Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Zerkavinin Eşinden Dünyaya Mektup ?

selem

New member
Katılım
18 Ağu 2006
Mesajlar
1
Tepkime puanı
0
Puanları
0
25.07.2006 - Zerkavinin Eşinden Dünyaya Mektup

Satış karlı çıktı ey Ebu Musab… Onları ölüyken de, diriyken de kızdırdın ve yordun.!بسم الله الرحمن الرحيم“Şeyh Ebu Mus’ab ez-Zerkavi’nin zevcesinden dünyaya bir mektup, Allah c.c kendisine rahmet etsin…”“Satış karlı çıktı ey Ebu Mus’ab… Onları ölüyken de, diriyken de kızdırdın ve yordun..!”Allah c.c ya hamd olsun ki o dirilten, ve öldüren… ve Müminlere savaşı emreden odur… Onlardan kimi yüz çevirmiş ve sapmış, azıda sebat üzere kalmıştır..!Salat ve selam, şehadeti talep etmeye teşvik edip, ali derecesini beyan eden ve ona ancak ihlas sahibi kullarının nail olabileceğini haber veren Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-‘in üzerine olsun… ve sonra…BU MEKTUBU ÖNCELİKLE HOCAMIZ, EMİRİMİZ, VE VELİ EMRİMİZ / ŞEYH USAME BİN LADİN’e YÖNELTİYORUM;
( Allah c.c onu korusun, ve düşmanlarının boğazını kanatan bir diken eylesin!!!) Amin.Bize dokunan bu musibette değerli, sevgili, Mücahid ve cesur aslan; emirimiz (Şeyh Ebu Mus’ab ez-Zerkavi)’nin istişhadı hususunda Allah ecir ve mükâfatınızı arttırsın! Başınız sağ olsun! Allah c.c onunda şehadetini kabul etsin! Mekânı Firdevs-i ala cenneti olsun inşallah!Ey Şeyhimiz (Arapçada hoca anlamında kullanılır) sabret ve dayan! Allaha yemin olsun ki Mücahidlerin analarına –bilhassa Irak ehlinden– evlatlarının istişhad haberi geldiğinde derlerdi ki: “Mademki Şeyh Ebu Mus’ab hayır ve iyilikte, evlatlarımız hususunda imtihan bize ağır gelmez!!!”Allaha yemin olsun ki belanın büyüklüğüne ve musibetin şiddetine rağmen bizde diyoruz ki: “Madem ki Şeyhimiz, veli emrimiz, kâfirlerin korku ve öfke kaynağı Usame bin Ladin hayır ve selamette, Ebu Mus’abın istişhadı hafif gelir bize!”Vallahi emirinin Irakta temenni ettiği şey buydu… Yani sahip olduğu her şeyi senin uğrunda feda etmekti!!! ve Allah’a yemin olsun ki gerçekten o size karşı çok muhabbetli ve ihlaslıydı. Emirlerinize karşı itaatkâr, kendini bu uğurda feda eden, fedakâr, sizinle olmayı hep temenni edip buna teşvik eden biriydi! Ve biz –Allaha yemin olsun ki– müstakbelde müjdesini aldığımız savaşların heyecan ve şevki içinde beklemekteyiz! Ey fazilet sahibi emirimiz! Allahtan dileğimiz düşmanları yenilgiye uğratmanız için onların her daim başkanlığın da olmanızdır!Şeyh Ebu Mus’ab da senin ordularında saf tutan askerlerden biriydi lakin Allaha hamd olsun ki onun gibi askerler çok…Ebu Mus’ab katledilse bile, bu ümmetin hanımlarının rahimleri kafirlere karşı Ebu Mus’abdan daha şiddetlisini doğurmada kısır değildir..! Onlar ki Rabbimin izniyle senin askerlerinin (O nusret ehlinin) saflarına iltihak edecekler ve onların sonuncusu, Deccalle savaşacak…

Ey şeyhimiz; Analar, çocuklarını dilediğin yere fırlatıp atman için doğuracaklar!!!Allaha yemin olsun ki biz sözümüzdeyiz, ve bey’atimizi yeniliyoruz, ma’rufta (iyilik)’te emirlerine karşı itaat ederiz…Ebu Mus’ab’a –Allah ona rahmet etsin, şehadetini kabul etsin ve onu bağışlaın– şeref olarak bu savaşın fertlerinden ve bu fitili alevlendirenlerden biri olması yeter! O ki Yahudi, Haçlı, Rafizi ve Mürtedlerden din düşmanlarına karşı ateş kapısını açanlardan biriydi…Erlerin ve sevenlerin için tüm kötülüklerden salim kalasın… Allahtan üzerine selam olsun..!

