Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Kur'an Peygamberimiz Zamanında Kitap Halindeydi

HaNiF

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
22 Tem 2006
Mesajlar
201
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
34
Konum
iN QuRaN
KURAN’IN PEYGAMBERDEN SONRA TOPLANMIŞ OLDUĞUNU İDDİA ETMELERİ:

1- ............ Zeyd İbn Sabit el-Ensâri ye atfen yaptıkları rivayette: Ebu Bekir ve Ömer’in görevlendirmesiyle Zeyd diyor ki, “Ben kalktım, Kuran’ın ardına düşüp gereği gibi araştırdım ve onu yazılı bulunduğu deri parçalarından, kürek kemiklerinden, hurma dallarından ve hâfızların ezberlerinden bir yerde topladım. Ve et-Tevbe Sûresinden iki ayeti, Ebû Huzeyme el-Ensâri’nin yanında buldum. O iki âyeti ondan başka kimsenin yanında bulmadım.
Neticede içlerinde Kur’an toplanılan bu sahibeler, Allah kendisini vefât ettirinceye kadar Ebû Bekr’in yanında kaldı ..........................(Buhari, Kitabu’l-Tefsir 199 Cilt 9 s. 4423-4424 Ötüken 1987)


2-............ Ebû İshak şöyle dedi: Ben el-Berâ ( R )’ dan işittim, şöyle diyordu: “ Mü’minlerden oturanlarla, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla savaşanlar müsâvi olmaz... “ Ayeti indiği zaman, Resûlullah (S) Zeyd’i çağırdı. Zeyd bir kürek kemiği ile geldi ve o ayeti yazdı..... (Buhari, Kitabu’l-Cihâd ve’s-siyer 47 cilt 6, s.2674. Ötüken 1987 )

HADİSİN TENKİDİ: Kuran’ın, Peygamber zamanında kitap halinde mevcut olmadığı, sonradan rast gele bir araştırmayla, hurma dallarından, deri parçalarından, taş levhalardan, kürek kemiklerinden, hafızların ezberlerinden toplanmış bir kitap olduğu hususunda müteaddit rivayetler uydurmuşlardır. Öyle ki, Kur’an bu dedikleri şeylere yazılı bir Kitab olmuş olsaydı, bir ambarı doldurması gerekirdi, bu iddiaları Kur’an’a bir iftira ve saygısızlığın ifadesidir. Allah, Kur’an’da Kitab indirmiş olduğunu ayetlerle bildirmiştir. Kur’an Kitab halinde Peygamber zamanında mevcut değil idiyse insanlar Kitab mevcut olmadığı halde, ayetlerde niçin Kur’an’dan Kitab olarak bahsediliyor diye sorarlardı. Peygamber zamanında Kur’an Kitab olarak mevcut idi, ve iddia ettikleri gibi, taş parçalarına , hurma dallarına v.s. yazılmıyordu. İnce ceylan derileri üzerine yazılan bir Kitab halindeydi. Bu hususta Kur’an’dan mealen:

- Andolsun Tûr’a (52/1)
- Satır satır yazılmış Kitab’a (52/2)
- Yayılmış ince deri üzerine (52/3)


İfadeleri Kuran’ın nasıl yazılmış bir Kitab olduğunu belirtir. Ayetler peygambere inmişti, eğer Kur’an ince deri üzerine yazılıp tespit edilmemiş olsaydı bu ayetleri duyanlar, siz hangi ince deri üzerine yazılmış kitaptan bahsediyorsunuz diye sormaz mıydılar! Kuran’ın peygamber zamanında özenle yazılmış olduğuna dair diğer bir örnek, Kur’an’dan mealen:

- Hayır, o ayetler bir mesajdırlar. (80/11)
- İsteyen onları idrak eder. (80/12)
- Onlar, değerli sayfalardadır. (80/13)
- Yüksek ve temiz sayfalarda. (80/14)


Bu örneklerden anlaşıldığı üzere, Kuran’ın sonradan rast gele, taş parçalarından,ağaç kabuklarından, kürek kemiklerinden toplanmış bir kitab olduğu yolundaki rivayetler Kur’an’a uymamaktadır, ve aslı yoktur.
Rivayetler uydurulurken, daha öncede belirttiğim gibi bazen kasıtlı, bazen de tutarsızlık şeklinde bir çok çelişkilere düşülmüştür. Fert ve kişilere kabul ettirmek ve sıkıştıklarında kendilerini kurtarmak için bazen doğrulara da yer vermişlerdir. Öyle ki bir konu hakkında bir rivayet uydurduklarında, muhakkak ona muhalif bir veya birden fazla rivayet uydurmaya özen göstermişlerdir. Sık sık bu tür çelişkili ifadeleri yan yana yazarak okuyucunun bu hususa dikkatini çekmeye çalışacağım. Zira hadis uydurma sistemlerinin kökü budur. Örneğin, Kur’an’ın sonradan rast gele toplanmış bir kitap olduğunu söylerken başka bir yerde, peygamberin onu Mushaf halinde bıraktığını rivayet etmek onlar için gayet normal bir durumdur. şöyle ki, uydurdukları diğer bir rivayette şöyle diyorlar:


