Radyosyon Tesiri

Uhud daðý

New member
Lut peygamber(a s)kavminin başına gelen bela anlatılırken sanki atom bombasının çeşitli tesirleri ile karşılaşıyoruz:"Ey lut!Hemen gecenin bir kısmında ev halkınla çık,git.İçinizden hiçbiri geri dönüp bakmasın.Acak hanımın müstesna .Çünkü,kavimine isabet edecek azap onada gelecektir.(surei araf 57)
Bu mesele başka bir ayette şöyle anlatılmaktadır:"Hemen gecenin bir kısmında aileni yürüt (yola çıkar),sende arkalarından git ve hiç kimse arkalarına bakmasın.Emrolunduğunuz yere geçingidi"(surei hicr 81)"Ve nihayet onları işrak vaktindekorkunç gürültü yakalayı verdi .Hemen şehrin altını üstüne getirdik ve üzerine taş yağdırdık.(surei hicr 73-74).Taş yağmadan önce şehrin altını üstüne getiren o hadise neydi?Geriye dönüp bakana,niçin o dokunacaktı?Bunlar,ancak bu günün atom bilgisiyle izah edile bilecek derin bilgilerdir.Onun için kur anı kerimin bir ayetinde :"İleride biz onları hem yeryüzü etrafında,hemde bizzat kendi nefislerinde ayetlerimizi öyle göstereceğiz ki,nihayet peygamberin söyldeği şeyin hak olduğu kendilerine apaçık olcaktır.Rabbinin her şeye şahit oldğu yetmezmi?(surei fussılet 53)
Kur andaki bir çok hakikatların daha sonra ilmin ve fennin ilerlemesiyle anlaşacağına işaret edilmiştir.Şimdi inceleyelim:"Muhakkaki,nüükler denge belli bir süre sonra deyişecek.Güneşin çekirdeği elyumu kullanmaya başlıyacak,sıcaklık artacak,merkür ve venüs eriyip boşluğu akacaklar.Yeryzündeki okyanuslar,buharlaşacak ve okyauslarla birlikte kayalar da gidecektir.Bir gün bu olaylar gerçekleşecektir.Bir kaç saat içinde dünyamızın bu günkü hacmi kadar küçülecek ve en son helyum yakılınca da bir yanmış kömür artığı halini alacaktır.Bu son,hiç bir şekilde,en gelişmiş bilgilerle değiştirileyemecektir..(bilim ve teknik dergisi).Şimdi ayetlere bakalım:"Denizler kaynadğı zaman...."(surei tekvir 6)Suyun aslı,hidrojen ve oksijen bilişimidir.Yanıcı ve yakıcı bir-iki element,herhangi bir yoldan parçalansa zincirleme parçalanma olacaktır."Ogün,gök,erimiş maden gibi olur.Dağlra atılmış pamua döner.(surei mearic 8-9)"Göğün,insanları brüyeceği ve bir duman çıkaracağı günü gözetle,işte bu can yakıcı azptır"...(surei duhan10-11)
"Dehşetiyle kalplere çarparak,o kıyametin sana ne olduğunu bildirdi.Ogün insnlar,çırpılıp yayılan kelebekler gibi olacaklar.Dağlar da atılmış renkli yünler gibi."(surei karia 1-2-3-4-5)
ŞİMDİ BURDA SORALIM:BİLİMİ DAHA ÖNDE GİDİYOR KUR-ANMI?
 
Üst