Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Peygamberimiz, okuma yazma biliyor muydu?

seyfullah putkýran

New member
Katılım
30 Eyl 2005
Mesajlar
5,807
Tepkime puanı
205
Puanları
0
Yaş
40
Konum
Ruhlar Aleminden
Web sitesi
www.tevhidyolu.net
Resulullah efendimizin okuma yazma bilmediği âyet-i kerimelerle, hadis-i şeriflerle ve tarihi olaylarla sabittir. Resulullah , kitap okumamış, yazı yazmamış, kimseden bir ders görmemiş idi. Mekke’de doğup, büyüyüp, belli kimseler arasında yetişip, seyahat etmemiş iken, Tevrat’ta ve İncil’de ve Yunan ve Roma devirlerinde yazılmış kitaplarda bulunan bilgilerden, hadiselerden haber verdi. İslamiyet'i bildirmek için, Müslümanlara mektuplar yazdırıp yolladı. Hicretin altıncı senesinde Rum, İran ve Habeş hükümdarlarına ve diğer padişahlara mektuplar gönderdi. Kur'an-ı kerimi kâtiplerine yazdırdı.

Batılılar, zaten (İslam Peygamberi) ifadesiyle Peygamberimize inanmadıklarını, Onu Peygamber olarak kabul etmediklerini bildiriyorlar. Peygamber efendimizin bu bilgileri, başkalarından öğrendiğini savunabilmeleri için de, Onun okur yazar olduğunu söylüyorlar. Tevrat ve İncil’e ait bilgileri seyahat ettiği yerlerdeki papazlardan öğrendiğini iddia edebilmek için bu iftiraya baş vuruyorlar. Misyonerlere uşaklık eden bazı bid’at ehli de buna inanıyor. Halbuki Peygamber efendimizin ümmi olduğu, yani okur yazar olmadığı pek meşhurdur. Bütün bilgileri vahiy ile Allahü teâlâdan öğrendi.

Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Sen bundan [Kur'an-ı kerim indirilmeden] önce, bir yazı, bir kitap okumadın, elinle de yazı yazmadın. Böyle olsaydı, bâtıl yoldakiler şüpheye düşerlerdi.) [Ankebut 48]

(Müşrikler, Kur’anı başkasından öğrenmiş veya önceki semavi kitaplardan almış derlerdi. Yahudiler de, Onun vasfı Tevrat’ta ümmi olarak bildirilmiştir, bu ise ümmi değil diye şüpheye düşerlerdi.)

(Yanlarındaki Tevrat ve İncil’de [ismini ve sıfatını] yazılı buldukları ümmi nebi olan o Resule [Muhammed aleyhisselama, iman edip] tâbi olanlara [çeşitli nimetler vereceğiz]. O resul, onlara iyiyi emreder, onları kötülüklerden alıkoyar, temiz ve hoş şeyleri kendilerine helâl kılar, murdar ve kötü şeyleri de üzerlerine haram kılar, sırtlarından ağır yükleri indirir, üzerlerindeki zincirleri kırar, [Yapılması güç ağır teklifleri kaldırır kolaylarını emreder] işte o vakit ona iman eden, ona kuvvetle saygı gösteren, ona yardımcı olan ve onun peygamberliği ile birlikte indirilen nuru izleyen kimseler var ya, işte onlar saadete, kurtuluşa erenlerdir.) [Araf 157]

(De ki: "Ey insanlar, elbette ben, göklerin ve yerin hükümranı, Ondan başka ilah bulunmayan, dirilten ve öldüren Allah'ın, hepiniz için gönderdiği resulüyüm. Allah’a ve Onun ümmi nebi olan Resulüne uyun ki doğru yolu bulasınız.) [Araf 158]

Allahü teâlânın böyle bildirmesi, ümmî olduğu, [okur yazar olmadığı] halde kendisinin bütün ilimlerin zirvesinde bulunmasından dolayıdır. Resul denmesi Allah’a göre, Nebi denilmesi de kullarına göredir. Yani O, Allah’ın elçisi olmak bakımından, Resul, halka Hakkın emirlerini tebliğ etmesi yönüyle de Nebi’dir. (Beydavi)

Alak suresinin birinci âyetinde ikra = oku buyurulup, üçüncü âyetinde tekrar oku buyurulması, ben okumak bilmem demesinden dolayıdır. (Beydavi)

Sahihi Buhari’de şöyle bildirilmiştir:
Resulullah, peygamberliği bildirilmeden önce sahih rüyalar görürdü. Gördüğü rüyalar gündüz aynen çıkardı. Çoğu geceleri Hira dağındaki mağarada ibadet ile geçirirdi. Ramazan ayında bir gün Hira dağındaki mağarada ibadet ile meşgul iken, bir kimse [Cebrail aleyhisselam] geldi. Elinde ipekten bir örtü vardı. Resulullah efendimiz şöyle buyurmuştur:
(O kimse bana “Oku” dedi. (Ben okuma bilmem) dedim. Elindeki örtüyü başımın üzerine koydu. Başımı ve yüzümü örttü. Sonra o örtüyü başımdan kaldırdı ve “Oku” dedi. Ben yine (Okuma bilmem) dedim. Yine önceki gibi, Alak suresinin (İnsanı bir “alak”tan yaratan Rabbinin adıyla oku! Oku, insana bilmediklerini öğreten ve kalemle yazdıran Rabbin en büyük kerem sahibidir) [mealindeki] âyet-i kerimeleri okudu. Ondan işittiklerim kalbime tamamen yerleşti.) [Bundan sonra oku dendiği zaman öğrendiklerini aynen tekrarlamıştır.]


