Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Sahibinden, Satilik Mayin Tarlasi

ozkanalbay

New member
Katılım
3 Ara 2006
Mesajlar
103
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
41
Bu teknik bilgiler ışığında Türk kamuoyunu doğru şekilde
bilgilendirmeye devam edeceğiz.( Milli bir çözüm için mesai harcayan bu insanlara sonsuz teşekkürler)

Bu nedenle yazımızda konunun bazı teknik ayrıntıları ile önümüze konulan çözüm alternatifleri dışında ülke çıkarına daha iyi hizmet edebileceğini umduğumuz diğer çözüm yollarından bahsedeceğiz.

Mayın temizleme kavramının sivilleşmesinin esas sebebi, savaş
görmüş ülkelerdeki sivil yerleşim alanlarının mayın ve patlamamış mühimmat
ile kirlenmiş olmasıdır.

Dünyada mayın ve patlamamış mühimmat durumu bu
şekilde olmakla beraber, ülkemizdeki durum nispeten diğer ülkelere
benzerdir. Ancak ülkemizi diğer ülkelerden ayıran;
Türkiye tarafından OTTOWA Sözleşmesi gereği BM'e resmi raporlarla yıllık
olarak beyan edilen mayınlı sahaların askeri yasak bölgelerle askeri
güvenlik bölgelerinde olduğunun ifade edilmesidir.

Resmi raporlarda yer alan mayınlı alanlara ilaveten, maalesef İç güvenlik harekatı nedeniyle, iç güvenlik harekatı yapılan alanların bir kısmında TSK'leri birlikleri
tarafından, Genelkurmay Başkanlığınca mayın döşemenin 1998 yılında kesin
olarak yasaklanmasına kadar çeşitli güvenlik nedenleriyle döşenen mayınların
(özellikle sınıra yakın bölgelerde döşenenler), aynı sürede PKK tarafından
aynı bölgelerde döşenen mayınların, PKK'nın değişik taktiklerle şimdilerde
uzaktan kumandalı patlatılması için hazırlanan ve PKK tarafından genelde
kırsal alanlarda, TSK'nin iç güvenlik harekatı yaptığı yerlerde, sivillerin
de kullandığı yollarda ve özellikle terör nedeniyle boşaltılmış olan bazı
sivil yerleşim alanlarına askerin girmesini ve terörle mücadelesini
engellemek amacıyla devam eden mayın döşemeleri nedeniyle daha
karmaşıklaşmıştır.

Türkiye'de mevcut mayın ve patlamamış mühimmat tehlikesi aşağıdaki alanlarda
yer almaktadır

1. Türkiye Suriye sınırındaki 18.500 hektar(185.000 dönüm= 185.000.000
m2) mayınlı alan nedeniyle sınırdaki askeri yasak bölgelerde mayınlı,
mayınsız olarak tarıma açılamayan 500.000 dönüm= 500.000.000 m2 lik birinci
sınıf tarım arazisi

2. Ottowa sözleşmesi gereği Türkiye'nin yıllık olarak yayımladığı(2006
raporu Mayıs ayına kadar yayımlanacaktır) mayın durum raporunda yer alan
diğer mayınlı alanlar,

3. TSK. leri tarafından İç güvenlik harekâtı süresince Doğu ve
Güneydoğu'da 1998 yılına kadar güvenlik nedeniyle döşenen mayınlar

4. PKK tarafından aynı bölgelerde döşenmeye devam edilen mayınlar

5. İç güvenlik nedeniyle boşaltılan Köyler çevresine çeşitli çevrelerce döşendiği ifade edilen ve mayınlı olup olmadığının belirlenmesi için mayın temizleme kontrolü faaliyeti yapılması gereken alanlar,bununla beraber halen devam etmekte olduğumuz terörle mücadele kapsamında, terör örgütü tarafından mayınlanmış olan sivil yerleşim alanları
veya mayın riski olan bölgeler de mevcuttur.

Bir bölgede mayın riski olması ile kesin olarak mayınlı olduğunun bilinmesi arasında uygulama açısından fark olmadığından dolayı (her iki şekilde de mayın temizleme faaliyeti
yürütülmesi ve temizliğinden emin olunması gerekir) söz konusu alanlar da
alan bakımından hudutta döşeli alanlardan daha fazla olup, genel ve teknik
keşiflerinin yapılarak mayın temizleme için işaretlenmesi gereken
alanlardır. Bu alanların tespit edilmesi ve çevresini işaretlenmesi bile
büyük maddi masraflar yapılmasını gerektirmektedir.

