Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

İncil'de Hz. Muhammed'den Bahseder mi?

havari_7

New member
Katılım
6 Haz 2006
Mesajlar
68
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Acaba Kur'anın dışında Muhammet'le ilgili bir bildiri var mıdır?

PARAKLET VEYA PERİKLİT?

Acaba Kur'anın dışında Muhammet'le ilgili bir bildiri var mıdır? Eski Yahudi ve Hristiyan yazılarında O'nun geleceğine ilişkin herhangi bir şey söylenmekte midir? Bazı Müslümanlar ise; İncil'in Yuhanna 16:7.nci ayetinin, Kur'anın Al-A'raaf suresi (7:157) ve Al-'aff suresinde (61:6) tanımlanan bazı kehanetleri bildirdiğine inanmaktadırlar.


Oysa Hamza, Cilt 1 sahife 330'da, "Biz Yuhanna 16:7.nci ayetini Eski ve Yeni Anlaşma'nın ışığı altında incelersek, adı geçen bu sureyi (7:157) yukarıdaki öngörüyü geçerli kılan bir bildiri olarak gösteremeyiz" demektedir. Yahudileri, Hristiyanları ve Müslümanları aynı çelişkiye düşüren tüm yanlış anlama İncili tercüme eden kişilerin "teselli edici veya yardımcı" anlamında kullandıkları paraklet sözcüğünün yazılış ve okunuşundan gelmektedir. Biz bu sözü paraklet olarak mı yoksa periklit olarak mı okuyacağız?

Müslümanlar orijinal Yeni Anlaşma'nın Grekçe yazıldığını çok iyi bilmektedirler. Grekçe dilindeki "periklet" kelimesi "yüce, göksel, medhedilmiş" anlamlarına gelirken; İncil'de kullanılan asıl sözcükse "teselli edici, avutucu, savunucu" anlamlarına gelmektedir. Bu nedenle, Müslümanlar Kur'andaki (61:6) bu sureye dayanarak, İncil'de (Yuh.14:16 ve 16:7) geleceği bildirilen kişinin kendi peygamberleri olduğunu ileri sürmektedirler. Çünkü yukarıdaki Kur'an ayetinde geçen Arapça sözcük "Ahmed" Muhammed'in adlarından biridir ve övülmüş, medhedilmiş anlamına gelmektedir.

GREKÇE, PARAKLET KELİMESİNİ DOĞRULAMAKTADIR:


Bazı Müslümanların yapmaya çalıştıkları şey, bu kelimenin (PARAKLETOS) sesli harflerini (a-a-e-o), öbür kelimenin (PERİKLYTOS) e-i-y-o gibi harfleriyle değiştirmektir. Seslilerin kelimeye dahil edilmediği dönemlerde, İbranice ve Arapça gibi dillerde yazarın hangi sesli harfi kullanacağı konusunda birtakım tartışmalı boşluklar vardır. Ama aynı şey Grekçe'de yoktur; çünkü tüm sesli harfler Grekçe metinlerde açıkça yazılır.

GREK EL YAZMALARI "PARAKLETOS" KELİMESİNİ DOĞRULAR:


Eğer bu kelimenin nasıl yazıldığı konusunda herhangi bir kuşku varsa, bunu mevcut el yazmalarından anlamak mümkündür. Bunlar, en eski el yazmaları olan Codex Siniaticus ve Codex Alexandrianus (ki şu anda Londra'da British Müzesindedirler) da dahil olmak üzere her isteyenin araştırmasına açıktırlar. Zaten, Yeni Anlaşma'nın Muhammedin devrinden öncelere giden 70'den fazla Grekçe el yazması vardır ve bunların hiçbirinde de PERİKLYTOS kelimesi kullanılmaz.

ÖYLEYSE MUHAMMET "PARAKLETOS" OLAMAZ:


Bir müslüman için, İncil ve Tevratın dışında Kur'andaki Al A'raf (7:157) suresinde işaret edildiği gibi, Muhammed'in geleceğine ilişkin bir kanıt bulabilmek konunun asıl amacını oluşturmaktadır. Nasıl ki Kur'an için tek otorite Muhammet'se Muhammet için de tek kaynak Kur'andır. Bunun dışında Muhammet için başka kriter yoktur. Bu da dolaylı olarak sürekli öne sürülen ama yapılan araştırmalar sonucu geçerliliği olmayan bir iddiadan öte gitmez. İncil'de Muhammed'e ilişkin olarak İsa tarafından ortaya konulan bir peygamberlik olmadığından; müslümanlar kendi peygamberlerinin güvenilirliğini sağlamak için bir dış kanıt bulma konusunda oldukça büyük sıkıntı çekmektedirler.

