Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

ömerin Adaleti

caferi_humeyni

New member
Katılım
13 Şub 2006
Mesajlar
242
Tepkime puanı
0
Puanları
0
- ÖMER BİN HATTAB’IN “DÜRRE” İSİMLİ SOPASI İLE VURDUKLARINDAN...

(Ehli Sünnet kardeşlerimiz bunu Ömer in meşhur adaleti olarak biliyorlar....Sadece Sünni kaynaklardan belgeler)

- Übey bin Kab isimli sahabiyi dürre isimli sopasıyla dövdü. Bkz. Sünen-i Daremi c.1, s.132

- Enes bin Malik’i Derre isimli meşhur sopasıyla dövdü. Buhari Sahihi c.3, s.126

- Ömer, oğlunu Ebu İsa künyesini taktığı için dövdü.. Sünen-i İbn-i Davud 2-469, Hadis No: 4963

- Eslem dedi ki: Ömer, oğlu Abdullah’ı Derre adlı sopasıyla dövdü. Ona:Ebu İsa (İsa’nın babası) künyesini nasıl takarsın, İsa (as)’nın babası var mı?
( El-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.16, s.594, Rakam No: 45983 / Üsd’ül Gabe c.3, s.524, 527)

• Ömer’in oğlu Abdullah, Arap usulüne göre Ebu İsa (İsa’nın babası) künyesini aldı. Ömer, oğlunu çağırdı: İsa’nın babası mı olur, diyerek azarladı, dövdü ve elini ısırmaya başladı.
(İbni Ebil Hadit' in "Şerhu Nehc' ül Belağa" kitabında c.2, s.120)

- Zeyd bin Halid’i İkindiden sonra iki rekat namaz kılarken gören Ömer, Dürre isimli sopasıyla üzerine yürüdü ve dövdü.
- Müsned-i Ahmet bin Hanbel c.4, s.115

- Ömer bin Hattab Temim ed-Dari’yi akşam ikindi namazından sonra iki rekat namaz kıldığını gördüğünde Dürre adlı sopasıyla üzerine vurdu. Temim dedi ki: Ey Ömer, bu kıldığım namaz için niye vuruyorsun, bu namazı Resulullah saa ile beraber kılmıştım. Ömer dedi ki: Bütün insanlar senin bildiğini bilmiyorlar.
- (El-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.8, s.49, Rakam No: 21810)

- Ömer halifeyken Zeyd bin Halid el-Cehni’yi İkindiden sonra iki rekat namaz kıldığını gördüğünde namaz esnasında Dürre sopasıyla üzerine vurdu.
- (El-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.8, s.49, Rakam No: 21811)

- Şerhil dedi ki: Biz çocuktuk, mescitte oynuyorduk, Ömer bizi gördü ve Dürre adlı sopasıyla bizi vurdu, biz de mescitten çıktık.
- (Tarih-i Buhari c.4, s.251, Hadis No: 2699 / eş-Şevkani’nin “Nil’ül Avtar” 3-182)

• Bir gün Ömer’in yanına Abdülkays Kabilesinin lideri geliyordu. Orada bulunanlardan birisi: “İşte Reb’a kabilelerinin ulusu geliyor” dedi. Ömer o tarafa baktı ve gelenin Carud olduğunu gördü. Hemen elindeki sopayı kaldırıp adamı sopalamaya başladı. Adam ya emirül müminin niye vuruyorsun, deyince biraz gurunu kırıp küçültmek istedim, dedi.
(İbni Ebil Hadit' in “Şerh-u Nehc’ül Belağa” kitabında c.3, s.112)


ÖMER’İN TEMİZLİĞİ

- Mesaib bin Yezid dedi ki: Ömer’in yanında akşam yemeği yedim. Ömer ekmeği ve eti yiyor, sonra ellerini ayakkabısını silerek dedi ki: İşte Ömer ve Ömer ailesinin mendili budur.
- (Kenz’ul Ummal c.12, s.625, Hadis No: 35929)

• Ömer in Zühtü: Ömer mendil kullanmazdı, yemekten sonra ellerini ayakkabısıyla siler ve işte ömer in mendili budur derdi.
• (el-Müttaki el-Hindi' nin "Kenz'ul Ummal" c.4 s.403)

• Rabia kabilelerinin lideri Carud, Ömerin konuğu olarak onunla beraber yemeğe oturdu. Yemekten sonra ellerini silmek için hizmetçi kızdan bir mendil istedi. Bunu duyan Ömer, adama: Elini kıçına sil, diye tersledi.

