranın aynasıdır.Bir mucize durumundadır.(sönmez risalesi)
6- Risale-i nura karşı konulamaz ve onunla boy ölçüşülemez.( sönmez risalesi)
7- Ölüm hakikatının muammasını yalnızca Risale-i nur çözmüştür.(meyve risalesi)
8- Nur risaleleri içinde bazıları birer harikadır.(Miftahül imam)
9- Risale-i nurun yayılması , yağmurun yağmasıyla çevrenin yeşillik ve çiçeklerle donatılması gibi sonuçlar verir.(bediüzzaman cevap veriyor)
10- Risale-i nurun bölümlerinden bazıları 6 saatte yazıldıkları halde , en güçlü dindar filozoflar , o parçaları 6 günde bile yazıp meydana getiremezler.Ve bir günde 6 saatli,k risale olan ,30. sözü ne ben nede en müdakkik dindar filozoflar , 6 günde o hakikatı yapamazlar.demekki en zengin mücevherat dükkanının dellalı olmuşuz.( bediüzzaman cevap veriyor)
11- Risale-i nur said nursiye Allah tarafından verilmiş.( bediüzzaman cevap veriyor)
12- Kuranı kerimin ruhu risale-i nurun cesedine girmiştir.(Emirdağ lahikası)
13- O nurcunun sözünü aşırı bir şeymişl gibi düşündüğüm zaman , kuranın hakikatı bana bana manen şöyle seslendi:cesede elbiseye bakma ; bana bak.O , benim hakkımda konuşturuyor.Doğru söylemiş! Kuran böyle söyleyince bende artık itiraz etmedim. .(Emirdağ lahikası)
14- Risale-i nur kuranın bir mucizesi olduğu için , her şeyde bir marifet penceresi açmıştır.Bu kitap kurana mahsus bir sırrı çözerek , bir yıllık işi bir saatte görecek duruma ulaşmıştır.. Risale-i nur , Musa peygamberin asası gibi , nereye vurmuşsa su çıkarmıştır.(mesneviyi Nuriye)
15- Diğer yaratıklar nasıl risale-i nurla ilgileniyorlarsa , kuşlarda , ilgilenirler elbette onunla … kuşlar risale-i nuru , başarılarından dolayı tebrik edip alkışlarlar. (Emirdağ lahikası)
16- Risale-i nuru sadece kuşlar değil , gökte ve uzayda bulunan her şey de alkışlıyor.bu kitabın kerameti , yalnızca insanlar da , hayvanlarda , uçan kuşlarda değil ; cansız cisimlerde bile kendini gösteriyor.bu keramet karşı koyuyorsa yağmur yağmıyor.ayrıca kuraklık oluyor.gerekli kılıyorsa yağmur yağıyor.yağmur ve şimşek meleği , risale-i nuru alkışlıyor.ona saygısızlık gösterildiği , alyhine bir iş yapıldığı zaman yeryüzü itiraz ediyor.bu yüzden deprem oluyor.kainat , risale-i nurun serbest bırakılmasına sevinirken onun mahkum edilmesi toplattırılması karşısında hiddetle şidetini gösteriyor öfkeleniyor.(sikke-i tasdiki gaybi)
17- Risale-i nur kerametiyle bela ve felaketleri önlüyor.böylece risale-i nurun kerameti sadece yaratıklarda değil olaylarda da etkisini gösteriyor.anadoluya gelecek bela ve felaketlerin önüne geçmekte risale-i nuır en önemli bir rol oynuyor.( (Emirdağ lahikası)
18- 2. dünya savaşına katılmamızı önleyende risale-i nur olmuştur. (sikke-i tasdiki gaybi)
19- risale-i nurun kerameti öldürücü zehirlerin 9 kat daha tesirlisini yutan adamı bile ölümden kurtarıyor.risale-i nurun kerametiyle bu kadar tesirli ve öldürücü zehir üstada yutturulmuş ama ona tesir etmemiş.( (sikke-i tasdiki gaybi)
