Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Müslüman Niçin çalişir.!!

mhmt

New member
Katılım
7 Kas 2006
Mesajlar
2,965
Tepkime puanı
715
Puanları
0
A: YARATILIŞ AÇISINDAN; Biz Niçin Çalışıyoruz?

Soru 1: Allah (c.c) bu kâinatı niçin yarattı?
Rabbimiz “Kemal sıfatlarıyla muttasıftır” Bu sıfatların içinde Yaratma sıfatı vardır. Yaratmak Onun Şanına mahsustur. Yaratamamak bir eksikliktir. Rabimiz eksik iş yapmaz. Bu kâinatı Yaratma sıfatı gereği yarattı.

Soru 2: Allah (c.c) insanoğlunu niçin yarattı?
Rabbimizin Yaratma sıfatı gereği: Kendisini bilsin, tanısın ve ona ibadet etsin diye insanı yaratmıştır. Biz Rabbimizi Kitap ve Sünnette bildirildiği gibi: a - Sıfatlarıyla, b - İsimleriyle, c -Fiilleriyle biliriz. Hıristiyanlar ve Yahudiler ise Zannedip Uydurdukları gibi bilirler.

Soru 3: Allah (c.c) insanları niçin imtihana tabi tutuyor?
Çünkü insanoğluna Akıl ve İman diye iki emanet. Ayrıca diğer canlılardan farklı olarak da dört ayrı meziyet verilmiştir. Bir kimseye bu emanetler ve meziyetler verilirse onun İlahi adalet Sıfatı gereği imtihan edilmesi gerekir. İmtihan bilenle bilmeyeni, emrine itaat edenle, etmeyeni ayırt etmek için şarttır.

Soru 4: İnsanı diğer canlılardan ayıran meziyetler nelerdir?
1-) İyiyi-Kötüden, Güzeli-Çirkinden, 2-) Faydalıyı -Zararlıdan, 3-) Adaleti –Zulümden, 4-) Doğruyu-Yanlıştan ayırabilme kabiliyetleridir.
İnsan: Fert, cemaat ve düzen bazında İyinin, Faydalının Adaletin ve Doğrunun yaşanır hale gelmesi; Kötünün, Zararlının Zulmün ve yanlışın kaldırılması için bütün gücü ile çalışan canlı varlığa denir.
Akıllı İnsan: Bu meziyetlerini süratle ve isabetle Kuran ve Sünnetten seçebilen kimsedir.

Soru 5 : Bu imtihan ne üzerinde cereyan ediyor.?
Adem (as) dan günümüze, günümüzden de kıyamete kadar Hak ve batılın mücadelesi şeklinde cereyan ediyor.

Soru 6 : Hak nedir.?
Hak: Her zaman ve her şart altında isabetli olan gerçektir. Hak İslam dır. İslam: İnsanlığın Dünya ve Ahiret saadetine ulaşmaları için Allah (c.c) tarafından gönderilen nizamın adıdır. Din: Akıl sahiplerini kendi hür iradeleriyle her çağda hayra ileten İlahi kanundur.

Soru 7 : Batıl nedir.?
Her şart altında ve her zaman isabetsiz olan şeye denir. Dün batıl olan bu gün hak olamaz. Batılın bu günkü temsilcileri Siyonizm ve Haçlı zihniyetidir.

NOT: Batılın tarih boyunca Hakkı engelleme aşamaları şunlardır:
1–) Yok sayma 2–) Alay etme. 3–) Dolaylı ikaz. 4–) Teklif – Tehdit. 5–) Baskı 6–) Şiddet 7–) Ambargo 8–) İmha
İfrat: Dinde sabit olmayan bir hükmü, daha iyisini yapacağım zannı ile aşırı giderek dine eklemek.
Tefrit: Dinde sabit olan bir hükmü tedbir alacağım zannı ile veya bir menfaat karşılığında yahutta daha iyisini yapacağım zannı ile terk veya tehir etmek.
Ortayol (Ehli Sünnet Yolu): Dinde sabit olan hükümleri ifrat veya tefrite gitmeden olduğu gibi kabul edip onlarla amel etmeyi esas alan yoldur


B : MANEVİ AÇIDAN : Biz niçin çalışıyoruz .?