(el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz' ul Ummal" kitabında c.4 s.403)

- İbn-i Ömer’den, Ömer bin Hattap dedi ki: Ben ayakta iken ihtiyacımı giderirken /çiş yaparken Resulullah beni gördü ve bana dedi ki: “Ey Ömer ayakta çiş yapma.” Ondan sonra ayakta çiş yapmadım..
- (Sünen-i İbn-i Mace 1-112, Hadis No: 308 / . Kenz’ul Ummal c.9, s.509, Hadis No: 27189

PEYGAMBERİMİZİ AKLINI KAÇIRMAKLA SUÇLAMASI

• Peygamber efendimizin vasiyet etmesi için kağıt kalem istemesi üzerine Ömer şöyle demiştir: (ennebi liyehcür) Meali: Peygamber aklını kaybetti/sayıklıyor (Ne dediğini bilmiyor)

(Bkz. Sıbt İbn-i Cevzi’nin “Tezkiret’ül Havas” s.62, Haydariye Baskısı / İmam Ebi
Hamid el-Gazali’nin “Sırr’ül Âlemin” s.21, Numan Bas. / Şerafeddin el-Musevi’nin
“el-Müracaat” s.455)Hüzeyfe dedi ki: Ömer Medine’deyken dediler ki: Senden sonra halife kim, Dedi ki: “Osman bin Affandır.” (el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.5, s.727)- İbn-i Mesudu, Ebu Mesud el-Ansari’yi ve Eba Dürda’yi Resulullah’tan hadis naklettikleri için hapse attı. el-Heysemi'nin "Mecma'üz Zevaid" c.1, s.372-376

- Ömer bin Hattab kendini Emir’ül Müminin olarak adlandırdı... el-Heysemi’nin “Mecma’üz Zevaid” c.9, s.61 / Kenz’ul Ummal c.12, s.576

- Ömer babasının adına yemin ederdi, Resulullah da onu men etti...Buhari c.4, s.98 / c.7, s.98 / Sünen-i İbn-i Mace 1-677 / Sünen-i Tirmizi 3-45

- Ömer Allah’a ve kendi nefsine yemin ederdi. Kenz ul Ummal 12-695

- Ömer’e göre Resulullah Hendek Savaşında öğle ve ikindi namazlarını kılmadı..

- Ömer diyor ki: Peygamber Hendek gününde öğle ve ikindi namazlarını kılmadı, sonra güneş battı. Kenz ul Ummal 10-443 Hadis No: 30078• Abdullah oğlu Ömer diyor ki: Babam, Bakara Süresini on iki yılda ancak öğrenebildi ve öğrendikten sonra bir kurban kesti.
• (Tefsir-i Kurtubi 1-34 / İbnül Cevzi “Ömerin Sireti” kitabında 1.165 / İbni Ebil Hadit’in “Şerh-u Nehc’ül Belağa” 3-111 / Suyuti’nin “ed-Derrül Mensur” tefsirinde 1-21 )
• Not: Ömer kuranın onikide birini ancak oniki yılda öğrenebildiyse tam hafız
olabilmesi için yaklaşık 145 yıl yaşaması gerekir.
- Abdurrahman bin Ebi Leyla dedi ki: Ömer çiş yapardı, sonra zekerini taş veya başka bir şeyle silerdi. Abdest alırken de zekerine su dokundurmazdı.
- Kenz’ul Ummal c.9, s.519, Hadis No: 27238

- Hakem dedi ki: Ömer’in bir yerde taş ve kemiği vardı, ihtiyacını giderirken taş veya kemikle organını silerdi... Kenz’ul Ummal c.9, s.519, Hadis No: 27241

- Abdurrahman bin Ebi Leyla dedi ki: Ömer’in çiş yaptığını, sonra da organını toprakla sildiğini gördüm. Beni görünce dedi ki: Biz bunu öğrendik.
- Kenz’ul Ummal c.9, s.518, Hadis No: 27236

