Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

SANMAYIN 13-15 Âl-i İmran

ruhlara

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
16 Kas 2006
Mesajlar
120
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
44
SANMAYIN 13-15 Âl-i İmran
13- (Bedir savaşında) Karşılaşan iki toplulukta sizin için ibret vardır. Birisi Allah yolunda savaşıyordu diğeri ise kâfirdi. Onlar, karşı tarafı göz*leriyle iki misli olarak görüyordu. Allah, dilediğini yardımıyla destekler. Şüphesiz bunda, görecek gözleri olanlar için bir ibret vardır.
Ey Yahudi topluluğu, savaşta karşı karşıya gelen şu iki taplulukta sizin için konan: "Mağlup olacaksınız." hükmünün doğruluğunu gösteren bir delil ve alâmet vardır. Bunlardan Peygamber ve ashabının meydana getirdiği topluluk, Allanın dini için savaşıyordu. Kureyş müşriklerinden oluşan diğer topluluk ise inkarcılık uğrunda savaşıyordu.
Müslüman topluluk, kâfir topluluğun sayılarının, kendi sayılarının iki ka*tı olduğunu bizzat gözleriyle görüyorlardı. Allah, kullarından dilediğini zaferiy*le destekler. Şüphesiz ki az topluluğun, çok topluluğa galip gelmesinde, aklını kullanan ve gerçekleri gören basiret sahipleri için âyetler ve ibretler vardır.

Şiir

Sanmayın müslüman aciz zayıf

Lakin layık değil allaha hayıflanır hayıf

Sanmayın satdam şehit mücahit

Nefsine uymuş cahil zayiyat

KADINLAR 14 Âl-i İmran
14- Kadınlara, oğullara, kantar kantar altın ve gümüşlere, besili at*lara, havyanlara ve ekinlere karşı duyulan aşırı istek, insanlara süslü göste*rildi. Oysa bunlar, sadece dünya hayatının geçici malıdır. Varılacak güzel yer ise Allah katındadır.
İnsanlara, arzuladıkları, kadın, oğul, kantar kantar altın ve gümüş, gören*lerin hoşuna gider mükemmel güzelliklere sahip besili ve nişanlı atlar, deve sı*ğır, koyun gibi havyanlar ve ekinler güzel gösterildi. Bu sayılanlar, dünya haya*tında hoşa giden geçimliklerdir. Allanın katında ise, takva sahipleri için, gidile*cek güzel yerler vardır.
Hadisi şerif
Peygamber efendimiz (s.a.v.) de bu hususta şöyle buyurmaktadır:
"Ben, benden sonra erkekler için kadınlardan daha zararlı bir fitne bırak-madım[59] Yine Resulullah (s.a.v.) kadınlara hitaber şöyle buyurmuştur:
"Ben, akh ve dini eksik olan siz kadınlardan, kararlı bir erkeğin aklını da*ha çok çelen bir varlık görmedim." Kadınlar:
Ey Allanın Resulü, dinimizin ve aklımızın eksikliği nedir? diye sordu*lar. Resulullah buna cevaben buyurdu ki:
Bir kadının şahitliği bir erkeğin şahitliğinin yarısı değilmi dir." (Bir erkeğin şahitliği yerine iki kadının şahitliği gerekmiyor mu)? Kadınlar dediler ki:
- Evet. "Resulullah da buyurdu ki:
- İşte bu, kadının aklının eksikliğindendir. "Ve tekrar sordu:"
- Kadın, hayız halindeyken namazını ve orcunu bırakmaz mı? Dediler ki:
- Evet. Resulullah bunun üzerine de buyurdu ki:
- "İşte bu da onun dininin eksikliğindendir. [60]
Oğulların ve malların da insanlar için bir imtihan vesilesi olduğunu şu âyet-i kerime de ifade etmektedir: "Bilin ki mallarınız ve oğullarınız sizin için ancak bir imtihandır

Şiir

Arasıra beni benden alan

Kadın karşılğında şeytana satan

Şeytana uymuş vidne kadınlardan

Sığınalım yardım dileğelim allahatanÇIRPINIRIZ 15 Âl-i İmran
15- Ey Muhammed, de ki: "Size, bundan daha hayırlısını haber ve*reyim mi? Allahtan korkanlar için rablcri katında, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allanın rızası vardır. Allah, kullarını çok iyi görendir.
Ey Muhammed, de ki: "Dünya hayatının çok sevilen geçimliklerinden daha üstün ve hayırlısını size bildirip öğreteyim mi? Şöyle ki: Allanın farzlarım yerine getirip yasaklarından kaçınarak ona itaat eden ve ondan korkanlar için rableri katında, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cen*netler, dünyadaki kadınlarda bulunan hayız ve nifas gibi tiskindirici şeyler ken*dilerinde bulunmayan tertemiz eşler ve Allanın rızası vardır. Allah, kullarının yaptıklarını çok iyi görür. Kimin kendisinden korktuğunu, kimin de kendisine karşı çıkıp isyan ettiğini iyi bilir. İyilik yapanı mükâfaatlandınr, kötülük yapanı ise cezalandırır.

Şiir

Üç günlük dünyaya meylederiz

Gece gündüz çırpınırız mal biriktiririz

Sonrada sakıp sabancı kadir has gibi bırakıp gideriz

Sorarım size öncelik gayret dünyayamı etmeli ahiretemi etmeliyiz
 
Üst Alt