Sonuç olarak Türkiye'de tespit edilmesi ve temizlenmesi gereken mayınlı
alanlar bilinenden fazla olup yaklaşık temizleme maliyeti 1,5-2 Milyar USD
mertebesindedir.Kesin maliyetlerin konu üzerinde çalışmalar yapılması
halinde daha net belirlenebilecektir.
.
Mayınlar aynı zamanda küreselleştiği iddia edilen dünyada var olan milli
sınırları artık belirlememekte ve korumamaktadır. Mevcut mayınlı alanların
sağladığı sınır koruma biçiminin ne kadar insani olduğu ayrı bir tartışma
konusu olmakla beraber, mayından arındırılan hudutların nasıl korunacağı da
önemli bir sorundur.

Ya da bu sorun önemini mi yitirmiştir ve artık hudutlarımız korunmayacak mıdır?

Çünkü hükümetin bu temizliği kimin yapacağını ayırt etmeden, yabancı firmalarında temizlik yapmasına imkân vermesi, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri hakkındaki yasa ile çelişmekte ve bu yasanın gereklerini etkisizleştirebilecek
sonuçlara zemin hazırlamaktadır.


Oysa Genel Kurmay Başkanlığı 01 Mayıs 2006 tarihinde Basına yaptığı resmi
basın toplantısında II'nci derece askeri yasak bölgelere giriş, kiralama,
çalışma konusunda yabancılara izin verilmeyeceğini ve bölgede yapılacak her
faaliyetin 2565 sayılı Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri kanunun
dikkate alınarak yapılacağını ifade ederek üstü kapalı olarak II'nci derece
askeri yasak bölgeler mayınlı da olsa, mayınsızda olsa yabancıların girişine
yasak olacağını beyan etmiştir.
:
Dünya çapında anti-personel mayınların kullanımına son vermek üzere 3 Aralık 1997 tarihinde toplanan ve imzaya sunulan Ottawa konvansiyonu'na imza atmayan A.B.D'nin bir Dış İşleri Bakanlığı raporuna göre; dünyada 70 kadar ülkede tahmini olarak 60- 70 milyon kadar gömülü 250 milyon kadar da stok da anti personel mayın mevcuttur. Konunun dünya çapındaki önemi ile beraber ABD'nin hem Ottawa konvansiyonuna imza atmaması ve hem de dünyadaki mayın miktarı ile ilgili bilgilerin kaynağı olmakla kalmayıp mayın temizleme çalışmalarına fon desteği sağlaması da ayrıca düşündürücüdür.

Türkiye ise bu konvansiyona 9 Mart 2002 tarihinde katılmış ve sözleşme 12 Mart 2003 tarihinde TBMM tarafından onaylanarak 25 Eylül 2003 tarihinde Birleşmiş Milletlere sunularak sürece katılmış ve 1 Mart 2004 tarihinden itibaren söz konusu sözleşme hükümleri bağlayıcı olmuştur.

Ottawa konvansiyonuna göre;

* Ülkeler eğitim için muhafaza edecekleri hariç olmak üzere depolarda stoklanmış anti-personel mayınlarını 4 yıl içerisinde imha edeceklerdir.(Türkiye için 1 Mart 2008'e kadar)

* Ülkeler hükümranlık ve kontrol alanı içerisinde bulunan, toprağa gömülü olanlar da dâhil, tüm mayınları on yıl içerisinde imha edeceklerdir.(Türkiye için 1 Mart 2014'e kadar)

* Ülkeler konvansiyonun onaylanmasından sonra 180 gün içerisinde ülkede bulunan mayınların sayısı, tipleri ve yerlerini belirten detaylı bir raporu Birleşmiş milletlere sunacaklardır.( Türkiye'nin bu raporu 1 Eylül 2004 tarihinde vermesi gerekmekteydi)

* Ön raporun sunulmasından sonra her yıl 30 Nisan tarihine kadar son durumu belirten rapor verilmesi gerekmektedir.

Esasında tarihi itibariyle bir silah olarak kullanılmaya başlandığı zamanlarda (en yoğun olarak ikinci dünya savaşı başları) tamamen askeri bir faaliyet olan mayın döşeme ve mayından arındırma faaliyetinin, sivil bir temizlik operasyonuna dönüşmesi, 1989 yılında SSCB'nin ayrılmasından sonra Afganistan'da başlatılan mayın temizleme faaliyeti ile başlamış ve daha sonra bu konuda yeni bir konsept oluşturulmuştur;

"insani mayın temizleme".