- “Ömer bin Hattap dedi ki: “Hudeybiye’de Muhammed’in peygamberliğinde şüphe ettiğim kadar hiçbir zaman şüphe etmedim.” (Suyuti “ed-Derr’ül Mensur” Tefsiri c.6, s.76 / Taberî kendi tarihinde, c.2, s. 124, İbn-i Kesir "El-Bidâyet-u Ven-Nihâye" isimli tarihinde, c. 4, s.170-178 ve İbn-i Esir "El-Kâmil isimli meşhur tarihinde, c. 2, s.205)

- Eşas bin Kays dedi ki: Ömer’e misafirliğe gittim, bana dedi ki: Ey Eş’as, hanımını döven kimseye niye dövdüğüne dair hiç bir şey sorulmaz.
- el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.16, s.498, Hadis No: 45628


Şafii fakihlerinden olan İbn-i Meğazili “Menakıb”da, Hafız Ebu Abdullah Muhammed bin Ebi Nasr Hamidi de “Cem’un Beyn’es- Sahihayn”da şöyle yazmışlardır:

Yine Ömer bin Hattab Resulullah’a deve satmış ve parasını Resulullah’tan almıştı.
- Şibi dedi ki: Ömer ve Halit bin Velid çocukken güreş yaptılar. Halit bin Velid Ömer’in dayısının oğludur. Halid Ömer’in bacağını kırdı. Bunlar arasındaki düşmanlık bundandır.
(İbn-i Kesir’in “el-Bidayetü ven-Nihaye” 7-131 / El-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.13, s.369, Hadis No: 37020)
 

ibrahimonur

New member
Katılım
26 Nis 2006
Mesajlar
364
Tepkime puanı
0
Puanları
0
hepsi düzmece hz.ömer cennet ile müjdelendi bunları yapmış olsaydı müjdelenirmiydi ki bu yaptıklarında bi şey yok

ortalığı karıştırmaya bire birsiniz
 

Aysegul

New member
Katılım
15 May 2006
Mesajlar
891
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
38
Ben verilen bilgilerde hiç bir abeslik göremedim...:) ...Ayrıca ömer sonradan müslüman olmuştur....bunuda bilmiyosan öğren:cool:
 

ibrahimonur

New member
Katılım
26 Nis 2006
Mesajlar
364
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Aysegul' Alıntı:
Ben verilen bilgilerde hiç bir abeslik göremedim...:) ...Ayrıca ömer sonradan müslüman olmuştur....bunuda bilmiyosan öğren:cool:

sonradan müslümanlıkla ne ilgisi var sanki bunları inanmadan öncemi yapmışta allaalla
 

Aysegul

New member
Katılım
15 May 2006
Mesajlar
891
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
38
ibrahimonur' Alıntı:
sonradan müslümanlıkla ne ilgisi var sanki bunları inanmadan öncemi yapmışta allaalla

Şöyle ilgisi var hz ömerinde müslüman olmadan önce hataları oldu...ama bu yazıyla alakalı söylemiyorum...doğruluk payı olan yerler varsada bilemem...Ama hz ömer Peygamber efendimizin en yakınlarındandır halifedir...İleri geri konuşanlar,yazı yazanlar ahirette sorumlu tutulacaksınız ....!!!
 

imran268

New member
Katılım
11 Mar 2006
Mesajlar
135
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
36
caferi_humeyni' Alıntı:
- ÖMER BİN HATTAB’IN “DÜRRE” İSİMLİ SOPASI İLE VURDUKLARINDAN...

(Ehli Sünnet kardeşlerimiz bunu Ömer in meşhur adaleti olarak biliyorlar....Sadece Sünni kaynaklardan belgeler)

- Übey bin Kab isimli sahabiyi dürre isimli sopasıyla dövdü. Bkz. Sünen-i Daremi c.1, s.132

- Enes bin Malik’i Derre isimli meşhur sopasıyla dövdü. Buhari Sahihi c.3, s.126

- Ömer, oğlunu Ebu İsa künyesini taktığı için dövdü.. Sünen-i İbn-i Davud 2-469, Hadis No: 4963

- Eslem dedi ki: Ömer, oğlu Abdullah’ı Derre adlı sopasıyla dövdü. Ona:Ebu İsa (İsa’nın babası) künyesini nasıl takarsın, İsa (as)’nın babası var mı?
( El-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.16, s.594, Rakam No: 45983 / Üsd’ül Gabe c.3, s.524, 527)