3- ......Abdülaziz İbn Rufey’ şöyle dedi: Ben Şaddat İbn Ma’kıl ile beraber İbn Abbas’ın yanına girdim. Şaddat İbn Ma’kıl, Abbas’a:
-Peygamber (s) bir şey bıraktı mı? diye sordu.
İbn Abbas:
- Mushaf ‘ın iki yanını kuşatan ciltler arasında bulunandan başka bir şey bırakmadı, dedi.
Biz yine beraberce Muhammed İbnu’l -Hanefiyye’ nin yanına girdik ve ona’da aynı suali sorduk. Muhammed İbnu’l Hanefiyye de:
- İki kapak arasında bulunandan başka bir şey bırakmadı, dedi. (Buhari,Kitâbu Fedail’l -Kur’an 39 Cilt 11 sayfa 5112 Ötüken 1988)


Bu hadis evvelki hadislerle çelişkili olduğu gibi, Kur’an’ın Peygamber zamanında kitap halinde mevcut olduğunu ve Peygamberin hiçbir rivayet bırakmadığını itiraf etmişlerdir.

Diğer bir rivayette de şöyle demektedirler:


4-.......Enes İbn Mâlik el -Ensâri den rivayet ettiler ki:........ “Peygamber hücrenin perdesini açtı da, bizlere bakmaya başladı. Kendisi ayakta duruyor ve yüzü de Mushaf yaprağı gibi parlıyordu......”
(Buhari, kitabu’l -Ezân 72 cilt 2 sayfa 707 - 708 Ötüken 1987)


Bu rivayette de peygamberin zamanında Mushaf’ın yani kitap halinde Kur’an’ın, parlak sahifelere yazılı olarak mevcut olduğunu itiraf etmişlerdir. Zira var idi ki peygamberin yüzünü onun sahifelerine benzetmişlerdir.
Ayrıca, görüldüğü gibi 15 ve 16 no lu örneklerde verdiğim rivayetler. 3 ve 4 no.lu örneklerde belirttiğim rivayetlerle çelişki halindedirler.


Not: www.kurantekrehber.com sitesinden alıntıdır. Yazan: Fereç HÜDÜR
 

THE_HAFIZ

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
14 Ağu 2006
Mesajlar
319
Tepkime puanı
0
Puanları
0
[SIZE="[B][/B]"]eeee kardeşim, eğer Kur'an-ı sonradan derlenmemiş olsaydı ve gerçekten bahsettiğin gibi kitap olarak indiğini kabul etselerdi, recm ayetinin keçi tarafından yendiğini nereden uyduracaklardı. Sanıyor musun ki, buharisi olsun, müslimi olsun, şafisi ya da hanefisi olsun, bu gerçeği bilmiyorlar. elbette biliyorlar, lakin, o zaman dine soktukları bunca hurafeler ve kutsallara sövgüleri nasıl rivayet diye yutturacaklardı ümmete.. yani, bu bilinçli bir kampanyadır ve Kur'an-ı istedikleri şekilde tahrif etmeleri için uydurulmuş bir yalandır.. Hiç Yüce Yaradan, korunmuş ve kıyamete kadar koruyacağına ait and içtiği bir kitabı öyle dallarda, kemilklerde uluorta oraya buraya savruttururmuydu, haşa, biliyormusun, bu koz islam düşmanlarının ekmeğinede yağ sürdürmüştür, çünkü, birilerinin göbekten aşağıda bile tutmadığı, saygı amaçlıda olsa, yükseklere kaldırdığı bir kitabın doğuşu ne enteresandır ki yatak ve yastık altlarında sürünen kemiklere ve derilere layık görülmüştür, acaba kaç ayet kayboldu ya da bulunamadı şüphesini güçlendirmek için yapılan bu sahtekarlıkta hadis alimlerinin parmağının oluşu ise, gerçekten üzüntü verici..
Son kitap Allah'ın Peygamber aracılığı ile bize emanet ettiği ve kıyamete kadar koruyacağına söz verdiği Kur'an-dır ve asla hiçbir şüpheye mahal verilmeyecek kadar planlı ve proğramlı olarak bizlere ulaşmıştır.. dualarımla[/SIZE]
 