20- risale-i nurun kerameti kendisine önem vermekte kusur edenlere tokat vurmak biçimindede kendini gösterir.bu tokatlardan kimileri zecr ve ceza tokatıdırlar.kimileride şefkat tokatıdırlar.risale-i nur tarafından vurulan tokat olaylarının sayısı 100 den fazladır.vurulan tokatlarla bazı kimselerin işleri bozulmuş durumalrı sarsılmıştır.bazı kimselerin sağlıkları bozulmuş hatta kalem tutan elinin parmakları kırılmıştır.bazı kimselerin malları hatta hayatları ellerinden gitmiştir.(lemalar risalesi)
21- risale-i nur kendisine hizmet etmekte kusur edenlere nasıl tokatlar vuruyorsa eksiksiz hizmet edenlere de olağanüstü yardımlarını göstermeyi biliyor.böylelerini kazalardan belalardan kurtarıyor.azizi ve candan gardaşlarım:size risale-i nurun kerametini gösteren çok anlamlı hayret verici bir olay anlatacağım : dünya ehli risale-i nurun talebelerine risaleri nura ve onun ayetil kübra adlı bölümüne ilişmek zarar vermek amacını güttükleri için karşımda eskiden belediyenin bulunduğu hükümet binasının dairelerinden biri hiç görmediğimiz şaşıp kaldığımız biçimde birden parladı.tam bitişiğinde risale-i nurun çalışkanlarından bir talebe iki kardeşinin ve masum ceylanın sermasinin bulunduğu büyük mağazalara yangının çok yakında olduğu ve dehşetli yangın bütün şiddetiyle mağazalara ilerlediği için biçare ceylanla birlikte bana geldiler.biz yanıyoruz mahvoluyoruz dediler.yangının hücum ettiği mağazada risale-i nur külliyatından ayetil kübra vardı.ben yangından iki gün önce bu kitabın bana getirilmesini söylemiştimde getirilmemişiti.yangın zamanında anlaşıldı ki kitap orada yangını söndürmek için kalmış.bende risale-i nuru ve ayetil kübra adlı o risale-i şefaatçı kılıp yarabbi kurtar dedim.3 saat o dehşetli yangın hücumuna devam etti.bütün o büyük daireyi altında ki ve bitişiğindeki bütün dükkanların hepsini yaktı.ama risale-i nurun ve ayetil kübra adlı bölümün koruyuculuğunda olan mağazaya hiç mi hiç ilişmedi.ve altındaki risale-i nur talebesinin dükkanına dokunmadı.bu dükkanda sağlam kaldı.bu risale-i nurun bir kerametidir.kastamonuda meydana gelen yangında da aynı durum görülmüştür.risale-i nur şakirtlerinden hafız ahmetin evi harika nevinden kurtulmuştur.bunula birlikte kızkardeşinin 3. kat yangınında elmas ve altın mücevherlerini krtarması yine bir harikaydı.kadıncağız hem canını hem de mücevherlerini kurtarmıştı ki bu risale-i nurun bereketiyle olmuştu.bundan başka risale-i nurun çalışkan talebelerinden ve çalışkan ev sahiplarinden 4 kişi o yangında kendilerini o yangından kurtarmışlardı.bununda risale-i nurun ve ayetil kübra adlı risalenin bir kerameti olduğuna hem ben hemde bütün arkadaşlar kanaat getirdik.(Emirdağ lahikası)
22- ekmek ve suya ne kadar ihtiyaç varsa , risale-i nura da o kadar ihtiyaç vardır. .(Emirdağ lahikası)
23- risale-i nura çekirgeler , kuşlar bile ihtiyaç duyarlar .onun için risale-i nur okunurken gelir;onu dinlerler.hatta yalnızca risale-i nuru değil ;nur şakirtlerinin gelen mektupları bile dinledikleri olur bunların. (Emirdağ lahikası)
24- risale-i nur çegirgelerden , serçelerden güvercinlerden kısacası hayvanlardan başka yerküresini hatta hava tabakasını bile kendisini meşgul etmektedir.(hizmet rehberi)