• Ömer’in oğlu Abdullah, Arap usulüne göre Ebu İsa (İsa’nın babası) künyesini aldı. Ömer, oğlunu çağırdı: İsa’nın babası mı olur, diyerek azarladı, dövdü ve elini ısırmaya başladı.
(İbni Ebil Hadit' in "Şerhu Nehc' ül Belağa" kitabında c.2, s.120)

- Zeyd bin Halid’i İkindiden sonra iki rekat namaz kılarken gören Ömer, Dürre isimli sopasıyla üzerine yürüdü ve dövdü.
- Müsned-i Ahmet bin Hanbel c.4, s.115

- Ömer bin Hattab Temim ed-Dari’yi akşam ikindi namazından sonra iki rekat namaz kıldığını gördüğünde Dürre adlı sopasıyla üzerine vurdu. Temim dedi ki: Ey Ömer, bu kıldığım namaz için niye vuruyorsun, bu namazı Resulullah saa ile beraber kılmıştım. Ömer dedi ki: Bütün insanlar senin bildiğini bilmiyorlar.
- (El-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.8, s.49, Rakam No: 21810)

- Ömer halifeyken Zeyd bin Halid el-Cehni’yi İkindiden sonra iki rekat namaz kıldığını gördüğünde namaz esnasında Dürre sopasıyla üzerine vurdu.
- (El-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.8, s.49, Rakam No: 21811)

- Şerhil dedi ki: Biz çocuktuk, mescitte oynuyorduk, Ömer bizi gördü ve Dürre adlı sopasıyla bizi vurdu, biz de mescitten çıktık.
- (Tarih-i Buhari c.4, s.251, Hadis No: 2699 / eş-Şevkani’nin “Nil’ül Avtar” 3-182)

• Bir gün Ömer’in yanına Abdülkays Kabilesinin lideri geliyordu. Orada bulunanlardan birisi: “İşte Reb’a kabilelerinin ulusu geliyor” dedi. Ömer o tarafa baktı ve gelenin Carud olduğunu gördü. Hemen elindeki sopayı kaldırıp adamı sopalamaya başladı. Adam ya emirül müminin niye vuruyorsun, deyince biraz gurunu kırıp küçültmek istedim, dedi.
(İbni Ebil Hadit' in “Şerh-u Nehc’ül Belağa” kitabında c.3, s.112)


ÖMER’İN TEMİZLİĞİ

- Mesaib bin Yezid dedi ki: Ömer’in yanında akşam yemeği yedim. Ömer ekmeği ve eti yiyor, sonra ellerini ayakkabısını silerek dedi ki: İşte Ömer ve Ömer ailesinin mendili budur.
- (Kenz’ul Ummal c.12, s.625, Hadis No: 35929)

• Ömer in Zühtü: Ömer mendil kullanmazdı, yemekten sonra ellerini ayakkabısıyla siler ve işte ömer in mendili budur derdi.
• (el-Müttaki el-Hindi' nin "Kenz'ul Ummal" c.4 s.403)

• Rabia kabilelerinin lideri Carud, Ömerin konuğu olarak onunla beraber yemeğe oturdu. Yemekten sonra ellerini silmek için hizmetçi kızdan bir mendil istedi. Bunu duyan Ömer, adama: Elini kıçına sil, diye tersledi.

(el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz' ul Ummal" kitabında c.4 s.403)

- İbn-i Ömer’den, Ömer bin Hattap dedi ki: Ben ayakta iken ihtiyacımı giderirken /çiş yaparken Resulullah beni gördü ve bana dedi ki: “Ey Ömer ayakta çiş yapma.” Ondan sonra ayakta çiş yapmadım..
- (Sünen-i İbn-i Mace 1-112, Hadis No: 308 / . Kenz’ul Ummal c.9, s.509, Hadis No: 27189

PEYGAMBERİMİZİ AKLINI KAÇIRMAKLA SUÇLAMASI

• Peygamber efendimizin vasiyet etmesi için kağıt kalem istemesi üzerine Ömer şöyle demiştir: (ennebi liyehcür) Meali: Peygamber aklını kaybetti/sayıklıyor (Ne dediğini bilmiyor)

