Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Kurandaki matematik hatası

exclusive

New member
Katılım
13 Ocak 2006
Mesajlar
19
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Nisa Suresi(4)11. Allah size, çocuklarınız hakkında, erkeğe, kadının payının iki misli (miras vermenizi) emreder. (Çocuklar) ikiden fazla kadın iseler, ölünün bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer yalnız bir kadınsa yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, ana-babasından her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da ana-babası ona vâris olmuş ise, anasına üçte bir (düşer). Eğer ölenin kardeşleri varsa, anasına altıda bir (düşer. Bütün bu paylar ölenin) yapacağı vasiyetten ve borçtan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size, fayda bakımından daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından konmuş farzlardır (paylardır). Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir.

Nisa Suresi(4)12. Yapacakları vasiyetten ve borçtan sonra eşlerinizin, eğer çocukları yoksa, bıraktıklarının yarısı sizindir. Çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Çocuğunuz yoksa, sizin de, yapacağınız vasiyetten ve borçtan sonra, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır (zevcelerinizindir). Çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır (zevcelerinizindir). Eğer bir erkek veya kadının, anababası ve çocukları bulunmadığı halde (kelâle şeklinde) malı mirasçılara kalırsa ve bir erkek yahut bir kızkardeşi varsa, her birine altıda bir düşer. Bundan fazla iseler üçte bire ortaktırlar. (Bu taksim) yapılacak vasiyetten ve borçtan sonra, kimse zarara uğramaksızın (yapılacak)tır. Bunlar Allah'tan size vasiyettir. Allah her şeyi hakkıyle bilendir, halîmdir.

Varsayalim ki, bir adam öldü ve geride üç kiz evlat, bir ana, bir baba ve eşini birakti.. Yukaridaki ayetlere göre miras paylaşimi şöyle olacaktir:

Üç kiz evlata mirasin 2/3'ü, ana ve babanin her birine 1/6, karisina 1/8 kalacaktir.

Bu durumda, matematik yapalim:

(2/3)+(1/6)+(1/6)+(1/8 )= 27/24 = 1,125 bulunur! (1,0 olmasi gerekirdi!..)

alıntıdır...

Bu sonuç oranların hatalı olduğunu göstermektedir çünkü mirasın %112,5 i mirasçılara dağıtılır. Böyle %100'ün üstünde bir dağıtım yapmak imkansızdır.


Bu hatayı düzeltmek için hz. ömer "avl", "avliye" olarak adlandırılan basit bir yöntem geliştirdi. Bu yöntem allahın verdiği oranlardan yola çıkıp bir noktada ufak bir değişiklik yaparak oranların tümünü değiştiren ve toplamı %100 olacak yeni oranlar elde eden bir yöntemdir... Günümüzde islam hukuku miras konusunda bu yöntemi esas alır...

adsz26mx.jpg


Böylece bizim örneğimiz için yeni oranlar:
üç kızın toplam payı= 48/81
annenin payı= 12/81
babanın payı= 12/81
zevcenin payı= 9/81
olacak şekilde değiştirilmiş olur.

Tabi elde edilen bu oranlar ayetlerde ifade edilenlerden farklıdır. Ayetlere baktığımızda bu oranları göremeyiz. Bu oranların sadeleştirilmiş şekillerine de bakalım....

adsz8bo.jpg


Görüldüğü gibi yeni oranlar şu şekildedir:
üç kızın toplam payı= 1/1,6875 ........... oysa allah 2/3 (yani 1/1,5) demişti
babanın payı= 1/6,75 ....................... oysa allah 1/6 demişti
annenin payı= 1/6,75 ....................... allah 1/6 demişti
zevcenin payı= 1/9 ........................... allah 1/8 demişti

Görüldüğü gibi ayetlerde belirtilen oranların kullanımı mümkün olmadığı için bu oranlar değiştirilir ve başka oranlar kullanılır.


Nasıl olur da kusursuz bir yaratıcı böyle basit bir dört işlem hatasını gözden kaçırır?
 

Allahýnaskeri

New member
Katılım
14 Mar 2005
Mesajlar
78
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Miras paylaşımı
6- Kur’an ayetlerinde bildirilen miras paylaşımında bir hata var mı?

Bu iddiayı öne sürenler bir örnek verirler ve bu örnekten yola çıkarak Kur’an’da bir hata olduğunu iddia ederler. Örnek şöyledir. Bir kişi ölür. Mirasçı olarak 3 kızı, anne babası ve karısı kalır. Bunlar nasıl mirası bölüşürler?