Bunun nedenlerini anlamak için öncelikle 1989 yılının Afganistan'ına baktığımızda; yıllar süren Sovyet işgalinin düzenli bir Afgan ordusunun oluşumunu engellediğini ve hemen işgal sonrasında alevlenen iç çatışmaların yarattığı kaos ortamının dış insani yardıma olan ihtiyacı ile iç çatışma ve savaşların sivil halka ve yerleşim birimlerine ciddi zararlar
verdiğini görürüz.

Yeterince eğitimli ve donanımlı bir ordusu olmayan Afganistan için yıllarca
süren işgal ve iç savaşın kalıntılarını temizlemek elbette sivillere, daha doğrusu paramiliter sivillere düşecek gerekli teknik ve parasal destek ise doğal olarak Birleşmiş Milletler tarafından sağlanacaktı.

Bu zorunluluk Afgan halkının bu konuda neredeyse uzmanlaşmasına hatta mayın temizlemefaaliyetinde ulaştıkları sonuçların, zamanla ölçü kabul edilmesine sebep olacaktı.

Birleşmiş Milletler, askerlerin mayın temizleme faaliyetlerindeki temizlik oranının % 80 olduğundan ve bunun mayınlı sahalardan geçit açma amacıyla yapıldığı ve bu oranın askerler tarafından yeterli görüldüğü fikrinden hareketle, nispi temizlik oranı %99,6 ile daha fazla olan ve Afganistan'da başlayan insani mayın temizleme adını verdiği yeni konseptini oluşturdu.

(Bu tarihe kadar askeri amaçlar dışında, insani amaçlarla yapılan bir mayın temizleme harekatı olmayıp, Birleşmiş Milletlerin bu yargısı, tamamen harp şartları içinde "mayınlı sahalardan geçit açma ve mayından arındırma" isimli askeri harekatın yine muharebe şartları içindeki sonuçları baz alınarak oluşturulmuştur.)

Oysa Afganistan'da başlayan bu faaliyet yine askeri bilgi ve teknikler ile yapılmakta idi. Yazının konusu BM'nin insani mayın tarama normlarına Türkiye'deki mayınlı bölgelerin uyup uymadığı olmadığı için, bu konuyu kısa geçiyorum, ancak Türkiye'de ki şartların ne Afganistan ve ne de BM'nin insani mayın temizleme" faaliyeti uyguladığı her hangi bir ülke ile benzeşmediği notunu düşerek.

Bu notu düşmek demek, teknik olarak aynı usuller uygulanmayacak demek değildir. Siyasi olarak var olan farklılıkların, mutlak surette yöntemi etkileyeceği ve bunun için mutlaka
milli çıkar ve kaygıların göz önüne alınacağı bir yol haritası çizilmesi
gerekliliğine ve hatta zorunluluğuna işaret etmek demektir.

BM genel olarak "Mine Action- Mayın Faaliyeti" olarak adlandırdığı bu faaliyetini dört ana bölüme ayırmıştır ki sonuç bölümünde bu konunun da ülkemizdeki mayın temizleme faaliyeti ile ilgili ayrışmalarına değineceğiz.

Bu bölümler;

* Siviller için mayın riski eğitimi verilmesi.

* Arazinin keşfi krokilendirilmesi, işaretlenmesi ve temizlenmesi.

* Mayın kurbanlarının rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması.

* Stokların imha edilmesi.

Tüm dünyada mayın temizleme çalışmalarında üç yöntem kullanılmaktadır;

* Eğitilmiş mayın temizleyiciler tarafından mayın detektörü ve şiş
kullanılarak tespit edilen mayının imhası.

* Mayın arama köpeklerinin kullanılması.

* Mayın Temizleme Makineleri ile mayınlı alan risklerinin azaltılması için kullanılması

Makineler kullanılarak yapılan mekanik temizleme( ki bu yöntem, %99,6
oranında temizlik sonucunu henüz veremediği için kullanımlarına ilişkin test ve çalışmalar halen devam etmektedir)

BM ayrıca bu faaliyeti devam ettirdiği ülkelerde çatışmaların tarafı
oldukları gerekçesi ile prensip olarak asker ile muhatap olmamakla beraber,
hükümetlerin organize ettiği mayın temizleme faaliyetlerinde asker ile
koordinasyonun gerekli olduğu özel şartları değerlendirmekte ancak faaliyet
esnasında tüm tasarruf ve yetkilerin sivil otoritenin elinde olmasını şart
koşmaktadır.