(Bkz. Sıbt İbn-i Cevzi’nin “Tezkiret’ül Havas” s.62, Haydariye Baskısı / İmam Ebi
Hamid el-Gazali’nin “Sırr’ül Âlemin” s.21, Numan Bas. / Şerafeddin el-Musevi’nin
“el-Müracaat” s.455)Hüzeyfe dedi ki: Ömer Medine’deyken dediler ki: Senden sonra halife kim, Dedi ki: “Osman bin Affandır.” (el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.5, s.727)- İbn-i Mesudu, Ebu Mesud el-Ansari’yi ve Eba Dürda’yi Resulullah’tan hadis naklettikleri için hapse attı. el-Heysemi'nin "Mecma'üz Zevaid" c.1, s.372-376

- Ömer bin Hattab kendini Emir’ül Müminin olarak adlandırdı... el-Heysemi’nin “Mecma’üz Zevaid” c.9, s.61 / Kenz’ul Ummal c.12, s.576

- Ömer babasının adına yemin ederdi, Resulullah da onu men etti...Buhari c.4, s.98 / c.7, s.98 / Sünen-i İbn-i Mace 1-677 / Sünen-i Tirmizi 3-45

- Ömer Allah’a ve kendi nefsine yemin ederdi. Kenz ul Ummal 12-695

- Ömer’e göre Resulullah Hendek Savaşında öğle ve ikindi namazlarını kılmadı..

- Ömer diyor ki: Peygamber Hendek gününde öğle ve ikindi namazlarını kılmadı, sonra güneş battı. Kenz ul Ummal 10-443 Hadis No: 30078• Abdullah oğlu Ömer diyor ki: Babam, Bakara Süresini on iki yılda ancak öğrenebildi ve öğrendikten sonra bir kurban kesti.
• (Tefsir-i Kurtubi 1-34 / İbnül Cevzi “Ömerin Sireti” kitabında 1.165 / İbni Ebil Hadit’in “Şerh-u Nehc’ül Belağa” 3-111 / Suyuti’nin “ed-Derrül Mensur” tefsirinde 1-21 )
• Not: Ömer kuranın onikide birini ancak oniki yılda öğrenebildiyse tam hafız
olabilmesi için yaklaşık 145 yıl yaşaması gerekir.
- Abdurrahman bin Ebi Leyla dedi ki: Ömer çiş yapardı, sonra zekerini taş veya başka bir şeyle silerdi. Abdest alırken de zekerine su dokundurmazdı.
- Kenz’ul Ummal c.9, s.519, Hadis No: 27238

- Hakem dedi ki: Ömer’in bir yerde taş ve kemiği vardı, ihtiyacını giderirken taş veya kemikle organını silerdi... Kenz’ul Ummal c.9, s.519, Hadis No: 27241

- Abdurrahman bin Ebi Leyla dedi ki: Ömer’in çiş yaptığını, sonra da organını toprakla sildiğini gördüm. Beni görünce dedi ki: Biz bunu öğrendik.
- Kenz’ul Ummal c.9, s.518, Hadis No: 27236

- “Ömer bin Hattap dedi ki: “Hudeybiye’de Muhammed’in peygamberliğinde şüphe ettiğim kadar hiçbir zaman şüphe etmedim.” (Suyuti “ed-Derr’ül Mensur” Tefsiri c.6, s.76 / Taberî kendi tarihinde, c.2, s. 124, İbn-i Kesir "El-Bidâyet-u Ven-Nihâye" isimli tarihinde, c. 4, s.170-178 ve İbn-i Esir "El-Kâmil isimli meşhur tarihinde, c. 2, s.205)

- Eşas bin Kays dedi ki: Ömer’e misafirliğe gittim, bana dedi ki: Ey Eş’as, hanımını döven kimseye niye dövdüğüne dair hiç bir şey sorulmaz.
- el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.16, s.498, Hadis No: 45628


Şafii fakihlerinden olan İbn-i Meğazili “Menakıb”da, Hafız Ebu Abdullah Muhammed bin Ebi Nasr Hamidi de “Cem’un Beyn’es- Sahihayn”da şöyle yazmışlardır:

