Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

NAMAZ islamın beş şartından biridir.Arapçada Namazın karşılığı”Salat”tır.Salat genel

reyyan

New member
Katılım
29 Eyl 2006
Mesajlar
1,279
Tepkime puanı
18
Puanları
0
Yaş
44
NAMAZ islamın beş şartından biridir.Arapçada Namazın karşılığı”Salat”tır.Salat genel

Fıkıhta namaz,bir takım şartları yerine getirmek suretiyle belli vakitlerde eda edilen,iftitah tekbiri ile başlayan ve selam ile sona eren özel bir ibadettir.Hicretten bir buçuk sene önce Miraç gecesinde farz kılınmıştır.Beş vakit namazın farziyyeti:Kitap,sünnet ve icma ile belirtilmiştir.Yüce Rabbimiz,Kur’an-ı Kerim’de:”Namazı kılınız”buyurmuştur.(Bakara2/43)

Allah’ın Resulu (s.a.v.)Efendimizde meşhur bir hadis-i şeriflerinde:”Allah’a inanan her erkek ve kadına,her gün gece ve gündüz olmak üzere beş vakit namazı farz kıldı”buyurmuştur.(Nesai,Salat,4)

Namazla ilgili Ayetler:

“Sana vahyedilen Kur’an(ayetlerin)i oku ve namaz kıl,çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülüklerden alıkor.Allah’ı anmak mutlaka en büyük ibadettir.”(Ankebut Suresi,45)

“Gökler,yer ve bunlar içinde bulunanlar O’nu tesbih ederler.İstisnasız herşey Rabbine hamdederek tesbih eder.Fakat siz onların tesbihlerini(Allah’ı anmalarını ve ibadetlerini)anlayamazsınız.”(İsra Suresi,44)

“Gafletle namaz kılanların vay haline!.”(Maun,1-2)

“Şüphesiz insan dar gönüllü ve hırslı yaratıldı.Başına bir sıkıntı gelince feryat eder.İyilik yapılırsa cimri olur.devamlı namaz kılanlar böyle değillerdir.”(Mearic Suresi,19-23)

“Ey iman edenler!Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım isteyiniz”(Bakara Suresi,153)

“Namazda huşu içerisinde bulunan mü’minler,kurtuluşa ermişlerdir”(Müminin Suresi,1-2)

Allah c.c.Cümlemizin Namazını,Eksiğimizle,Noksanlığımızla Kabul ve Makbul Eder İnşaallah.

Allah c.c.için sevenlere selam olsun.
__________________
üç kuruşluk insanlara beş kuruşluk muamele yaparsan gün gelir iki kuruşa satarlar seni...........
Reply With Quote
 

__BODOM

New member
Katılım
25 Kas 2006
Mesajlar
241
Tepkime puanı
10
Puanları
0
Yaş
43
Namaz tüm ilahi dinlerde vardır
Soru: Kuran'da birçok ayette Hz. Musa ve Hz. isa'dan söz edilirken namaz bahsinin geçtiğini gördüm. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bu peygamberlerin namaz kıldıkları söyleniyordu. Namaz, Peygamberimize Miraç'ta hediye edildi diye biliyordum. Gerçekten islâmiyet'ten önce de namaz var mıydı? Varsa neden Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta bu ibadet günümüze kadar gelmedi?

Cevap: Meryem Suresi'nin 31'inci ayetinde Hz.İsa'nın henüz çocukken şöyle dediği anlatılmaktadır: "Beni bulunduğum her yerde yararlı kıldı. Sağ olduğum sürece bana namaz kılmayı, zekât vermeyi emretti." Hz.İbrahim de, "Rabbim beni namazını kılar yap" diye dua etmiştir. Bunlar Kuran ile sabit şeylerdir. Namaz bütün ilahi dinlerde vardır. İslâm'dan önce Araplar'da da vardı. Maun Suresi'nde huzursuz, gafletle namaz kılan, gösterişçi cahiliyye Araplarının davranışları kınanmaktadır.


RİVAYET DOĞRU DEĞİL

Namazın Miraç'ta hediye edildiği sözü doğru değildir. Maalesef İslâm'ın, kendisinden önceki kültürle ilgisini tamamen kesmek için bu tür rivayetler üretilmiş ve sağlam dediğimiz kitaplara da girmiştir. Ama Kuran ile karşılaştırıldığında bu rivayetlerin çürüklüğü ortaya çıkar.


