Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Teftiş

YOL GÖSTERÝCÝ

New member
Katılım
2 Nis 2006
Mesajlar
237
Tepkime puanı
166
Puanları
0
Yaş
68
Web sitesi
www.yolgosterici.com
Hepimiz iş hayatımızda en az senede bir kez karşılaşmışızdır….

Teftiş….. Çalıştığımızın şirketin ve içindeki çalışanlarının denetlenmesi……

İster özel sektör olsun….ister kamu sektörü olsun…kurumlar belirli dönemlerde belirli kişilerce denetlenirler…..müfettişler..

Hükümetin bakanlıkları da bakanlık müfettişleri tarafından denetlenirler….

Devletin en üst kademesinden en alt kademesine kadar periyodik dönemler halinde süregelen bu olay, insanların daha iyi, daha randımanlı, daha performanslı çalışmaları, kurumun mali ve sosyal yapısını kontrol altında tutarak, verimli olmasını amaçlar…. İnsanların suiistimallerini önler….

Ben özel bir sektörde yirmi beş yıl çalıştım ve bir sürü teftiş gördüm…..denetleyen kişiler denetimlerini kurumun yapısını belirleyen kurallar çerçevesinde ve en ince ayrıntıyı bile atlamadan yaparlar….

Özel sektörlerde daha ciddiye alınan bu olay, maalesef kamu sektörlerinde ve devletin bir çok kurumlarında gerekli ciddiyet ve hassasiyet gösterilmeden yapılmaktadır……

İşte bu nedenle bugün yaşadığımız toplum içinde, çürümüş bazı organlar atlanmakta, hatta aklanmaktadır….bunun nedeni ise basittir….. Kamu ve devlet sektöründeki organlar belli bir hiyerarşiye tabi olduklarından birbirleri ile zincirleme bağlıdırlar… ve zincirin bir halkasının zarar görmesi, diğer halkaların işine gelmez… çünkü o halkalarda zayıf ve çürümüş halkalardır….ve sürekliliklerini devam ettirebilmek için birbirlerinin hatalarını görmezden gelir yada görmezden geldirtirler….hatta birbirlerini kamu önünde temize çıkartırlar.

Çünkü ortak menfaatler yada ortak tehditler söz konusudur…..

Aslında hepimiz günlük yaşamımızda denetim altındayız……

Nasıl mı ?

Omuzlarınızda bulunan iki melek yanlışlarınızı ve doğrularınızı kaydetmektedir…..

Yemin olsun ki, insanı biz yarattık. Nefsinin ona neler fısıldadığını da biz biliriz. Biz ona, şah damarından daha yakınız. Sağında ve solunda oturmuş iki görevli, kayıt yapmaktadır.
Bir söz sarfetmeye dursun, yanındaki gözcü hemen zaptediverir. KAF SURESI 16-17-18


Ve onlar asla, hatalarınızı görmezden gelmezler…..çünkü onlar çok yüce bir makamın emrinde çalışırlar…..rüşvet almazlar……gerek doğrularınızı gerek ise yanlışlarınızı, büyük bir itina ile kaydederler…..

İş hayatındaki denetimlerde zaman aşımı vardır….. Belli bir süre sonra yapılmış olan hatalar unutulur…..çürükler sağlam yerine konur…..karalar aklanır…..
Oysa bu denetim öyle bir şeydir ki; doğrular ve yanlışlar,….günahlar ve sevaplar asla unutulmaz…asla gizli kalmaz….çünkü;

Allah, sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. NAHL SURESİ 19.

Onun kayıtlarında, devletin kayıtlarındaki gibi, kayıt dışı ekonomi de olamaz….
Çünkü Rabbim katında her şey kayıt altına alınmaktadır….

Biz, yalnız biz, ölüleri diriltiriz ve onların önden gönderildiklerini de eserlerini de yazarız! Zaten biz her şeyi apaçık bir kütükte ayrıntılı olarak kaydetmişizdir.
YASİN SURESI 12.


İşte aslında hepimiz iki müfettiş tarafından her an her saniye denetim altındayız…..

Kurumları denetleyen müfettişler de aslında denetlenmektedir…..

Yeminli müşavirler vardır….devletin belirlediği ve duyurduğu….onların ne üzerine yemin ettiklerini ve yeminlerine ne kadar sadık olduklarını bilemem…

Ama her insan alemlerin rabbi olan Allah’a yemin etmiş iki melek tarafından,
An be an denetlenmektedir…..

Ve din gününde ellerinde rablerine her birimiz için sunacakları bir teftiş raporu mevcuttur….

Ben gerçekten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. O'nun, alnından yakalayıp-denetlemediği hiç bir canlı yoktur. Muhakkak benim Rabbim, dosdoğru bir yol üzerinedir (dosdoğru yolda olanı korumaktadır.) HÛD SURESI 56.

ALLAH YAR VE YOLDAŞINIZ OLSUN.
 
Üst Alt