Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Akan Erenlerin Kervaniyiz Biz

y oglu

New member
Katılım
18 Kas 2005
Mesajlar
94
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
74
aşağıdaki eksik olan kelimerden dolayı özür dilerim hak aşığı olan amcam
sonduz gelen bilgilerin asla tekrarı olmadan gelmektedir bizim anlıyamadığımız yahut kayda alamadığımız kelimeleri kendisi asla yerine koyamaz ve tekrarlıyamaz oluşundandır aşağıda kendisini anlatmaktadır okuma yazması yoktur

295 HANCI.PERVANE BİZ
Ustaz aleminin çarkıyızbiz
Ustaz aleminin çarkıyız biz
Devreder dervanı geldikçe gider
Geldikçe gider


Yüküm merguşunun fermanıyız biz
Eleyi eleyi pekler mehman
Gelir gideriz biz heey

Büsbütün dünyada tah ileriki safta
Büsbütün dünyada tah ileriki saftan
Münkürler la derde
Biz illa hepten biz illa hepten
Biz illa hepten biz illa hepten
Gelir gideik ileriki saftaErenler mülkünün merdanıyız biz

Erenler mülkünün merdanıyız biz
Alâ çiçek mor menevşenin yanında
Mümün mürşüdünün divanı hanıda
Merdiven başında hakkın kanında
Akan erenlerin kervanıyız biz
Akan erenlerin kervanıyız biz

Büsbütün dünyanın alemi cana
Vurulan kalemi her günde şana
AH hele hüseyinin kanında gelende cana
Canın kapısının dermanıyız biz heey

Aşık yanında seyredir seyredir divana şanında
Yunur yıkanırda hakkın nuruyla canıda
Canan kapısının cemalıyız biz biz

Deriz bu dünyada illada bizler
Dökülmez devranımız cekilir yüzler
Ah hele dolu kadehleri alırız bizde
İçer içer loş eder pervanıyız biz

Hancı derler benim canım adıma
O yar gürçüstanda zöhre hanım dadına
Ah hele söylesem çümlede hak muradına
Muradı evliya nışanıyız biz

HANCI PERVANE.534
Bir nur gördüm zahirinde batında
Bir nur gördüm zahirinde batında
Hakkın cem alının kıtında
Nar oldu gitti heeey

Ademden hateme uğradı
Ademden hateme uğradı
Şıtınan beraber geldi
Bir oldu gitti heeey

Muttan geldi uda yetişti
Nuh ta tamam oldu sırrı görüştü
Lem ile de birleşti birleşti
Ah hele şar oldu gitti ey eyler ey

İdrise indi böyle zamanı
Erenler bağına gitti meleklere tamamı
Uğurlandı yoşaya ile bir yanı
Bir yanı bir yanı heeey

Ah hele zamanında renk oldu
Yetti yetti hey
Ya tabib sıyrıldı da böyle bir zamana
Zekeri yayla düştü talaşa bir ana

Ah yareb aman
İlmi batınıda böyle beraber hey

Ah hele kan oldu gitti gitti heey

Ya tabibib yareb amaan
Eyub ile ipekte eyub ile ipekte
Şu ayıp ile ah hele Geldi böyle bir pekte
Musa ile asa oldu Çar oldu gitti heey

Ah yare b amaaan
Eseye indi merdiven ile
Nice bin çalıştı herdem divanına
Erenler bağı ile bir şan ile
Ah Davut oldu korik ile
Davut ile korik oldu kıskanç yanına
Zincir oldu gitti zincir olduda gitti heey


Ah yareb amaaan
Resulullaha indi bir zaman
Mühür oldu oldu işleri tamam
Alide zülfikar oldu bir an
Ah hele düldül oldu yetti dağlara
Kaleleri fet etti ali
Kaleleri fek etti bir an

Söyle sözün tamamı
Böyle geldi dünyanın bir zamanı
Atatürk’e geldi böyle pervan canı
Ah hele mülkü yeşillik etti bıraktı
Cümlesine böyle tercüman gitti
Her taraftan ya hu buna bir memur etti
Hancı diyer budur kaleyi fet etti fet etti heey

Hancıyam bu sözün alemi
Ata türkte verdi gençliğe kalemi
Ah hele erenler saklasın ya hu bin bir kelamı
Elbet böyle hal oldu gitti yareb amaan
Hancı kurban olsun zöhre yarına
Her gün böyle türlü türlü marifet ıkrarına
Yareb heey Çar oldu gitti heey


HANCI PERVANE.535
........... Mehraç evinde
Ben gördüm erenleri gezerken
O zülfikar düzenmiştir maruftan maşrufa
Düldülün ayağının batında dür dede gördüm heey

Muhammet ali tamam noktayı birden
Dört kitap göndermiş hak ........ sırdan
Tah eliyle doluyla kadehi birden
Ah erenleri dolu içerken ben gördüm pirden


Muhamed Mustafa şahı vilayet
Erenler yükünde hep olmuş tamam


HANCI PERVANE. 285
RUHLARIN HALK OLUŞU
VE DÜNYANIN KURULUŞU
Tah ezelden evrahı babından
Söyleyeyim dinleyin canlar
Kün veye kün elmi babı
Beyin altındaki yapraktan