DİĞER MEKTUBUDA MUHTELİF YERLERDEKİ MÜCAHİD ERLERE VE ÜMMETİN KAHRAMANLARINA YÖNELTİYORUMÖn saflarda toplara, havadan saçılan ateşe karşı direnenlere ve yine kardeşlerine destek olmak ve kollamak için arka saflarda olan Mücahidlere… Sahada savaşanlara… ve gizliden çalışanlara… Onlar ki Ömer’in kendilerini tanımadığı fakat Ömer’in Rabbinin tanıdığı kimselerdir… Ecirlerini de ancak Ömer’in Rabbinden beklerler..!Onların hepsine diyorum ki: Başınız sağ olsun, Allah c.c ecrinizi arttırsın, O ki sizin lideriniz, sevgiliniz ve Rumları en kötü şekilde katleden, Rafizileri rezil edip paramparça eden emirinizdir..! Elimi elinize veriyor ve kenetliyorum… Size sebatı, rüşt de azim ve gayreti tavsiye ediyorum… Allaha yemin olsun ki gerçekten Allah c.c size öyle bir kapı açtı ki o kapı ancak nusret ile kapatılır…Ey Allah’ın kulları! Dayanın, ayaklarınız kaymasın… Sizler, emirlerinin şehid olması veya liderlerinin esir edilmesi kendilerini sarsanlardan değilsiniz! Bilakis sizin akideniz, sizi bundan çok daha güçlü ve dirençli kılar. Buda sizin dünyaya karşı buğzunuz, ahirete karşıda bağlılığınızdan dolayıdır…İntikamda… İntikam… Önce dininiz için… Sonra kanlarınız, ırzlarınız ve mallarınız için… Bunların hepside Peygamber –sallallahu aleyhi vesellem–‘in teşvik ettiği şehadet kapılarındandır… Cihada kalkışmaları, liderlerinin davalarını sürdürmeleri, düşmanlarını hasara uğratmaları, kızdırmaları ve ürkütmeleri ancak sizin vasıtanızla olmuştur… Zira sizler onların desteği ve gözüsünüz! Allah c.c sizlerin başarısını arttırsın... İyilik ve itaatiniz ancak onun için olsun... Onlara karşı hayattayken nasıl vefakar kaldıysanız (sözünüzde durduysanız), şehadetlerinden sonrada bırakmayın...! Ahidleriniz de kalın, verdiğiniz söze uyun…Sevgili hocanıza, teftiş hamleleri başladıktan ve son zamanlarda artmasının ardından hatta öyle ki Amerika ve görevlileri onun için 30.000 asker tahsis ederek arama ekibinin görevini arttırdıklarında kendisine dedim ki: “Bu teftiş hamlesi başarısızlığa uğrayıp dinesiye dek Iraktan az bir süre için çıksanız da, yönetmeyi dışardan yapsanız..!” Bana inkar edici ve öfke dolu bir bakışla bakarak ederek: “Ben?!... ben?!... dinime hıyanet ederek Iraktan dışarı mı çıkacağım?!... Hayır vallahi, Iraktan ancak zafer, veya şehadetle (şehitlikle) çıkarım!!!”

İşte hocanız Rabbine karşıda vefalıydı size karşıda... -Allaha karşı kimseyi tezkiye etmiyorum fakat Ona karşı zannım budur - Peki ya siz?!... Sizde vefa ve sadakatinizde samimi misiniz?...Şeyhimiz Usame Bin Ladinin dediği gibi –Allah kendisini korusun ve kollasın-: “Zafer yakınlaşmışken ümmeti yüz üstü bırakmayın… Tüm ümmet emellerini size bağlıyor... Peki ya siz ne yapıyorsunuz?!..”