25- risale-i nurları okumak okutmak yazmak buna benzer şekilde onunla meşgul olmak kalbe rahatlık ruha genişlik rızka bereket vücuda sıhhat veriyor.(sönmez risalesi)
26- risa-i nura karşı konulamaz.onunşa kimse başa çıkamaz.o sönmez ve söndürülemez.o üfledikçe parlayan bir nurdur.( sönmez risalesi)
27- risale-i nurda üstat konuşur.(bediüzzaman cevap veriyor)
28- ama onda yazılı olanlşar kuranın malıdır allahtandır.(hizmez risalesi)
29- peygamberimiz nasıl sadece kuran kerimin tercumanı idiyse üstatda risale-i nurun bir tercumanı durumundadır.( hizmez risalesi)
30- risale-i nur peygamberimizin risaletinin bir mirasını verir üstada.(iman hakikatlaeri)
31- onun için üstatta dersini risale-i nurdan alıyor ve ondan öğreniyor.(hizmet rehberi)
32- risale-i ur bu çağda , bu tarihte bir urvetil vuska kopmayan kulptur.kopmaz bir zincirdir.bir Allah ipidir.bu Allahın ipinei elinei alıp tutunan kurtulur.(meyve risalesi)
33- şeraite nüfuz etmenin en kısa , en hatasız en zevkli yolu ; risale-i nura bağlanmaktır.( meyve risalesi)
34- risale-i nur kendisine hizmet edenleri , başta talebelerini mutlaka cennete götürecek.(sikke-i tastiki gaybi)
35- risale-i nur , herkese ,abı hayat=hayat suyunu , yani ölmezlik suyunu içiriyor.musa peygamberin asası , nasıl bir taştan 12 çeşme akıttıysa ve gerek musayı , gerejk beraberindekileri nasıl susuzluktan kurtardıysa , risale-i nurda öyledir.bir kuran asasıdır.(miftahül imam)
36- risale-i nur ve talebelerinin uğraştıkları , yeryüzündeki bütün önemli görevlerden daha önemlidir.(hizmet rehberi)
37- risale-i nuru okumak , ona hizmet etmek bir ibadettir.ona hizmet üç aylarda yapılan zikirlere bile tercih edilir.( meyve risalesi)
38- risale-i nur u okumak ve yazmak , alim olmak için yeterlidir.başka bir şey istemez. meyve risalesi)
39- fazla değil yalnızca 1 yıl bu risaleleri ve onun verdiği dersleri okuyan kimse , bu zamanın en önemli en gerçek alimi olur.hatta hiç anlamasa bile , değil miki , risale-i nur talebelerinin manevi bir kişilikleri vardır.öyleyse bu zamanın alimidir.sizin kalemlerinizde , o manevi kişinin parmaklarıdır.öyleyse hadiste gösterilen sevabı alırsınız.(nur meyvelri)
40- risale-i nur bir elektiriğe benzer .son derece yüksek ve derin bir ilimdir o.öyleyken ;ne tahsile , ne ders çalışmağa , hacet kalmadan ;zahmet bile çekmeden herkes onu anlayabilir.(sikkeyi tasdiki gaybi)
41- nur medreseleri eski medreselerden farklıdır.eski medreselerde 5-10 yıl okumaya karşılık , risale-i nur okutulan yerlerde 5-10 hafta okumak yeter.çünkü risale-i nur , 5-10 haftada 5-10 yıllık sonucu verebiir. (sikkeyi tasdiki gaybi)
42- risale-i nura itiraz edilemez.yapılacak bir itiraz , en ulu kişilerden kutubu azamdan da gelse aldırış edilmemelidir.(hizmet rehberi)
43- risale-i nur günahlara kefarettir. (sikkeyi tasdiki gaybi)
44- risale-i nur , herhangi bir günahın terk edilmesinden doğacak günahı bağışlattırır.(taryak)
45- risale-i nur tek başına bir ordu kadar güçlüdür.( sikkeyi tasdiki gaybi)
46- risale-i nurdaki güç hiçbir cemiyette , hiçbir komitede yoktur.(sözler risalesi
 

