Peygamberimiz A.s. In Yaptiği Dualar

bin_sultan

New member
PEYGAMBERİMİZ A.S. IN YAPTIĞI DUALAR
Bu meydana inşallah,kütübü sitte=altı kitap denilen rasülüllahın s.a.v.s. 60 bin hadisi şerifini ihtiva eden eserlerden derlediğimiz Dua mahiyetin de ki metinleri aktarmaya çalışacağız.60 BİN HADİSİN TEKRARLANANLARINI ÇIKARDIĞIMIZ DA ÇOK İLGİNÇTİR Kİ,KUR'AN AYETLERİNİN SAYISINA DENK BİR RAKAM ÇIKMAKTADIR.
1-HER PEYGAMBERİN BİR...MAKBUL DUASI VARDIR,BEN DUAMI AHİRETTE ÜMMETİME ŞEFAAT İÇİN ERTELEMEK İSTİYORUM.
Böyle buyuruyor yüce peygamberimiz..
Diğer bütün peygamberler kabulü kesin olan duasını Dünya da kullanmiştır ama rasülüllah efendimiz buharinin deavat bahsin de geçen bu sözünde duasını ümmetine şefaat için kıyamete ertelediğini müjdelemektedir.
Peygamberimizin Tavsiye ettiği Tevbe Şekli:

2-İSTİĞFARIN EN İYİSİ ŞU ŞEKİLDE DEMEKTİR:ALLAHIM!SEN BENİM RABBİMSİN,SENDEN BAŞKA İLAH YOKTUR.BENİ SEN YARATTIN,BEN ANCAK SENİN KULUNUM.GÜCÜMÜN YETTİĞİ KADAR SENİN SÖZÜNDEYİM.YAPTIĞIM KÖTÜLÜKLERİN ŞERRİNDEN SANA SIĞINIRIM,ÜZERİM DE Kİ NİMETİNİ BİLİYORUM,GÜNAHLARIMI İTİRAF EDİYORUM..GÜNAHLARIMI AFFET!ZİRA ONLARI SENDEN BAŞKA KİMSE AFFEDEMEZ.KİM BU DUAYI AKŞAM İNANARAK YAPAR VE GECE ÖLÜRSE CENNETLİKTİR.KİM DE BU DUAYI İNANARAK SABAH YAPAR VE GÜNDÜZ ÖLÜRSE CENNETLİKTİR.
Bu duaya müslümanlar öteden beri 'seyyidül-istiğfar'demektedirler.
Orijinalini de ezberlemek lazım.
3- RASÜLÜMÜZÜN GÜNLÜK TEVBE SAYISI
Ebu hüreyre r.a naklediyor;rasülüllaha şöyle buyurdu:
Allaha yemin ederim ki ben günde 70 ten fazla Allaha istiğfar ediyorum.

Peygamberimizin dualarının bu bölümleri en muteber hadis külliyatı olarak bilinen buharinin deavat bahsinden alınmadır.
 

türkmani

New member
peygamber efendimizin (sav) Maddi-Manevi Tehlikelerden Korunmak için okuduğu bir dua

peygamber efendimizin (sav) Maddi-Manevi Tehlikelerden Korunmak için okuduğu bir dua

" Allah'ım!Kalbimi nifaktan,ibadetlerimi riyadan,gözlerimi hayın bakışlardan tertemiz eyle.Çünkü;gözlerin hayın bakışını ve kalplaerin gizlediğini sadece sen bilirsin.(gafir 40/19)
hamd ile seni noksan sıfatlardan tenzih ederim.Allah ım günahlarımı bağışla.Rızkımı bol eyle.Ahlakımı güzelleştir.Kazancımı temiz yoldan nasip et.Verdiğin rızka kanaat getirmemi nasip et.Sakınmamı emrettiğin şeylere nefsimin meyletmesinden beni koru ve benden razı olmadıkça canımı alıp huzuruna çağırma.Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah ım.Senin o sonsuz merhametinden bütün bunları istiyorum.
Ey Allah ım!Ömrümün en hayırlı anını son anı eyle.Amellerimin en hayırlısını en son yapacağım kulluk eyle.Günlerimin en hayırlısını sana kavuşacağım gün eyle.
Ey tek başına kalanları kollayıp gözetleyen.Ey kimsesizlerin arkadaşı.Ey dayanacak kimsesi kalmamışların yardımcısı .Ey yoksulluk içinde olanların serveti.ey güçsüzleregüç olan.ey fakirlerin bitmeyen hazinesi.Ey garip kalmışların şikayetlerini arzettikleri yer.Ey Celal sıfatında eşsiz olan.Ey kullarına iyilik yapmakla bilinen.Ey fazlı ihsanı bol olan.Muhammed ve ehli beyti hürmetine,sıkıntıya düşünce bana yardım eyle."

