tilavet üzerine açılımlar...

pusula

Üyeliði durduruldu
Kuran okumak çok zevklidir. malum ya cennetteki lezzetiyle yeryüzüne indirilen 3 nimetten biri de tilavet-i Kur'andır. (münacaat-ı Rahman, Sohbet-i ihvan diğer ikisi)

Kur'an Türkçeden farklı yazılır. ama fark sadece harf değişikliğinde değildir. aynı zamanda harflerin birleşme ve yanyana gelebilme özellikleri de farklıdır.

temelde kalın harfler ve ince harfler olarak ikiye ayrılır. kalın harfler a,i,u diye uzar. ince harfler e,i,ü diye uzar. Kur'anda ı sesi yoktur. ne garip değil mi? oysa ben böyle öğrenmemiştim. Karaçam'dan bağdat ekolüne kadar 4 Kur'an profesörünün eserinde sonradan böyle öğrendim. insanın öğrenmesi kolayda uygulaması zor... buraya yazıyorum vaktaki tilavete bir şevk uyandırıp doğruyu araştırmaya bir gayret olsun.

"suphaneke allahümme ve bi hamdik ve tebare kesmük" değil de, "süb'heneke allahümmme ve bi hemdik. ve tebera kessmük" şeklinde dile yerleştirmek ancak talimle oluyor...

yakın çevremde 2 akranım 1 hafta da Kurana geçiverdiler. işe buradan başlayınca harflere değil seslere dayalı bir eğitim gerçekten güzel netice verdi.
 

pusula

Üyeliði durduruldu
tilavet üzerine çalışmak pek çok neticeler verebiliyor. benim hayatımda en güzel getirilerinden birisi namazda vesvesenin ortadan kalkmasıdır. sadece besmele ve fatiha daki inceliklere dikkat edip okumaya çalışırken dikkatinizi öyle veriyosunuz ki vesveseye mahal kalmıyor.

dudak, çene ve dilin durumu sesin başlarken kökünü oluşturuyorlar. ses doğduğu andan itibaren asla bunların oynamaması kıraatın prensibidir. herharf için hareket sona erip nefesle sesin doğması adeta enstruman ahengine ulaşıyor. pratiklik kazanılınca da okuma sırasında, ayetten temel vuruş talim ritmiyle akan ve gecikmeyen bir ziyafet doğuyor.

"kötü ses yokdur. eğitimsiz ses vardır." kanunu adeta kıraat ilmi için söylenmiş. kıraat ile Hak rızası kazanılmak ve ayete hakkını vermek esasdır. okuyanın şevkine binaen ses güzelliği, manasında itminan, emrine imtisal, nevahisinden içtinab gibi ihsanlar da verilir.

ayın harfinin kalın bir harf değil ince bir harf olduğunu ve boğazdan gelen e sesi olduğunu kıraatla uğraşarak öğrenmek mümkün. bu ve daha pek çok ilginç noktalar kıraat ilminde mevcuttur.
 
Üst