Ayette bildirilen oranlardan yola çıkılarak bir hesaplama yapılmakta ve toplam oranların 1.25 olduğu yani 1 den büyük olduğu iddia edilmektedir. Bu da matematiksel olarak bir hesap hatası olduğunu ortaya koyar. Fakat konu yakından incelendiğinde yapılan hesaplamada bir hata yapıldığı görülecektir.
Bu konuyla ilgili tarafların mirastan alacakları oranlar Nisa suresinin 11 ve 12. ayetlerinde anlatılmaktadır:

Çocuklarınız konusunda Allah, erkeğe iki dişinin hissesi kadar tavsiye eder. Eğer onlar ikiden çok kadın ise (ölünün) geride bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Kadın (veya kız) bir tek ise, bu durumda yarısı onundur. (Ölenin) Bir çocuğu varsa, geriye bıraktığından anne ve babadan her biri için altıda bir, çocuğu olmayıp da anne ve baba ona mirasçı ise, bu durumda annesi için üçte bir vardır. Onun kardeşleri varsa o zaman annesi için altıda bir’dir. (Ancak bu hükümler, ölenin) Ettiği vasiyet veya (varsa) borcun düşülmesinden sonradır. Babalarınız, oğullarınız, onların hangilerinin yarar bakımından size daha yakın olduğunu bilmezsiniz. (Bunlar) Allah’tan bir farzdır. Şüphesiz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır. (4 Nisa Suresi - 11)

Eşlerinizin, eğer çocukları yoksa, geride bıraktıklarının yarısı sizindir. Şayet çocukları varsa, -onunla yapacakları vasiyetten ya da (ayıracakları) borçtan sonra- bu durumda bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Sizin çocuğunuz yoksa, geriye bıraktıklarınızdan dörtte biri onların (kadınlarınızın)dır. Eğer sizin çocuğunuz varsa geriye bıraktıklarınızdan sekizde biri onların (kadınlarınızın)dır. (Yine bu hükümler,) Edeceğiniz vasiyet veya (varsa) borcun düşülmesinden sonradır. Mirası aranan erkek ya da kadın, çocuğu ve babası olmayan bir kimse olup erkek veya kız kardeşi bulunursa onlardan her biri için altıda bir vardır. Eğer bundan fazla iseler, bu durumda -kendisiyle yapılan vasiyette ya da (varsa) borçtan sonra- üçte bir’de -zarara uğratılmaksızın onlara ortaktırlar. (Bu size) Allah’tan bir vasiyettir, Allah, bilendir, (kullara) yumuşak olandır. (4 Nisa Suresi,12)

Çocuklar 3 kız olduğuna göre:

Eğer onlar ikiden çok kadın ise (ölünün) geride bıraktığının üçte ikisi onlarındır.(4 Nisa Suresi - 11)
Alınan oran 2/3tür.

Geride bir eş bıraktığına göre

Eğer sizin çocuğunuz varsa geriye bıraktıklarınızdan sekizde biri onların (kadınlarınızın)dır. (4 Nisa Suresi - 12)
Alınan oran 1/8

Anne babanın alacağı oran:

Onların alacağı oran hesaplanırken bir hata yapılıyor. İki durumda anne baba mirastan hak sahibi oluyor:

Bir çocuğu ( veledün) ( ولدﱞ) varsa, geriye bıraktığından anne ve babadan her biri için altıda bir, çocuğu olmayıp da anne ve baba ona mirasçı ise, bu durumda annesi için üçte bir vardır. (4 Nisa Suresi, 11)

Şimdi ya ölenin bir çocuğu olması gerekir ya da ölenin geride bıraktığı çocuğu olmaması gerekir. Burada geride bırakılanın bir çocuk ( veledün) ( ولدﱞ)ifadesine dikkat edilmeli.
Bu örneğimizde ikisi de değildir. 3 tane çocuk vardır. Bu durumda anne ve babanın mirastan hak alması söz konusu değildir. Böyle bir durumda anne babaya bir pay verileceği ayette söylenmez. Açıklanan çocuksuz ve tek çocuklu olma durumlarıdır.
Buna göre toplanırsa 2/3 +1/8=19/24 olur. Bundan sonra artan 5/24 lük hisse ise Nisa suresinin 8. ayetinde belirtilen kişiler arasında paylaşılır.:

(Mirası) Bölüşme sırasında yakınlar, yetimler ve yoksullar da hazır olursa, onları ondan rızıklandırın ve onlara güzel (maruf) söz söyleyin. (4 Nisa Suresi - 8)

Dolayısıyla bu miras paylaşımındaki oranlarda herhangi bir hesap hatası yoktur. Yapılan hata farklı durumlar için geçerli olan oranlara göre yanlış hesap yapılmasıdır.

http://www.kurandaceliskiyoktur.com
 

exclusive

New member
Katılım
13 Ocak 2006
Mesajlar
19
Tepkime puanı
0
Puanları
0
veledün (ولدﱞ) kelimesine dayanan bu savunmaya aşikarız, ancak gözden kaçırdığınız 2 önemli husus var:

1. İslam Hukuku örneğimizdeki durumda anne ve babaya mirastan pay vermektedir. Bahsi geçen veledün kelimesine dayanan savunma sadece bu örneğe cevap verebilmek adına yapılmış bir yorumdur ve hiçbir zaman anne-baba'nın ölenin 2 veya daha fazla çocuğu olması durumunda mirastan mahrum bırakıldığı olmamıştır. Zaten islam hukukunun avliye yöntemiyle bu konuda nasıl bir yol izlediğini gösterdik. Anne-babanın mirastan pay almaması, islam hukukunda uygulanan(kabul edilen) bir yöntem değildir.