Resulullah efendimiz ile Kureyş arasındaki antlaşmayı Hz. Ali yazdı. Antlaşmanın başına Bismillahirrahmanirrahim ve Muhammedün Resulullah yazdı. O sırada henüz iman etmemiş olan Süheyl bin Amr dedi ki: (Bizim kitabımıza göre ben Rahmanı bilmem, onun yerine Bismike Allahümme yaz. Muhammedün Resulullah yerine de Muhammed bin Abdullah yaz. Eğer biz Onun Peygamberliğini kabul etseydik, zaten Onunla savaşmazdık.)

Eshab-ı kiram ile Süheyl arasında konuşmalar devam ederken, Resulullah efendimiz buyurdu ki:
- Ya Ali, Onu sil, Süheylin dediği gibi yaz.
Hz. Ali’nin, edebinden silmeye eli varmadı. Resulullah efendimiz, (Silinecek yeri bana gösterin de orasını sileyim) buyurdu. Gösterdiler ve orasını sildi. (Şevahid-ün nübüvve)


Bu vesikalara rağmen, bid’at ehli bile olsa, Müslüman olan bir kimse, Resulullah okur yazardı diyemez. Kâfirlerin demesinin zaten bir kıymeti yok.
 
M

mettin

Guest
PEYGAMBERİMİZİN OKUMA YAZMASI YOK MUYDU?

Peygamberimizin ümmiliği konusu hakkında geleneksel din anlayışında farklı bir inanış vardır. Bazı uydurma hadislerin etkisiyle “ümmi” kelimesin okuma yazma bilmemek olarak düşünülmüş ve peygamberimizin okuma yazma bilmediği iddia edilmiştir. Bu inanışın aksine Kuran’da “ümmi” kelimesi farklı bir anlamda kullanılmaktadır.

Ümmi” kelimesinin bu yanlış anlamlandırılmasından dolayı, bazı ateist inanca sahip insanların iddiaları da söz konusu olmaktadır. Bu nedenle ümmi kelimesinin anlamını Kuran ayetlerinden yok çıkarak açıklamanın faydalı olacağını düşünüyorum.

Kuran’da “ümmi” kelimesi birkaç yerde geçer. Bu ayetler dikkatli okunduğunda ümmi kelimesinin okuma yazma bilmeyen anlamında kullanılmadığı anlaşılacaktır.
Bu ayetlerden ilk Bakara suresindeki 78. ayet:


2/78- Onlardan bir kısmı ümmidir. Kitabı bilmezler; (bildikleri) bir sürü asılsız şeylerden başkası değildir ve yalnızca zannederler.

Burada görüleceği gibi “ümmi” kelimesi “kitapları bilmeyen” anlamında kullanılmaktadır. Yani bir kimse ümmi ise o kitap ehli olmayan kişi anlamına gelmektedir.
Ali İmran suresinin 20. ayetinde de ümmi kelimesi bu anlamda kullanılmaktadır.


3/20- Eğer seninle çekişip-tartışırlarsa, de ki: “Ben, bana uyanlarla birlikte, kendimi Allah’a teslim ettim.” Ve kitap verilenlerle ümmilere de ki: “Siz de teslim oldunuz mu?” Eğer teslim oldularsa, gerçekten hidayete ermişlerdir. Fakat yüz çevirdilerse, artık sana düşen yalnızca tebliğ(etmek)dir. Allah, kulları hakkıyla görendir.

Burada Allah iki grup insana çağrıda bulunması için peygambere hitap ederken “Ve kitap verilenlerle ümmilere de ki” diyor. Yani birinci grup kitap verilenler, diğerleri ise ümmiler. Şimdi geleneksel öğretide olduğu gibi “ümmi” kelimesini “okuma yazma bilmeyen” diye tercüme edilse, anlamda bir bozukluk olduğu dikkat çeker. Kitap verilen Hıristiyan ve yahudilerin içinde de okuma yazma bilmeyenler olacaktır.Dolayısıyla ayette ifade edildiği gibi iki farklı gruba ayrılamaz. Fakat ümmi kelimesini kitap verilmeyen olarak tercüme edilirse, hiçbir anlam bozukluğu olmaz.Bir grup kitap verilenler, diğeri ise kitap verilmemiş, kendisine kitap gelmemiş olan ümmilerdir.
Yine Ali İmran suresinin 75. ayetinde de ümmilerle ilgili bir ayette geçen ifadeler dikkatle okunduğunda, kelimenin anlamının kitap verilmeyen olduğu görülecektir.