ÖYLEYSE PARAKLETOS KİMDİR


Müslümanlar için bir diğer problem de İncil'de adı geçen Yuh 14:16 nolu ayetin sözlerinde yatar. ×öyleki; "Ben de Baba'dan dileyeceğim ve O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye bir başka Yardımcı gönderecek". Pek çok müslüman Kitabı açıp Yuh 16:7 ile birlikte bu ayeti okur ve Kitabı kapatır. Onların kavrayamadıkları husus Kitabın bir bölümünü alıp diğer yerleri görmezlikten gelmeni çok sakıncalı olduğudur. Bir okuyucu gerçekten de samimi bir şekilde ilgileniyorsa kendi amacına uygun olan ayetleri veya tümceleri okumadan önce bölümün tümüne bakmalıdır. Ve bunu yaptığında görecektir ki İsa Mesih, Yuhanna 14:16 ve 16:7 nolu ayetlerde, gelecek Parakletos'un kimliği ve gelişiyle ilgili ayrıntılı bilgiler vermektedir.

Yuhanna 14 ve 16 ncı bölümlere göre İsa gelecek Parakletosun bir insan olamıyacağını söyler, şöyleki:


* Yuh.14:16..."o sonsuza dek sizinle birlikte olacak" (oysa bir insan sonsuza dek yaşamaz).
* Yuh.14:17..."o gerçeğin ruhu olacaktır" (bir insan ruhtan farklıdır).
* Yuh.14:17..."dünya onu ne görür" (oysa insan görülür).
* Yuh.14:17..."ve ne de onu tanır" (oysa insan tanınır).
* Yuh.14:17..."ve o içinizde olacaktır"(bir insan başkasının içinde olamaz).

İsa kendisini işaret ederek Parakletosun özel bir misyonu olduğunu söyler, şöyleki:


* Yuh.14:26..."Babanın benim adımla göndereceği"
* Yuh.14:26..."size söylediğim tüm şeyleri hatırlatacak"
* Yuh.16:08..."o günah karşısında tüm dünyanın suçluluğunu gösterecek"
* Yuh.16:14..."o beni yüceltecek"

İsa Parakletosun bir ruh olduğunu yineler: * Yuh.14:17..."Gerçeğin Ruhu"


* Yuh.14:26..."Yardımcı (Parakletos) Kutsal Ruh"

YANIT 50 GÜN SONRA GELEN KUTSAL RUHTUR


Metinden de anlaşıldığı kadarıyla hiç bir peygamber veya ruhsal varlık parakletosun yerini tutamaz. Bunları göz önüne alın: "o, sonsuza dek onlarla birlikte olacak, başkaları tarafından ne görülecek ve ne de tanınmayacak ve İsa Mesih'i yüceltirken söylediklerinin tümünü onlara hatırlatacak." İncil'de bu nitelikleri taşıyan bir tek varlık görülmektedir o da İsa'nın gösterdiği ve parakletos olarak betimlediği İncil'in Kutsal Ruh'udur. O, yukarıda söylenen tüm şeyleri yerine getirecektir.

Göğe alınmadan hemen önce İsa, Elçilerin İşleri 1.nci bölümde Kutsal Ruh için (Yuh.14:16 ve 16:7'de vaadettiği) şöyle söylemektedir:

* Elçi.1:1 "Baba'nın vermiş olduğu ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin"
* Elçi.1:5 "Sizler birkaç güne kadar Kutsal Ruhla vaftiz edileceksiniz"

Görülüyor ki İsa'nın kendisinden bahsettiği "yardımcı" güçle donanarak, O'nun göğe alınışından 10 gün sonra (dirilişin 50.nci günü olduğu için Pentikost günü denilir), ama Muhammedin doğuşundan tam 570 yıl önce gelen Kutsal Ruh'tur.

Kutsal Ruh vaadi >> Yuh.16:7
40 GÜN SONRA >> İsa'nın göğe alınışı
10 GÜN SONRA >> Pentikost Elçi 2:1
570 YIL SONRA >> Muhammedin doğuşu

PEKİ SÖYLENENLER İÇİN NE DİYELİM?


Kur'an Sure 7:157 ve 61:6, daha önceden Tevrat ve İncil'de açıklanan bir peygamberden (Muhammet, Ahmet) bahsetmektedir. Öyleyse bu bölümlerin bulunması gerekmektedir. Çünkü, onlar olmadan, ölümlü bir insanın yaptığı tanıklıkla kendisini bir milyarın üstündeki bir müslüman topluluğuna peygamber olarak kabul ettirecek bir başka kanıtı olmayacaktır. Ama, bununla birlikte gelecek bir peygamberden bahseden bu tür bildiriler İncil'in her hangi bir bölümünde yoktur. Oysa, Müslümanlar ise bu ayetlerin (Yuh. 16:7, 14:16) kendi peygamberlerini (Ahmed) işaret ettiğine inanırlar. Acaba öylemi? Pekala! vaadedilen bu "danışman" bir peygamber mi, yoksa özellikle İncil'de vurgulanan Kutsal Ruh mudur? Sizler tüm bu ayetleri okurken buraya kadar anlatılanları da şöyle bir düşünün. Bir sonuca ulaşmanız gerekir. Ve gözlerinizin önündeki kanıtlara dayanarak, İncil'in Yuhanna 14:16 ve 16:7.nci bölümlerinde behsedilen kişinin gerçekten kim olduğuna kendiniz karar verin.