İşin bu tarafı da prensip ve usul olarak kabul edilemez zira bu ülkede TSK hiçbir iç veya dış çatışmanın tarafı değildir(terörle mücadele bu kavramın dışında değerlendirilmelidir).

Üstelik mayınların bulunduğu bölgelerin büyük bölümü daha doğrusu şu anda tartışmaya konu olan Suriye hududu ilk makalede de belirtildiği üzere II'nci kara askeri yasak bölge durumundadır.

Bu bölgeler mayından arındırıldıktan sonra da bu vasıflarını sürdüreceklerdir, ayrıca hududu koruyan SFGS(sınır fiziki güvenlik sistemi) dışında bir engel kalmayacağı için hudut güvenliği daha bir ehemmiyet kazanacaktır.

Bahse konu bölge mayından arındırılıp tarıma açıldığında da hudut güvenliği için alışılmışın dışında yeni bir kavram belirlemek ve son derece ciddi bir teknolojik alt yapı ile
desteklemek gerekecektir. Bu da para anlamına gelmektedir.

Modern ve AB standardında Sınır Güvenliğinin 9 Milyar Euro'ya mal olacağı ve bu konuda bir proje yürütüldüğü bilinmektedir.

Mayınların temizlenmesi konusu, ülkemizde gündeme geldiğinde birçok spekülasyonu da beraberinde getirdi. Konu ile ilgili yine uzmanları dışında herkes konuştu ve fikir beyan etti hatta bir faaliyet planı çıkarılıp ihaleye bile gidildi. Bu konuda çok çeşitli iddialar dillendirildi.

Bunlardan birincisi; mayınlı bölgenin kroki ve haritalarının kaybolduğu, bir diğerinin de zaman içerisinde toprak kaymaları sonucu mayınların yer değiştirmiş olabileceği ihtimalinden dolayı bu krokilerin olsa bile bir işe yaramayacağı yönündedir. Fakat iddiaları asılsız bulup bu iddiaların mayın temizleme işini yüksek kazançlı ihalelerle almak isteyenler tarafından uydurulmuş olduğunu söyleyenlerde yok değildir. Bunların içinde en mantıklısı, bu krokiler olsa bile bir işe yaramayacağı, ancak genel alanın
belirlenmesi için faydalanılabileceğidir.

Maliye Bakanlığınca yürütülmeye çalışılan ve halen CHP milletvekilleri Ali Topuz, Kemal Anadol ve Haluk Koç tarafından CHP grubu adına yapılan itiraz başvurusu nedeniyle Danıştay'da mahkemede olan Yap İşlet Devret benzeri İhale şartları ise son derece dikkatle incelenmesi ve tartışılması gereken maddeler içermektedir.
 

ozkanalbay

New member
Katılım
3 Ara 2006
Mesajlar
103
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
41
Yap, işlet, devret modeli ile yapılan ihalede, ihaleyi alan firmaya anılan bölgeyi 49 yıllığına tarım alanı olarak devretmek söz konusudur.

Kısaca Türk Devletine ait 500.000 dönümlük alan sadece mayın temizleme karşılığı 49 yıllığına anayasaya aykırı olarak tapusuz olarak yabancılara, Mardin'de açılan ve iptal edilen ilk ihaleye katılanlara bakarsak, üç adet paravan Türk firması ile ihaleye
katılan üç İsrail firmasına= İSRAİL devletine tapusuz verilmeye, İsrail
tarafından ele geçirilmeye çalışıldığı, kısaca İsrail tarafından kendilerine
vaat edilen Mezopotamya topraklarından 500.000 dönümün ele geçirilmeye
çalışıldığı görülmektedir.

Bu konuya ilişkin çok sayıda makaleye, Türkiye'nin karşılaştığı büyük
tehlikeye ilişkin yüzlerce makale bulunmaktadır.

50 yılı aşkın bir süredir işlenmemiş olmasından kaynaklanan verimliliğinin
yanında"askeri güvenlik bölgesi" olma özelliğini sürdürmesi muhtemel maddi
kaybın yanı sıra ulusal güvenlik kaygılarını da ortaya çıkarmaktadır.