3/75- Kitap Ehlinden öylesi vardır ki, bir kantar emanet bıraksan onu sana geri verir; öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet bıraksan, sen, onun tepesine dikilip durmadıkça onu sana ödemez. Bu onların “ümmiler (Ehl-i Kitap olmayanlar) konusunda üzerinizde bir yol (sorumluluk) yoktur” demiş olmalarındandır. Oysa kendileri (gerçeği) bildikleri halde Allah’a karşı yalan söylemektedirler.

Peygamberimiz de ümmidir. Bu bir çok ayette açıkça bildirilmektedir. Fakat bunun anlamı Peygamberimizin okuma yazma bilmemesi değildir. O ne Hıristiyan ne de Yahudi’dir. Kitapların hiç birisini bilmez. Bu anlamda peygamberimiz ümmidir.

daha geniş bilgi için http://www.kurandaceliskiyoktur.com/?p=84
 

seyfullah putkýran

New member
Katılım
30 Eyl 2005
Mesajlar
5,807
Tepkime puanı
205
Puanları
0
Yaş
40
Konum
Ruhlar Aleminden
Web sitesi
www.tevhidyolu.net
burda ümminin bir manasını anlatmışsınız ama konumuz ümmilik meselesi değil onu bir zamanımızda tartışalım, ama konu peygamberimiz okuma yazma biliyor mu bilmiyormu ben ayet verdim ayette açıktır..
 

Mahfuz

New member
Katılım
9 Haz 2006
Mesajlar
158
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Yaş
42
Konum
Ýstanbul
mettin' Alıntı:
PEYGAMBERİMİZİN OKUMA YAZMASI YOK MUYDU?

Peygamberimizin ümmiliği konusu hakkında geleneksel din anlayışında farklı bir inanış vardır. Bazı uydurma hadislerin etkisiyle “ümmi” kelimesin okuma yazma bilmemek olarak düşünülmüş ve peygamberimizin okuma yazma bilmediği iddia edilmiştir. Bu inanışın aksine Kuran’da “ümmi” kelimesi farklı bir anlamda kullanılmaktadır.

Ümmi” kelimesinin bu yanlış anlamlandırılmasından dolayı, bazı ateist inanca sahip insanların iddiaları da söz konusu olmaktadır. Bu nedenle ümmi kelimesinin anlamını Kuran ayetlerinden yok çıkarak açıklamanın faydalı olacağını düşünüyorum.

Kuran’da “ümmi” kelimesi birkaç yerde geçer. Bu ayetler dikkatli okunduğunda ümmi kelimesinin okuma yazma bilmeyen anlamında kullanılmadığı anlaşılacaktır.
Bu ayetlerden ilk Bakara suresindeki 78. ayet:


2/78- Onlardan bir kısmı ümmidir. Kitabı bilmezler; (bildikleri) bir sürü asılsız şeylerden başkası değildir ve yalnızca zannederler.

Burada görüleceği gibi “ümmi” kelimesi “kitapları bilmeyen” anlamında kullanılmaktadır. Yani bir kimse ümmi ise o kitap ehli olmayan kişi anlamına gelmektedir.
Ali İmran suresinin 20. ayetinde de ümmi kelimesi bu anlamda kullanılmaktadır.


3/20- Eğer seninle çekişip-tartışırlarsa, de ki: “Ben, bana uyanlarla birlikte, kendimi Allah’a teslim ettim.” Ve kitap verilenlerle ümmilere de ki: “Siz de teslim oldunuz mu?” Eğer teslim oldularsa, gerçekten hidayete ermişlerdir. Fakat yüz çevirdilerse, artık sana düşen yalnızca tebliğ(etmek)dir. Allah, kulları hakkıyla görendir.

Burada Allah iki grup insana çağrıda bulunması için peygambere hitap ederken “Ve kitap verilenlerle ümmilere de ki” diyor. Yani birinci grup kitap verilenler, diğerleri ise ümmiler. Şimdi geleneksel öğretide olduğu gibi “ümmi” kelimesini “okuma yazma bilmeyen” diye tercüme edilse, anlamda bir bozukluk olduğu dikkat çeker. Kitap verilen Hıristiyan ve yahudilerin içinde de okuma yazma bilmeyenler olacaktır.Dolayısıyla ayette ifade edildiği gibi iki farklı gruba ayrılamaz. Fakat ümmi kelimesini kitap verilmeyen olarak tercüme edilirse, hiçbir anlam bozukluğu olmaz.Bir grup kitap verilenler, diğeri ise kitap verilmemiş, kendisine kitap gelmemiş olan ümmilerdir.
Yine Ali İmran suresinin 75. ayetinde de ümmilerle ilgili bir ayette geçen ifadeler dikkatle okunduğunda, kelimenin anlamının kitap verilmeyen olduğu görülecektir.