Al A'raf Suresi 7:157 "...yanlarındaki İncil ve Tevrat'ta buldukları, okuyup yazması olmayan peygambere uyanlar..." Al Saff Suresi 61:6

Meryem oğlu İsa:"Ey İsrailoğulları! doğrusu ben, benden önce gelmiş olan Tevrat'ı doğrulayan, benden sonra gelecek ve adı "Ahmed" olacak bir peygamberi müjdeleyen Allah'ın size gönderdiği bir peygamberim" demişti. Yusef Ali'nin tercümanlıktan alındı.
 

ercan1980

New member
Katılım
15 Ara 2005
Mesajlar
186
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
44
Web sitesi
www.kurandini.net.tc
havari_7' Alıntı:
Acaba Kur'anın dışında Muhammet'le ilgili bir bildiri var mıdır?

PARAKLET VEYA PERİKLİT?

Acaba Kur'anın dışında Muhammet'le ilgili bir bildiri var mıdır? Eski Yahudi ve Hristiyan yazılarında O'nun geleceğine ilişkin herhangi bir şey söylenmekte midir? Bazı Müslümanlar ise; İncil'in Yuhanna 16:7.nci ayetinin, ...

Kişisel sözlere ayet denilebilir mi? Ayet=işaret, mucize, alamet vs. anlamlarına gelir. Oysa mevcut İncil'in neredeyse tamamı kişisel sözlerden ve ahkamlardan oluşmaktadır.

İncil bir mezhep kitabıdır. Nasıl ki geleneksel İslam'da Hadis ve Sünnet adında uyduruk bir din türemiş ise, aynı Hristiyanlıkta da Matta, Markos, Luka ... 'ya bağlı olarak gelişen, Protestanlık, Ortodosluk vs. gelişmiş. Neyse bu mevzu baya derin :)

Soru şu,

. Kişisel sözlerin ayet/işaret/mucize sayılabilmesi için gerekli şartlar nelerdir?
 

havari_7

New member
Katılım
6 Haz 2006
Mesajlar
68
Tepkime puanı
0
Puanları
0
İyi de İncil'deki sözler kişisel sözler değildir. Bunlar İsa Mesih'in kendi sözleridir. Mesih'in havarileri onun ağzından çıkan bu sözleri birebir kaleme almışlardır. Çünkü O böyle istemiştir. "Gidin ve Müjde'yi bütün uluslara yayın"
 

imran268

New member
Katılım
11 Mar 2006
Mesajlar
135
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
36
isanın sözlerini neden başkaları yazıyor acabbb.. bunların bire bir doğru olduğunu nerden bileceksen bey efendiiiii.....


bizim ki yalan da sizin kisüperrrrrrr bak bak bakj sen..


kalın sağlıcakla 268
 

havari_7

New member
Katılım
6 Haz 2006
Mesajlar
68
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Sence bunlar yanlış mı:

Yalan söyleme
Adam öldürme
Bir yanağına tokat atılınca diğer yanağını da çevir
Zina etme
Sana işkence yapanların cezasını sen verme Çünkü Öç Benimdir
Hırsızlık yapma
Bir kadınla Bir erkekle evlenince ikisi tek bir beden olsun
Komşunu kendin gibi sev.........
 

ercan1980

New member
Katılım
15 Ara 2005
Mesajlar
186
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
44
Web sitesi
www.kurandini.net.tc
havari_7' Alıntı:
Sence bunlar yanlış mı:

Yalan söyleme
Adam öldürme
Bir yanağına tokat atılınca diğer yanağını da çevir
Zina etme
Sana işkence yapanların cezasını sen verme Çünkü Öç Benimdir
Hırsızlık yapma
Bir kadınla Bir erkekle evlenince ikisi tek bir beden olsun
Komşunu kendin gibi sev.........