Şu durumda temizleme işini yapabilecek birkaç kurum ve ülke görünmektedir;

Bunlardan birisi Genelkurmay Başkanlığı'nın, Başbakanlık bünyesinde
kurulmasını istediği Milli Mayın Temizleme Kurulu (MMTK).

Daha önce de belirttiğimiz gibi "Milli "olan ve ülke için kazançlı olacak tek çözüm yolu budur.

Bir diğeri NATO organizasyonu. NAMSA (NATO Maintenance And Supply Agency) NAMSA'nın giderleri, üye ülkelerin ödediği ülke katkı paylarından oluşan bütçesinden karşılanıyor. Bu da ilgili ülke açısından maliyeti çok düşürüyor gibi görünmesine rağmen aslında ilgili ülkeyi ciddi bir kazançtan mahrum bıraktığı gibi, NAMSA'ya ciddi komisyon kazançları sağlamaktadır.

(Yakın bir geçmişte MSB ile NAMSA arasındaki patlamamış mühimmatın imhası
ile ilgili projede NAMSA'nın 38 milyon USD' ye aldığı işi alt yüklenici olarak ROKETSAN'a 35 milyon USD' ye yaptırıp 3 milyon USD komisyon karını hiçbir iş yapmadan nasıl cebe indirdiğini unutmamak gereklidir.)

Bunların yanında İsrail, Amerikan ve İngiliz firmaları Dünyanın birçok
yerinde mayın temizleme ihalelerine katılıyor( Özellikle NAMSA'nın taşeronu olarak).

Bu ihtimallerin tamamı, belli sakıncaları da beraberinde getirmektedir. Bölgede yapılması planlanan verimli tarımın ötesinde bölgede üretilmeye başlanan en önemli şey petroldür.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının son bir senede açtığı 15 kuyunun 14 kuyusundan günde 2000 varil petrol üretilmeye başlanmıştır. Aynı bölgenin karşısında, yani Suriye
tarafında ise 560 civarındaki kuyudan günde 450.000 -500.000 varil petrol
çıkarılmaktadır. Suriye yılda 8-9 Milyar USD petrol geliri elde etmektedir.

Bu rakam Türkiye'nin günlük tüketiminin yaklaşık yüzde 85'ine denk geliyor.

Birkaç kilometre ötede bu kadar petrol çıkarken bizim sınırlarımız içinde kalan bölgede olmaması elbette düşünülemez.

İhalenin İsraillilere verilmesi mecliste ciddi tartışmalara sebep olurken diğer alternatifler tartışılmaya başlandı. Bu alternatiflerden biri de bu işin NAMSA'ya (NATO'ya bağlı İkmal ve Bakım Ajansı'na) verilmesi idi.

Eğer bu seçenek değerlendirilirse Milli Emlak Genel Müdürlüğü Mardin'deki 49 bin, Hatay'daki 36 bin, Kilis'teki 34 bin, Gaziantep'teki 15 bin, Şanlıurfa'daki 55 bin ve Şırnak'taki 1600 dönüm toplam 18.500 dönüm mayınlı arazinin temizlenmesi işini NATO'ya havale etmiş olacaktır.

Şu anda ülkemize faydası mı zararı mı olduğunu sorguladığımız, sorgulamıyorsak sorgulamamız gereken NATO'ya.

Kaldı ki yukarıda da belirttiğimiz gibi ve bir sonraki yazıda ayrıntıları ile yazacağımız gibi işi NAMSA'ya verdiğinizde, NAMSA'ya vermiş olmayacaksınız. NAMSA'nın açacağı ihaleyi kazanan yabancı firmalardan bir tanesine vermiş olacaksınız.

Konunun önemine binaen mali portresine bakmak gerekirse;

Farklı hesaplama yöntemleri olmakla beraber Dünyada ortalama fiyat 1,5-7
USD/m2 arasında değişmektedir.

NAMSA Afganistan'da çeşitli fiyatlarla mayın temizleme firmalarına iş vermektedir. Bu rakam çalışılan ülkedeki iş gücü maliyetine oranla değişmektedir.

ABD/RONCO firması 7 USD/m2 gibi bir fiyata bu işi ABD devletinden almakta ancak Afgan işçilere ödediği ücret ise aylık 100-150 USD arasında değişmektedir.