Namaz, İslâm'ın başından beri vardır. Hatta İslâm'dan önceki dönemlere kadar uzanır. Halbuki bu Miraç rivayetinde, Bakara Suresi'nin son iki ayetinin de Miraç'ta doğrudan vahiyle Hz. Muhammed'e verildiği anlatılır. Bakara Suresi'nin tamamı Medine'de inmiştir, hiçbir ayeti Mekke'de inmemiştir. Öyle ise Bakara Suresi'nin son ayetlerinin Miraç'ta verildiği rivayeti de doğru değildir.


DEĞİŞİMLERE UĞRADI

Yahudilik'te ve Hristiyanlık'ta namazın olmadığı sanısı da doğru değildir. Yahudilerde günde beş vakit namaz vardır. Tabii şeklinin biraz farklı olması önemli değil, önemli olan Allah'ı anmak üzere bir ibadetin yapılmasıdır. Hristiyanlık'ta da namaz vardı. Bochum'da tanıştığım dindar bir Hristiyan'a sordum, her gün üç vakit ibadet yaptıklarını söyledi. Ancak Hristiyanlık çeşitli mezheplerle hayli değişimlere uğradı. Pazar günkü toplu ayin onlarda önemlidir. Güney Anadolu ve Suriye'de bulunan Süryanilerde aynen bizde olduğu gibi beş vakit, hatta yedi vakit ibadet vardır.
Süleyman Ateş tarafından yazılan bu makale daha önce 06 Temmuz 2006 Perşembe günü Vatan Gazetesinde yayınlanmıştır.
 

__BODOM

New member
Katılım
25 Kas 2006
Mesajlar
241
Tepkime puanı
10
Puanları
0
Yaş
43
Kuran’da namaz için 3 vakit belirtilmiştir. Sabah, akşam ve gece yarılarında kılınan namaz. Ancak Peygamberimiz, öğle ve ikindi namazlarını cemaatle kıldırmıştır. Ayrıca akşamı da ikiye bölmüş, akşam için ayrılan vaktin başında üç rekât akşam namazı, vaktin sonunda da dört rekât yatsı namazı kılmıştır. Şimdi siz, namazları cem ederek kılmak istediğinizde öğleyle ikindiyi, akşamla yatsıyı birleştirebilirsiniz. Ama sabahla akşam ve akşamla gece namazı birleştirilemez. Kuran’da anılmayan, Peygamberimizin ictihadına dayanan vakit namazları ayrı ayrı da, birlikte de kılınabilir.

Ben “namaz 3’tür” demedim, “Kuran’da anılan namaz vakitleri 3’tür” dedim. Bunun delillerini kaç kez ayrıntıyla açıkladım. Peygamberimiz kendi ictihadıyla öğle ve ikindi namazlarını da kıldırmıştır. O sürekli kıldırdığı için bunlar da terim olarak farz kategorisindedir. Eğer “Kuran’da beş vakit namaz vardır” diyenler bu konuda açık ve net ayet gösterebiliyorlarsa onların elini öperim ve yazdıklarımdan tövbe edip Allah’tan af dilerim. Ama yok böyle bir ayet. Ayetleri çarpıtıyorlar.

Vatan
Süleyman ATEŞ
 

__BODOM

New member
Katılım
25 Kas 2006
Mesajlar
241
Tepkime puanı
10
Puanları
0
Yaş
43
Soru: Mehdi inancıyla ilgili yazılarınızı okudum ama bazı sünni alimleri mehdinin geleceğini söylüyorlar Hatta bununla ilgili bir hadis olduğunu da vurguluyorlar, bu söylentiler doğru mu?

Cevap: Kim ne derse desin, inanç kuşku taşıyan rivayetlere değil, kesin kanıtlara dayanır. Şekk (kuşku) üzerine yakîn (kesin bilgi) kurulamaz. Kişi rivayetleri çelişkili ve kuşkuludur. Yani kesinlik belirtmez. Kur'ân'ın açık söylemine göre zan (yani sanı, tahmin) bilim değildir. "Onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise haktan hiçbir gerçek kazandırmaz. (Zan ile gerçeğe ulaşılmaz.)" (Necm: 28).