OpenMinded

New member
1-risalelerde Hata Var Mi ?
2-said Nursi Hata Yapmişmidir Ve Günah Işlemişmidir?
3.urvetil Vuska Allah Ipimidir Yoksa Risalemidir?
4-nurcularin Ana Kitabi Neden Risaledir Eğer Ana Kaynak Kuransa?risale Tefsirmidir?
5-neden Büyük Nurcu Kirkinci Devletçi?
Fethullah Neden Amerikanci?
6-zehra Ve Med-zehra Gruplari Neden Pkk Li?
7-dehapa Duyulan Sempati Ne?
8-dehaplilarin Bu Gruplara Duyduğu Sevginin Nedeni Ne?
Neden 30 Dan Fazla Cemaat?
9- Matbaa Olduğu Halde Neden Elle Risale Yaziliyor?
10-kuran Bile Türkçeye çevrilirken Risale Neden Sadeleştirilmez?
11-nursiye Gaybdan Gelen Sesin Sahibi Kim?
12-acaba Porno Hikayeleriyle Meşhur Mevlanadan Mi Kopyalamiş Bazi şeyleri O Da Kendi Kitabina Urvetil Vuska Der?
13-neden Kendi Kitabini övmüş Bu Alimlik Vasfina Yakişir Mi?nursi Kaç Yil Eğitim Almiş?
14-bütün Alimler Asilirken Veya Kaçarken Bu Neden Asilmamiş?
15-demokrat Partiye Neden Oy Toplamiş?
16-ben Bu Kitabin Tercümaniyim Demek Ne Demek?
 
böylse şeylere cevap vermekte yersiz sütünde durmakta ne yazıkki bazı insanlar inanmadığı şeylere savaş açmayı seviyorlar. tek gayeleri gayesizlik. Sadec onlar için Allah C.C akıl fikir versin diyorum çünkü onlar koşullu yaklaşmaları ve halis niyet barındırmadıkları için nedesek boş bu forumda arkadaşlardan ricam (ehli sünnet alimlerine inanan ve edebi ggereği syagı duyan üyelere) bu tür şeylerin üstünde bile durmıyalım . Ve bu zatlar zaten gerekli cevabı vermişler bu kadardididkk araştıran öküz altında buzağı arayan dilerse bunların cevplarınıda bulur. onun için pek cevap yazmaya da gerek yok.

saygılarımla...
 

Kur'an Ehli

New member
Tek kelimeyle ilginç. Demek risaleler böyle şeyler yazıyormuş. Okusam benim de tüm günahlarım bağışlanır mı acaba? :D
 

exclusive

New member
"bediüzzaman ne derse hahikattır"(bediüzzaman web sitesinden)

Siz bu sözün doğru olduğuna inanıyor musunuz?
 

Enver Ýstek

metin mete
Karababa' Alıntı:
Sen yanlış olduğunu isbat edebilirmisin.

Sevgi deger kardesim,Karababa bunlar sadece ortaligi bulandirmak icin bilmedikleri konularda ordan burdan caldiklari fikirlerle savuruyorlar onda onu isbat edecek bilgi görgü ne gezer sadece atiyor ya tutarsa misali ne ugrasirda
cevap yazarsin bunlara sadece sor dini neymis hangi dogru sözü varmis getirsin
Saffat Suresi157 Şayet doğru söylüyorsanız kitabınızı getirin
bizde söyleyelim o inandigi seylerin ne oldugunu.Allaha emanet ol,sevgi deger kardesim.
 

exclusive

New member
Karababa' Alıntı:
Sen yanlış olduğunu isbat edebilirmisin.
Ben sadece soruyorum...Arkadaşlar nurcu birisi şu sorularımı cevaplarsa sevinirim.

kırmızı yazılar bediüzzaman web sitesinden alıntıdır:

"İşte Bediüzzaman, Risale-i Nur'la düşünce dünyasındaki bu gidişatı olması gereken mecraya çevirdi-tıpkı ilim dünyasında Kopernik'in yaptığı gibi. Nasıl ki Kopernik, 'Dünyanın sabit, güneşin onun etrafında döndüğü şeklindeki eski görüşü ortadan kaldırıp; onun yerine, dünyanın hem kendi etrafında, hem güneşin etrafında döndüğünü' ispat etti; Bediüzzaman da Risale-i Nur'la düşünce dünyasında buna benzer bir inkılâp gerçekleştirdi"
İslamda devrim yapmış.. Helal olsun. İslamda devrim yapmak islama uygun mudur?

"Risale-i Nur, Kur'ân âyetlerinin nurlu bir tefsiridir."
kuran ayetleri nursuz mudur da, bu risaleler nurlu bir tefsir olarak tanımlanmıştır?

"Risale-i Nur, asrın ihtiyaçlarına tam cevab verir."
kuran bu konuda yetersiz mi görülmektedir? kuranın, asrın ihtiyaçlarına cevap vermekten aciz olduğu mu ima edilmektedir?