AMİN...
 

bin_sultan

New member
Sevabımızı yetersiz,Günahımızı çok görmeli

Sevabımızı yetersiz,Günahımızı çok görmeli

4- Sevabımızı yetersiz,Günahımızı çok görmeli

abdullah b. mes'ud r.a. hz rasülüllah efndimizden naklediyor:
Mümin kimse,günahını altın da kalmaktan korktuğu bir dağ gibi görür.Günahkar kimse ise;burnuna konan bir sinek kadar sayar günahını ve hafife alır.
Müslümanlar;işledikleri günahı,ne olacak canım deyip küçümsememelidir,zira;devam edilen hiçbir küçük günah küçük kalmaz,tevbe edilen hiçbir büyük günah ta büyük kalmaz.

5- Yatarken yaptığı dua

Rasülüllah efendimiz a.s. den bera bin azib r.a. naklediyor,buyurdular ki;
Yatacağın zaman abdestini al,sonra sağ yanının üstüne yat,ve de ki;ya rabbi kendimi sana teslim ettim,işimi sana havale ettim,sırtımı sana dayadım,sendeen korkarım,senden ümit ederim,senden başka sığınacak hiçbir yerim yok,peygamberine de onun tüm getirdiklerine de inandım...eğer o gece ölürsen mutlaka islam üzere ölürsün.
Bu duanın türkçesidir orijinalini latin harfleriylr şöyle yazabiliriz:
eslemtü nefsi ileyke,ve fevvaztü emri ileyke,ve elce'tü zahri ileyke,rahbeten ve rağbeten ileyke,la melcee ve la menca minke illa ileyke,amentü bikitabikellezi enzelte ve birasülikellezi erselte.

6- Yatarken yaptığı dua-2
Rasülüllah efendimizin yatarken okuduğu ve bizlere de tavsiye ettiği kısa bir dua da şudur;
Huzetfe r.a. naklediyor;Peygamberimiz yatarken şöyle derdi;
BİSMİKE EMUTÜ VE AHYA=SENİN ADINLA ÖLÜRÜZ VE DİRİLİRİZ
Kalkarken de şöyle dua ederlerdi;
ELHAMDÜLİLLAHİLLEZİ AHYANA BA'DE MA EMATENA VE İLEYHİNNÜŞUUR=BİZİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA TEKRAR DİRİLTEN ALLAHA HAMDEDERİZ,SON DİRİLİŞ VE TOPARLANIŞ ONUN YANINDADIR.
7- Abdest alırken okuduğu dua;

Rasülüllahın s.a. yeğeni ibni abbas r.a. naklediyor:
Allahım kalbime nur ver,gözüme nur ver,kulağıma nur ver,sağıma nur ver,soluma nur ver,altıma nur ver,üstüme nur ver,önüme nur ver,arkama nur ver,bana nur ver.
Latin harfleriyle metin;
ALLAHÜMMEC'AL Fİ GALBİ NURAN,VEFİ BASARİ NURAN,VEFİ SEM'İ NURAN,VE AN YEMİNİ NURAN VE AN YESARİ NURAN VE FEVGI NURAN VE TAHTİ NURAN VE EMAMİ NURAN VE HALFİ NURAN VEC'ALLİ NURAN.
 

muhammedcan

New member
- Ya Rabbi, faydasız ilimden, makbul olmayan ibadetten ve kabul edilmeyen duadan, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten ve her çeşit hastalıktan, gece ve gündüz gelecek kötülüklerden, sıkıntılardan

kötü arkadaştan ve kötü komşudan sana sığınırım!

- Bildiğimiz-bilmediğimiz bütün iyilikleri ver, bildiğimiz-bilmediğimiz bütün kötülüklerden muhafaza et,

her işimizin sonunu güzel eyle, dünya sıkıntılarından ve ahiret azabından bizi koru!

- Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle!

- İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle!

Sıhhat, afiyet ve güzel ahlâk ver! Kaza ve kaderine rıza gösterenlerden eyle!

- Kulağıma, gözüme sıhhat ver!

Küfürden, fakirlik ve kabir azabından, zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

- Kusurlarımızı ört, korkulardan emin kıl ve borçlarımızı ödememizi nasip eyle!

- Ölünceye kadar ibadet etmemizi, ömrümüzün hayırlı amellerle sona ermesini nasıp et ve Cennetini ihsan eyle!

- Ya Rabbi, bize dünya ve ahirette güzellik ver ve Cehennem azabından bizi koru!