Yine Ömer bin Hattab Resulullah’a deve satmış ve parasını Resulullah’tan almıştı.
- Şibi dedi ki: Ömer ve Halit bin Velid çocukken güreş yaptılar. Halit bin Velid Ömer’in dayısının oğludur. Halid Ömer’in bacağını kırdı. Bunlar arasındaki düşmanlık bundandır.
(İbn-i Kesir’in “el-Bidayetü ven-Nihaye” 7-131 / El-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.13, s.369, Hadis No: 37020)

arkadaş sen alevisin. ve bildiğim kadarıyla sizlerin de ciddi bir şekilde hz.ömer ve diğerlerini hazmewdememe sorununuz var. ne demek istedin anlayamadım bile. yani ne gerek var. HZ muhammed (S.A.V) peygamber in mi?

sen bana önce onu söylede ??????????????????????????
kalın sağlıcakla 268
 

imran268

New member
Katılım
11 Mar 2006
Mesajlar
135
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
36
caferi_humeyni' Alıntı:
- ÖMER BİN HATTAB’IN “DÜRRE” İSİMLİ SOPASI İLE VURDUKLARINDAN...

(Ehli Sünnet kardeşlerimiz bunu Ömer in meşhur adaleti olarak biliyorlar....Sadece Sünni kaynaklardan belgeler)

- Übey bin Kab isimli sahabiyi dürre isimli sopasıyla dövdü. Bkz. Sünen-i Daremi c.1, s.132

- Enes bin Malik’i Derre isimli meşhur sopasıyla dövdü. Buhari Sahihi c.3, s.126

- Ömer, oğlunu Ebu İsa künyesini taktığı için dövdü.. Sünen-i İbn-i Davud 2-469, Hadis No: 4963

- Eslem dedi ki: Ömer, oğlu Abdullah’ı Derre adlı sopasıyla dövdü. Ona:Ebu İsa (İsa’nın babası) künyesini nasıl takarsın, İsa (as)’nın babası var mı?
( El-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.16, s.594, Rakam No: 45983 / Üsd’ül Gabe c.3, s.524, 527)

• Ömer’in oğlu Abdullah, Arap usulüne göre Ebu İsa (İsa’nın babası) künyesini aldı. Ömer, oğlunu çağırdı: İsa’nın babası mı olur, diyerek azarladı, dövdü ve elini ısırmaya başladı.
(İbni Ebil Hadit' in "Şerhu Nehc' ül Belağa" kitabında c.2, s.120)

- Zeyd bin Halid’i İkindiden sonra iki rekat namaz kılarken gören Ömer, Dürre isimli sopasıyla üzerine yürüdü ve dövdü.
- Müsned-i Ahmet bin Hanbel c.4, s.115

- Ömer bin Hattab Temim ed-Dari’yi akşam ikindi namazından sonra iki rekat namaz kıldığını gördüğünde Dürre adlı sopasıyla üzerine vurdu. Temim dedi ki: Ey Ömer, bu kıldığım namaz için niye vuruyorsun, bu namazı Resulullah saa ile beraber kılmıştım. Ömer dedi ki: Bütün insanlar senin bildiğini bilmiyorlar.
- (El-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.8, s.49, Rakam No: 21810)

- Ömer halifeyken Zeyd bin Halid el-Cehni’yi İkindiden sonra iki rekat namaz kıldığını gördüğünde namaz esnasında Dürre sopasıyla üzerine vurdu.
- (El-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.8, s.49, Rakam No: 21811)

- Şerhil dedi ki: Biz çocuktuk, mescitte oynuyorduk, Ömer bizi gördü ve Dürre adlı sopasıyla bizi vurdu, biz de mescitten çıktık.
- (Tarih-i Buhari c.4, s.251, Hadis No: 2699 / eş-Şevkani’nin “Nil’ül Avtar” 3-182)

• Bir gün Ömer’in yanına Abdülkays Kabilesinin lideri geliyordu. Orada bulunanlardan birisi: “İşte Reb’a kabilelerinin ulusu geliyor” dedi. Ömer o tarafa baktı ve gelenin Carud olduğunu gördü. Hemen elindeki sopayı kaldırıp adamı sopalamaya başladı. Adam ya emirül müminin niye vuruyorsun, deyince biraz gurunu kırıp küçültmek istedim, dedi.
(İbni Ebil Hadit' in “Şerh-u Nehc’ül Belağa” kitabında c.3, s.112)