S

seha

Guest
The_ Hafız kardeşim, Kur'an ayetlerini keçi yedi,diyen merduttur.Bizden değildir. İfratkar bir mücazefeci, dall bir mübağlağacıdır.Faraza mezhebci olsa mezheb böyle dedi, böyle kabul etti, denemezYanlışımız olabilir, ama bu değil. Ehl-i Mezhebi sürekli bu şekilde itham etmen kalbimizi kırıyor. Sözünüzü dinlenmez kılıyor.Doğru şeylerden bahsediyorsan seni kimse umursamıyacak. Elindeki elması cam parçası gibi görecektir. Burası hakaret yeri değil, teati yeridir.
Senin yanlışın da vardır muhakkak.
Beni dövme. Omuzundaki akrebi gösterdim.:)
Baki Selam
 

HaNiF

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
22 Tem 2006
Mesajlar
201
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
34
Konum
iN QuRaN
seha' Alıntı:
The_ Hafız kardeşim, Kur'an ayetlerini keçi yedi,diyen merduttur.Bizden değildir. İfratkar bir mücazefeci, dall bir mübağlağacıdır.Faraza mezhebci olsa mezheb böyle dedi, böyle kabul etti, denemezYanlışımız olabilir, ama bu değil. Ehl-i Mezhebi sürekli bu şekilde itham etmen kalbimizi kırıyor. Sözünüzü dinlenmez kılıyor.Doğru şeylerden bahsediyorsan seni kimse umursamıyacak. Elindeki elması cam parçası gibi görecektir. Burası hakaret yeri değil, teati yeridir.
Senin yanlışın da vardır muhakkak.
Beni dövme. Omuzundaki akrebi gösterdim.:)
Baki Selam


Evet... Kur'an ayetlerini keçi yedi diyen bizden değildir... Fakat, siz bir mezhep taraftarı olmanıza rağmen, mezhebinizin recm ayetini bir keçinin yediğini kabul ettiğini bilmiyor veya bilmemezlikten geliyorsunuz...

Siz bir sünni iseniz mezhebinize neden uymuyorsunuz? Mezhebiniz gereği, recm ayetinin bir keçinin yediğini kabul etmeniz gerekiyor... Mezhebinizin koyduğu kuralları kabul etmemenin mezhepten çıkmak yani dinden çıkmak demek olduğunu size öğretmiş olmalı mezhep taraftarı atalarınız...

Gerçekten güzel bir muhalefet... Hem mezhepçi, hem mezhebe uymayan bir zihniyet...

Vesselam...
 

THE_HAFIZ

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
14 Ağu 2006
Mesajlar
319
Tepkime puanı
0
Puanları
0
seha' Alıntı:
The_ Hafız kardeşim, Kur'an ayetlerini keçi yedi,diyen merduttur.Bizden değildir. İfratkar bir mücazefeci, dall bir mübağlağacıdır.Faraza mezhebci olsa mezheb böyle dedi, böyle kabul etti, denemezYanlışımız olabilir, ama bu değil. Ehl-i Mezhebi sürekli bu şekilde itham etmen kalbimizi kırıyor. Sözünüzü dinlenmez kılıyor.Doğru şeylerden bahsediyorsan seni kimse umursamıyacak. Elindeki elması cam parçası gibi görecektir. Burası hakaret yeri değil, teati yeridir.
Senin yanlışın da vardır muhakkak.
Beni dövme. Omuzundaki akrebi gösterdim.:)
Baki SelamValla benim bu konuda bir suçum yok kardeşim, bakın, size MERDUT ların konu ile ilgili saçmalıklarını aynen aktarıyorum, kabul edersiniz, etmezsiniz, sizin meseleniz, ama, kutubi sittede bu saçmalıklardan binlercesi mevcut..Hadis: “Zina yapan evlilerin taşlanarak öldürülmelerini emreden ayet Hz. Ayşe’nin döşeğinin altındaki sayfada yazılı bulunuyordu. Peygamber ölünce Hz. Ayşe onun gömülme işlemleri ile meşgulken, evin açık kapısından içeri giren bir keçi o sayfayı yedi. Böylece taşlayarak öldürme cezası Kuran’dan çıktı. Ama hükmü devam etmektedir.”