Havari7, ben İncil'i okurum ve Hristiyanların tümüne olmamak kaydıyle bazılarına sempati ile yaklaşırım! Her ne kadar tamamıyle değiştirilmiş olduğunu söyleyemesem de İncil'deki bazı hükümlerin, Allah'ın hükümleri olduğunu biliyorum. Ama bunun yanında birçok "Ben Hristiyanım" diyenlerin de aslında Hristiyanlıkla uzaktan yakından bir alakası olmadığını da biliyorum. Milletin başına ne gelmişse hep bu mezhepliler yüzünden gelmedi mi? Aynı konudan sizler de muzdaripsiniz :)

Hristiyanların bazıları aslında hristiyan değildir dedim, peki neden böyle dedim? Aynen diğer ehl-i mezhep mensuplarında olduğu gibi sizlerin içinden de ikiyüzlüler çıkmaktadır. Mesela,

Luka'da İsa kendine Rabbin egemenliği gelene dek asmanın ürününden (alkol) bir daha almayacağını söyler. Ama İsevi olduklarını iddia eden Hristiyanlar sofrasından birayı eksik etmezler :D

Veya yine Luka'da İsa der ki: "Çekil git Şeytan, Rabbin olan Allah'a tap ve yalnız ona kulluk et". Bunu işiten Hristiyanlardan bazıları her nedense İsa'ya da taparlar, hayret yani :D

Yada Luka'da denilir ki "sekizinci gün çocuğu sünnet etme zamanı gelince bebeğe İsa adını koydular" der. Ama nedense pippisini kestiren Hristiyan ben göremiyorum :D

... Liste uzar! Sanırım meramımı anladın ;)
 

Enes S.

New member
Katılım
9 Haz 2006
Mesajlar
104
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
104
havari_7' Alıntı:
Sence bunlar yanlış mı:

Yalan söyleme
Adam öldürme
Bir yanağına tokat atılınca diğer yanağını da çevir
Zina etme
Sana işkence yapanların cezasını sen verme Çünkü Öç Benimdir
Hırsızlık yapma
Bir kadınla Bir erkekle evlenince ikisi tek bir beden olsun
Komşunu kendin gibi sev.........

Hepsi doğru ama eksik, o'nun tamamlayıcısıda Kuran'dır.
 

havari_7

New member
Katılım
6 Haz 2006
Mesajlar
68
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Doğru kuran çok iyi tamamlıyor Yalan söylemeyin diyen İncil ama buna alternatif getiren kuran adam öldürmeyin diyen İncil ama Müslüman olmayanları öldiren diyen Kuran Zina yapmayın diyen İncil ama dört kadınla evlenmeyi serbest bırakan kuran
 

imran268

New member
Katılım
11 Mar 2006
Mesajlar
135
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
36
her şeyden önce merhaba. ben geldim..

şimdi eğer incilde hz muhammed. (sav)den bahsederse bile orda bazı yanlışlar olacaktır. çünkü incil DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. insanoğlu yazmışştır bu yeni nesil incilleri. ve kurandada anlatıldığı gibi geçerliliği yoktur. yani neyden söz ederse etsin bu söz etmeler doğru olabilir. ama tamamı değil.incil şüphesizki yüce Allahın büyük kudreti altında indirilmiştir. ama gelin görün kü insan oğlu tamamen değiştirmiş bu yüce ve gzxel kitabı. her neyse umarım mesajı almışsınızdır........
kalın sağlıcakla 268
 

Aysegul

New member
Katılım
15 May 2006
Mesajlar
891
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
38
Sayın havari7 ya bence lütfen objektif düşünmeye çalışın...İncil kutsaldı tevratta öyle...Bu kitaplar İbrahim a.s dan sonra inmiştir...Yani tek Allah inancı Hz Nuhdan, Hz İbrahimden , Hz Musa,Hz Davud,Hz İsa ve en son Hz Muhammedle Allah'ın mesajı son bulmuştur şimdi artık geri sayım başladı...Saydığım peygamberlerin hepsi kutsal...Ama Hangi kitapta Allahın orjinal sözleri yazıyorsa o gerçek dindir!...İncilde üçlü inanış sözkonusudur...Hz Muhammed asla beni kutsal olarak görüp banada tapın dememiştir...Hz İsa'da aynı şekilde...Her ikiside birer kuldur...Birer rehberdir...Kur'andan verdiğin örneklere gelince yazılanları anlamak o tarihteki devrin örf ve adetleride göz önüne alınmalıdır...Ayrıca anlaşılması karışık ayetlerde bulunduğu için Allah dostlarının kitaplarını okumak gerekiyor...Madem bu kanaldasın...Ve Allah'a inanıyorsun...Lütfen biraz araştır...Bizlerde yardımcı olmaya çalışalım inşallah
 

Enes S.