DİĞER BİR MEKTUBUMUDA EMİRİMİZ EBU MUS’ABIN EHİL VE ARKADAŞLARINA YÖNELTİYORUM -ALLAH C.C ŞEHADETİNİ KABUL ETSİN, RAHMET ETSİN VE BAĞIŞLASIN-Size ve ümmetine karşı iyiliksever, sadık, güçlü, emin olan evladınızın şehadetini tebrik ediyorum… O ki sizi ne vakit hatırlasa hep dua ederdi… Ve sizinle toplanıp muhabbet ve sohbet etmeye çok büyük bir özlem duyuyordu… Hatta bir gün istihare ve istişare ettikten sonra görüntülü bir kayıt çıkardığında bana şöyle demişti: “Şimdi erkek, hanım tüm kardeşlerim, ehlim beni iyi gördüklerine sevinecekler...” Bununla beraber Ürdün hükümetinin medyasında bazı aşiret fertlerinin kendisinden ve yaptıklarından beri oluşlarını izhar etmeleri sonucunda çok hüzünlendi..! Ancak oranın evlatları ve gençleri için dua eder ve tüm hayırları temenni ederdi…Ey aşiret gençleri ve evlatları..! Aman ha aman dininize sımsıkı sarılın! Başınız sağ olsun… Allah ecir ve mükâfatınızı arttırsın! Zorluk ve yorgunluk olmayan cennette onunla mülaki olmak için dininiz uğruna sabırlı olun!...

VE YİNE BİR MEKTUBUDA GERİDE KALIP SÖZÜNDEN DÖNEREK ALLAH RASÜLÜNÜN GERİSİNDE KALMAYA RAZI OLANLARA YÖNELTİYORUMOturup duranlarla birlikte oturun kalın! Karınlarınızı da yemek içmekle doldurun, zira yarın o karınlarınız çamur ve toprakla dolacak..!Bu alay ve şehitler kafilesi silsile halinde seyir edip gidiyor

Misk rayihasıyla, kanın kızıllığıyla Rabbine doğru

Bedenlerinden ıtır ve hoş kokular yayılıyor

Sizin ölümünüz ise bir olayın seyri sonucu oluyor

Veya yumuşak, rahat döşeklerde sürüyor

Ardından bir devenin kaldıramayacağı pis koku takip ediyorEy korkaklar! Vay halinize... (Rabbiniz sizi müjdeliyor)’u bırakıp, (Sizi sakındırıyor)’a döndünüz..! Bunu da sapık âlimlerinizin sözlerine dayanarak mazeretler sundunuz… Nefsim elinde olan Allah’a yemin olsun ki bu taklidinizde mazur değilsiniz!Hayır, vallahi hoş görülmeyeceksiniz! Onları ancak dinin füru atında (ayrıntıda) taklit edebilirsiniz, fakat ana meselelerde ve din usulünde asla… Çakışan en belirgin ve herkes tarafından ittifak edilen husus “Kâfirlerle dostluk”, bunun başlangıcını da en çok hükümet adamlarıyla amerika da görüyoruz… Zıt ve tezat addettikleri en son şey şuydu: “Allah’ın dinini terk, onu öğrenmekten de yüz çevirmek” İşte sizde ey avamlar tam bu tezat’ın içine düştünüz! Kendi içinizde mahfuz olan, elinizde bulunan Allah’ın kitabından ve sünnetinden yüz çevirdiniz… Rasulullah –sallallahu aleyhi vesellem– Deccal’in fitnesinden daha çok, sapık âlimlerin fitnesinden ve onların sözüne uymanızdan korkmuştu ki ahirette de hiçbir mazeretiniz olmayacak...DİĞER BİR MEKTUPTA RUM KÖPEKLERİNE… VE KİRALIK EŞEKLERİNESize şunu diyoruz kasap emirimiz ve Şeyhimizin katledilmesine sevinç ve mutluluğunuzu izhar etmeyin… Halkınızın önünde bunu yapmacıktan göstermeyin! Çünkü Allah’a yemin olsun ki biz onun ölümünün sizi çok kızdırdığını biliyoruz… Eğer onu takip etmede ve öldürmeden bir ay önceden yerinin bilindiği mevzusunda sadıksanız, sizin için onu esir olarak ele geçirmek daha büyük bir haz olacaktı… Ki buda sizin içine düştüğünüz bir yalandır! Ancak Onu sizin elinize esir düşürtmeyen Allaha hamd olsun. Böylece Allah c.c onun ölümünü de hayatında olduğu gibi sizin için bir kızgınlık ve öfke kaynağı kıldı.Allah’a yemin olsun ki! Her an hiç ara vermeden dualarında şehadeti arzuluyordu. Hâlbuki bundan önce Rabbinden ömrünün uzayıp ümmetin nusret ve izzetini gözleriyle görmek isterdi! Lakin son zamanlarda şöyle derdi: “Nusret ve zafer geliyor bunda şüphe yok fakat şehadete özlem duyuyorum”.Allah’a yemin olsun ki sizlere hezel (alay) olmayan kesin bir söz söylüyorum:

Zerkavi’nin şehid olmasına çok sevinmeyin, asıl büyük katliam geliyor. Sizi onunla müjdeliyorum ve bu katliamda sadece 100 kişiden biri kurtulabilecek. Eğer dilerseniz Allah Rasulunün hadislerine dönüp bakın ve teemmül edin…! Dilerseniz ibret alın, dilemezseniz bırakın..!

