Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Vahşî B. Harbin Müslüman Oluşu

fetih

New member
Katılım
16 Şub 2007
Mesajlar
1,994
Tepkime puanı
355
Puanları
0
Yaş
45
Konum
Uzay Ýstasyonundan Alooooo Kimse Yokmuuuuu :)
VAHŞÎ B. HARBİN MÜSLÜMAN OLUŞU

İbn-i Abbas radıyallahu anhümâ‘dan :

«Resûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem Hamza radıyallahu anh‘ı Öldüren Vahşî b. Harb‘in arkasına adam gönderip müslüman olmasını teklif etti.

Vahşî kendisine :

— Yâ Muhammed! Sen “kim adanı öldürür, yahut da Allah‘a ortak koşar veya zina ederse cezaya çarpılır. Kıyamet günü de azabı katmerleşir ve azâb içinde hor ve hakir olarak ebedî kalır,“ diye söylüyorsun. Halbuki ben bunların hepsini yaptım. Benim için bir kurtuluş yolu bulur musun? diye cevap gönderdi.

Bunun üzerine :

“Meğer ki, tevbe ve îmân edip iyi amel ve davranışlarda bulunan kimseler ola. İşte Allah bunların günahlarını iyiliklere çevirir. Allah çok yarlığayıcı, çok esirgeyicidir.“ mealindeki Furkan sûresinin yetmişinci âyeti nazil oldu.

Fakat Vahşî :

— Yâ Muhammed! “Tevbe, îmân ve iyi amel“ ağır bir şarttır, olabilir ki, gücüm yetmez diye haber gönderdi.

Cenâb-ı Allah :

“Şüphesiz Allah, kendisine eş tanınmasını yarlığamaz. Fakat bunun dışında kalan günahları dilediği kimselere yarlığar,» mealindeki Nisa‘ sûresinin kırk sekizinci âyetini indirdi.

Vahşî bu sefer :

— Yâ Muhammedi Bundan; “Eğer Allah dilerse bunu yapacaktır» mânâsı anlaşılmaktadır. Ben bilmiyorum, benim hakkımda Allah dileyecek mi? diye haber gönderdi.

Bu sefer Cenâb-ı Allah :

“De ki, ey kendilerinin aleyhinde günah sınırını aşan kullarım! Allah‘ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah bütün günahları yarlığar. Şüphesiz O, çok esirgeyici, çok yarlığayıcıdır,“ mealindeki Zümer sûresinin elli üçüncü âyetini indirdi.

Vahşî :

— “İşte şimdi oldu“ diyerek Müslüman oldu.

Bunun üzerine halk :

— Yâ Resûlüllah! Vahşî‘nin yaptıklarını biz de yaptık. Onun hakkındaki bu müjde bize de yok mu? dediler.

Resûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem :

— “Bu müjde yalnız Vahşî‘ye değil, bütün müşlümanlaradır.» dedi.» (22)

İbn-i Abbas radıyallahu anhümâ‘dan :

«Müşriklerden bâzı kimseler çok adam öldürmüş ve zina etmişlerdi. Peygamber Efendimiz‘e gelip :

— “Eğer işlediğimiz günahların keffâreti olduğunu bilseydik, senin dediğin ve halkı da‘vet ettiğin din güzel bir şeydi,“ dediler.

Bunun üzerine :

— “Ey kendileri aleyhinde günah sınırını aşan kullarım. Allah‘ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin...,“ âyeti kerîmesi nazil oldu.» (23)


(22) Heysemî, (Taberâni‘den) c. VII, s. 100‘de: «Bu hadîsin senedinde Ebyen b. Süfyör» vardır. Zehebî bu adama zcîf demiştir,» diyor.
(23)Buharı, c. II, s. 710. Bu hadîsi şunlar da rivayet etmektedirler: Müslim, c. I, s. 76. Ebû Dâvûd, c. II, s. 238, keza Nesâî, Aynî a IX, s. 121, Beyhekıy, a IX, s. 98.
 
Üst Alt