Kur'ân'ın, geleceği Allah'tan başka kimsenin bilmeyeceği hususundaki vurgulu belirtilerine aykırı olduğu gibi kendi aralarında da çelişkili olan bu rivayetler, Yahudilerin, kurtarıcı Mesih (kral) ve Hıristiyanların İsa'nın geleceği hakkındaki inançlarından islâm geleneğine uyarlanmadır. Gerçekte bu inançların hiçbirisi Kur'an'a uymaz. Geleceği sadece Allah bilir. Bu konuda, "Kur'ân Ansiklopedisi" ve "Soru ve Cevaplarla islâm" adlı eserlerimin 3. ve 4. ciltlerine bakınız.
SÜLEYMAN ATEŞ
 

khan19556

New member
Katılım
11 Ocak 2007
Mesajlar
992
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Yaş
44
Konum
Sancaðýn düþtüðü yerden
Mehdi ile ilgili hadisler:

Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın zevcelerinden Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

"Bir halifenin ölümü anında (ehl-i hal ve akd arasında) ihtilaf olacak. (O zaman) Medine ahalisinden bir adam (Mehdi), kaçarak Mekke'ye gidecek. Mekke halkından bir kısmı ona gelecek ve (fitne çıkar korkusuyla) istemediği halde onu (evinden) çıkaracaklar. Rükn ile Makam arasında ona biat edecekler. Onları (ortadan kaldırmak için) Şam'dan bir ordu gönderilecek. Ordu Mekke-Medine arasındaki el-Beyda'da yere batırılacak. İnsanlar bu (kerameti) görünce ona Şam'ın Ebdal'ı ve Irak ahalisinin velileri ona gelip biat ederler. Sonra Kureyş'ten, dayıları Kelb kabilesinden olan bir adam zuhur eder ve (Mehdi ve adamlarına) karşı bir ordu gönderir. Ama onlar bu orduya galebe çalarlar. Bu ordu, Kelbi'nin (ihtirasıyla çıkarılmış) bir ordudur. Bu Kelbi'nin ganimetine iştirak edemeyen zarara uğramıştır. (Mehdi), malı taksim eder. Halk arasında peygamberlerinin sünnetini (ihya eder ve onun) ile amel eder. İslam yeryüzüne yerleşir. Yedi yıl hayatta kalır. -Bazı raviler dokuz yıl demiştir.- Sonra ölür ve müslümanlar cenaze namazını kılarlar.-

Ebu Davud, Melahim 1, (4286, 4288, 4289).

Ümmü Seleme radıyallahu anhâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

"Mehdi benim zürriyetimden, kızım Fâtıma'nın evladlarındandır."

Ebu Davud, Mehdi 1, (4284).

Hz. Ali anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Mehdi bizden, ehl-i Beyt'imizdendir. Allah onu bir gecede ıslah eder (yani tevbesini kabul eder, hizmetini yapacak hale getirir. Doğruyu ilham eder ve muvaffak kılar)".

Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalatu vesselâm buyurdular ki: "Biz Abdulmuttalib'in oğullarıyız. Cennet ehlinin efendileriyiz: Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Mehdi."

Abdullah İbnu'l Haris İbni Cez'iz-Zübeydi radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm (bir gün): "Doğudan birtakım insanlar çıkacak ve Mehdi için zemin hazırlayacak" buyurdular. O Mehdi'nin hakimiyetini kastediyor."
 

khan19556

New member
Katılım
11 Ocak 2007
Mesajlar
992
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Yaş
44
Konum
Sancaðýn düþtüðü yerden
Buradanda anlaşılabileceği üzere mehdi gelecektir.
Fakat Mehdi hadislerde ki tarzda avam insanların zannettiği tarzda değil imtihan sırrını bozmayacak şekilde nüzul edecektir.
 

__BODOM

New member
Katılım
25 Kas 2006
Mesajlar
241
Tepkime puanı
10
Puanları
0
Yaş
43
Kuranın neresinde yazıyor geleceği. ben burada yazılanlardan mehdinin geleceğini anlamıyorum bunlar uydurma gelecekten haber vermişler


28. Gün olur, onları bir araya toplarız; sonra şirke batmışlara sesleniriz: "Siz ve ortak yaptıklarınız, yerlerinize!" Aralarını ayırmışızdır. Allah'a ortak tuttukları şöyle haykırır: "Siz sadece bize kulluk/ibadet etmiyordunuz."