SON OLARAK ŞUNU DİYORUMMubarek olsun hocam, sevgilim, emirim ve de gözbebeğim... Mubarek olsun... Allah yolunda şehadeti ne kadar çok arzuluyor ve temenni ediyordun… Allah senin için kâfidir. Sen buna iki kez nail oldun: Biri Allah yolunda şehadet ile, diğeri yıkıntı altında kalarak!Buhari Sahihinde şu hadisi şerifi tahriç etmiştir:

“Şehidler beştir: Taun hastalığına tutulan, karın ağrısından ölen, boğularak ölen, yıkıntı altında kalan, Allah yolunda şehid olan”.
 

THE_HAFIZ

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
14 Ağu 2006
Mesajlar
319
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Valla dostum, yanlış bir yazı seçmişsiniz, neden derseniz, bizim bildiğimiz alimler, Allah için bile olsa, ölümü göze alamazlar, onlar sadece edebiyat yaparlar, mürid toplarlar, kendilerine taptıracak kul-köle ararlar, "siz düşünmeyin, aklınızı bize emanet edin, yerinize biz düşünürüz, hatta, yerinize ibadet bile yaparız" mantığıyla kendilerine adaklar toplarlar, bunlar, silah, kılıç ve cihad aletleriyle uzaktan yakından alakalı değillerdir, inanın, ceplerinde paslı bir bıçak bile taşıyamazlar, zaten, bol ense ve göbekten dolayı, cihad edecek durumda da değildirler, bunlar sadece Allah'la pazarlık ederler, dinin bazı emirlerini pazarlık ederek yerine getirirler bazılarını ise (şehadet ve cihad gibi) hiç tanımaz, bilmezler, sonra da ümmeti kurtaracak MEHDİLİĞE VE MESİHLİĞE soyunurlar ki, zaten en komik yeri burasıdır.. Bir mücahidenin mektubunu bizlere sunduğunuz için size teşekkür ediyor, Allah'dan mücahid ve mücahidelere yardım diliyorum.. dualarımla
 

usamebinladin

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
15 Haz 2006
Mesajlar
221
Tepkime puanı
3
Puanları
0
ya sana ne?
bedir uhud da ki gibi canları ve mallarıyla savaşmayı seçmişler sen ne karışıyorsun?
alimlere düşmansın, yani gerçek ilim sahbi insanlara onlara yorum geitrebildiğine göre onlardan daha bilgilisin?
kaç tane ilmi eserin var?
git işine yav ne olduğun belli değil...
 

mihr2004

New member
Katılım
23 Ağu 2006
Mesajlar
71
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Bence Usame Bin Ladin Bir Amerikan Işbirlikçisi.neden Mi? çünkü Amerika Onun Nezdinde Binlerce Insani Katlediyor. Onu Sebep Göstererek.irakta Binlerce Insan ölüyor. Eğer Bunlari O Yapiyorsa Apaçik Kafirdir. çünkü Peygamber Efendimiz Kim Haksiz Yere Bir Insani öldürürse Tüm Dünyayi öldürmüş Gibi Olur"" Demektedir.
 

usamebinladin

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
15 Haz 2006
Mesajlar
221
Tepkime puanı
3
Puanları
0
yok ya çok zekisin sen...
bir zamanlar türkiye de müslümanlar katledilirken sesini çıkartmıyordu?
veya ırak ta türkmenler katledilirken vergi verdiğin ülke ses çıkarmıyor ve herhangi eylemde bulunmuyordu..
ee sen de bu ülkeye vergi veren bir fert olarak onların ölümüne sebebiyet verdin?
nolcak...
ahkaça düşünceerden arının artık...
 