ÖMER’İN TEMİZLİĞİ

- Mesaib bin Yezid dedi ki: Ömer’in yanında akşam yemeği yedim. Ömer ekmeği ve eti yiyor, sonra ellerini ayakkabısını silerek dedi ki: İşte Ömer ve Ömer ailesinin mendili budur.
- (Kenz’ul Ummal c.12, s.625, Hadis No: 35929)

• Ömer in Zühtü: Ömer mendil kullanmazdı, yemekten sonra ellerini ayakkabısıyla siler ve işte ömer in mendili budur derdi.
• (el-Müttaki el-Hindi' nin "Kenz'ul Ummal" c.4 s.403)

• Rabia kabilelerinin lideri Carud, Ömerin konuğu olarak onunla beraber yemeğe oturdu. Yemekten sonra ellerini silmek için hizmetçi kızdan bir mendil istedi. Bunu duyan Ömer, adama: Elini kıçına sil, diye tersledi.

(el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz' ul Ummal" kitabında c.4 s.403)

- İbn-i Ömer’den, Ömer bin Hattap dedi ki: Ben ayakta iken ihtiyacımı giderirken /çiş yaparken Resulullah beni gördü ve bana dedi ki: “Ey Ömer ayakta çiş yapma.” Ondan sonra ayakta çiş yapmadım..
- (Sünen-i İbn-i Mace 1-112, Hadis No: 308 / . Kenz’ul Ummal c.9, s.509, Hadis No: 27189

PEYGAMBERİMİZİ AKLINI KAÇIRMAKLA SUÇLAMASI

• Peygamber efendimizin vasiyet etmesi için kağıt kalem istemesi üzerine Ömer şöyle demiştir: (ennebi liyehcür) Meali: Peygamber aklını kaybetti/sayıklıyor (Ne dediğini bilmiyor)

(Bkz. Sıbt İbn-i Cevzi’nin “Tezkiret’ül Havas” s.62, Haydariye Baskısı / İmam Ebi
Hamid el-Gazali’nin “Sırr’ül Âlemin” s.21, Numan Bas. / Şerafeddin el-Musevi’nin
“el-Müracaat” s.455)Hüzeyfe dedi ki: Ömer Medine’deyken dediler ki: Senden sonra halife kim, Dedi ki: “Osman bin Affandır.” (el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.5, s.727)- İbn-i Mesudu, Ebu Mesud el-Ansari’yi ve Eba Dürda’yi Resulullah’tan hadis naklettikleri için hapse attı. el-Heysemi'nin "Mecma'üz Zevaid" c.1, s.372-376

- Ömer bin Hattab kendini Emir’ül Müminin olarak adlandırdı... el-Heysemi’nin “Mecma’üz Zevaid” c.9, s.61 / Kenz’ul Ummal c.12, s.576

- Ömer babasının adına yemin ederdi, Resulullah da onu men etti...Buhari c.4, s.98 / c.7, s.98 / Sünen-i İbn-i Mace 1-677 / Sünen-i Tirmizi 3-45

- Ömer Allah’a ve kendi nefsine yemin ederdi. Kenz ul Ummal 12-695

- Ömer’e göre Resulullah Hendek Savaşında öğle ve ikindi namazlarını kılmadı..

- Ömer diyor ki: Peygamber Hendek gününde öğle ve ikindi namazlarını kılmadı, sonra güneş battı. Kenz ul Ummal 10-443 Hadis No: 30078• Abdullah oğlu Ömer diyor ki: Babam, Bakara Süresini on iki yılda ancak öğrenebildi ve öğrendikten sonra bir kurban kesti.
• (Tefsir-i Kurtubi 1-34 / İbnül Cevzi “Ömerin Sireti” kitabında 1.165 / İbni Ebil Hadit’in “Şerh-u Nehc’ül Belağa” 3-111 / Suyuti’nin “ed-Derrül Mensur” tefsirinde 1-21 )
• Not: Ömer kuranın onikide birini ancak oniki yılda öğrenebildiyse tam hafız
olabilmesi için yaklaşık 145 yıl yaşaması gerekir.
- Abdurrahman bin Ebi Leyla dedi ki: Ömer çiş yapardı, sonra zekerini taş veya başka bir şeyle silerdi. Abdest alırken de zekerine su dokundurmazdı.
- Kenz’ul Ummal c.9, s.519, Hadis No: 27238