29. "Sizinle bizim aramızda tanık olarak Allah yeter. Doğrusu, biz sizin ibadetinizden tamamen habersizdik."

30. İşte orada, her benlik önceden gönderdiği şeyi kendisi deneyecektir. Hepsi gerçek Mevlâ'larına döndürülmüş, iftira aracı yaptıkları şeyler kendilerini koyup gitmiştir.

31. Sor: "Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya o işitme gücünün ve gözlerin sahibi kim? Kim çıkarıyor ölüden diriyi ve kim çıkarıyor diriden ölüyü? Kim çekip çeviriyor iş ve oluşu?" Hemen, "Allah!" diyecekler. De ki: "Hâlâ kendinize gelmiyor musunuz?"

32. İşte bu Allah'tır sizin Hak Rabbiniz. Hak'tan sonra, sapıklıktan başka ne kalır ki? Peki, nasıl oluyor da yüz geri döndürülüyorsunuz?

33. Bu, budur! Rabbinin yoldan çıkanlar hakkındaki, "Onlar iman etmezler!" sözü gerçekleşmiştir.

34. De ki: "Ortak tuttuklarınız içinde, yaratışa başlayan, sonra, yarattığını çevirip bir daha yaratan kim var?" De ki: "Allah! Yaratışı başlatır, sonra onu çevirip yeniden yaratır. O halde nasıl oluyor da başka bir yöne döndürülüyorsunuz?"

35. Şunu da söyle: "Ortak tuttuklarınızdan kim var hakka götüren?" De ki: "Allah götürür hakka. Hakka götürebilen mi izlenmeye daha layıktır yoksa kılavuzlanmadıkça yolu bulamayan mı? Peki, ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz siz?"

36. Onların çoğu sanıdan başka bir şeyin ardınca gitmiyor. Doğrusu da şu ki sanı, haktan hiçbir şey ifade etmez. Allah, onların yaptıklarını iyice bilmektedir.

37. Bu Kur'an, Allah'ın berisinden birilerince yalan isnatlarla oluşturulmuş değildir. O, kendinden öncekinin tasdiki ve Kitap'ın ayrıntılı kılınmasıdır. Kuşku ve çelişme yoktur onda. Âlemlerin Rabbi'ndendir o.

38. Yoksa, "onu uydurdu" mu diyorlar! De ki: "Eğer doğru sözlüler iseniz Allah dışında, elinizin yettiklerini de çağırın da onun benzeri bir sure ortaya çıkarın."

39. Hayır, düşündükleri gibi değil. Onlar, ilmini kuşatamadıkları ve yorumu kendilerine hiç gelmemiş bir şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamıştı. Bak da gör nasıl olmuştur zalimlerin sonu!

40. İçlerinden buna inanacak var, inanmayacak var. Bozguncuları Rabbin daha iyi bilir.

41. Seni yalanladılarsa şöyle söyle: "Benim yaptığım bana, sizin yaptığınız size. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım."

42. İçlerinde sana kulak verenler de vardır. Peki, sağırlara sen mi işittireceksin? Hele bir de akıllarını kullanmıyorlarsa!

43. Onlardan sana bakanlar da vardır. Peki, körlere sen mi kılavuzluk edeceksin? Hele, kalp gözleriyle de görmüyorlarsa!

44. Allah, insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Ama insanlar öz benliklerine zulmediyorlar.

45. Onları huzuruna toplayacağı gün, gündüzün bir saatinden başka, dünyada durmamış gibidirler; aralarında tanışırlar. Allah'a kavuşmayı yalanlayıp da doğru yolu tutmamış bulunanlar, hüsrana uğramışlardır.

46. Onlara vaat ettiğimizin bazısını sana göstersek de seni vefat ettirsek de dönüşleri bizedir. Sonunda Allah, işlemiş olduklarına tanıklık edecektir.

47. Her ümmet için bir resul öngörülmüştür. Resulleri gelince, aralarında adaletle hüküm verilir. Hiçbir zulme uğratılmazlar.

48. Diyorlar ki: "Doğru sözlülerseniz bu vaat ne zaman?"

49. De ki: "Ben kendime bile Allah'ın istediği dışında bir zarar verme yahut yarar sağlama gücünde değilim. Her ümmetin bir eceli var. Ecelleri geldiğinde bir saat geri de kalamazlar, ileri de gidemezler."