öncü nesil

New member
Katılım
26 Ağu 2006
Mesajlar
34
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
39
Konum
Adana
Web sitesi
www.islambahcesi.com
Bin ladin'i bilmiyorum ama galiba EBU MU'SAB EZZERKAVİ gerçektende İSLAM adına cihad ediyordu.Çünkü hayatını okudum gerçektende çok etkilendim.Siz kardeşleriminde okumanızı tavsiye ederim.İnşaALLAH şehiddir...
 

Samet Gul

New member
Katılım
24 Ağu 2006
Mesajlar
68
Tepkime puanı
2
Puanları
0
THE_HAFIZ' Alıntı:
Valla dostum, yanlış bir yazı seçmişsiniz, neden derseniz, bizim bildiğimiz alimler, Allah için bile olsa, ölümü göze alamazlar, onlar sadece edebiyat yaparlar, mürid toplarlar, kendilerine taptıracak kul-köle ararlar, "siz düşünmeyin, aklınızı bize emanet edin, yerinize biz düşünürüz, hatta, yerinize ibadet bile yaparız" mantığıyla kendilerine adaklar toplarlar, bunlar, silah, kılıç ve cihad aletleriyle uzaktan yakından alakalı değillerdir, inanın, ceplerinde paslı bir bıçak bile taşıyamazlar, zaten, bol ense ve göbekten dolayı, cihad edecek durumda da değildirler, bunlar sadece Allah'la pazarlık ederler, dinin bazı emirlerini pazarlık ederek yerine getirirler bazılarını ise (şehadet ve cihad gibi) hiç tanımaz, bilmezler, sonra da ümmeti kurtaracak MEHDİLİĞE VE MESİHLİĞE soyunurlar ki, zaten en komik yeri burasıdır.. Bir mücahidenin mektubunu bizlere sunduğunuz için size teşekkür ediyor, Allah'dan mücahid ve mücahidelere yardım diliyorum.. dualarımla
The Hafız burada hava atacam diye dinden çıkacaksın dikkat et biraz!
Şaşırıyorum ki kim Allah için canını vermez?
Bana ruhumu ve bedenimi veren Allah'tan bahsediyoruz.Heralde vereceksin.Bu arada alimlerede laf atma.Alimlerle oturup kalkmak dine bağlanmanın en güzel yollarındandır.Biraz daha düşün ve taşın güzel kardeş.Bu arada Usame Bin Ladin savunulcak bir insan değil.O dolaylı değilde direk insanları öldürüyor.
 

abdullahadem

New member
Katılım
3 Ağu 2006
Mesajlar
172
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
30
Sen Hz.Aliyi de kabul etmiyorsun yani Hafız kardeş.Çünkü Hz. Ali de alimdi hatta Alim olarak haşrolunacağını Rasulullah söylemiştir.demek Hz.Aliyi kabul etmiyorsun.Hz.Aliyi kabul etmezken Rasulullah ı nasıl kabul ediyorsun şaşıyorum bir çelişki var.
Vesselam...
 

THE_HAFIZ

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
14 Ağu 2006
Mesajlar
319
Tepkime puanı
0
Puanları
0
abdullahadem' Alıntı:
Sen Hz.Aliyi de kabul etmiyorsun yani Hafız kardeş.Çünkü Hz. Ali de alimdi hatta Alim olarak haşrolunacağını Rasulullah söylemiştir.demek Hz.Aliyi kabul etmiyorsun.Hz.Aliyi kabul etmezken Rasulullah ı nasıl kabul ediyorsun şaşıyorum bir çelişki var.
Vesselam...Evet, Hz. Ali alim değildi, O TAM MANASIYLA İSLAMA ADANMIŞ BİR CAN, BABAYİĞİT VE YİĞİTTİ. Ali kim, alimleriniz kim a dostum, bütün alimleriniz bir araya gelseler, alinin başında bir tüy olamazlar anladın mı, Ali, kılıcıyla, yüreğiyle cesaretiyle ve pekgözlülüğüyle bir mücahid, bir sahabi ve bir bükülmez dev idi.. ya birde sizin alimlerinize bakın, hafif kuyruğuna basıldı mı, ya ABD de alırlar soluğu, ya Avusturya da ya da arabistan da, en iyi bildikleri şey, ortam müsait olmayınca, kaçmak.. Eee, erkekliğin yüzde 99 u kaçmakya, zahir alimleriniz de bunu yapıyorlardır değil mi? Ama, bari Ali'nin ismini lekelemeyin bunlarla yanyana getirerek, olur mu sevgili kardeşim.. dualarımla
 

abdullahadem

New member
Katılım
3 Ağu 2006
Mesajlar
172
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
30
Demek Rasulullah ın hadisini inkar ediyorsun.Vay bee...Benim üstadım alimde kaçtı mı peki ? Hayır...Kardeşim Hz.Alinin Alim olduğunu Rasulullah söylüyor.
KİM NE DERSE DESİN HAK DEĞİŞMEZ...HZ.ALİNİN ALİM OLDUĞUNU BÜTÜN MÜMİNLER BİLİYOR.
Vesselam...
 