- Hakem dedi ki: Ömer’in bir yerde taş ve kemiği vardı, ihtiyacını giderirken taş veya kemikle organını silerdi... Kenz’ul Ummal c.9, s.519, Hadis No: 27241

- Abdurrahman bin Ebi Leyla dedi ki: Ömer’in çiş yaptığını, sonra da organını toprakla sildiğini gördüm. Beni görünce dedi ki: Biz bunu öğrendik.
- Kenz’ul Ummal c.9, s.518, Hadis No: 27236

- “Ömer bin Hattap dedi ki: “Hudeybiye’de Muhammed’in peygamberliğinde şüphe ettiğim kadar hiçbir zaman şüphe etmedim.” (Suyuti “ed-Derr’ül Mensur” Tefsiri c.6, s.76 / Taberî kendi tarihinde, c.2, s. 124, İbn-i Kesir "El-Bidâyet-u Ven-Nihâye" isimli tarihinde, c. 4, s.170-178 ve İbn-i Esir "El-Kâmil isimli meşhur tarihinde, c. 2, s.205)

- Eşas bin Kays dedi ki: Ömer’e misafirliğe gittim, bana dedi ki: Ey Eş’as, hanımını döven kimseye niye dövdüğüne dair hiç bir şey sorulmaz.
- el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.16, s.498, Hadis No: 45628


Şafii fakihlerinden olan İbn-i Meğazili “Menakıb”da, Hafız Ebu Abdullah Muhammed bin Ebi Nasr Hamidi de “Cem’un Beyn’es- Sahihayn”da şöyle yazmışlardır:

Yine Ömer bin Hattab Resulullah’a deve satmış ve parasını Resulullah’tan almıştı.
- Şibi dedi ki: Ömer ve Halit bin Velid çocukken güreş yaptılar. Halit bin Velid Ömer’in dayısının oğludur. Halid Ömer’in bacağını kırdı. Bunlar arasındaki düşmanlık bundandır.
(İbn-i Kesir’in “el-Bidayetü ven-Nihaye” 7-131 / El-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.13, s.369, Hadis No: 37020)

arkadaş sen alevisin. ve bildiğim kadarıyla sizlerin de ciddi bir şekilde hz.ömer ve diğerlerini hazmewdememe sorununuz var. ne demek istedin anlayamadım bile. yani ne gerek var. HZ muhammed (S.A.V) peygamber in mi?

sen bana önce onu söylede ??????????????????????????
kalın sağlıcakla 268
 

imran268

New member
Katılım
11 Mar 2006
Mesajlar
135
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
36
caferi_humeyni' Alıntı:
Herhalde Peygamirimiz.yoksa şüphen Mi Var?


bilemme artık. hiç bir yazında o mubarek ismi göremedim de..............................

ayrıca duyduğuma göre bazı insanlar onu kabullenmemeye başlamışlar (haşa). neyse işte buna sevindim.......


inşallah öyledir..

kalın sağlıcakla 268
 

caferi_humeyni

New member
Katılım
13 Şub 2006
Mesajlar
242
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Efendimizi Kabullenmeyen Insanlar Var Tabi Zaten Herkes Kabul Etseydi Herkes Musluman Olurdu.ayrica Ben Caferiyim.zaten Efendimiz Olmadan şiiliik Olmaz Ki.
 

imran268

New member
Katılım
11 Mar 2006
Mesajlar
135
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
36
caferi_humeyni' Alıntı:
Efendimizi Kabullenmeyen Insanlar Var Tabi Zaten Herkes Kabul Etseydi Herkes Musluman Olurdu.ayrica Ben Caferiyim.zaten Efendimiz Olmadan şiiliik Olmaz Ki.

iyi güzel kardeşim sevindim de. hz ömer ve diğerlerinden ne istiyorsun onu anlayamadım. söylesene onlara saygın var mı yokmu. yada neden???

ikisinin cevabını istiyorum. herneysekalın sağlıcakla 268
 
Üst Alt