50. Şöyle söyle: "Diyelim O'nun azabı size gündüzün veya geceleyin gelecektir. Suçlular bunlardan hangisini aceleyle ister?"

51. O azap başınıza patladıktan sonra mı iman ettiniz! Şimdi mi? Hani onu aceleden isteyip duruyordunuz?

52. Sonra, zulmedenlere şöyle denecek: " O uzun süreli azabı tadın! Kazandığınız şeyler dışında bir şeyle cezalandırılmayacaksınız!"

53. Soruyorlar sana: "Doğru mu bu?" De ki: "Evet! Rabbime yemin ederim, o doğrunun ta kendisidir! Ve siz ondan yakayı kurtaramayacaksınız."

54. Zulmetmiş her benlik, yeryüzündekiler kendinin olsa, kurtulmak için tümünü fidye verecektir. Azabı gördüklerinde pişmanlğı ta içlerinde duyarlar. Aralarında adaletle hükmedilmiştir. Asla zulme uğratılmazlar!

55. Gözünüzü açın, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır! Gözünüzü açın, Allah'ın vaadi haktır! Ama onların çokları bilmiyorlar.

56. O, hayat verir, O öldürür. O'na döndürüleceksiniz.!

57. Ey insanlar! İşte, size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, inananlara bir kılavuz ve bir rahmet geldi.

58. De ki: "Allah'ın lütfuyla, O'nun rahmetiyle, sadece onunla sevinip ferahlasınlar! O, onların toplayıp yığdıklarından hayırlıdır."

59. De ki: "Ne oldu size de Allah'ın size rızık olarak indirdiği şeylerden bir haram yaptınız bir de helal?" De ki: "Allah mı size izin verdi, yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz?"

60. Yalanı Allah'a yakıştıranlar, kıyamet günü hakkında ne düşünüyorlar? Allah, insanlara karşı elbette lütuf sahibidir, fakat onların çokları şükretmiyorlar.

61. Bir iş ve oluşta bulunsan, Kur'an'dan bir şey okusan; herhangi bir iş yapsanız, siz ona dalıp gitmişken biz üstünüzde mutlaka tanıklarız. Ne yerde ne gökte zerre ağırlığınca bir şey, ondan daha küçüğü de daha büyüğü de Rabbinden uzakta/gizli kalmaz; tümü apaçık bir kitaptadır.

62. Gözünüzü açın! Allah'ın velîleri için hiçbir korku yoktur. Tasaya da düşmezler onlar.

63. Onlar inanmış, takvaya sarılmışlardır.

64. Dünya hayatında da âhirette de müjde vardır onlara. Allah'ın kelimelerinde değişme/değiştirme olmaz. İşte budur o büyük kurtuluş.

65. Onların sözü seni üzmesin. Tüm onur ve kudret Allah'ındır. O her şeyi işitir, her şeyi bilir.

66. Gözünüzü açın! Göklerde kim var yerde kim varsa Allah'ındır! Allah'ın yanında başka şeylere yalvaranlar, ortak koştuklarına uymuyorlar/Allah'ın yanında ortaklara yalvaranlar neyin ardı sıra gidiyorlar? Onlar sadece sanıya uyuyorlar ve onlar sadece saçmalıyorlar.

67. O, odur ki, içinde durup dinlenesiniz diye sizin için geceye vücut verdi, gündüzü de aydınlık kıldı. Hiç kuşkusuz, bunda, dinleyecek bir topluluk için ibretler vardır.
YUNUS SURESİ
 

khan19556

New member
Katılım
11 Ocak 2007
Mesajlar
992
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Yaş
44
Konum
Sancaðýn düþtüðü yerden
قُلْ اِنْ كُنْتُمْ ُتحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ اللّهُ
Nasıl mantıkça kıyas-ı istisnâî misali olarak deniliyor: "Eğer güneş çıksa gündüz olacak." Müsbet netice için denilir: "Güneş çıktı. Öyleyse netice veriyor ki, şimdi gündüzdür." Menfi netice için deniliyor: "Gündüz yok. Öyleyse netice veriyor ki, güneş çıkmamış." Mantıkça, bu müsbet ve menfi iki netice kat'îdirler.
Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa, Habibullaha ittibâ edilecek. İttibâ edilmezse, netice veriyor ki, Allah'a muhabbetiniz yoktur. Muhabbetullah varsa, netice verir ki, Habibullahın Sünnet-i Seniyyesine ittibâı intaç eder.