Aysegul

New member
Katılım
15 May 2006
Mesajlar
891
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
37
THE_HAFIZ' Alıntı:
Evet, Hz. Ali alim değildi, O TAM MANASIYLA İSLAMA ADANMIŞ BİR CAN, BABAYİĞİT VE YİĞİTTİ. Ali kim, alimleriniz kim a dostum, bütün alimleriniz bir araya gelseler, alinin başında bir tüy olamazlar anladın mı, Ali, kılıcıyla, yüreğiyle cesaretiyle ve pekgözlülüğüyle bir mücahid, bir sahabi ve bir bükülmez dev idi.. ya birde sizin alimlerinize bakın, hafif kuyruğuna basıldı mı, ya ABD de alırlar soluğu, ya Avusturya da ya da arabistan da, en iyi bildikleri şey, ortam müsait olmayınca, kaçmak.. Eee, erkekliğin yüzde 99 u kaçmakya, zahir alimleriniz de bunu yapıyorlardır değil mi? Ama, bari Ali'nin ismini lekelemeyin bunlarla yanyana getirerek, olur mu sevgili kardeşim.. dualarımla


Allah Allah nerde kanıt nerde belge...İftira etmek çok büyük bir günahtır...Böyle ileri geri konuştuğun için Allah seni affetmeyebilir...Hiç Allah tan korkmuyormusun sen...O insanların ne gibi bir zararı dokundu sanada böyle konuşuyorsun?:eek:
 

THE_HAFIZ

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
14 Ağu 2006
Mesajlar
319
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Aysegul' Alıntı:
Allah Allah nerde kanıt nerde belge...İftira etmek çok büyük bir günahtır...Böyle ileri geri konuştuğun için Allah seni affetmeyebilir...Hiç Allah tan korkmuyormusun sen...O insanların ne gibi bir zararı dokundu sanada böyle konuşuyorsun?:eek:


Hanfendi, belliki okumadan yorum yapmışsınız, eğer Ali ile ilgiliyse yorumun, ben onu ALİMLERİNİZLEAYNI KEFEYE KOYAMIYORUM. Hz Ali ile yanyana adının anılmasını hakketmiş bir babayiğit henüz doğmadı..
Yok alimleriniz ile ilgiliyse itirazın.. Söyleyin bakalım.. Fethullah Gülen nerede.. Esat Coşan nerede vefaat etti ve niçin ecnebi memlekette ömrü nihayet buldu. İskender Evrenesoğlu nerede yaşar.. Hele tarikat şeyhlerini ele alırsak, en az yirmi adet sayarım, kendi topraklarında can veremeyen.. Lütfen milleti saf ve aptal bellemeyin, herkes herşeyi çok iyi biliyor.. Haa bu arada, alın size 100 puanlık bir soru, Said Nursinin meszarı Türkiye de bilinmediğine göre, acaba, oda bir ecnebi memlekette defin olabilir mi? Benimkisi sadece bir merak. Aydınlatırsanız sevinirim, bu arada, alimlerinizin ruhlarından istifade edip kopya almak serbest.. Hodri meydan.. buyurun..
dualarımla
 

abdullahadem

New member
Katılım
3 Ağu 2006
Mesajlar
172
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
30
Bir kere Bediüzzaman ın mezarı Türkiyede kesinlikle.Bunu değiştiren T.C. Ordusu. o da dışarıya göndermediğine göre gönderse de bunda Bediüzzaman ın suçu nedir ? Bunları söylerken kanıtınız nedir ?
Vesselam...
 