3/75- Kitap Ehlinden öylesi vardır ki, bir kantar emanet bıraksan onu sana geri verir; öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet bıraksan, sen, onun tepesine dikilip durmadıkça onu sana ödemez. Bu onların “ümmiler (Ehl-i Kitap olmayanlar) konusunda üzerinizde bir yol (sorumluluk) yoktur” demiş olmalarındandır. Oysa kendileri (gerçeği) bildikleri halde Allah’a karşı yalan söylemektedirler.

Peygamberimiz de ümmidir. Bu bir çok ayette açıkça bildirilmektedir. Fakat bunun anlamı Peygamberimizin okuma yazma bilmemesi değildir. O ne Hıristiyan ne de Yahudi’dir. Kitapların hiç birisini bilmez. Bu anlamda peygamberimiz ümmidir.

daha geniş bilgi için http://www.kurandaceliskiyoktur.com/?p=84

arapça tek bir harf bile bilmeyen bir insanın, mealden okuyarak, Kur'an'a mana vermeye çalışması büyük bir cinayettir!
 

Aysegul

New member
Katılım
15 May 2006
Mesajlar
891
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
38
Peygamber efendimiz "muhammed-ül emin" (sözüne güvenilen)...Biri olarak bilinirdi...Ve bu yüzden herkes onun sözüne itimat ederdi...Onun okuma ve yazma bilmediğini herkes biliyordu...Buda kur'anı kendi kafasından değil, Allah'ın bir mucizesi bir kelamı olarak insanlara tebliğ ettiği manasına gelir....Allahu Teala Hz İsayı beşikte nasıl konuşturduysa efendimiz a.s.v ıda aynı şekilde okuma ve yazma öğrenmesini sağlamıştır...İlk ayette "yaratan rabbinin adıyla oku" olmuştur..

Paylaşım için teşekkürler seyfullah kardeşim
 

Mahfuz

New member
Katılım
9 Haz 2006
Mesajlar
158
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Yaş
42
Konum
Ýstanbul
konuyla alakasız ama bir şiir geldi gönlüme onu paylaşmak istedim

Âyinedir bu âlem her şey Hak ile kâim
Mir’at-ı Muhammed’den Mevla görünür daim
 
M

mettin

Guest
Mahfuz' Alıntı:
arapça tek bir harf bile bilmeyen bir insanın, mealden okuyarak, Kur'an'a mana vermeye çalışması büyük bir cinayettir!

Beni tanıyorsan ve arabça bilmediğimi söyledimse hakkım helaldır..
Ama, tanımadan yapılan bu tip şeylere iftira denir sevgili dostum...
nereden anladın arabça bilmediğimi.. araştırma mı yaptın.. yoksa tahminde mi bulunuyorsun..
Haa, arabça öğrenmekse niyetin, yardımcı olabilirim, istersen msn adresini bildir, hemen başlayalım.. eğer gerçekten arabçaya merakın var, Kur'an-ı önemsiyorsan, yoksa, oku risalelerini otur yerinde, kimseye de iftira atma e mi canım kardeşim
 

Mahfuz

New member
Katılım
9 Haz 2006
Mesajlar
158
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Yaş
42
Konum
Ýstanbul
mettin' Alıntı:
Beni tanıyorsan ve arabça bilmediğimi söyledimse hakkım helaldır..
Ama, tanımadan yapılan bu tip şeylere iftira denir sevgili dostum...
nereden anladın arabça bilmediğimi.. araştırma mı yaptın.. yoksa tahminde mi bulunuyorsun..
Haa, arabça öğrenmekse niyetin, yardımcı olabilirim, istersen msn adresini bildir, hemen başlayalım.. eğer gerçekten arabçaya merakın var, Kur'an-ı önemsiyorsan, yoksa, oku risalelerini otur yerinde, kimseye de iftira atma e mi canım kardeşim

sen arapçada değilde türkçede sıkıntılar yaşıyorsun galiba. benim cümlemde seni işaret eden bir kelime var mı???
 
M

mettin

Guest
Aysegul' Alıntı:
Peygamber efendimiz "muhammed-ül emin" (sözüne güvenilen)...Biri olarak bilinirdi...Ve bu yüzden herkes onun sözüne itimat ederdi...Onun okuma ve yazma bilmediğini herkes biliyordu...Buda kur'anı kendi kafasından değil, Allah'ın bir mucizesi bir kelamı olarak insanlara tebliğ ettiği manasına gelir....Allahu Teala Hz İsayı beşikte nasıl konuşturduysa efendimiz a.s.v ıda aynı şekilde okuma ve yazma öğrenmesini sağlamıştır...İlk ayette "yaratan rabbinin adıyla oku" olmuştur..

Paylaşım için teşekkürler seyfullah kardeşim


PEKİ AKILLI KARDEŞİM..
SEN HİÇ OKUMASI YAZMASI OLMAYAN BİRİNE OKU DİYE EMRETTİN Mİ CANIM KARDEŞİM..
OKUMASI OLMAYANA OKU DEDİĞİNİZ ZAMAN ABES OLUR VE DEMEZSİNİZ.. ÖYLE Mİ
PEKİ, ALLAH ABESLE İŞTİGAL EDER Mİ?..