New member
Katılım
9 Haz 2006
Mesajlar
104
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
104
havari_7' Alıntı:
Doğru kuran çok iyi tamamlıyor Yalan söylemeyin diyen İncil ama buna alternatif getiren kuran adam öldürmeyin diyen İncil ama Müslüman olmayanları öldiren diyen Kuran Zina yapmayın diyen İncil ama dört kadınla evlenmeyi serbest bırakan kuran

Oh ne güzel anlamak istediğiniz gibi anlıyorsunuz. Senin dört tane kadınla evlenebilme konusunda o beynine göre derin bir felsefeye ihtiyacın var. Biz neden dört tane kadınla evlenme hakkının olduğunu biliyoruz.
Arabistan da kaç kişinin dört tane karısı varmış?!
 

Enver Ýstek

metin mete
Katılım
27 Ara 2005
Mesajlar
3,935
Tepkime puanı
1,023
Puanları
0
Yaş
60
Konum
Gurbet,daimi gurbetin icinde gurbet
havari_7' Alıntı:
İyi de İncil'deki sözler kişisel sözler değildir. Bunlar İsa Mesih'in kendi sözleridir. Mesih'in havarileri onun ağzından çıkan bu sözleri birebir kaleme almışlardır. Çünkü O böyle istemiştir. "Gidin ve Müjde'yi bütün uluslara yayın"


Yani bizimkilere Allahin resulü yasaklamasina ragmen uydurulan hadisler gibi bir sey her halde?
 

Enver Ýstek

metin mete
Katılım
27 Ara 2005
Mesajlar
3,935
Tepkime puanı
1,023
Puanları
0
Yaş
60
Konum
Gurbet,daimi gurbetin icinde gurbet
havari_7' Alıntı:
Doğru kuran çok iyi tamamlıyor Yalan söylemeyin diyen İncil ama buna alternatif getiren kuran adam öldürmeyin diyen İncil ama Müslüman olmayanları öldiren diyen Kuran Zina yapmayın diyen İncil ama dört kadınla evlenmeyi serbest bırakan kuran

iki yüzlülügün sonu yok havari sen hala benim sorularima cevap vermedin ama bu kisma her gün cevaplar yaziyorsun;mesela

http://www.islamforum.net/showthread.php?t=1697&page=3

Hemen dön ve dogrumu degilmi söyleki senin dogruyu telefuz etmekten korkmayan biri olarak görelim. Isa dan sonra bir Peygamber gelecektir diyen incile inat hala baska basliklar altinda konuyu kendine göre müjde yaptigini saniyorsun biz o müjdeyi 1400 yil önce aldik kabul ettik ve tabi olduk Isayada ona verilen Müjdeyede onun müjdesinin gelisinede o müjdenin sahibinede onu gönderene gönül verdik baglandik artik neden vaz gecmiyorsun su salyangoz ticaretinden.Vesselam.
 
S

seha

Guest
Sayın Havari7 sizden samimi olarak İseviliğin Allah'ın Kudretine ,büyüklüğüne, azametine bakışını öğrenebilirmiyim. Mesela; mevcut İncil'de Allah her türlü kusurdan uzak olduğu nasıl açıklanmış.
saygılarımla
 

imran268

New member
Katılım
11 Mar 2006
Mesajlar
135
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
36
havari_7' Alıntı:
Sence bunlar yanlış mı:

Yalan söyleme
Adam öldürme
Bir yanağına tokat atılınca diğer yanağını da çevir
Zina etme
Sana işkence yapanların cezasını sen verme Çünkü Öç Benimdir
Hırsızlık yapma
Bir kadınla Bir erkekle evlenince ikisi tek bir beden olsun
Komşunu kendin gibi sev.........

eğer bunlari siz söylüyorsanız. kaç kişi bunlara uyuyor. yav afedersiniz papazlarınız bile zinaya dönmüş. yapanlarda gider papazlara yeni doğmuş gibi günahsız olur gider. oh ne ala. günah işle sonra çıkar. işle sonra yine çıkar. VAY CANINA söylesene cennet bu kadr ucuz mu????????????????????????????????????????????????

kalın sağlıcakla 268
 
S

seha

Guest
Çok ayıp. Nasıl bizim kutsalımıza ilişilmesini istemiyorsak.Kimsanin kutsalına ilişmemeliyiz. Bir Müslüman böyle yapmamalı.Biz sevgi ve hoş görü dini mensubuyuz.Sevgi ve hoş görü hakareti men eder.
Fikrini çürütebiliyorsan çürüt. Yoksa İslam adına hakaret edemezsin. Zira; bende o dinin mensubuyum ve dinimin yanlış tanıtılmasına müsade etmiyorum.
vesselam
 

havari_7

New member
Katılım
6 Haz 2006
Mesajlar
68
Tepkime puanı
0
Puanları
0
İmran kardeş sizin hacılarda bir odaya girip para karşılığında kuran dan ayetler okuyarak büyü yapıyorlar ve para karşılığında insanların umutlarıyla oynuyorlar. Bilmem kaç kere hacca gitmiş yaşlı başlı adamlar torunları yaşlarındaki kız çocuklarını taciz ediyor hatta onları kuma diye evlerine alıyor. Şimdi soruyorum sana bu yapılanlar İslamiyet de var mı?
 

