Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

namaz kilmaynin durumu

milwaukee

New member
Katılım
12 Şub 2006
Mesajlar
222
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
44
"Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün; onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tevbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekâtı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Allah yarlığayan, esirgeyendir." [TEVBE: 5]

Allah'u Teâlâ Resulüne ve mü'minlere hitaben, haram olan aylar çıktıktan sonra müşriklerle mukatele ederek onları öldürmelerini emrediyordu. Allah'u Teala katledilecek müşriklerin savaştan önce yakalanıp geçit yerlerinin kapatılıp hapsedilmelerini, karılarının ve
çocuklarının esir edilip mallarının ganimet olarak alınmasını helâl kılıyor... İşte bütün bunlardan kurtulabilmeleri için üç şart gerekir.

-Şirkten uzaklaşacak ve tevbe edecek. Yani "iki şehadeti" hem dil ile hemde kalp ile tasdik edecek ve ilan edecek...

- Namaz kılarak tevbe ettiğini amelle tasdik edecek...

- Zeketı verecek...

Bu üç şartı yerine getirdikleri an malları ve canlan müslümanlara haram olur, zira müslüman olmuşlardır. ( yanlız şu konuyu ayırıyorum; Bir kişinin İslamlığına alamet sayılan şartlar ülkelere göre değişir... )


"Hep Allah'a dönüp itaat edin, O'ndan korkun ve namaz'ı kılın'da müşriklerden olmayın."
[Rum Sûresi: 31]

Enes (R.A.)'dan, (şöyle dedi): Nebiyyu (S.A.V.) buyurdu ki: "Kişi ile şirk arasında namazı terketmekten başka bir şey yoktur. Onu terkettiği zaman şirk koşmuştur."
Bu Hadis'i Ibnu Mâce (1080) ve Muhammed Ibnu Nasr Kitabu's-Salat da (897) rivayet etmişlerdir. Şeyh Elbâni Ibnu Mâce'nin sahihinde (880) tahric etmiştir.

Ebû Süfyan'dan, dedi ki: Ben Câbir'den duydum şöyle diyordu: Ben Nebiyyu (S.A.V.)'den, şöyle derken işittim. "Şübhesiz ki, kişi ile "şirk ve küfür" arasındaki şey sâdece namazı terketmektir."
Bu Hadis'i Müslim (82) Ebû Davut (467 Tirmizi (2619) Nesei (465) ve ibnu Mâce (107 rivayet etmişlerdir.

Bureyde (R.A.)'dan, şöyle dedi:
Resûlullah (S.A.V.) buyurdu ki: "Bizlerle onların (ya'ni münafıkların) arasındaki ahd (ya'ni onlarla mukatele etmemize mani olan) "namaz"dır. kim bu namazı terkederse kâfir olur."
Bu Hadis'i Tirmizi (2623) Nesei (1/231) Ibnu Mâce (1079) ve Ahmed (5/346) sahih olarak rivayet etmişlerdir

Ibnu Mes'ud (R.A.)'dan, "Kim namazı terkederse "kâfir" olur" dedi. Bu Eser'i Taberâni Kebir de (8939) ve Âcurri Şeria da (133) sahih olarak rivayet etmişlerdir

Abdullah İbnu Amr (R.A.)'dan, dedi ki: "Namaz'ı terkedenin din'i yoktur." Bu Eser'i Buhâri Tarihu'l-Kebir de (7/95) rivayet etmiştir

Ebû'd-Derda (R.A.)'dan, şöyle dedi: "Namazı olmayanım iman'ı da yoktur."
Umer İbnu'l-Hattab (R.A.)'dan, şöyle dedi: "Namazı terk edenin İslâm'dan nasibi yoktur."
Bu bu rivayeti İmam Malik (1/40) Dâre Kutni Sünen'de (2/52) Abdurrezzak Musannef da (5010) İbnu Ebi Şeybe Musannef da (10410) ve İman'da (103) ve Âcurri Şaria'da (134) sahih bir sened'le rivayet etmişlerdir.