2. Aynı durum (veledün ifadesinin geçtiği önerme) ölenin karısı için de geçerlidir. "Çocuğunuz yoksa, sizin de, yapacağınız vasiyetten ve borçtan sonra, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır (zevcelerinizindir). Çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır (zevcelerinizindir)." Burada da veledün yani "bir çocuk" kelimesi geçmektedir. oysa sizin savunmanız zevcenin mirastan mahrum bırakılmasını ön görmeyerek (ve zevceye pay vererek) kendi içinde tutarsız bir durum oluşturmaktadır. Tutarlı bir iddia olabilmesi için zevcenin de, aynı gerekçeli koşulu sağlaması sebebiyle mirasdan mahrum bırakılması gerekirdi.

Kısaca sayın allahınaskerinin olaya önerdiği çözüm hem islam hukuku (ve islam alimleri) tarafından kabul görmemiştir (uygulama ile tasdik edilmemiştir). Hemde kendi içinde tutarsız bir durum arz etmektedir. Bu açıdan sadece bu soruyu bertaraf etme maksadıyla verilmiş (ve büyük ihtimalle de islam hukukundan anlamayan birisi tarafından düşünülmüş) ufak bir kelime oyununa dayanan bir cevaptır...
 

exclusive

New member
Katılım
13 Ocak 2006
Mesajlar
19
Tepkime puanı
0
Puanları
0
İslamiyetten tam 1000 yıl önce eski mısırlılar matematik alanında çok ileri bir uygarlıktı. Bir düzlem ile kesilen yarım kürenin ya da piramidin alanını ve hacmini hesaplayabiliyorlardı. Astronomiden matematiğe ve tıbba kadar pek çok alanda çok ileri bir toplum olan Mısır Uygarlığı islamiyete geçtikten sonra hiçbir gelişme kaydedememiş ve zamanla dünyanın en geri kalmış toplumlarından biri haline gelmiştir.

islam dininin tanrısı tarafından gönderildiğine inanılan bir kitapta, dört işlem gibi basit bir matematik konusunda bile hata olduğunu düşünürsek, Mısır uygarlığının yaşadığı düşüş çok da şaşırtıcı olmasa gerek...
 

pusula

New member
Katılım
10 Eki 2005
Mesajlar
128
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
55
hadi oradan o..... çocuğu.... seni exclusive olarak ateistler s.....
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Enver Ýstek

metin mete
Katılım
27 Ara 2005
Mesajlar
3,935
Tepkime puanı
1,023
Puanları
0
Yaş
60
Konum
Gurbet,daimi gurbetin icinde gurbet
Sevgi deger kardesim,Pusula olmadi onlarin istedigi zaten senin yaptigin bu yüzsüzler mert olsa Islami müjdeleyen bölümüne yazarlar ama ne onlar oraya yazar nede kendi inandiklari tagutlari bize anlatirlar onlar öyle bir guruhki sadece iki yüzlü münafik namert simdi hatirlayamiyorum ayet numarasini ama onlar icin Yüce Yaradan söyle diyordu(mealen)
Hasa onlar hayvandan asagidirlar.
Allaha emanet ol, sevgi deger kardesim.
 

exclusive

New member
Katılım
13 Ocak 2006
Mesajlar
19
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Bütün küfürlerinizi sizlere iade ediyorum. Sizin seviyenize inmeyeceğim...

Bakara Sûresi (2).276. Allah faizi tüketir (Faiz karışan malın bereketini giderir), sadakaları ise bereketlendirir. Allah küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez.
 

Enver Ýstek

metin mete
Katılım
27 Ara 2005
Mesajlar
3,935
Tepkime puanı
1,023
Puanları
0
Yaş
60
Konum
Gurbet,daimi gurbetin icinde gurbet
exclusive' Alıntı:
Bütün küfürlerinizi sizlere iade ediyorum. Sizin seviyenize inmeyeceğim...

Bakara Sûresi (2).276. Allah faizi tüketir (Faiz karışan malın bereketini giderir), sadakaları ise bereketlendirir. Allah küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez.

Bak bak su ukalaya birde kendini Qur´anla savunuyor ama hakli adam kendi
dininde bulamadi cevap ne yapsin beni benim silahimla vuracagini saniyor sen o Allahin ayetine bu kadar yapistiysan bu büyük gelisme tebrikler,Insallah gerisi gelir.
 
Üst Alt