Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Devrimlerin Asil Nedeni

YOL GÖSTERÝCÝ

New member
Katılım
2 Nis 2006
Mesajlar
237
Tepkime puanı
166
Puanları
0
Yaş
68
Web sitesi
www.yolgosterici.com
Devrimlerin asıl nedeni nedir, hiç düşündünüz mü ?

Neden insanlar kendilerini yönetenlerin, yönetimlerini beğenmeyerek, ayaklanarak devrim yapmışlardır sizce ?

Bunun cevabını bulmak için insanlarda bulunan iki karakter yapısını incelemek gerekir.

Birincisi; kibir.... İkincisi ise, bencillik....

Bu iki karakter birbiri ile kardeştir... Yani genelde insanlarda bir arada bulunurlar.

Kibirli bir insan; kendini diğerlerinden üstün görür... Diğer insanları ise aşağılık.... Bu yüzden onlara birer pislikmiş gibi davranır... Hatta daha da ileri giderek yalnızca kendini gerekli, diğerlerini asalak, gereksiz gibi görür. Bu yüzden onlara zulüm etmeye başlar. İnsanın doğal yapısında olan kendini beğenme tutkusu ki bu insanların çoğunda vardır....ve bu doğaldır... Zaman ve kişinin mevki ile doğru orantılı olarak(bazı insanlarda) artar ve sonunda kibir’e ulaşır.

Bencil insan’a gelince ise; kendi haklarını müdafaa yine doğuştan insanın yapısında bulunan bir karakter şeklidir. Yani herkes kendini müdafaa eder... Bu çok doğaldır.... Bu zaman içinde (bazı insanlarda) artarak bencil insan modeline dönüşür. Bencil insan ise yalnızca kendi çıkarlarını düşünür... Çünkü kendince önemli olanlar onlardır. Başkalarını haklarını ise umursamaz. Dolaysı ile kendi çıkarları doğrultusunda, başkalarını sahip olduğu her şeye göz diker ve el uzatır.

Şimdi diyeceksiniz ki, ‘’bunların devrimler ile ne ilgisi var ?’’

Tarih boyunca yaşanmış olan devrimleri incelediğimizde görülen tablo şudur ki; hep bir takım kibirli...bencil liderlerin diğer insanları tahakküm altına alması ve onları ezmesi, sömürmesi sonucu devrimler olmuştur.

İsrail oğullarının firavuna isyan etmiş olmalarının altındaki neden, firavunun bencil ve kendini beğenmiş oluşu, dolaysı ile kendini tanrı ilan etmesine kadar varmış ve altında bulunan insanları hakir görerek onları sömürmeye kalkması , bunun doğal bir sonucu israil oğullarının isyanıdır.

Ortaçağ’a bakalım;.... Orta avrupa'da derebeylik, feodalite, kendilerini asil olarak ilan eden bir kısım insanların, diğerlerini küçük görerek, avam kamarası ve lortlar kamarası kavramlarını yaratılmasına sebep olmuşlardır... İnsanların ellerindeki tahılı alarak, bunu kendilerine tanınmış bir hak saymışlardır. Hatta daha da ileri giderek, avam kamarasındaki insanların karılarının ilk gece kendilerine ait olmasını bir hak görmüş ve uygulamışlardır... Ortaçağ ingiltere'sinde çok yaygın olan bu sömürgeci düşünce tarzının gününüz de bile izleri görülmektedir. İngiltere çağlar boyunca bu sömürgeci tavrını kendisine çok uzak olan ülkelere dahi taşımıştır. Bu ülkelerin bir kısmı sömürüye hayır... Diyerek başkaldırmış ve isyan etmişlerdir.

Fransız ihtilaline bakalım;...ihtilalin görünen nedeni , asilzadelerin saraylarda keyif çatarak, halkın açlık ve sefalet içinde olmalarına göz yummasıdır... Fakat asıl neden, kendilerini asilzade olarak ilan eden sınıfın kibir ve bencillik içinde oluşları, ve halk tabakasını hakir görerek onlara pislik muamelesi yapmasıdır.

Napolyon bonapart, kendi aklını diğerlerinden üstün gören kompleksli bir kişilikti... Boyunun kısa oluşu ise kompleksini arttırıcı bir unsur olmuştur. Ve tarihin bir döneminde kendisine inanları felakete sürüklemiştir.

Adolf Hitler, olayı kişisel boyuttan çıkartarak, ırkların üstün oluşunu savunmuş ve ari ırk kavramını ortaya atarak, kibrinin ve bencilliğinin en kanlı örneklerini vermiş, yığınla insanı ölüme sürüklemiştir....fikrinin bir diğer savunucusu Mussolini ise italya'da ayni şeyi uygulamış ve küçümsediği insanları tarafından meydanda asılmıştır...

Bolşevik ihtilaline gelelim... Yine ayni manzara... Çarlık Rusya'sında çarlar sarayda balolar tertipleyerek, kibir ve bencillik içinde yaşarlarken, halkın çektiği açlık ve sefaleti umursamamışlardır. Fakat ne gariptir ki.... Rejimi beğenmeyerek ihtilali gerçekleştiren lenin ve onun takipçisi Stalin, beğenmedikleri ve başkaldırdıkları çarların yaptıklarının daha fazlasını uygulayarak, kibir ve bencillik içerisinde, halkı açlıktan kırılmaya sevk etmişlerdir....

Bu olay yahudilerin yıllarca eziyet görmelerine karşın, bundan ders almayarak, kendilerine uygulanmış olan mezalimin aynisini Filistin'de uygulamasına çok benzemektedir.

Komünist rejimin ihtilalinin gerçekleştiği diğer ülkelerde de ,Çin, Arjantin, İspanya gibi... Durum aynıdır....

İnsanlar kibir ve bencilliğin etkisi ile kendilerini üstün,... Diğerlerini gereksiz görerek sömürmeye kalkmış ve sonuçta hep devrimler olmuştur....

İşte devrimlerin gerçek nedeni budur....

Şeytanın en sevdiği günah,...’’kibir’’ dir....kardeşi de...‘’bencilliktir’’

"kibirlenerek insanlardan yüzünü çevirme, yeryüzünde kasılarak yürüme. Çünkü allah, kurula-kurula kendini övenlerin hiçbirini sevmez." lukman suresi 18.

Allah bizleri her ikisinde de korusun...
 
Üst Alt