Yine RONCO 7 USD/m2 fiyatla Bosna'da aldığı işi, Boşnak işçileri 1,5-2 USD/m2 fiyatla çalıştırarak son derece yüksek bir kar oranı ile ve en az 30 milyon dolarlık bir artı kazançla
yapabilmektedir..

Maliyetin yanında incelenmesi gereken bir diğer konu ise zaman ve
kullanılacak iş gücüdür.

* BM istatistiklerine göre her biri 6-8 kişilik mayın temizleme
timlerinden oluşan bir 28 kişilik bir takım ( her timin başında bir mühimmat
imha uzmanı bulunur) metal parçacık oranı düşük bir alanda bir günde
1200-1500 m2 temizler.

* Ortalama olarak bir günde 1300 m2 alan temizlendiğini temel alırsak,
sadece hafta tatillerini dinlenerek geçiren ve diğer tüm günlerde çalışan
bir takım için bir aylık temizleme kapasitesi ortalama 28600 m2 olacaktır.

* Bu durumda 100 mayın temizleme takımının bir aylık temizleme
kapasitesi 2.860.000 m2 olacaktır.

* Ortalama olarak 100 mayın temizleme timi bir yılda 34.320.000 m2 büyüklüğünde bir alanı temizlemiş olacaktır.

* Toplam alan 187,000.000 m2 olduğuna göre bu hızla yürütülen bir çalışma 5,4 yıl gibi bir zaman dilimi sonunda nihayetlenecektir.

* Bu da Ottawa konvansiyonuna imza koyarak ve bunu yasalaştırarak
verdiğimiz taahhüdün , ( Eğer yarın çalışmaya başlanırsa) 2013 yılında
gerçekleşmesi demektir.

* 100 Takım 2,400'ü mayın temizleyici, 400'ü de sürveyan olmak üzere toplam 2,800 kişi demektir

2,800 mayın temizleyicinin yeterince verimli çalışabilmesi için,
ihtiyaç duyulacak diğer hizmetler de dâhil olmak üzere toplam çalışan
sayısının 8,000- 10,000 arasında olması gerekmektedir.

*Sonuçlar;

* Türkiye'de mayından temizlenmesi öngörülen bölgeler II'nci derece, askeri yasak bölgelerle, güvenlik bölgeleri ve iç güvenlik harekâtı nedeniyle kirletilmiş sivil yerleşim alanlarını da kapsamaktadır. Askeri yasak bölgelerde yasak ve bölgeye tahditli girişler mayınlardan temizlendikten sonra da devam edecektir.

* Ülkemizde yapılacak mayından arındırma faaliyeti, insani
gerekliliklerin yanı sıra, adı geçen toprakların verimliliğinden ve
potansiyel petrol bölgesi olma ihtimallerinden dolayı ticari amaçlara
dayanarak gündeme gelmiş olmakla beraber, Ottawa konvansiyonundan çok daha önce meclis gündemini işgal eden Suriye sınırları içinde kalan
topraklarımızın geri alınması da kazanımlardan bir tanesi olacaktır.

* Mayından etkilenen sivillerin son derece küçük bir bölümü,
yanlışlıkla mayınlı sahalara giren yaşlı ve çocuklar olmakla beraber, büyük bir bölümü yasa dışı yollardan hududu geçerken mayına basan sınır köylüleridir.

* Bahse konu sahanın hudut hattı olması sebebiyle, herhangi bir
yabancı şirket veya kurumun tasarrufunda yapılacak olan her türlü faaliyet, güvenlik sakıncaları doğuracaktır.

* Temizlendikten sonrası için yapılacak planlama, temizleme
faaliyetinden ayrı bir şekilde düşünülmelidir.

* Bölgeye yapılacak temizleme faaliyeti ve tarım yatırımının
kaçakçılığı durduracağı düşünülse de daha etkin tedbirler alınmasını
gerektireceği gerçeğine rağmen, bu temizlik yapılmalı ve kontrolümüz
dışındaki topraklar yeniden hudutlarımız dâhiline katılmalıdır.

* Temizleme sonrasında ise bölge için yeni ve son derece verimli tarım alanları oluşacak, belki de zengin petrol yatakları bulunacaktır.

