Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Lütfen Herkes Baksın!

khan19556

New member
Katılım
11 Ocak 2007
Mesajlar
992
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Yaş
44
Konum
Sancaðýn düþtüðü yerden
Hak Sübhânehu ve Tealâ’nın yüce inayeti ve Hazret-i Risaletpenâhî’nin mucizâtı berekâtiyle,

Ben ki Sultanların Sultanı, Hakanların Burhânı, Allah’ın yeryüzündeki gölgesi, Akdeniz’in ve Karadeniz’in ve Rumili’nin ve Anadolu’nun ve Rûm’un ve Karaman’ın ve Erzurum’un ve Diyarbekr’in ve Kürdistân’ın ve Lûristân’ın ve Acem’in ve Dülkadiriye ve Mısır ve Şâm’ın ve Haleb’in ve Kudüs-i Şerif’in ve külliyen Arabistân vilayetlerinin ve Bağdad ve Basra ve Aden ve Yemen ve memleketlerinin ve Tatar ve Deşt-i Kıpçak ve iklimlerinin ve Budin tahtının ve ona tâbi olan yerlerin ve dahi kılıncımızla alınmış nice memleketlerin Pâdişâhı ve Sultânı, SULTÂN SÜLEYMAN ŞÂH İBN SULTAN SELÎM ŞAH HÂN’IM. Sen ki İspanya vilayetinin kıralı Karlo’sun;

Malum ola ki, şimdiki halde yüce kapimiza ve saadetli dergahimiza karindaşiniz Kral Fernandoş (Ferdinand) elçisiyle mektub göndermiştir, sizin dahi müstakil mektubunuz ulaşmiştir. Saadetli ve yüce kapimiz eşiginde, sulh u salah olunmak babinda, cihani kaplayan tahtimizdan ricada bulunursunuz. Mezkur elçiler dahi hem sizin ve hem de karindaşiniz tarafindan vekil oldugunu arz edip, Emân-i Hümâyunum verilmek babinda, türlü türlü inayet ve şefkat dileklerinde bulunduk da, merhametimizin kemalinden, size ve karındaşınıza beş yıla değin, Emân-ı Hümâyunum ihsân olunmuştur; Ve Engürüs (Macaristan) vilayeti -ki Hak Sübhânehu ve Teâlâ’nın yüce inayeti ile zafere alışkın kılıncımızla fetih olunmuş memleketimizdir- mezkur vilayetten ehl-i İslam tasarrufunda olmayub bilfiil Hıristiyan tâifesinin ellerinde olan yerler için, beş yıla değin her belde hazine-i âmireme otuz bin sikke altun vergi tayin olunmuştur. Amma benim memalik-i mahruseme ve dahi Mağrib’de Cezayir vilayetine ve Mağrib taraflarında ehl-i İslam olan sair memleketlere, yaşdan ve kurudan bir sebeble asla dahl u taarruz etmeyub, zarar ve ziyan erişdirmeyesiz. Iki tarafdan emn u emân olmak üzre şart olunub ve hem dahi saadetli kapim ile dostluk ve muhabbet üzre olan Frânçe Pâdişahi ve Venedik Doçu dahi şerefli ahdimin içine dahildir, bilesiz. Onlarin dahi memleketlerine sizin ve karindaşiniz tarafindan yaşdan ve kurudan bir sebeble dahl u taarruz olunmayub, zarar ve ziyan erişdirilmeye. Iki tarafdan bile ahd-i hümayunuma riayet olunmak üzre ferman olunmuştur, bilcümle bu babda eman-i hümayunum her ne fazla şart olunmuş ise karindaşiniza hükm-i hümayunumuz irsal olundu ve elçiniz dahi ol vecihle ahd-i şerifimi ikiniz tarafindan kabul edip ve üç ay vade verildi ve hüsn-i icazet-i şahanemizle ol canibe dönmesine izin verildi. Bab-i saadet-meâbimiz daima açikdir. Kimsenin gelmesine ve gitmesine mani yokdur. Ferman-ı Hümayunum bu cihetle inayet olunduğu malumunuz oldukdan sonra âlemin sığınağı olan kapımız eşiğine yine elçiniz gönderile ki mufassal ahidname-i hümayunum ihsan oluna...
954 Cemaziyel Evveli’nin başları


Atalarımızın yazdıklarına bakın,birde torunlarının yaptıklarına...
 

khan19556

New member
Katılım
11 Ocak 2007
Mesajlar
992
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Yaş
44
Konum
Sancaðýn düþtüðü yerden
ecoabd_06.html
 
Üst Alt