Niyetle ilgili bir soru ve cevabı

Uhud daðý

New member
SORU:peygamber efendimiz (s a v )in bir.Bir hadisi şeriflerinde.Şöyle buyurmuştur."Ameller niyetlere göredir.Muamelede amele göre cereyan edecektir"deniliyor.Ohalde niyet insanı kurtara bilirmi??
CEVAP:Neticede bir iş ve amele götüren niyet insanı kurtara bilir.Aksine,azim ve gayrete inkilab etmeyen etmeyen bir niyet asla...
Niyet,bir kast ve tevccüh,bir azim ve şuur demektir.Niyet sayesinde insan,nereye yöneldiğini,ne istediğini bilir ve onun sayesinde birbulma ve elde etme şuuruna ulaşır.
İnsanın,bütün fiillerinin esası niyet olduğu gibi,eğilimlerine göre,"benim"deyip sahip çıkacağı işleri vesilesi de yine niyettir.Keza;iradenin en sarsılmaz kaidesi ve insandaki inşa gücünn en metin temeli de niyettir.Hatta diye biliriz ki;kainatta ve insan nefsinde her şey,ne de daha sonra onu devam ettire bilmek mümkün deyildir.

Her şey,evvele zihninde bir tasrı olarak belirir.İkinci bir teveccühle planlaştırır.Daha sonrada azim ve kararlılıkl tahakkuk ettirilir.Bu ilk tasarı ve plan olmadan,her hangi bi işe başlamak neticesiz olacağı gibi,irade azim görmeyen her tasarı ve plan da aklim ve neticesiz kalacaktır.

Niyetteki,bu güç ve müessireyete delalet edecek pek çok şey vardır.Ne varki,çokları yaşadıkları hayatın şuurunda olmadıkları için bu güç ve müessiriyettende haberleri yoktur.

Niyet,insanın iyiliklerine ve kötülüklrine akan yönüyle de oldukça ehemiyet arzetmektedir.Bu noktada o,ya bin şifa vadiyle gelen bir iksir veya bütüm iş davranışların semere ve netielerini alıp götüre bir tufan ve bir kasırga dır.Nice küçk işler vardırki;niyet sayesinde büyür;bir dane iken bin başak,bir damla iken bir derya olur.Ve nice dağ cesametinde himmet ve gayretler de vrdırki,kötü niyet yüzünden semeresiz ve güdük kalmışlardır.

Kulluk şuur ve idrakiyle yatıp kalkmalr,yerlere kapanmalar;aç susuz durmalar ve mşru bir kısım arzu ve isteklerden uzaklaşmak onu sultan kılar.Oysa ki,aynı hareketler ve daha binlercesi,bu idrakten uzak yerine yerine getirildiği zaman,ızdırap çekme ve yorulmadan bir şeye yaramaz.Demekki,yradanı hoşnut etmek yoluyla insa,hem işlediği şeyler,hem de terk ettiği şeylerle yükseliyor ve"ahsen-itakvim e"mazhar oluyor.O nun hoşnutluğu dışında ise,bin amel ve gayret hiç bir işe yaramıyor....

Niyet öyle bir ayedir ki,"yok"onunla"var"olup bir cilve gösterir;var gibi görünen şeylerde yine bozukluktan ötürü tesirsiz kalır.
 
Üst