Ak yareb aman
Künd eyledi huda çıhhan bir arada
Ruhları illa dedi geldi
Hak nazar kıldı ruhlar geldi sırada

Ah yareb aman onsekiz bin alami kurmak için
İlkin hak suyla çemalı nurunu halk etti yareb amaan
Kendi çemalı nurunu halk etti
Ondan sonra ruhları halk etti
Suyu var etti yer gök yok iken
Künd ettide yareb beş isim halk etti
Çihhana var olmak için

Ah yaren aman
Üç takım şu çihhana gördüğün su doldu
İlk su dolunça melekler halk oldu
İlk su dolunça melekler halk oldu

Yaareb amaan ya tabib
ALLAH kendi çemalı nurundan melekleri halk eyledi
Beş isim varında aak yareb aman

Bir katire düştü yere yerler gökler halk olunça ya tabib
Yer ile göğü su aldı köpüğünden arş kürş var oldu yareb aman
Çihhanda bizde köpüğüde halk olunca varidik
Köpüğünden arş kürş var oldu

Ak yareb amaan sular çekildi topraklar
Sular çekildi topraklar maden ile doldu

Ak yareb ya Tabip
Nuha gelinçe ademin evlatı
Beşi kaldıda çümlesi yok oldu
Nuha gelinçe yareb adem evlatın
Beş kişi kaldı çümlesi yok oldu
Nuhdada su doldu dünyanın
Ya hu oldu üç su dünyada

Haktan nazar kıldık o zaman varidik
Nuhun oğludan lem den dünyaya gelmek için
Naçiyle beraber ustazdik hemi şar idik

Yareb aman
Bizim evrahımız taah ezelden
La mekanda bir oldu
Sitretil müntada gabaga hüseyinde
Yakında şar olduk
Yareb aman ya tabib eey

Ademden şıta yetiştik şıttan muta yetişdik
Muttan uda yetiştik uddan nuha yetiştik
Ah aman eyler ey
Ah yareb amaan eyler eey
Ah yareb amaan idris nebile hüllenin yarısına
Biçtik dahi makas ile farisine
Farisine yareb amaan
Farisi aldık derd ile demana
Ah hele yetişdik yareb amaan
İdristen şu ayıba eyibten idayet eyledik
Şuayıbtan eyibe kündü kenzullahtan
Beytul mebura beytul mukaddesile
Ademden hağteme ğhtemden ademe
Sıyıpçak taşınnan uğraştık böyle şara

Yüz yirmi dört bin nebiyle geldik
ya hu idayete ırkara
Tevekkil ettik bizde
ismailil koç kurban ara ha ara
Halil ile düştük bizde nara

Ah yareb amaan eyler eey
Tah ezelden böyle yetiştik
Aiyle muhhamette ırkara
Aliyle muhhamette ırkara

Çümle derdi bir ettik
Tevvekkil babına kurana yetiştik yettik
Aliyle muhhammet gidence

Ah hele kuranı ser beser rasfale
Kuranı serbeser rasfale

Ah hele ayetlerin ucu kaldı
Çümle dahi lazım olan noktayı yok ettilr
Çekildi kuran ya hu aşıklara gitti pek ettiler
Aşıklarda ırkar kuranın ırkarı zay olmaz
Hiç kimse aşıklara elini vurup yetmez
Aşıkların sözü doğru kurandır
Kurana hiç kimsenin eli gitmez
Kağıtı yok ettiler heey kağıdı yok ettiler

Ah yareb amaan ya tabib
Her bulduğu aşıkları
Her bulduğu her bulduğu aşıkları
Kimisini kestiler kimisini astılar

Ah yareb geriden aşıklara hak yıne nazar kıdı
Anadan anaya gelip yetişti
Kuran hak ile hak oldu hemen görüştü
Yareb aaman eyler eey

Tevvekkil babıda söyleyimde dinleyin canlar
Bu dünyanın ötesi on sekiz bin alemdir
Yedi kat yer yedi kat gök selamdır
Ah helen aya şemsi kamere
Aya şemsiyle kamere
Ah yareb şemsi aydır kamerde gündür
Leyliyle ırkarda hemde birdir
Geceyle gündüzün ta va yı taktı tavayı
Tavanın bir kulpuda aşıklar haktır

Aşıklar haktır hak diyene şüpem yoktur
Aşık nikağını boşamak yoktur

Yareb aamaan eey
Çümle erenlerin bu da payıdır
Ah hele söylesem dahi gönül yayıdır
Ah yareb
amaan taah ezelden evrakta illah sayıdır
Bizim geldiğimiz yerde yareb aaman eey
Adem den hğateme
Hğtemden o demden bu deme
Yetiştikte hancı dediler sonu bütün
Aşığın hemi dünyası hemide sonu
Tutar enceme enceme
Savayı tekbir eyle yareb böyle

Hancı kurban olsu zöhre hanıma
Çanım canıma tekbir eyle Nışanıma
Canım canıma tekbir eyle nışanıma
Yareb eey ya tabib eyler eey
1
 
Üst Alt