Enver Ýstek

metin mete
Katılım
27 Ara 2005
Mesajlar
3,935
Tepkime puanı
1,023
Puanları
0
Yaş
60
Konum
Gurbet,daimi gurbetin icinde gurbet
havari_7' Alıntı:
İmran kardeş sizin hacılarda bir odaya girip para karşılığında kuran dan ayetler okuyarak büyü yapıyorlar ve para karşılığında insanların umutlarıyla oynuyorlar. Bilmem kaç kere hacca gitmiş yaşlı başlı adamlar torunları yaşlarındaki kız çocuklarını taciz ediyor hatta onları kuma diye evlerine alıyor. Şimdi soruyorum sana bu yapılanlar İslamiyet de var mı?

Bizimkilerin en azindan hadisci olarak niteleye biliyoruz,ya sizinkilerini?

Hoşea 2:2 "Azarlayın ananızı, azarlayın,

Çünkü o benim karım değil artık,

Ben de onun kocası değilim.

Yüzünden akan fahişeliği,

Koynundan zinaları atsın.

Hoşea 2:3 Yoksa onu çırılçıplak soyacak,

Anadan doğma edeceğim,

Çöle, çorak toprağa çevirecek,

Susuzluktan öldüreceğim.

Hezekiel 22:10 Babalarının karılarıyla yatanlar, âdet gören dinsel açıdan kirli kadınlarla cinsel ilişki kuranlar senin içinde yaşıyor.

Hezekiel 22:11 Senin içinde kimi komşusunun karısıyla iğrenç şeyler yaptı; kimi utanmadan gelinini kirletti; kimi öz kızkardeşiyle ilişki kurdu.

Hezekiel 16:30 "'Bütün bunları yaparken yüreğin ne kadar yıpranmış' diyor Rab Yahve, 'Yüzsüz bir fahişe gibi davrandın!

Hezekiel 16:31 Her yolun başına fuhuş yuvaları kurarken, bütün meydanlarda yüksek tapınma yerleri yaparken, fahişe gibi bile değildin, ücretini küçümsedin.

Hezekiel 16:32 "'Kocasının yerine yabancıları yeğleyen, zina eden bir kadındın!

Hezekiel 16:33 Fahişelere ücret ödenir. Oysa sen bütün oynaşlarına armağanlar dağıttın. Fahişelik etmek için her yandan sana gelsinler diye rüşvet verdin.

Hezekiel 16:34 Fahişeliğinde öbür kadınlara benzemiyorsun. Çünkü fahişelik edesin diye kimse senin peşine düşmüyor. Ücret ödeyen sensin, kimse sana ücret ödemiyor. Bu yüzden öbürlerine benzemiyorsun.

Hezekiel 16:35 "'Bu nedenle, ey fahişe, RAB'bin sözünü dinle!

Hezekiel 16:7 Kırda yetişen bir bitki gibi seni geliştirdim. Geliştin, büyüdün, kusursuz bir güzelliğe eriştin. Göğüslerin oluştu, saçların uzadı. Ama çırılçıplaktın.

Hezekiel 16:8 "'Yine yanından geçtim, sana baktım, sevgi çağındı. Giysimin eteğini üzerine serdim, çıplaklığını örttüm. Sana ant içtim, seninle antlaşma yaptım. Rab Yahve böyle diyor. Ve benim oldun.

Yeşaya 8:3 Peygamber olan karım bundan bir süre sonra gebe kaldı ve bir erkek çocuk doğurdu. RAB bana, "Adını 'Maher-Şalal-Haş-Baz' koy" dedi

Yeşaya 20:1-2 Asur ordusunun başkomutanı, Asur Kralı Sargon'un buyruğuyla gelerek Aşdot'a saldırıp kenti ele geçirdiği yıl RAB Amos oğlu Yeşaya aracılığıyla şöyle dedi: "Git, belindeki çulu çöz, ayağındaki çarığı çıkar." Yeşaya denileni yaptı, çıplak ve yalınayak dolaşmaya başladı.

Yeşaya 20:3 RAB dedi ki: "Mısır'a ve Kûş'a belirti ve ibret olsun diye kulum Yeşaya nasıl üç yıl çıplak ve yalınayak dolaştıysa,

Yeşaya 20:4 Asur Kralı da Mısır'a utanç olsun diye Mısırlı tutsaklarla Kûşlu sürgünleri genç yaşlı demeden, çıplak ve yalınayak, mahrem yerleri açık yürütecek.

Yeşaya 20:5 Kûş'a bel bağlayan, Mısır'la övünen halk hüsrana uğrayacak, utanç içinde kalacak.