İbni Mace 36/194,Hanbel 3/61,5/131

Bu hadis ve taşlayarak öldürmeyi savunan diğer saçma hadisler dinimize büyük zarar vermişlerdir. Bu hadislerle:

1 Kuran’ın zina edenlerle ilgili hükmü iptal edilmektedir.

2 Kuran’ın hükmüne ilaveten yeni bir hüküm getirilmektedir.

3 Kuran’ın eksik olduğu iddia edilmektedir.

4 Kuran’ı eksiltenin bir keçi olduğu gibi bir saçmalık savunulmaktadır.
 

Aysegul

New member
Katılım
15 May 2006
Mesajlar
891
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
38
Nerde delilleriniz madem kitap halinde indi?...Niye 23 yıl sürdü?
 

THE_HAFIZ

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
14 Ağu 2006
Mesajlar
319
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Aysegul' Alıntı:
Nerde delilleriniz madem kitap halinde indi?...Niye 23 yıl sürdü?


Ne demek şimdi bu, bir kişi 23 yılda yazdığı bir kitabı, kitap halinde sayfalara yaza yaza bitiuremez mi yani, bakın hanfendi, bu konu gerçekten derin ilim ve araştırma isteyen bir mesele, önce bir zahmet buyurup inceleyin, sonra tartışalım. Şu an, sizinki sadece muhalefet maksatlı bir çıkış, çünkü, sadece niye 23 yılda indi... demek, bilgi aktarımı demek değildir. Biz Kur'anın Peygamber döneminde kitap halinde olduğuna inanıyoruz, Kur'andan deliller sunuyoruz, aksini iddia ediyorsanız, siz de delillerinizi sunarsınız, kabul ederiz. Bu kadar basittir bu..
Bizim delillerimiz, bazı ayetler de BU KİTAP (HAZA KİTABUN) ibareleredir. Kemikler ve taşlar üstüne yazılmış ayetlere BU KİTAP denmez normal olarak.. Değilse eğer, sizde getirin delilinizi, öyle tartışalım.. dualarımla
 

Aysegul

New member
Katılım
15 May 2006
Mesajlar
891
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
38
:
THE_HAFIZ' Alıntı:
Ne demek şimdi bu, bir kişi 23 yılda yazdığı bir kitabı, kitap halinde sayfalara yaza yaza bitiuremez mi yani, bakın hanfendi, bu konu gerçekten derin ilim ve araştırma isteyen bir mesele, önce bir zahmet buyurup inceleyin, sonra tartışalım. Şu an, sizinki sadece muhalefet maksatlı bir çıkış, çünkü, sadece niye 23 yılda indi... demek, bilgi aktarımı demek değildir. Biz Kur'anın Peygamber döneminde kitap halinde olduğuna inanıyoruz, Kur'andan deliller sunuyoruz, aksini iddia ediyorsanız, siz de delillerinizi sunarsınız, kabul ederiz. Bu kadar basittir bu..
Bizim delillerimiz, bazı ayetler de BU KİTAP (HAZA KİTABUN) ibareleredir. Kemikler ve taşlar üstüne yazılmış ayetlere BU KİTAP denmez normal olarak.. Değilse eğer, sizde getirin delilinizi, öyle tartışalım.. dualarımla

Hiç güleceğim yoktu doğrusu...:4_1_209:

Kitap zaten sayfaların bütününe denir...23 yılda inen bir kitap ayet ayet, sure sure iniyor...Benim bilgilerim var beyefendi araştırmama gerek yok...Bizim çok şükür sağlam bir tarihimiz var...Ayet ayet sure sure inen bir kitap nasıl bir anda ciltlenebilir:D ....Ciltli bir kitap düşünelim içinde boş sayfalar var ayet indikçe peygamber efendimiz boşlukları dolduruyor kitabın boş sayfalarına:D ...Bunu açıklayın diyorum ben size siz bana ayette yazan "kitap" kelimesini gösteriyorsunuz...Kitap tanımı ciltsiz sayfalar bütününüde içine alır...Aaaa ama 2006 yılında olduğumuz için 600 lü yıllara göre düşünemiyorsunuz...Çünkü o zamanlar matbaa gelişmişti tabi:D ...Mantıklı cevaplar bekliyorum..."ilim ve araştırma isteyen mesele" demişsiniz ama sadece ayette yazan "kitap" kelimesini alarak ..."aha işte kitap denmiş ciltli kitap biz hadisleri kabullenmeyiz kardeşim" mantığıyla ne kadar doğru hareket ediyorsunuz?...Ayrıca ayetler bazen ard arda bazende uzun bir aradan sonra gelmekteydi..."Şu an ayet geliyor hazırlanın" gibi bir şey yoktu...Aniden gelen ayetleri o devirde buldukları şeylere yazmaları çok çoook normal...
 