"Bediüzzaman, Risale-i Nur'la beşeri sefâhet ve dalâletten kurtarırken, korku ve dehşet vermek tarzını tâkib etmez."
korku ve dehşet vermek allahın ayetlerinde kullanılan bir yöntem değil midir?
bu nasıl bir tefsirdir ki allahın yöntemlerini hiçe sayar ve bununla gurur duyar? Bu allahın yöntemini hor görmek, küçümsemek değil midir?

"Binaenaleyh Kur'ân’ın ince mânâlarının ve tefsirlerde dağınık bir surette bulunan mehasininin ve zamanın tecrübesiyle fennin keşfi sayesinde tecelli eden hakikatlarının tesbitiyle, herbiri birkaç fende mütehassıs olmak üzere muhakkikîn-i ulemadan yüksek bir heyetin tedkikatıyla, tahkikatıyla bir tefsirin yapılması lâzımdır."
kuranın bir bilirkişi heyetinin değerlendirmeleri sonucu anlaşılır hale gelebileceği düşüncesinin dayanağı nedir? Kuran tekrar tekrar "APAÇIK KİTAP" olduğunu vurgulamamış mıydı? Bu kuranı yalanlamak değil midir?

"kanunî hükümlerin tanzim ve ıttıradı, bir ferdin fikrinden değil, yüksek bir heyetin nazar-ı dikkat ve tedkikatından geçmesi lâzımdır"
Yahu kuranın neresinde yazıyor böyle bişey gerektiği?

"Bediüzzaman ne söylerse hakikattır."
muhammed bile bir hadisde her sözünün(din hakkındaki sözleri hariç) hakikat olmayabileceğini ve yanılabileceğini ifade etmişken, saidi nursi bu hususda kendisini muhammedden de yüksek bir mertebede mi görmektedir?

"Evet Risale-i Nur kalblerin fatihi ve mahbubu, ruhların sultanı, akılların muallimi, nefislerin mürebbii ve müzekkîsidir."
risalei nur için uygun görülen bu sıfatlar (özellikle "ruhların sultanı" sıfatı) onun kurandan daha yüce bir eser olduğunu mu ima etmektedir? Böyle bişey nasıl mümkün olabilir?

"Risale-i Nur, emsali görülmemiş bir şâheserdir"
Bu ve benzeri cümlelerin hiçbirinde "kurandan sonra" gibi ifadeler kullanılmamış olmasının sebebi nedir? Nurcular risalei nur'u kurandan daha yüce bir eser olarak mı görmektedir?
 

Enver Ýstek

metin mete
exclusive' Alıntı:
Ben sadece soruyorum...Arkadaşlar nurcu birisi şu sorularımı cevaplarsa sevinirim.

Ben Nurcu degilim Saidi Nursi hakkindada pek bilgim yok o nedenle bu konulara girmem yani ukalalik yapmam?Ya sen kendi tanrilarini bize yazki konusalim bu ne hep bizimkini yargiliyorsun senin aklinin ermedigi seylerle ugrasiyorsun abesle istigal edip duruyorsun senin inancin ne utaniyormusun yoksa veya korkuyormusun biz inaniyoruz ve acikca söylüyoruz hemde gögsümüzü gere gere"Lailahe Illallah Muhammeden Resullullah" varsa inancin cik ve mertce yaz.
 

exclusive

New member
metinmete inancım, itikadım, mezhebim yok. Hiçbir dine inanmıyorum.

Bu düşüncem hakkında tartışmak istiyorsan tartışalım tabi. Senin aklının erdiği her işe benim de aklım erer.
 

Enver Ýstek

metin mete
exclusive' Alıntı:
metinmete inancım, itikadım, mezhebim yok. Hiçbir dine inanmıyorum.

Bu düşüncem hakkında tartışmak istiyorsan tartışalım tabi. Senin aklının erdiği her işe benim de aklım erer.

Yani dinsizsin o zaman dinli insanlarin yaninda ne ariyorsun rahatlik sana zormu geliyor dinsizin aklina uyarmi sandin beni burada bile aklin ermiyorsa ?
 

exclusive

New member
metin mete' Alıntı:
Yani dinsizsin o zaman dinli insanlarin yaninda ne ariyorsun rahatlik sana zormu geliyor dinsizin aklina uyarmi sandin beni burada bile aklin ermiyorsa ?
Kendi görüşlerimi sizlerle seviyeli bir ortamda tartışmak maksadıyla burada bulunuyorum... Amacım sizi dinden çıkarmak falan değil, zaten böyle birşey imkansız, ne sen inancından vazgeçersin, nede ben inançsızlığımdan. Ama tartışmak iyidir, hiç işe yaramasa insanın münazara yeteneğini geliştirir.