Yeşaya 20:6 Bu kıyı bölgesinde yaşayanlar o gün, "Asur Kralı'nın elinden kurtulmak için yardımına sığındığımız, bel bağladığımız ulusların başına gelene bakın!" diyecekler, "Biz nasıl kurtulacağız?"

Özdeyişler 5:19 Sevimli bir geyik, zarif bir ceylan gibi,

Hep seni doyursun memeleri.

Aşkıyla sürekli coş.

Özdeyişler 5:20 Oğlum, neden ahlaksız bir kadınla coşasın,

Neden başka birinin karısını koynuna alasın?

Yasa Kitabı 28:30 "Bir kızla nişanlanacaksınız, ama başka biri onunla yatacak. Ev yapacak ama içinde oturmayacaksınız. Bağ dikecek ama üzümünü toplamayacaksınız.

Yasa Kitabı 23:1 "Erkeklik bezi ezilmiş ya da erkeklik organı kesilmiş kişi RAB'bin topluluğuna girmeyecek.

Levililer 18:23 Bir hayvanla cinsel ilişki kurmayacaksın. Kendini kirletmiş olursun. Kadınlar cinsel ilişki kurmak amacıyla bir hayvana yaklaşmayacak. Sapıklıktır bu.

Levililer 20:14 Bir adam hem bir kızla, hem de kızın anasıyla evlenirse, alçaklık etmiş olur. Aranızda böyle alçaklıklar olmasın diye üçü de yakılacaktır.

Levililer 20:15 Bir hayvanla cinsel ilişki kuran adam kesinlikle öldürülecek, hayvansa kesilecektir.

Levililer 20:16 Bir kadın cinsel ilişki kurmak amacıyla bir hayvana yaklaşırsa, kadını da hayvanı da kesinlikle öldüreceksiniz. Ölümü hak etmişlerdir.

Levililer 20:18 Adet gören bir kadınla yatıp cinsel ilişki kuran adam kadının akıntılı yerini açığa çıkarmış, kadın da buna katılmış olur. İkisi de Tanrı Halkı'nın arasından atılacaktır.

Mısırdan Çıkış 22:19 "Hayvanlarla cinsel ilişki kuran herkes öldürülecektir.

Mısırdan Çıkış 22:20 "RAB'den başka bir ilaha kurban kesen ölüm cezasına çarptırılacaktır.

Yaratılış 30:14 Ruben hasat mevsimi tarlaya gitti. Orada adamotu bulup annesi Lea'ya getirdi. Rahel Lea'ya, "Lütfen oğlunun getirdiği adamotundan bana da ver" dedi.

Yaratılış 30:15 Lea, "Kocamı aldığın yetmez mi? Bir de oğlumun adamotunu mu istiyorsun?" diye karşılık verdi. Rahel, "Öyle olsun" dedi, "Oğlunun adamotuna karşılık kocam bu gece seninle yatsın."

Yaratılış 30:16 Akşamleyin Yakup tarladan dönerken Lea onu karşılamaya gitti. Yakup'a, "Benimle yatacaksın" dedi, "Oğlumun adamotuna karşılık bu gece benimsin." Yakup o gece onunla yattı.

Yaratılış 19:8 "Erkek yüzü görmemiş iki kızım var. Size onları getireyim, ne isterseniz yapın. Yeter ki, bu adamlara dokunmayın. Çünkü onlar konuğumdur, çatımın altına geldiler."

ENSEST İLŞKİLER

Yaratılış 19:30 Lut Soar'da kalmaktan korkuyordu. Bu yüzden iki kızıyla kentten ayrılarak dağa yerleşti. İki kızıyla birlikte bir mağarada yaşamaya başladı.

Yaratılış 19:31 Büyük kızı küçüğüne, "Babamız yaşlı" dedi, "Dünya geleneklerine uygun biçimde burada bizimle yatabilecek bir erkek yok.

Yaratılış 19:32 Gel, babamıza şarap içirelim, soyumuzu yaşatmak için onunla yatalım."

Yaratılış 19:33 O gece babalarına şarap içirdiler. Büyük kız gidip babasıyla yattı. Ancak Lut yatıp kalktığının farkında değildi.

Yaratılış 19:34 Ertesi gün büyük kız küçüğüne, "Dün gece babamla yattım" dedi, "Bu gece de ona şarap içirelim. Soyumuzu yaşatmak için sen de onunla yat."

Yaratılış 19:35 O gece de babalarına şarap içirdiler ve küçük kız babasıyla yattı. Ama Lut yatıp kalktığının farkında değildi.

Yaratılış 19:36 Böylece Lut'un iki kızı da öz babalarından hamile kaldı.

Yaratılış 19:37 Büyük kız bir oğlan doğurdu ve ona Moav adını verdi. Moav bugünkü Moavlılar'ın atasıdır.