Aysegul

New member
Katılım
15 May 2006
Mesajlar
891
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
37
THE_HAFIZ' Alıntı:
Hanfendi, belliki okumadan yorum yapmışsınız, eğer Ali ile ilgiliyse yorumun, ben onu ALİMLERİNİZLEAYNI KEFEYE KOYAMIYORUM. Hz Ali ile yanyana adının anılmasını hakketmiş bir babayiğit henüz doğmadı..
Yok alimleriniz ile ilgiliyse itirazın.. Söyleyin bakalım.. Fethullah Gülen nerede.. Esat Coşan nerede vefaat etti ve niçin ecnebi memlekette ömrü nihayet buldu. İskender Evrenesoğlu nerede yaşar.. Hele tarikat şeyhlerini ele alırsak, en az yirmi adet sayarım, kendi topraklarında can veremeyen.. Lütfen milleti saf ve aptal bellemeyin, herkes herşeyi çok iyi biliyor.. Haa bu arada, alın size 100 puanlık bir soru, Said Nursinin meszarı Türkiye de bilinmediğine göre, acaba, oda bir ecnebi memlekette defin olabilir mi? Benimkisi sadece bir merak. Aydınlatırsanız sevinirim, bu arada, alimlerinizin ruhlarından istifade edip kopya almak serbest.. Hodri meydan.. buyurun..
dualarımla

Niye okumadan yorum yapayım?:) ...Bahane bu bahane...Hz Ali ile tabiki aynı kefeye konmaz olacak şey değil...Konu o değil kızdığım nokta o değil...Alimeleri aşağılamanızdan rahatsız oluyorum...Çünkü şimdiye kadar değil zararı aksine yararı dokunan o zatlara hakaret etmenize bir mana veremiyorum...Esad Coşan neden ecnebi memlekette öldü?...Çünkü o bir trafik kazasında damadıyla birlikte vefat etti...Said Nursi'nin sonradan mezarının değiştirildiğini ben de okudum...Bunu kimin ve niçin yaptığını bilmiyorum...Belki cesedin rahatsız edilmemesi içindir!bilmiyorum!...Neden alimler dışarı memlekete gidiyorlar sürekli...Çünkü şu an bizim yaptığımızı yapmaya çalışıyorlar...Yüz yüze insanlara sohbetler ediyorlar bilgilerini paylaşıyorlar...Dışarı ülkelerdede tebliğ yapıyorlar...Bu kadar basit!...Ama malesef okumadığınız için anlayamıyorsunuz
 

THE_HAFIZ

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
14 Ağu 2006
Mesajlar
319
Tepkime puanı
0
Puanları
0
abdullahadem' Alıntı:
Bir kere Bediüzzaman ın mezarı Türkiyede kesinlikle.Bunu değiştiren T.C. Ordusu. o da dışarıya göndermediğine göre gönderse de bunda Bediüzzaman ın suçu nedir ? Bunları söylerken kanıtınız nedir ?
Vesselam...


A kardeşim, bu ülkenin ordusu, bir kişinin mezarını ne yapsında onunla uğraşsın, eğer mesele İSLAM DAVASINI güttüğü için mezarı kaybedildi mantığını güdüyorsanız, Bakın, Merhum Mehmet Akif Nursi den daha fazla İSLAM DAVASI için çaba sarfetmiştir ama mezarı belli. Burnunuz bile kanasa, ordudan bilceksiniz ya, bu mantığı anlayana aşkolsun.. Hadi inanmış gibi gözükelim de başınız ağrımasın, bilmeden yanlış sularda seyrediyorsunuz çünkü. dualarımla
 

THE_HAFIZ

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
14 Ağu 2006
Mesajlar
319
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Aysegul' Alıntı:
Niye okumadan yorum yapayım?:) ...Bahane bu bahane...Hz Ali ile tabiki aynı kefeye konmaz olacak şey değil...Konu o değil kızdığım nokta o değil...Alimeleri aşağılamanızdan rahatsız oluyorum...Çünkü şimdiye kadar değil zararı aksine yararı dokunan o zatlara hakaret etmenize bir mana veremiyorum...Esad Coşan neden ecnebi memlekette öldü?...Çünkü o bir trafik kazasında damadıyla birlikte vefat etti...Said Nursi'nin sonradan mezarının değiştirildiğini ben de okudum...Bunu kimin ve niçin yaptığını bilmiyorum...Belki cesedin rahatsız edilmemesi içindir!bilmiyorum!...Neden alimler dışarı memlekete gidiyorlar sürekli...Çünkü şu an bizim yaptığımızı yapmaya çalışıyorlar...Yüz yüze insanlara sohbetler ediyorlar bilgilerini paylaşıyorlar...Dışarı ülkelerdede tebliğ yapıyorlar...Bu kadar basit!...Ama malesef okumadığınız için anlayamıyorsunuz