Tabi "sen git bizim sitemizden, biz senin gibi düşünceleri olan insanları burada görmek istemiyoruz" derseniz giderim...
 
exclusive' Alıntı:
Kendi görüşlerimi sizlerle seviyeli bir ortamda tartışmak maksadıyla burada bulunuyorum... Amacım sizi dinden çıkarmak falan değil, zaten böyle birşey imkansız, ne sen inancından vazgeçersin, nede ben inançsızlığımdan. Ama tartışmak iyidir, hiç işe yaramasa insanın münazara yeteneğini geliştirir.

Tabi "sen git bizim sitemizden, biz senin gibi düşünceleri olan insanları burada görmek istemiyoruz" derseniz giderim...

sevgili arkadaşım siz yaşınız gençliği sebebiyle bu tür düşünce araştırmalar girmeniz normal çünküü bundan seneler evvel bende bu araştırmalarda bulundum ilk hakkın varlığı sonra dinlerin varlığı ve her türlü din inanç sistemi mezhepler imalar derken baya bir dididk etmiştim bunun için farkında olmadan sapkın sorular dahi sordum bu sebeple size merakınız ve bu konudaki bilgi kaynağınızın sebebiyle hak veriyorum lakin işin aslına bize sormuşsunuz allah senden razı olsun metim mete kardeşin uslubu biraz ağır şimdi ben sana bedüüzzamanı kısaca anlatim kendide ünvanın meali üzerine zamanının imamı , yani mücedditidir. ve şimdi size risale i nuru anlatmam biraz zor şöyleki daha ilahi inancınız yerinde lmadan kuarana inanmadan velilere inanmanızda biraz zor ama madem sordunuz merakını gidermek babında şunu kısaca arz edebilirim şahsınıza;
Rabbimi kuranı kerimi yolladıktan sonra tekrar kitep yollamıcağını belirmiş ve tkerar peygamber yollamamıştır ama her yüz yılda sahte din alimlerin dien kattığı hurafeleri ortadan kaldırmak için bir ikişye ilham ile kuranın tevsirini yazdırmış nedemek istediğini anlattmış bu zatlarda kitaplara akatarmış hatta bunu bedüzzamanda beyan ediyor zaten bu zat 13. asrın mücedditdir yani 13. asırda kuranın zaman tuttuğu ışığı ilham ile yazmış olduğu risalei nurla anlatmış hatta bu benim fikri çalışmam olmadığı için benim eserim değildir demişkendide defalarca bu eseri okumuştur. yani durum bundan iberet bu sebeple risalei nurala övgü söz konusudur eğr bu mevzuda başka merka ettiğiniz varsa inşallah cevap vermeye çalışayım.

saygılarımla...
 

exclusive

New member
Seviyeli uslubunuzdan dolayı teşekkür ederim seyfullah.

13. asır derken hicri takvimi esas alarak söylediniz sanırım. Yanılıyor muyum?
 

Enver Ýstek

metin mete
exclusive' Alıntı:
Kendi görüşlerimi sizlerle seviyeli bir ortamda tartışmak maksadıyla burada bulunuyorum... Amacım sizi dinden çıkarmak falan değil, zaten böyle birşey imkansız, ne sen inancından vazgeçersin, nede ben inançsızlığımdan. Ama tartışmak iyidir, hiç işe yaramasa insanın münazara yeteneğini geliştirir.

Tabi "sen git bizim sitemizden, biz senin gibi düşünceleri olan insanları burada görmek istemiyoruz" derseniz giderim...

sayin exclusive git diye bir sey yok burasi benim tapulu malim degil ama bildiginiz konuda seviyeli olursaniz daha kolay anlasiriz ama (bunu yazan diyerek Allahin kitabina hakaret edersen)bu zirvalarini kusarsan senin cevabini en agir bicimde yazmak boynumuzun borcu unutma biz rakibimizle an az onun silahiyla konusuruz.
Not:senin gibiler icin bölüm acildi orada bulusalim.?
 
Üst