Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Kur'an-ı Kerim

reyyan

New member
Katılım
29 Eyl 2006
Mesajlar
1,279
Tepkime puanı
18
Puanları
0
Yaş
44
Kur'an-ı Kerim
Müslümanların Kutsal Kitâb-ı Şerif'i...

Sûre Sayısı : 114
İndirilme Yılı : 610-632 (23 sene)
Geçerlilik Süresi : 610'dan Kıyâmet'e kadar.
İsimleri : Kur'an, Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Şerif, Kur'an-ı Azîmuş-Şân, Mushaf-ı Şerif,
Kitabullah, Kitab-ı Kerim, Kelâmullah, Kelâm-ı Kadim, Furkân, Tenzil, Burhan

Detayları

Kur'an-ı Kerim, dini kitapların sonuncusu(dördüncüsü) olup 610 yılında Allah(C.C.) Peygamber Hz.Muhammed (S.A.V.) Efendimize göndermeye başlamıştır. O zamanlar Peygamber Efendimiz 40 yaşlarında idi. Bu yüce kitap, kimi zaman vahiy meleği olan Cebrail(A.S.) ile, kimi zaman da Allah-ü Teâlâ'nın direkt olarak(rüya,gönlüne verme gibi.) bildirmiştir. Hepsi birden (sûreler) bütün olarak değil! Ayet-Ayet nazil olmuştur. Yani bu şekilde yeryüzüne ine-ine uzun zaman boyunca (23 sene) sürmüştür. İlk vahiy Mekke'deki Hîra mağarasında geldi!
İçerisinde iman, ibadet, hüküm, sevap, günah, Ademoğullarına(insanlara) öğüt ve nasihat, mü'mîn, müşrik-kâfir, cennet-cehennem gibi birçok konuda emir ve açıklama vardır. İnsanlığın başlangıcı, Şeytan'ın Cennet'ten kovuluşu ve Allah'a karşı verdiği söz, insanların neyden, nasıl ve niye yaratıldığı, Kur'an-ı Kerim inmeden önceki kavim(millet)lerin neler yaptığını, Ahiret (ölümden sonraki hayat)'da ne gibi şeyler ile karşılaşılacağı vs. gibi konular da anlatılmaktadır. Elbetteki bunlarla sınırlı değil. Bu kitap o kadar yüceki, hemen-hemen her konuda hüküm veriyor ve insan okudukça okuyası geliyor. Kitaba saygı göstermek, onu gereği gibi okumak ve anlamak gerekir. Eğer anlanırsa neler anlatıldığının ilmi bilinmiş olur. En önemli sırlardan biri de ilim(bilmek)'dir. "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?"


Rabbimiz A�raf Sûresinin 204. ayetinde mealen �Kur�an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.� buyurmaktadır.

Bazı Hadis-i Şerifler:
�Kim Kur�an-ı Kerîm�den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lam mim bir harftir demiyorum. Elif bir harftir. Lam bir harftir, mim de bir harftir.� (Tirmizî, Fezailü�l-Kur�an, 16)

�Kur�an�ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli meleklerle beraberdir. Kur�an�ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.� (Buharî, Tevhid, 52; Müslim, Müsafirîn, 243).

Kur'an okuyan kimse, bunamaz. [Tirmizi]

Kur'an okunan yere rahmet ve bereket yağar. [Buhari]

Kur'an okunan evin hayrı artar, sakinlerini sıkmaz, melekler toplanır, şeytanlar oradan uzaklaşır. Kur'an okunmayan ev, içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. Melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar. [Darimi]

Her gece on âyet okuyan, gafillerden sayılmaz. [Hakim]

Kur'an okuyun! Kıyamette size şefaat eder. [Müslim]

Kim bir âyet öğrenirse, kıyamette onun için nur olur. [Darimi]

Bir âyet öğrenmek, yüz rekat [nafile] namaz kılmaktan daha iyidir. [İ. Mace]

Kur'andan bir âyet dinleyen sayısız çok sevaba kavuşur. [İ.Ahmed]

Kur'anı öğrenip gece-gündüz okuyana imrenmek gerekir. [Müslim]

Kur'an okuyanla dinleyen, sevapta ortaktır. [Deylemi]

İnsanların en çok ibadet edeni, en çok Kur'an okuyandır. [Deylemi]

Kur'an-ı kerim okuyup, ezberleyen, helalini helal, haramını haram bilen, Cennete girer. Ayrıca [müslüman] akrabasından, hepsi de Cehennemlik olan on kişiye şefaat edip, onları Cehennemden kurtarır. [Tirmizi]

İmâm-ı Ahmed bin Hanbel hazretleri buyuruyor ki:
�Ma�nâsını anlayarak da, anlamayarak da Kur�ân-ı Kerîm okuyan Cenâb-ı Hakkın rızâsına kavuşur.�

Kur�an-ı kerimi okumak sünnet, dinlemek ise farzdır. Yani dinlemek daha çok sevaptır.
Mushafa bakarak dinlemek daha sevaptır.

Bölümler

Kur'an-ı Kerim dersleri (Arap alfabesi,Harekeler,Tecvit,Ezber vs.)

Kur'an-ı Kerim içeriği (Sûreler,Meal vs.)

Kur'an-ı Kerim'in aşağıdaki bölümlerini ele aldık. Bu bölümler arasında birbirine geçiş yapabilirsiniz

Orjinali (Arapçası)
Okunuşu
Anlamı (Meâl)
Yorumlaması (Tefsir)


Kur'an dili olan Arapça'ya özgüdür. Harekeli yazılmasının sebebi, yanlış okunmaması ve kolay öğrenilmesi içindir.
alanlarının tümü Türkçe diline özgündür. (Türkçe Okunuşu, Türkçe Anlamı, Türkçe Yorumlanması..)
 
Üst Alt