Yâ Rabbî! Kıldığım namazı kabûl eyle! Âhir ve âkıbetimi hayr eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhîd söylememi nasîb eyle. Ölmüşlerimi afv ve magfiret eyle. Allahümmagfir verham ente hayrürrâhimîn. Teveffenî müslimen ve elhıknî bissâlihîn. Allahümmagfir-lî ve li-vâlideyye ve lilmü’minîne vel mü’minât yevme yekûmül hisâb. Yâ Rabbî! Beni şeytân şerrinden ve düşman şerrinden ve nefs-i emmârem şerrinden muhâfaza eyle! Evimize iyilikler, helâl ve hayırlı rızklar ihsân eyle! Ehl-i islâma selâmet ihsân eyle! Kâfirlerle cihâd etmekte olan Müslümanlara imdâd-i ilâhiyyen ile imdâd eyle! Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül’afve fa’fü annî. Yâ Rabbî! Hastalarımıza şifâ, dertli olanlarımıza devâ ihsân eyle! Allâhümme innî es’elükessıhhate vel-âfiyete vel-emânete ve hüs-nelhulkı verrıdâe bilkaderi bi-rahmetike yâ erhamerrâhimîn. Bana, Anama, babama ve evlâdlarıma ve akrâba ve ahbâbıma ve bütün din kardeşlerime hayırlı ömürler ve hüsn-i hulk, akl-ı selîm ve sıhhat ve âfiyet, rüşdü hidâyet ve istikâmet ihsân eyle yâ Rabbî!
 

seda07

New member
Peygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar...

Peygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar...

Peygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar

Sabahleyin Uykudan Kalkınca Okunacak Dua:
uykudanuyaninca.gif

Okunuşu: "Elhamdulillahillezi ehyana ba'de ma ematena ve ileyhi'n- nüşur."
Anlamı: "Bizi öldürdükten sonra dirilten (uyuduktan sonra uyandıran) Allah'a hamdolsun. (kıyamette) O'nun huzurunda toplanılacaktır." (Buhari: 11/96)


Her Sabah Okunacak Dua:
hersabahkalkinca.gif

Okunuşu: "Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykennuşur."
Anlamı: "Allahım! Senin yardımınla sabaha girdik, senin yardımınla akşama kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve (kıyamette) varış sanadır." (Ebu Davud: 5067)


Her Akşam Okunacak Dua:
heraksam.gif

Okunuşu: "Allahumme bike emseyna ve bike esbahna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileykel masir."
Anlamı: "Allahım! Senin yardımınla akşama girdik, senin yardımınla sabaha kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve dönüş yalnız sanadır." (İbn Mace, Dua: 14)


Şirkten Korunmak İçin (Sabah-Akşam) Okunacak Dua:
sirktenkorunmakicin.gif

Okunuşu: "Allahumme inni euzu bike min en uşrike bike şey'en ve ene a'lemu ve estağfiruke lima la a'lemu inneke ente allamulğuyubi."
Anlamı: "Allahım! Şüphesiz ben bilerek herhangi bir şeyi şirk koşmak (eş ve ortak tanımak) tan sana sığınırım.Bilmeyerek işlemiş olduğum(şirk ve hatalarım) ın senden bağışlanmasını dilerim. Şüphesiz ki bütün gaybları (gizli şeyleri) ancak sen bilirsin." (et-terğıb ve et-terhib: 1/76)


Yemekten Sonra Okunacak Dua:
yemektensonra.gif

Okunuşu: "Elhamdulillahillezi et'amena ve segana ve cealena müslimin."
Anlamı: "Bizi nimetleriyle yediren ve içiren ve bizi İslam üzere bulunduran Allah'a hamd olsun." (Ebu Davud, At'ime:15)


Elbise Giyerken Okunacak Dua:
elbisegiyerken.gif

Okunuşu: "Elhamdulillahillezi kesani haza ve razeganihi min ğayri havlin minni ve la guvvetin."
Anlamı: "O Allah'a hamd olsun ki, benden bir kuvvet olmaksızın bu elbiseyi bana giydirdi ve (bunu) bana rızık olarak verdi." (Tirmizi, deavat: 107)


Camiye Girerken Okunacak Dua (sağ ayakla girilir):
camiyegirerken.gif

Okunuşu: "Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahummeğfir li zunubi veftah li ebvabe rahmetike."
Anlamı: "Allah'ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah'ım , günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç." (Müslim, müsafirin:68)


Camiden Çıkarken Okunacak Dua (sol ayakla çıkılır):
camidencikarken.gif

Okunuşu: "Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahumme inni es'eluke min fedlike, allahumme e'sımni mineşşeytanirracim."
Anlamı: "Allah'ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah'ım , Senden fazl-u (ihsanını) diliyorum. Allahım, beni rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden koru." (Buhari, teheccüd: 25)