ALLAH ETMEZ DE, VAHYİN YERİNE BAŞKA ŞEYLERİ EZBERLEYEN VE ÖĞRENEN TUHAF İNSANLAR EDER... ŞU ANDA SİZ DE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ
 

Aysegul

New member
Katılım
15 May 2006
Mesajlar
891
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
38
mettin' Alıntı:
PEKİ AKILLI KARDEŞİM..
SEN HİÇ OKUMASI YAZMASI OLMAYAN BİRİNE OKU DİYE EMRETTİN Mİ CANIM KARDEŞİM..
OKUMASI OLMAYANA OKU DEDİĞİNİZ ZAMAN ABES OLUR VE DEMEZSİNİZ.. ÖYLE Mİ
PEKİ, ALLAH ABESLE İŞTİGAL EDER Mİ?..

ALLAH ETMEZ DE, VAHYİN YERİNE BAŞKA ŞEYLERİ EZBERLEYEN VE ÖĞRENEN TUHAF İNSANLAR EDER... ŞU ANDA SİZ DE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ

Pardon?....Ben okuması yazması olmayan bir insana "oku" diyemem zaten...Ben yaratıcı değilim...Sen benim dediğimi anlamadın galiba...Beşikteki bir bebeği konuşturan yaratan pekala bir insana okuma yazmayıda bir anda öğretebilir..."Vahiy yerine başka şeyleri ezberleyen"...Çok gülüyorum bunlara ya...O zaman siz tarihi reddediyosunuz ben bu manayı çıkarırım...Belkide İstanbulu fatih sultan mehmet fethetmemiştir?...Belikde bizi kandırdılar...Hani insanlar bize bu bilgiyi naklettiler ya ondan diyorum:)
 

Mahfuz

New member
Katılım
9 Haz 2006
Mesajlar
158
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Yaş
42
Konum
Ýstanbul
mettin' Alıntı:
PEKİ AKILLI KARDEŞİM..
SEN HİÇ OKUMASI YAZMASI OLMAYAN BİRİNE OKU DİYE EMRETTİN Mİ CANIM KARDEŞİM..
OKUMASI OLMAYANA OKU DEDİĞİNİZ ZAMAN ABES OLUR VE DEMEZSİNİZ.. ÖYLE Mİ
PEKİ, ALLAH ABESLE İŞTİGAL EDER Mİ?..

ALLAH ETMEZ DE, VAHYİN YERİNE BAŞKA ŞEYLERİ EZBERLEYEN VE ÖĞRENEN TUHAF İNSANLAR EDER... ŞU ANDA SİZ DE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ

şimdi sana ne denir ki? Oku "ikra" ayeti kerimesi ilk ayettir. yani Kur'an'ın ilk inen ayeti. Cebrail a.s Efendimize bir kitap tutup oku dememiştir. oradaki okudan kasıt başkadır.
 

seyfullah putkýran

New member
Katılım
30 Eyl 2005
Mesajlar
5,807
Tepkime puanı
205
Puanları
0
Yaş
40
Konum
Ruhlar Aleminden
Web sitesi
www.tevhidyolu.net
(Sen bundan [Kur'an-ı kerim indirilmeden] önce, bir yazı, bir kitap okumadın, elinle de yazı yazmadın. Böyle olsaydı, bâtıl yoldakiler şüpheye düşerlerdi.) [Ankebut 48


(De ki: "Ey insanlar, elbette ben, göklerin ve yerin hükümranı, Ondan başka ilah bulunmayan, dirilten ve öldüren Allah'ın, hepiniz için gönderdiği resulüyüm. Allah’a ve Onun ümmi nebi olan Resulüne uyun ki doğru yolu bulasınız.) [Araf 158
 
M

mettin

Guest
Aysegul' Alıntı:
Pardon?....Ben okuması yazması olmayan bir insana "oku" diyemem zaten...Ben yaratıcı değilim...Sen benim dediğimi anlamadın galiba...Beşikteki bir bebeği konuşturan yaratan pekala bir insana okuma yazmayıda bir anda öğretebilir..."Vahiy yerine başka şeyleri ezberleyen"...Çok gülüyorum bunlara ya...O zaman siz tarihi reddediyosunuz ben bu manayı çıkarırım...Belkide İstanbulu fatih sultan mehmet fethetmemiştir?...Belikde bizi kandırdılar...Hani insanlar bize bu bilgiyi naklettiler ya ondan diyorum:)