Ubade't-Ibnu' es-Samit (R.A.)'dan, şöyle dedi: Resûlullah (S.A.V.) bizeıŞöyle tavsiyede bulundu. Allah'a hiç bir şeyi ortak koşmayın. Namazıda bilerek
terketmeyin. Her kim ki, bilerek kasten "namaz'ı terkederse islâm millet'inden çıkmıştır". Bu hadis'i Muhammed tbnu Nasr Kitabu's-Salat da (920) Hibetullah'i-Taberi Usulu's-Sünne de (1523) Abdurrahman tbnu Ebi Hatim Sünen'in de ve Taberâni Mu'cem'in de rivayet etmişlerdir...

mgf52 şimdilik bu kadar yeterli anlamanız için, daha da çok delil var ...

"Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir?" diye" [MÜDDESSİR: 42]

"Onlar şöyle cevap verirler: Biz namaz kılanlardan değildik," [MÜDDESSİR: 43]
 

byolcu

New member
Katılım
27 Ara 2005
Mesajlar
53
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
44
xxxxxx muvahhid. Peygamberin sözlerini bir daha ağzına alma sakın. Onun adını kirletiyorsun. Ona buna kafir diyorsun ama kafir sensin. Savaş dönemlerinde inmiş ayetleri, savaş dönemlerinde söylenmiş sözleri bizim durgun hayatımıza sokmaya çalışma. Senin gibi din düşmanı insanlardan öğrenecek değiliz ehli sünnetin kaidelerini. Bir daha peygamberi ve onun hadislerini ağzına alma.

Bahsedilen ayet bir savaş dönemi için geçerlidir. Bir savaş çıkarsa o zaman peygamber yine gelir yine senin gibi kafirlerin katlini ister.
 

seyfullah putkýran

New member
Katılım
30 Eyl 2005
Mesajlar
5,807
Tepkime puanı
205
Puanları
0
Yaş
40
Konum
Ruhlar Aleminden
Web sitesi
www.tevhidyolu.net
MUVAHHID' Alıntı:
"Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün; onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tevbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekâtı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Allah yarlığayan, esirgeyendir." [TEVBE: 5]

Allah'u Teâlâ Resulüne ve mü'minlere hitaben, haram olan aylar çıktıktan sonra müşriklerle mukatele ederek onları öldürmelerini emrediyordu. Allah'u Teala katledilecek müşriklerin savaştan önce yakalanıp geçit yerlerinin kapatılıp hapsedilmelerini, karılarının ve
çocuklarının esir edilip mallarının ganimet olarak alınmasını helâl kılıyor... İşte bütün bunlardan kurtulabilmeleri için üç şart gerekir.

-Şirkten uzaklaşacak ve tevbe edecek. Yani "iki şehadeti" hem dil ile hemde kalp ile tasdik edecek ve ilan edecek...

- Namaz kılarak tevbe ettiğini amelle tasdik edecek...

- Zeketı verecek...

Bu üç şartı yerine getirdikleri an malları ve canlan müslümanlara haram olur, zira müslüman olmuşlardır. ( yanlız şu konuyu ayırıyorum; Bir kişinin İslamlığına alamet sayılan şartlar ülkelere göre değişir... )
muvahhid bu ayet ve yormları paylaşmakla ne anlatmak istediğinizi anlıyamadım .MUVAHHID' Alıntı:
""Hep Allah'a dönüp itaat edin, O'ndan korkun ve namaz'ı kılın'da müşriklerden olmayın."
[Rum Sûresi: 31]

Enes (R.A.)'dan, (şöyle dedi): Nebiyyu (S.A.V.) buyurdu ki: "Kişi ile şirk arasında namazı terketmekten başka bir şey yoktur. Onu terkettiği zaman şirk koşmuştur."
Bu Hadis'i Ibnu Mâce (1080) ve Muhammed Ibnu Nasr Kitabu's-Salat da (897) rivayet etmişlerdir. Şeyh Elbâni Ibnu Mâce'nin sahihinde (880) tahric etmiştir.

Ebû Süfyan'dan, dedi ki: Ben Câbir'den duydum şöyle diyordu: Ben Nebiyyu (S.A.V.)'den, şöyle derken işittim. "Şübhesiz ki, kişi ile "şirk ve küfür" arasındaki şey sâdece namazı terketmektir."
Bu Hadis'i Müslim (82) Ebû Davut (467 Tirmizi (2619) Nesei (465) ve ibnu Mâce (107 rivayet etmişlerdir.