Soru 1 – Müslüman kime denir.?
Allah ve Resulünün emirlerine teslim olmuş kimseye denir. Müslüman Aklına uyanı, Hoşuna gideni, Nefsine uyanı, Rahatına geleni, yapan adam değildir.

Soru 2 – Allah ve Resulünün emirleri nerdedir?
Kuran’ı Kerim’de ve Sünneti seniyyededir.
Kuran: Lafzı ve manası Allah tarafından indirilen sözdür.
Sünnet: Kuran’ın Lafzının manasının Peygamberimiz tarafından yapılan tatbikatıdır. Sünnet olmadan Kur’an anlaşılmaz Kuran’ı Kerim’de:
1–) Bütün ilimlerin temel esasları. 2–) Kâinatın yaratılış sırları. 3–) Dünya Saadetinin esasları. 4–) Ahiret saadetinin esasları. 5 –) Cihat Farzının esasları vardır.

Soru 3 – Kuran’ı Kerim’de Cihat Farzı diye bir Farz var mıdır?
Evet vardır hem de en fazla sayıda zikredilip emrolunan farzdır.

Soru 4 – Cihat Farzı ne demektir?
C.H.D kelimesinden gelir. Manası bütün gücümüzü ortaya koymak demektir.
CİHAT: Fert, cemaat ve toplum bazında iyiliklerin yaşanır hale gelmesi, kötülüklerin kaldırılması için bütün gücümüzle hep beraber ve teşkilatlı bir şekilde çalışma mecburiyetini üzerimize yükleyen farzdır.

Soru 5 – Cihat Farzının Özellikleri nelerdir?
1–) Kuran’ı Kerim’de en fazla sayıda emredilen Farzdır. 2–) Bütün İbadetler bir zamanla sınırlıdır. Cihat ibadetini ise her zaman yapacağız. 3–) Bütün İbadetler bir miktar ile sınırlıdır. Cihat İbadetini ise takatimizin sonuna kadar yapacağız. 4–) Cihat Farzı ilk eda edecek olduğumuz ibadettir. ( a -Teşkilata bağlanmak, ümmete dâhil olmak b– Teşkilat yapımızdaki eksiklikleri tamamlamak c– Cihada aktif zaman ve imkân ayırmak.) 5-) Cihat Farzı en büyük ibadettir.

Soru 6 – Cihat Farzı nasıl eda edilir?
1–) Güçlü bir İman Sahibi olmalıyız, ( a – Sabır; zorluklar karşısında direnmek, nefsin arzularına gem vurmak, İbadetlerde devamda sabırlı olmak, b – Sebat, c – Azim, d – Sadakat, e- Salih Amel) 2–) İlim Sahibi olmalıyız. 3–) İhlas Sahibi olmalıyız. 4–) İttika sahibi olmalıyız. 5–) İttifak içinde çalışmalıyız. 6–) İyi Ahlak sahibi olmalıyız. 7–) İhsan sahibi olmalıyız. 8–) İstişare ederek çalışmalıyız.9–) Başkanımı za itaat etmeliyiz. 10–) Sadakatli olmalıyız. 11–) Nefsimizi terbiye etmeliyiz. 12–) Malımız dan Allah yolunda infak etmeliyiz.

Soru 7 – Cihadı daha iyi yapacağım diye ayrı bir teşkilat kurabilirmiyim? Cihat İbadetinde daha iyisini yapabilmek demek; Mevcut ve meşru Başkanın yetişemeyip eksik bıraktıklarında ona yardım etmekle mümkün olur. Ayrılmak İse; Tefrikadır. Yoksa daha iyisini yapacağım zannı ile ayrılmak demek yanındakilere de sizde benden ayrılın demektir. Bunun da sonu parçalanmak ve yok olmaktır. Onun için Dinimizde Tefrika haramdır.

selam ve dua ile...
 
Üst Alt