SEVGİLİ AYŞEGÜL HANIM,
ŞUNU AÇIK AÇIK SÖYLEYİM..
BU ZAMANA KADAR SÖYLEDİĞİM HERŞEYİ SİTEDE EN İYİ ANLAYAN SİZSİNİZ.. LAKİN, ÖĞRENEGELDİĞİNİZ GELENEKSEL DİN TERMOLOJİSİNDEN KOPAMADIĞINIZ İÇİN, İÇİNİZDEN 'ACABA' SORUSUNU GEÇİRMENİZE RAĞMEN, GÖRSEL OLARAK KARŞI ÇIKMAK ZORUNDA HİSSEDİYORSUNUZ KENDİNİZİ.. FAKAT, YAZILARINIZA YANSIYOR BU BİLİYOR MUSUNUZ.. ASLINDA SİZ KUR'AN ÖĞRETİSİNE O KADAR YAKINSINIZ Kİ.. SADECE KENDİNİZİ VEREMİYORSUNUZ HEPSİ BU..
SİZİN YERİNİZDE OLSAM, MERAK ESERİ BİLE OLSA, EĞİLİRİM VAHİY KAYNAĞINA.. GÖRECEKSİNİZ, SONUCA SİZ BİLE İNANAMAYACAKSINIZ..
HADİ BİSMİLLAH... DİYEREK.. BU KARDEŞİNİZİ BİR KEZ DİNLEYİN.. İNANIN KAZANAN OLACAKSINIZ, ASLA KAYBEDEN DEĞİL...
SELAMLARIMLA
 

Mahfuz

New member
Katılım
9 Haz 2006
Mesajlar
158
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Yaş
42
Konum
Ýstanbul
seyfullah putkıran' Alıntı:
(Sen bundan [Kur'an-ı kerim indirilmeden] önce, bir yazı, bir kitap okumadın, elinle de yazı yazmadın. Böyle olsaydı, bâtıl yoldakiler şüpheye düşerlerdi.) [Ankebut 48


(De ki: "Ey insanlar, elbette ben, göklerin ve yerin hükümranı, Ondan başka ilah bulunmayan, dirilten ve öldüren Allah'ın, hepiniz için gönderdiği resulüyüm. Allah’a ve Onun ümmi nebi olan Resulüne uyun ki doğru yolu bulasınız.) [Araf 158

bu ayetler yeterlidir. ama amcalar oku ayetine takılmışlar. halbu ki oradaki oku emri başkadır. hem ayşegülün dediği gibi Allah okuma yazma bilmeyen birisine bunları öğretmeye kadirdir ki bu bir mucizedir.
 

Mahfuz

New member
Katılım
9 Haz 2006
Mesajlar
158
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Yaş
42
Konum
Ýstanbul
mettin' Alıntı:
SEVGİLİ AYŞEGÜL HANIM,
ŞUNU AÇIK AÇIK SÖYLEYİM..
BU ZAMANA KADAR SÖYLEDİĞİM HERŞEYİ SİTEDE EN İYİ ANLAYAN SİZSİNİZ.. LAKİN, ÖĞRENEGELDİĞİNİZ GELENEKSEL DİN TERMOLOJİSİNDEN KOPAMADIĞINIZ İÇİN, İÇİNİZDEN 'ACABA' SORUSUNU GEÇİRMENİZE RAĞMEN, GÖRSEL OLARAK KARŞI ÇIKMAK ZORUNDA HİSSEDİYORSUNUZ KENDİNİZİ.. FAKAT, YAZILARINIZA YANSIYOR BU BİLİYOR MUSUNUZ.. ASLINDA SİZ KUR'AN ÖĞRETİSİNE O KADAR YAKINSINIZ Kİ.. SADECE KENDİNİZİ VEREMİYORSUNUZ HEPSİ BU..
SİZİN YERİNİZDE OLSAM, MERAK ESERİ BİLE OLSA, EĞİLİRİM VAHİY KAYNAĞINA.. GÖRECEKSİNİZ, SONUCA SİZ BİLE İNANAMAYACAKSINIZ..
HADİ BİSMİLLAH... DİYEREK.. BU KARDEŞİNİZİ BİR KEZ DİNLEYİN.. İNANIN KAZANAN OLACAKSINIZ, ASLA KAYBEDEN DEĞİL...
SELAMLARIMLA

açıkçası ben, hiçbir ilim sahibi olmayan bir insan olarak hayatını Kur'an, Hadis ilimlerine adamış insanların önüne söz geçirmekten Allah'a sığınırım. siz insanları buna davet ediyorsunuz. Alimleri reddedip kendi aklınızdan başka alim kabul etmiyorsunuz.
 
M

mettin

Guest
Mahfuz' Alıntı:
açıkçası ben, hiçbir ilim sahibi olmayan bir insan olarak hayatını Kur'an, Hadis ilimlerine adamış insanların önüne söz geçirmekten Allah'a sığınırım. siz insanları buna davet ediyorsunuz. Alimleri reddedip kendi aklınızdan başka alim kabul etmiyorsunuz.


A KARDAŞIM, SEN DİYORSUN Kİ..