Evet, Cenâb-ı Hakka iman eden, elbette Ona itaat edecek. Ve itaat yolları içinde en makbulü ve en müstakimi ve en kısası, bilâşüphe, Habibullahın gösterdiği ve takip ettiği yoldur.
 
T

teslimolan

Guest
Ayetleri tek tek ele almayi birakalim ve sure yi tamamen okuyalim.
 
T

teslimolan

Guest
Eğer ayeti kerimenin manası sadece sure ile zahir olacaksa, sureler neden ayetler halinde nazil oldu.
Külli bir şekilde def aten nazil olabilirdi.

alt alta yada üst üste olan ayetler baglantili ise hepsini bir olarak ele alacagiz kast ettigim olay bu. Sekiz ayet tek konu üzerindeyken o sekiz ayetin icinden birini alip aha bak bu bunu diyor dersen o konuyu anlamazsin.
 
T

teslimolan

Guest
reyyaz demiski
Allah’ın Resulu (s.a.v.)Efendimizde meşhur bir hadis-i şeriflerinde:”Allah’a inanan her erkek ve kadına,her gün gece ve gündüz olmak üzere beş vakit namazı farz kıldı”buyurmuştur.(Nesai,Salat,4)
-------------------------------------------------------
Kuranda sabah öglen ve aksam namaz kil diye gecerken nasil olurda hadiste 5 vakit farz dir deniyor. Allah in kitabina koymadigini kim koyar ? Ben peygamberimizin dedigi bir seyi red etmiyorum ayni sekilde peygamberimiz Allah in farzina ekleme yapamayacagi gibi.

“Gafletle namaz kılanların vay haline!.”(Maun,1-2)
Reyyaz Maun suresini tamamen yazsan ordaki anlatilanin namaz sekli olmadigini anlayacaksin. Oradaki namaz kilma sekli degil namazi gösteris olarak kilan aslinda inanmayan kisi den bahsediyor. Iste sureyi okumakta kastim budur.

Maun Suresi

1. Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı!

2, 3. İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir.

4. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,

5. Onlar namazlarını ciddiye almazlar.

6. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar.

7. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.

---------------------------------------------------------------------
“Şüphesiz insan dar gönüllü ve hırslı yaratıldı.Başına bir sıkıntı gelince feryat eder.İyilik yapılırsa cimri olur.devamlı namaz kılanlar böyle değillerdir.”(Mearic Suresi,19-23)

Burada ayetleri okudugunda namaz kilanin nasil biri oldugu yada olmasi gerektigi namazin nasil kildigi degil
19. Şüphesiz insan çok hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır.

20. Kendisine kötülük dokunduğu zaman sızlanır.

21. Ona bir hayır dokunduğunda da eli sıkıdır.

22. Ancak, namaz kılanlar başka.

23. Onlar, namazlarına devam eden kimselerdir.

24, 25. Onlar, mallarında; isteyenler ve (isteyemeyip) mahrum kalanlar için belli bir hak bulunan kimselerdir.

26. Onlar ceza gününü tasdik eden kimselerdir.

27. Onlar, Rablerinin azabından korkan kimselerdir.

28. Çünkü, Rablerinin azabından emin olunamaz.

29. Onlar, mahrem yerlerini koruyan kimselerdir.
---------------------------------------------------------------

“Namazda huşu içerisinde bulunan mü’minler,kurtuluşa ermişlerdir”(Müminin Suresi,1-2)

Burada gene namaz kilma seklinden daha ziyade müminlerin nasil olmasi gerektigi ve nasil oldugu anlatilmakta.