Bureyde (R.A.)'dan, şöyle dedi:
Resûlullah (S.A.V.) buyurdu ki: "Bizlerle onların (ya'ni münafıkların) arasındaki ahd (ya'ni onlarla mukatele etmemize mani olan) "namaz"dır. kim bu namazı terkederse kâfir olur."
Bu Hadis'i Tirmizi (2623) Nesei (1/231) Ibnu Mâce (1079) ve Ahmed (5/346) sahih olarak rivayet etmişlerdir

Ibnu Mes'ud (R.A.)'dan, "Kim namazı terkederse "kâfir" olur" dedi. Bu Eser'i Taberâni Kebir de (8939) ve Âcurri Şeria da (133) sahih olarak rivayet etmişlerdir

Abdullah İbnu Amr (R.A.)'dan, dedi ki: "Namaz'ı terkedenin din'i yoktur." Bu Eser'i Buhâri Tarihu'l-Kebir de (7/95) rivayet etmiştir

Ebû'd-Derda (R.A.)'dan, şöyle dedi: "Namazı olmayanım iman'ı da yoktur."
Umer İbnu'l-Hattab (R.A.)'dan, şöyle dedi: "Namazı terk edenin İslâm'dan nasibi yoktur."
Bu bu rivayeti İmam Malik (1/40) Dâre Kutni Sünen'de (2/52) Abdurrezzak Musannef da (5010) İbnu Ebi Şeybe Musannef da (10410) ve İman'da (103) ve Âcurri Şaria'da (134) sahih bir sened'le rivayet etmişlerdir.

Ubade't-Ibnu' es-Samit (R.A.)'dan, şöyle dedi: Resûlullah (S.A.V.) bizeıŞöyle tavsiyede bulundu. Allah'a hiç bir şeyi ortak koşmayın. Namazıda bilerek
terketmeyin. Her kim ki, bilerek kasten "namaz'ı terkederse islâm millet'inden çıkmıştır". Bu hadis'i Muhammed tbnu Nasr Kitabu's-Salat da (920) Hibetullah'i-Taberi Usulu's-Sünne de (1523) Abdurrahman tbnu Ebi Hatim Sünen'in de ve Taberâni Mu'cem'in de rivayet etmişlerdir...

mgf52 şimdilik bu kadar yeterli anlamanız için, daha da çok delil var ...

"Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir?" diye" [MÜDDESSİR: 42]

"Onlar şöyle cevap verirler: Biz namaz kılanlardan değildik," [MÜDDESSİR: 43]

namazın ehemmiyetini şimdi dahda idrake tmiş olduk birde benden olsun ;

imam-ı şafiye bir adam sorar ;
namaz kılmıyan kafirmidir?
cevap verir mübarek ;
kafirler namaz kılmaz..
 

milwaukee

New member
Katılım
12 Şub 2006
Mesajlar
222
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
44
ALLAH RAZI OLSUN SEYFULLAH.
SANA NE OLUYOR B.YOLCU SANAMI SORACAGIM.BIZ BURAYA ALLAHIN AYETLERINI PEYGAMBERIN SOZLERINI YAZIYORUZ CEVAPDA VEREMIYOR SADECE SACMALIYORSUN.
Şübhesiz ki, kişi ile "şirk ve küfür" arasındaki şey sâdece namazı terketmektir."
Bu Hadis'i Müslim (82) Ebû Davut (467 Tirmizi (2619) Nesei (465) ve ibnu Mâce (107 rivayet etmişlerdir.
BU HADISIDE INKAR ET BAKALIM.
SEN HADISLERE ANCAK ISINE GELDIGI ZAMAN INANIRSIN.SONRADA GIDER KABIRLERE YALVARIRSIN.AMA FITNE ORTADAN KALKIP DIN YALNIZ ALLAHIN OLUNCAYA KDAR SIZINLE SAVSACAGIZ.
 

ibrahimonur

New member
Katılım
26 Nis 2006
Mesajlar
364
Tepkime puanı
0
Puanları
0
YA VARYA BIKTIM ŞU ATIŞMALARDAN muvahhid sağolasın bizi namaz konusunda aydınlattın kardeşim sana neden kafir dediklerini bilmiyorum ama bunları yazan bir insandan onu beklemem
selametle kalın
 
Üst Alt