Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Lütfen Bu Duaya Bir Bakın.Amin

cüneyt

New member
Katılım
19 Tem 2006
Mesajlar
191
Tepkime puanı
15
Puanları
0
Euzi billahi mine-ş şeytani`r- racim.Bismillahirrahmanirrahim.

Ey Müslüman kardeşlerim.Her insan Allah(c.c)`ın kuludur.
Yüce Mevlamız Kuran-ı Kerim`de "Duanız olmasaydı,ne ehmmiyetiniz olurdu!","Allah`ın fazlından isteyin","Bana dua ediniz ki kabul edeyim" buyuruyor.

Hadis-i Kutside de:"Bana dua etmeyene gazap ederim","Kulum bana dua edince onunla beraber olurum." buyurmuşlardır.

Yine Rasulü Ekrem efendimiz "Acele etmediğiniz taktirde duanız kabul olunur.Dua ettim fakat kabul edilmedi şeklindeki sözler duanın kabul olmasına manidir." buyuruyor.

Nu'mân İbni Beşîr radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Dua ibadettir. "
Ebû Dâvûd, Vitir 23; Tirmizî, Tefsîru'l-Kur'ân 3, 41, Daavât 1. Ayrıca bk. İbni Mâce, Duâ 1

Euzi billahi mine-ş şeytani`r- racim.Bismillahirrahmanirrahim.

FATİHA SURESİ
Bismillahirrahmanirrahim.Elhamdü lillâhi rabbil'âlemin. Errahmânirra-hîm. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în, İhdinessırâtal müstakîm. Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

İHLÂS SÛRESİ
Bismilallahirrahmanirrahim.Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

SÜBHÂNEKE DUÂSI
Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük ve lâ ilâhe ğayrük.

RABBENÂ DUÂLARI
Rabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.
Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü'minîne yevme yekumü'l hisâb.

ALLÂHÜMME SALLİ DUÂSI
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

ALLÂHÜMME BÂRİK DUÂSI
Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

KUNUT DUÂLARI
Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîk. Ve nü'minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.
Allâhümme iyyâke na'büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.

Bir Dua
-------
Euzi billahi mine-ş şeytani`r- racim.Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah
Ey yüce Allahım Alemlerin rabbisin bir ve sabit olansın.Allahım bana ve bu dünyaya gelen ve gelecek olan müslümanlara verdiğin nimetlerden dolayı sana sonsuz sayıda şükürler olsun.Allahım beni ve bütün müslümanları affet.Kusurlarımızı ört.Bana ve bütün müslümanlara bu dünyada ahirette ve kabirde hayırlı yaşamlar ver.Sana sonsuz sayıda hamd-ü senalar olsun yarabbi.Bizlere doğru yolu gösterdikleri için bütün peygamberlere sonsuz defa salat-u selamlar olsun.Sen herşeye kadirsin Allahım.Bizi Hz.Muhammed sallallah-ü aleyhi ve sellem in yolundan ayırma yarabbim.Vefat eden müslüman kardeşlerimizinde ruhlarına rahmet eyle.Onlara kabirde ve ahirette azap eyleme.Gelecek olan neslimizide yüce dinimizin üzerinde sabit kıl.Allahım adalet herzaman senin elindedir.Dünyayı adalet ve huzurla doldur yarabbim.
Amin.Vesselamün alel mürseliyn velhamdü lillahi Rabbil âlemin.El-Fatiha

(Fatiha süresini Okuyun)
Bismillahirrahmanirrahim.Elhamdü lillâhi rabbil'âlemin. Errahmânirra-hîm. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în, İhdinessırâtal müstakîm. Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
Ya Allah Amin
 
Z

zeynep_hearty

Guest
rabbim razı olsun ..amin..amin.. amin.. selam ve dua ile..
 
Üst Alt