BEN ASLA VAHY LE MUHATAP OLMAM.. EĞER O YÜKÜN ALTINA GİRERSEM.. İNANDIĞIM BİR SÜRÜ GİZLİ PUTUM TUZLA BUZ OLUR.. BEN PUTSUZ YAŞAYAMAM. MUHAKKAK ARACILARIM OLMALI..
BEN DEYİM SANA ARKADAŞIM HAA.. NE KARIŞIRIM KALBİNDE BARINDIRDIĞIN BİNLERE.. OYSA, BİRİ BİLE DAHA DOĞRU DÜRÜST BİRLEYEMEZKEN TAM MANASIYLA..
SANA HELAL OLSUN..
KALBİN DOLU OLDUĞU HALDE, BİR KENARA DA ALLAHI SIKIŞTIRMAK İSTİYORSUN YA..
BAŞARAMAZSIN TABİİ AMA.. SENİNMİ DE BİR UĞRAŞ.. HADİ KOLAY GELE
 

seyfullah putkýran

New member
Katılım
30 Eyl 2005
Mesajlar
5,807
Tepkime puanı
205
Puanları
0
Yaş
40
Konum
Ruhlar Aleminden
Web sitesi
www.tevhidyolu.net
mettin' Alıntı:
A KARDAŞIM, SEN DİYORSUN Kİ..

BEN ASLA VAHY LE MUHATAP OLMAM.. EĞER O YÜKÜN ALTINA GİRERSEM.. İNANDIĞIM BİR SÜRÜ GİZLİ PUTUM TUZLA BUZ OLUR.. BEN PUTSUZ YAŞAYAMAM. MUHAKKAK ARACILARIM OLMALI..
BEN DEYİM SANA ARKADAŞIM HAA.. NE KARIŞIRIM KALBİNDE BARINDIRDIĞIN BİNLERE.. OYSA, BİRİ BİLE DAHA DOĞRU DÜRÜST BİRLEYEMEZKEN TAM MANASIYLA..
SANA HELAL OLSUN..
KALBİN DOLU OLDUĞU HALDE, BİR KENARA DA ALLAHI SIKIŞTIRMAK İSTİYORSUN YA..
BAŞARAMAZSIN TABİİ AMA.. SENİNMİ DE BİR UĞRAŞ.. HADİ KOLAY GELE
ya işinize göre hem ayetlerden hemde şahıslardan mana çıkarıyosunuz i sanırım kelime oyunu yaparak , insanları köşeye sıkıştırmaya çalışıyosunuz, ben size ayet verdim neden dikkate almıyorsunuzdai siz onu demişsinizi, bunu demişsinzi diyerek konuyu başka alanlara taşıyamaya çalışıyosunuz, ben size ayet verdim buyrun ayetleri kale almıyomusunuz?
Rabbim sen daha önce okumadın diyor?
mücize olarak okumayan kişiye oku emri ile ilk mucizesini veriyor hikmeti nedir biliyormuzunuz?
h.z isa döneminde tıp ilerlemişti, ve hz. isa tıp yönünde mucizelerle insanlara geldi, hz. musa döneminde ilizyon gelişmişti, hz musadada sihirleri bozan mucizelerle geldi, efendimizde döneminde edebiyata şiire önem verilirdi şairler rabet görürdü , ve Efendimizn mucizeside okuma yazma bilmediği halde en güzel cümleleri dilinde söylemesi oldu, çünkü herkes bilirdi ilmi yoktu ve şaşkınlık içindeydi bu kadar güzel şiirleri yazması imkansızdı işte buda mücizelerin büyüklerindendir, yani her peygamberin mucizesi dönemine göre veriliyor.... bu okuma içindeki hikmette budur. ayetlerde açıktır....
 

Mahfuz

New member
Katılım
9 Haz 2006
Mesajlar
158
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Yaş
42
Konum
Ýstanbul
mettin' Alıntı:
A KARDAŞIM, SEN DİYORSUN Kİ..

BEN ASLA VAHY LE MUHATAP OLMAM.. EĞER O YÜKÜN ALTINA GİRERSEM.. İNANDIĞIM BİR SÜRÜ GİZLİ PUTUM TUZLA BUZ OLUR.. BEN PUTSUZ YAŞAYAMAM. MUHAKKAK ARACILARIM OLMALI..
BEN DEYİM SANA ARKADAŞIM HAA.. NE KARIŞIRIM KALBİNDE BARINDIRDIĞIN BİNLERE.. OYSA, BİRİ BİLE DAHA DOĞRU DÜRÜST BİRLEYEMEZKEN TAM MANASIYLA..
SANA HELAL OLSUN..
KALBİN DOLU OLDUĞU HALDE, BİR KENARA DA ALLAHI SIKIŞTIRMAK İSTİYORSUN YA..
BAŞARAMAZSIN TABİİ AMA.. SENİNMİ DE BİR UĞRAŞ.. HADİ KOLAY GELE

bir Alim ile put arasındaki farkı göremeyecek kadar aklınız çalışmıyorsa size diyecek söz yoktur...
 