Helaya Girerken Okunacak Dua (sol ayakla girilir):
helayagirerken.gif

Okunuşu: "Bismillahi Allahumme inni euzu bike minelhubsi velhebaisi."
Anlamı: "Allah'ın adıyla, Allahım, her türlü pislikten ve pis olan şeylerden(erkek ve dişi şeytanların şerrinden) sana sığınırım." (İbni Mace, Teharet: 9)


Heladan Çıkarken Okunacak Dua (sağ ayakla çıkılır):
heladancikarken.gif

Okunuşu: "Ğufraneke, Elhamdulillahillezi ezhebe annil eza ve afani."
Anlamı: "(Allahım!) Senin mağfiretini dilerim.Benden eza veren şeyleri gideren ve bana afiyet veren Allah'a hamdolsun." (İbni Mace, taharet:10)


Bir Meclisten (sohbet veya bir toplantıdan) Kalkarken Okunacak Dua:
meclistenkalkarken.gif

Okunuşu: "Subhaneke Allahumme ve bihamdike eşhedu en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke."
Anlamı: "Allah'ım! Seni her türlü noksanlıklardan tenzih eder, hamdimi sana takdim ederim. Senden başka hiçbir ilah bulunmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diliyor ve sana tevbe ediyorum." (tirmizi, deavat: 38)


Su İçtikten Sonra Okunacak Dua:
suictiktensonra.gif

Okunuşu: "Elhamdulillahillezi segana azben furaten birahmetihi ve lem yec'alhu milhen ucacen bizunubina."
Anlamı: "Bize tatlı soğuk su içiren ve günahlarımız sebebiyle onu içilmez tuzlu su yapmayan Allah'a hamd olsun." (Ebu Nuaym)


Aynaya Bakarken Okunacak Dua:
aynayabakarken.gif

Okunuşu: "Elhamdulillahi Allahumme kema hassente halgi fehassin hulugi."
Anlamı: "Allah'a hamdolsun. Allah'ım! Benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir." (İbnüs-sünni, El- Ezkar: 270)


Aksırma Esnasında:
Aksıran kimsenin;
aksirmaelhamdulillah.gif
"Elhamdulilllah" "Allah'a hamd olsun" demesi, o'nu işiten kimsenin de:
aksirmayerhamukeallah.gif
"Yerhamukeallah" "Allah sana merhamet etsin" demesi gerekir. Aksıran kişi, yanında "Yerhamukeallah" denildiğini duyunca:
aksirmayehdinaveyehdikumullah.gif
"Yehdina ve yehdikumullah " " Allah bize ve size hidayet versin". Veya, "Yehdikumullahu ve yuslihu balekum" "Allah, sizi doğru yola yöneltsin ve işlerinizi düzeltsin" demelidir. (Buhari, Edep: 125)


Vasıtaya Binerken Okunacak Dua:
Önce besmele okunur; üç tekbir getirilir. Sonra:
vasitayabinerken.gif

Okunuşu: "Subhanellezi sehharalena haza ve ma kunna lehu mugrinine ve inna ila rabbina lemungalibun."
Anlamı: "Bunu bizim hizmetimize veren Allah'ın şanı ne yücedir. O'nun ihsanı olmasaydı biz buna güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz Rabbimize döneceğiz." (Zuhruf Suresi 13-14)


Eve Girerken Okunacak Dua:
evegirerken.gif

Okunuşu: "Allahumme inni es'eluke hayral mevleci ve hayral mehraci bismillahi ve lecna ve bismillahi haracna va alallahi rabbina tevekkelna."
Anlamı: "Allahım! Her giriş ve çıkışımda senden hayır diliyorum. Allah'ın adıyla evimize girer, Allah'ın adıyla çıkarız ve Rabbimize dayanıp güveniriz." (Ebu Davud, Edeb: 112)


Evden Çıkarken Okunacak Dua:
evdencikarken.gif

Okunuşu: "Bismillahi tevekkeltu alellahi la havle ve la guvvete illa billahil aliyyil azim."
Anlamı: "Allah'ın adını anarak (evimden çıkıyorum) ben, Allah'a dayanıp tevekkül ettim. (her türlü) kuvvet ve kudret ancak yüce Allah'ın yardımıyladır." (Tirmizi, deavat: 34)


Gece Uykudan Önce Okunacak Dua:
uykudanonce.gif

Okunuşu: "Bismike Allahumme emutu ve ehya."
Anlamı: "Senin adını anarak ölür ve dirilirim (uyur ve uyanırım) Allahım!" (Buhari, Deavat: 7)A M İ N 
Üst