Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Yılan mı? Ejderha mı?

  • Konbuyu başlatan nakþibendi
  • Başlangıç tarihi
N

nakþibendi

Guest
:D :)
Yılan mı? Ejderha mı?
Musa kıssasıyla ilgili iki ayette geçen ifadeler de çelişki olduğu iddiası vardır. Ayetler şu şekildedir:

Böylelikle (Musa) asasını fırlatınca, anında apaçık bir ejderha oluverdi. ( 7 Araf Suresi, 107)
Böylece, onu attı; (bir de ne görsün) o hemen hızla koşan (kocaman) bir yılan (oluvermiş). (20 Taha Suresi, 20)

Araf suresinde Musa asasını atınca ejderhaya dönüştüğü ifade edilirken, Taha suresinde ise kocaman bir yılana dönüştüğü ifade edilmektedir. Bu iki ayette dönüşen hayvanın isimleri farklı geçmektedir.
Burada dikkat edilmesi gereken ilk nokta, Araf suresindeki ve Taha suresindeki anlatılan iki olay birbirinden farklıdır. Aynı konudan söz edilmemektedir. Eğer ayetinden önceki birkaç ayet okunsa bu rahatlıkla görülebilir. Araf suresinin 107. ayetinde firavunla karşılaşma esnasında yaşanan bir olay anlatılır ve ona karşı Musa asasını atar. Taha suresinin 20. ayetinde ise Firavuna gitmeden önce Allah Musa’ya verdiği mucizeleri gösterirken, asasını atmasını ister. İki farklı durumda boyut olarak birbirinden farklı hayvanlara dönüşmüş olabilir. Olaylar farklı olduğu için de, bir çelişkiden söz etmek de mümkün değildir.
Bunun dışında iki ayette geçen kelimeler birbirinden farklı olsa da, ortak sözlük anlamları vardır. Sözlüğe bakıldığında ikisini de “yılan” anlamı olduğu görülecektir. Mesela Taha 20 de geçen kelime “Hayyatun” nun anlamı “yılan”dır. ( kaynak: Kuran’ı kerim lügatı , timaş yayınları sayfa, 160)
Araf 107 deki “Suaba” kelimesinin de yılan anlamı vardır. ( kaynak: Kuran’ı kerim lügatı , timaş yayınları sayfa, 112) Fakat bazı meal yapanlar yılan anlamını değil, diğer anlamını mealinde kullanmışlar. Bunlar eş anlamlı kelimelerdir. Bu yönüyle de bakıldığında ortada bir çelişki olmadığı anlaşılmaktadır.
 
Üst Alt