Yaratılış 19:38 Küçük kızın da bir oğlu oldu ve adını Ben-Ammi koydu. O da bugünkü Ammonlular'ın atasıdır.

2 Samuel 13:6 Böylece Amnon yatağa yatıp hastaymış gibi yaptı. Kral onu görmeye gelince, Amnon, "Lütfen kızkardeşim Tamar gelip önümde iki gözleme hazırlasın da elinden yiyeyim" dedi.

2 Samuel 13:7 Davut, sarayda yaşayan Tamar'a, "Haydi kardeşin Amnon'un evine gidip ona yiyecek hazırla" diye haber gönderdi.

2 Samuel 13:8 Tamar yatmakta olan kardeşi Amnon'un evine gitti. Hamur alıp yoğurdu, önünde gözleme yapıp pişirdi.

2 Samuel 13:9 Tavayı alıp gözlemeyi önüne koyduysa da Amnon yemek istemedi. "Yanımdan herkesi çıkarın" diye buyruk verdi. Herkes çıktı.

2 Samuel 13:10 Sonra Amnon Tamar'a, "Yemeği yatak odama getir de, elinden yiyeyim" dedi. Tamar hazırladığı gözlemeleri kardeşi Amnon'un yatak odasına götürdü.

2 Samuel 13:11 Yesin diye yemeği ona yaklaştırınca, Amnon Tamar'ı yakalayarak, "Gel, benimle yat, kızkardeşim" dedi.

2 Samuel 13:12 Ama Tamar, "Hayır, kardeşim, beni zorlama!" dedi, "İsrail'de böyle şey yapılmamalıdır! Bu iğrençliği yapma!

2 Samuel 13:13 Sonra ben utancımı nasıl üstümden atarım? Sense İsrail'de alçak biri durumuna düşersin. Ne olur krala söyle; o beni senden esirgemez."

2 Samuel 13:14 Ne var ki, Amnon Tamar'ı dinlemek istemedi. Daha güçlü olduğu için onunla zorla yattı.

Yaratılış 47:29 Ölümü yaklaşınca, oğlu Yusuf'u çağırıp, "Eğer benden hoşnut kaldınsa, lütfen elini uyluğumun altına koy" dedi, "Bana iyilik ve bağlılık göstereceğine söz ver. Lütfen beni Mısır'da gömme.

Yasa Kitabı 25:11 "Eğer iki adam kavgaya tutuşur da birinin karısı kocasını dövenin elinden kurtarmak için gelip elini uzatır, öbür adamın erkeklik organını tutarsa,

Yasa Kitabı 25:12 kadının elini keseceksiniz; ona acımayacaksınız.

2 Samuel 16:20 Avşalom Ahitofel'e, "Ne yapmalıyız, bize öğüt ver" dedi.

2 Samuel 16:21 Ahitofel, "Babanın saraya bakmak için bıraktığı cariyelerle yat" diye karşılık verdi, "Böylece bütün İsrail babanın nefretini kazandığını duyacak ve seni destekleyenlerin tümü kendilerini daha da güçlenmiş bulacaklar."

2 Samuel 16:22 Sarayın damında Avşalom için bir çadır kurdular. Avşalom bütün İsrailliler'in gözü önünde babasının cariyelerinin yanına girdi.

Krallar 6:28 Derdin ne?" Kadın şöyle yanıtladı: "Geçen gün şu kadın bana dedi ki, 'Oğlunu ver, bugün yiyelim, yarın da benim oğlumu yeriz.'

Krallar 6:29 Böylece oğlumu pişirip yedik. Ertesi gün ona, 'Oğlunu ver de yiyelim' dedim. Ama o, oğlunu gizledi."

Yeşaya 9:20 İnsanlar şurada burada bulduklarını yiyecekler,

Ama aç kalacak, doymayacaklar.

Herkes çocuğunun etini yiyecek:

Yeşaya 36:12 Komutan, "Efendim bu sözleri yalnız size ve efendinize söyleyeyim diye mi gönderdi beni?" dedi, "Surların üzerinde oturan bu halka, sizin gibi dışkısını yemek, idrarını içmek zorunda kalacak olan herkese gönderdi."

Yaratılış 35:22 İsrail o bölgede yaşarken Ruben babasının cariyesi Bilha'yla yattı. İsrail bunu duyunca çok kızdı.

2 Samuel 12:11 "RAB şöyle diyor: 'Sana kendi soyundan kötülük getireceğim. Senin gözünün önünde karılarını alıp bir yakınına vereceğim; güpegündüz karılarının koynuna girecek.

2 Samuel 12:12 Evet, sen o işi gizlice yaptın, ama ben bunu bütün İsrail halkının gözü önünde güpegündüz yapacağım!'"
_________________
 
Üst Alt