M

mettin

Guest
seyfullah putkıran' Alıntı:
(Sen bundan [Kur'an-ı kerim indirilmeden] önce, bir yazı, bir kitap okumadın, elinle de yazı yazmadın. Böyle olsaydı, bâtıl yoldakiler şüpheye düşerlerdi.) [Ankebut 48


(De ki: "Ey insanlar, elbette ben, göklerin ve yerin hükümranı, Ondan başka ilah bulunmayan, dirilten ve öldüren Allah'ın, hepiniz için gönderdiği resulüyüm. Allah’a ve Onun ümmi nebi olan Resulüne uyun ki doğru yolu bulasınız.) [Araf 158


EY MUHAMMED.. SEN BUNDAN ÖNCE BİR KİTAP OKUMUYORDUN, ELİNLE DE ONU YAZMIYORSUN, ÖYLE OLSAYDI O ZAMAN (ALLAHIN SÖZLERİNİ BOŞA ÇIKARMAYA ÇALIŞAN) İPTALCİLER KUŞKULANIRLARDI....

EY İNSANLAR BEN SİZİN HEPİNİZE GÖKLERİN VE YERİN SAHİBİ OLAN KENDİSİNDEN BAŞKA İLAH BULUNMAYAN, YAŞATAN, ÖLDÜREN ALLAHIN ELÇİSİYİM. GELİN ALLAHA VE ONUN ÜMMİ PEYGAMBERİ OLAN ELÇİSİNE İNANIN Kİ O PEYGAMBER DE ALLAHA VE ONUN SÖZLERİNE İNANMAKTADIR. O NA UYUN Kİ DOĞRU YOLU BULASINIZ..

Bakın dostum,
kimin mealine göre hareket ediyorsunuz bilemem ama.. her iki ayette de sizin verilerinizi destekleyecek işaretler yoktur.. ikinci ayette ümmilik, Allaha ve Onun sözlerine inanmak ya da inanmamak çizgisiyle vurgulanmıştır ama sizin meal de burası hiç yok..

birinci ayette ise, peygamberin önce bir kitabı bilmediği (İncil ve tevrat) Kur'anı da eliyle yazmadığı vurgulanıyor ama..
siz bu manayı nasıl buldunuz inanın anlamış değilim..
Eğer Vahyle konuşacaksak, lütfen biraz tetkik edip öyle sunun, yoksa, ayetin siyakını, sibakını bilmeden direkt kullanırsanız işte böyle komik olur..
selamlarımla
 

Aysegul

New member
Katılım
15 May 2006
Mesajlar
891
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
38
mettin' Alıntı:
SEVGİLİ AYŞEGÜL HANIM,
ŞUNU AÇIK AÇIK SÖYLEYİM..
BU ZAMANA KADAR SÖYLEDİĞİM HERŞEYİ SİTEDE EN İYİ ANLAYAN SİZSİNİZ.. LAKİN, ÖĞRENEGELDİĞİNİZ GELENEKSEL DİN TERMOLOJİSİNDEN KOPAMADIĞINIZ İÇİN, İÇİNİZDEN 'ACABA' SORUSUNU GEÇİRMENİZE RAĞMEN, GÖRSEL OLARAK KARŞI ÇIKMAK ZORUNDA HİSSEDİYORSUNUZ KENDİNİZİ.. FAKAT, YAZILARINIZA YANSIYOR BU BİLİYOR MUSUNUZ.. ASLINDA SİZ KUR'AN ÖĞRETİSİNE O KADAR YAKINSINIZ Kİ.. SADECE KENDİNİZİ VEREMİYORSUNUZ HEPSİ BU..
SİZİN YERİNİZDE OLSAM, MERAK ESERİ BİLE OLSA, EĞİLİRİM VAHİY KAYNAĞINA.. GÖRECEKSİNİZ, SONUCA SİZ BİLE İNANAMAYACAKSINIZ..
HADİ BİSMİLLAH... DİYEREK.. BU KARDEŞİNİZİ BİR KEZ DİNLEYİN.. İNANIN KAZANAN OLACAKSINIZ, ASLA KAYBEDEN DEĞİL...
SELAMLARIMLA


Yahu ben akıl erdiremiyorum...Gerçekten çıldırıcam siz metin mete kardeşimle niye bizlerin kur'an okumadığı fikrine kapıldınız ben anlayamıyorum....Yahu biz kur'anı herşeyden önce tutuyoruz...Bizim için birinci şart kur'anı kerimdir...Ama tarihte yaşanmış olaylarıda hiçe sayamayız zaten hiçe saysak bu aptallık olur...Eğer tarihi bilmezseniz kur'andaki mealleride yorumlayamazsınız...Çoğu meal yaşanan olaylardan sonra inmiştir...Elinizi vijdanınıza koyun ve tekrar düşünün ben "acaba" deseydim emin olun burda böyle kesin cevaplar yazmazdım...Mesela dikkat ettiyseniz mehdi konusunda erhan kardeşimize ben bir cevap yazmadım...Rüyada gördüğünü söylüyor..."doğruda olabilir","yanlışta olabilir"....Emin olduğum için bu kadar kesin ve net söylüyorum din alimlerinin naklettiği hadisleri inkar etmeyin..
 
Üst Alt