Öneriler;

* Mayın temizliği, MSB'nin ihale kontrolünde ve TSK'nin
koordinasyonunda planlanmalı ve yapılmalıdır. Temizlenecek olan bölgelerin bir kısmının terör tehdidi altında olduğu hatırlanırsa, çalışacak olan personelin güvenliğinin TSK tarafından sağlanmasının alternatifsizliği ortaya çıkacak ve sırf bu sebebin bile, koordinasyonun TSK'nin elinde olmasını zorunlu kıldığı görülecektir.

* Bu konuda uzmanlaşmış olan ülkelerden getirilecek olan profesyonel mayın temizleyiciler, ilk etapta pilot uygulama olarak kullanılmalı ve daha sonra bu iş için yine TSK'nin koordinasyonunda çalışacak yerli siviller Türk mayın temizleme firmaları tarafından eğitilerek zamanla tüm bölgelerde bunların çalışması sağlanmalıdır.

* Milli Mayın Temizleme Kurulunun başbakanlık bünyesinde ve TSK'nin teknik desteğinde kurulması planlanmalıdır.

* Bu sayede oluşacak olan istihdam alanı hem binlerce insanın işsizliğine çare olacak ve hem de bu faaliyete harcanan paranın ülke ekonomisine katkısı sağlanacaktır.

* Mayından temizleme faaliyetinin yaşamsal bir zorunluluk olmakla beraber ticari ve stratejik bir gereklilik olduğu göz önünde bulundurulursa hamasi ve altı boş teklifler yerine, kazançlı ve milli çözümler üretilecektir. Türkiye'de ortalama 1,5-2 milyar dolarlık bir mayın temizleme pazarı vardır.

* Mayın temizleme işi için yerli firmalar kurulmalı, bu firmalar dünyadaki diğer örnekleri ile rekabet edecek duruma gelmelidir. Bu tip yapılanmalar için gerekli olan teknik personel alt yapısını, TSK'den emekli olmuş ve konunun uzmanı olan çok sayıda insan pekâlâ karşılayabilir.

* Türkiye'deki mayın temizleme faaliyeti dünyanın diğer bölgelerindeki potansiyel işler için son derece geçerli bir referans olacağından tamamen yerli firmalarımız bu ihtiyacımızı karşılamalıdır.

* Bu faaliyeti kendi bünyesinde yürüten ülkeler için çok sayıda hibe kredisi ve yardım fonu bulmak imkânı vardır. Hizmet alımı yoluna gidilmesi bu imkândan da faydalanmamızı engelleyecektir.

Ottawa konvansiyonunun tanıdığı süre hızla tükenirken Kendi rızamızla
onayladığımız Ottowa sözleşmesi şartlarını yerine getirmeyerek uluslar arası camiada ayıplı ve suçlu duruma düşmeden süratle hareket etmek ve başka çözümlere mecbur kalmadan, kendi çözümümüzü üretmek zorundayız.

Kaldı ki ülke menfaati için milli gelir kaybına uğramamak ve 50 yıldır büyük maddi ve manevi kayıplara neden olan Suriye sınırındaki paha biçilmez toprakların tarıma kazandırılması siyasi, toplumsal ve askeri açıdan gerekli ve zorunlu olan budur.

Mayınlı alanlarda yer alan ve MÖ.3000 yıllarında atalarımızın Orta Asya'dan gelerek kurduğu Karkamış Şehri, meşhur Gılgamış destanının yazıldığı tarihi
anıt şehirlerinin ve Kamışlı-Nusaybin arasında hemen mayınlı alanların
yanındaki Mezopotamya'nın Efes'i DARA şehrinin de Turizme kazandırılması da
ayrıca çok önem kazanmaktadır.

Kısaca Türkiye'nin 50 yıl önce Suriye sınırında çeşitli nedenlerle döşediği
mayınlı alanları tarıma kazandırmanın, diğer bölgelerdeki mayınlı alanların
temizlenmesinin ülkeye getireceği sosyal ve ekonomik faydalar çok önemlidir.

Gelecek yazıda Türkiye'de mayın temizleme işine girmek isteyen NAMSA
hakkında,

Türkiye'de mayın temizlemek isteyecek yerli firmaların nasıl
organize olacağı,

Türkiye'deki mayın temizleme işinin Milli Mayın ajansımız
tarafından organize edilmesi,

CHP tarafından hükümetin konu ile ilgili icraatından dolayı Danıştay'da açılan dava ve dünyadaki mayın temizleme pazarını ellerinde tutan mayın karteli hakkında birkaç kelam edeceğiz vesselam.


Oktay Yıldırım
 
Üst Alt