Müminin Suresi adi gecen ayetler
Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir; Tefsir

Müminun 2 Onlar ki, namazlarında huşu içindedirler; Tefsir

Müminun 3 Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler; Tefsir

Müminun 4 Onlar ki, zekatı verirler; Tefsir

Müminun 5 Ve onlar ki, iffetlerini korurlar; Tefsir

Müminun 6 Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu (cariyeleri) hariç. (Bunlarla ilişkilerden dolayı) kınanmış değillerdir.
 

khan19556

New member
Katılım
11 Ocak 2007
Mesajlar
992
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Yaş
44
Konum
Sancaðýn düþtüðü yerden
Namazı kılış şekli Kur anda mealen yazmıyor.
İttiba ettiğiniz şekli tatbik suretini nereden öğrendiniz.
Yada namaz kılmayı kim öğretti denilebilir.
Bu öğreten nereden öğrenmiş ve evveli nereye dayanır?
 

mhmt

New member
Katılım
7 Kas 2006
Mesajlar
2,965
Tepkime puanı
715
Puanları
0
reyyaz demiski
Allah’ın Resulu (s.a.v.)Efendimizde meşhur bir hadis-i şeriflerinde:”Allah’a inanan her erkek ve kadına,her gün gece ve gündüz olmak üzere beş vakit namazı farz kıldı”buyurmuştur.(Nesai,Salat,4)
-------------------------------------------------------
Kuranda sabah öglen ve aksam namaz kil diye gecerken nasil olurda hadiste 5 vakit farz dir deniyor. Allah in kitabina koymadigini kim koyar ? Ben peygamberimizin dedigi bir seyi red etmiyorum ayni sekilde peygamberimiz Allah in farzina ekleme yapamayacagi gibi.

“Gafletle namaz kılanların vay haline!.”(Maun,1-2)
Reyyaz Maun suresini tamamen yazsan ordaki anlatilanin namaz sekli olmadigini anlayacaksin. Oradaki namaz kilma sekli degil namazi gösteris olarak kilan aslinda inanmayan kisi den bahsediyor. Iste sureyi okumakta kastim budur.

Maun Suresi

1. Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı!

2, 3. İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir.

4. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,

5. Onlar namazlarını ciddiye almazlar.

6. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar.

7. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.

---------------------------------------------------------------------
“Şüphesiz insan dar gönüllü ve hırslı yaratıldı.Başına bir sıkıntı gelince feryat eder.İyilik yapılırsa cimri olur.devamlı namaz kılanlar böyle değillerdir.”(Mearic Suresi,19-23)

Burada ayetleri okudugunda namaz kilanin nasil biri oldugu yada olmasi gerektigi namazin nasil kildigi degil
19. Şüphesiz insan çok hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır.

20. Kendisine kötülük dokunduğu zaman sızlanır.

21. Ona bir hayır dokunduğunda da eli sıkıdır.

22. Ancak, namaz kılanlar başka.

23. Onlar, namazlarına devam eden kimselerdir.

24, 25. Onlar, mallarında; isteyenler ve (isteyemeyip) mahrum kalanlar için belli bir hak bulunan kimselerdir.

26. Onlar ceza gününü tasdik eden kimselerdir.

27. Onlar, Rablerinin azabından korkan kimselerdir.

28. Çünkü, Rablerinin azabından emin olunamaz.

29. Onlar, mahrem yerlerini koruyan kimselerdir.
---------------------------------------------------------------

“Namazda huşu içerisinde bulunan mü’minler,kurtuluşa ermişlerdir”(Müminin Suresi,1-2)

Burada gene namaz kilma seklinden daha ziyade müminlerin nasil olmasi gerektigi ve nasil oldugu anlatilmakta.

Müminin Suresi adi gecen ayetler
Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir; Tefsir

Müminun 2 Onlar ki, namazlarında huşu içindedirler; Tefsir

Müminun 3 Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler; Tefsir

Müminun 4 Onlar ki, zekatı verirler; Tefsir

Müminun 5 Ve onlar ki, iffetlerini korurlar; Tefsir

Müminun 6 Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu (cariyeleri) hariç. (Bunlarla ilişkilerden dolayı) kınanmış değillerdir.Kuranda namaz 5 vakittir ! ! !

(Namaz, müminlere belli vakitlerde farz kılındı.) [Nisa 103]

Nisa suresinin 103. âyetinde, (Namaz, belli vakitlerde farz kılındı) buyurulup, ayrıca, beş vaktin hepsi de diğer âyetlerde bildirildiği halde, “Beş vakit namaz” ifadesinin geçmeyişi, kutuplarda ve buralara yakın yerlerde, beş vaktin tamamının teayyün etmemesindendir.

İsra suresinin, (Güneşin kayması anından, gecenin kararmasına kadar ve sabah vakti namaz kıl) mealindeki 78. âyet-i kerimenin aslında geçen, (Dülûk-üş şems) öğle ve ikindi, (Gasak-ıl leyl) akşam ve yatsı namazı, (Fecr) de sabah namazıdır.