celallenmeyin hanfendi, alimlerinizi elinizden alan yok..
sadece, bazı şeyleri çok abarttığınızı vurgulamak istemiştim.
siz hayatınızdan memnunsunuz, alimleriniz memnun, canım ülkem memnun..
tebliğ işinide bu şekilde çözdüğünüze göre, bize ne söylemek düşer..
dualarımla
 

abdullahadem

New member
Katılım
3 Ağu 2006
Mesajlar
172
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
30
Ordunun mezarı kaldırması kanıtlarla kesindir.Bu kararı ordunun aldığı da ordu kararı ile kesindir.Ordu Bediüzzaman ı çok yükselttiler onu engellemek istediler.Haklıydılar yükseltilmesi gereken Bediüzzaman değil NUR KÜLLİYATIDIR.Nur külliyatı Kur'an-ı Hakim in hakiki bir tefsiridir.Soruyorum eğer tabi Külliyatı okuduysanız akla mantığa aykırı bir şey var mı ?
Vesselam...
 

Aysegul

New member
Katılım
15 May 2006
Mesajlar
891
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
37
THE_HAFIZ' Alıntı:
celallenmeyin hanfendi, alimlerinizi elinizden alan yok..
sadece, bazı şeyleri çok abarttığınızı vurgulamak istemiştim.
siz hayatınızdan memnunsunuz, alimleriniz memnun, canım ülkem memnun..
tebliğ işinide bu şekilde çözdüğünüze göre, bize ne söylemek düşer..
dualarımla

tövbe yarabbim:) ..."Alimler"...Bu kavram kolay bir kavram değil...İnanın değil...Herkes kolay alim olmuyor...Onların hayatlarını okusanız...İçiniz açılır...Onların hayatlarında süreki Allah var Hz Muhammed var sahabeler var mekke var medine var...Onların hayatlarını okuyorsunuz ama okuduğunuz onların hayatı değil adeta kıskanıyorsunuz,imreniyorsunuz...Eğer bilseydiniz neyin ne olduğunu bizim duygularımızı paylaşırdınız...Neyse anlayışınız için yinede tşkler...
 

THE_HAFIZ

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
14 Ağu 2006
Mesajlar
319
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Aysegul' Alıntı:
tövbe yarabbim:) ..."Alimler"...Bu kavram kolay bir kavram değil...İnanın değil...Herkes kolay alim olmuyor...Onların hayatlarını okusanız...İçiniz açılır...Onların hayatlarında süreki Allah var Hz Muhammed var sahabeler var mekke var medine var...Onların hayatlarını okuyorsunuz ama okuduğunuz onların hayatı değil adeta kıskanıyorsunuz,imreniyorsunuz...Eğer bilseydiniz neyin ne olduğunu bizim duygularımızı paylaşırdınız...Neyse anlayışınız için yinede tşkler...

Hanfendi, vekil tayin ederken, ben kur'ana bakarım, bana Kur'an en iyi yardımcıyı ve vekili öğretiyor, başkalarını okumama gerek duymuyorum inan. Lütfen ayeti sindirerek okur musunuz..

Nisa Suresi 171 Ey Ehlikitap! Dininizde aşırılığa gidip doymazlık etmeyin! Allah hakkında gerçek dışı bir şey söylemeyin! Meryem oğlu İsa Mesih, Allah'ın resulü ve kelimesidir. Onu, kendisinden bir ruhla beraber Meryem'e atmıştır. Artık Allah'a ve resullerine inanın. "Üçtür!" demeyin. Son verin, sizin için daha iyi olur. Allah Vâhid'dir, tek ve biricik ilahtır. Kendisi için bir çocuk olmasından arınmıştır O. Yalnız O'nundur göklerdekiler ve yerdekiler. vekil olarak Allah yeter.
 

abdullahadem

New member
Katılım
3 Ağu 2006
Mesajlar
172
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
30
Biz Ayeti kabul ettik ve ediyoruz.Merak etmeyin.Biz şu konuyu söylüyoruz İnsan Allah ı seven kişileri okudukça kendi seviyesinin ne kadar düşük olduğunu anlıyor.Ve daha fazla canla başla ibadet ediyor zikrediyor.
Vesselam...
 
Üst Alt