Kaf suresinin, (Güneşin doğuşundan ve batışından önce ve gece Rabbini tesbih et) mealindeki 39. ve 40. âyet-i kerimesindeki, güneşin doğuşundan önceki sabah namazı, güneşin batışından önceki öğle ve ikindi namazı, geceki de akşam ve yatsı namazıdır.

(Akşama girerken, sabaha ererken, gündüzün sonunda ve öğle vaktinde Allah’ı tenzih edin!) [Rum 17,18]
(Akşama girerken)den maksat, akşam ve yatsı namazı, (sabaha ererken)deki sabah namazı, gündüzün sonundaki, ikindi namazı, öğledeki de, öğle namazıdır.

Nur suresinin 58. âyet-i kerimesinde, (salât-ı fecr = sabah namazı) ve (salât-ı işâ = yatsı namazı) ifadesi açıkça geçmektedir.

Bekara suresindeki, (Namazları ve vusta namazını kılın) mealindeki 238. âyet-i kerime…
Bu âyet-i kerimede, (Namazları ve orta namazı [ikindi namazını] kılın) buyuruluyor. Arabi gramere göre, namazlar [salevat] denince, ikiden fazla namaz anlaşılır. Çünkü iki namaz demek için, salevat [namazlar] değil, salateyn [iki namaz] denilir. Vusta
          Ortalanmis Mesaj         

namaz ikindi namazı olduğuna göre, ikindi hariç, öteki namazların sayısı iki olamaz, ikiden fazla olması gerekir. Üç de olamaz. Çünkü VUSTA NAMAZI hariç 4,6 gibi çift sayılı olmalı ki, orta namaz [ikindi namazı] tam ortada olabilsin. Yani ortadaki namaz ikindi olduğuna göre, ondan önce iki namaz, ondan sonra da iki namaz bulunduğu meydana çıkar. Diğer âyetlerdeki namaz vakitleri de dikkate alınınca, namaz vakitlerinin beş olduğunda hiç şüphe kalmaz.

Burası namazın 5 vakit olduğunun açık delilidir.


(Gündüzün iki tarafında, gecenin de yakın saatlerinde dosdoğru namaz kıl. Çünkü güzellikler kötülükleri [günahları] giderir. Bu, iyi düşünenlere bir öğüttür.) [Hud 114]
Gündüzün iki tarafındaki namazlar sabah, öğle, ikindi; gecenin yakın saatlerindeki namazlar da akşam ve yatsı namazlarıdır.

selametle...

 

mhmt

New member
Katılım
7 Kas 2006
Mesajlar
2,965
Tepkime puanı
715
Puanları
0
ayrıca mehdi ile ilgili olarakta..

Mehdi inancı kesin bir inanç unsuru/öğesi değildir. Kur'an'da yoktur. Hadislerde geçen de yoruma tabidir; her zaman bize rehberlik edecek iyi insanlar anlamına da gelir. O'nun geleceğine inanmayan da müslümandır. Mesela İbn Haldun Mehdi ile ilgili hadislerin kesin dini bilgi kaynağı olacak nitelikte bulunmadığını ileri sürmüştür. Geleceğine inananlara göre de vakti belli değildir.
Müslümanı ne kıyametin ne zaman kopacağı, ne de Mehdi'nin ne zaman geleceği ilgilendirir; bunlara takılıp kalmanın anlamı yoktur. Sevgili Peygamberimiz "Kıyamet kopmaya başladığında elinde bir fidan olan onu diksin" buyuruyor. Yani "Sen vazifene bak, yapman gerekeni yap, kıyamet kopadursun, o seni ilgilendirmez, ecelin gelince gideceğin yere gidersin" demiş oluyor.
yani bi kurtarıcı bekleyerek kendimizi boşvermişliğe bırakmamak gerekir..gelecekse gelir gelmeyeceksede ne yapalım..bizim görevimiz allaha kulluktur..sadece bu..
selametle..
 

reyyan

New member
Katılım
29 Eyl 2006
Mesajlar
1,279
Tepkime puanı
18
Puanları
0
Yaş
44
ya herşeyi neden anladınız gibi yorumluyorsunuz siz ya birde teslimolan adım reyyaz degil reyyannnnnnnnnnnnn
 
Üst Alt