HaNiF

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
22 Tem 2006
Mesajlar
201
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
34
Konum
iN QuRaN
Aysegul' Alıntı:
Nerde delilleriniz madem kitap halinde indi?...Niye 23 yıl sürdü?

Aysegül hanım görülüyor ki yazıyı baştan sona okumamışsınız... Orda istediğiniz cevap var...

Kur'an'ı Kerim'den bahsedilirken hiç bir zaman parça olarak bahsedilmez. Ayetlerde Kur'an için "Kitap" kavramı kullanılıyor. Kitap ise; derli toplu, sayfaların birleştirilip tek bir kalıp halinde bulunmasıdır. Yani, Kur'an da peygamber efendimizin peygamberlik görevini 23 yılda tamamlaması sonucu tam bir kitap olmuştu. Peygamber efendimiz ve Kur'an'ın yazımı ile ilgilenen sahabe bunu 23. yılda birleştirmişlerdir. Hz. Ömer zamanına asla bırakılmamıştır... Eğer öyle olsaydı Kur'an için "kitap" kavramı kullanılamazdı.

Gerçi bana sorduğunuz "Kur'an'a nasıl güveniyorsun? İnerken sen yanında mıydın?" vs. saçma soruları niçin sorduğunuzu şimdi daha iyi anladım...

Siz, Kur'an'ın da hadisler güvensiz bir ortamda toplanmış olduğunu sandığınız ve ondan şüphe duymanız açısından bu konuyu özellikle sizin ve sizin gibi düşünenler için açtım.

Artık Kur'an'dan inşallah şüpheniz kalmamıştır.... Çünkü Kur'an, başlı başına çok düzenli çalışmalarla birleştirilip, peygamber efendimiz zamanında kitap haline getirilmiştir.

Vesselam...
 

Aysegul

New member
Katılım
15 May 2006
Mesajlar
891
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
38
HaNiF' Alıntı:


Gerçi bana sorduğunuz "Kur'an'a nasıl güveniyorsun? İnerken sen yanında mıydın?" vs. saçma soruları niçin sorduğunuzu şimdi daha iyi anladım...

Siz, Kur'an'ın da hadisler güvensiz bir ortamda toplanmış olduğunu sandığınız ve ondan şüphe duymanız açısından bu konuyu özellikle sizin ve sizin gibi düşünenler için açtım.

Artık Kur'an'dan inşallah şüpheniz kalmamıştır.... Çünkü Kur'an, başlı başına çok düzenli çalışmalarla birleştirilip, peygamber efendimiz zamanında kitap haline getirilmiştir.

Vesselam...

İslamiyette suizan kötü bir şeydir bunu biliyorsunuz değilmi evet size itham ettiğim her şeyin hala arkasındayım...İmanın şartlarını kabul etmiyorsunuz peygamberin sözlerini reddediyorsunuz....Nasıl güveniyorsun?diye tabi sorarım çünkü sünnetleri inkar ediyorsunuz...Ben hepsine inanıyorum elhamdülillah...Kur'anın bütün sözlerini kabul ettiğim kadar...Peygamberin sözlerinide kabul ediyorum çünkü....Eşhedü enla ilahe ilallah ve eşhedü enla muhammeden abduhu verasulühü....Peygamberi kur'anda sözü geçen biri olarak değil...Tüm yaşayışı ve davranışlarıyla kabullenmedikçe asla iman etmiş olmazsınız!...Peygamber boş yere konuşmaz....Bu ayetlerdede mevcut....Peygamberin yolundan gidin artık...Çünkü Allah'ın yolu resulün yolu demektir
 

HaNiF

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
22 Tem 2006
Mesajlar
201
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
34
Konum
iN QuRaN
Aysegul' Alıntı:
İslamiyette suizan kötü bir şeydir bunu biliyorsunuz değilmi evet size itham ettiğim her şeyin hala arkasındayım...İmanın şartlarını kabul etmiyorsunuz peygamberin sözlerini reddediyorsunuz....

İmanın şartlarını kabul ediyorum... İmanın şartı 6 değildir... Kur'an'ın tamamıdır... İsterseniz ayetin birine iman etmeyin...

Peygamberin sözlerini reddeden yok! Peygamber efendimizin hevasından konuşmayıp, Kur'an'dan konuştuğunu (Bkz. Necm 3-4) biliyoruz. Öyleyse peygamberimizin din adına Kur'an dışı hiç bir şey konuşmadığına göre biz de peygamber efendimizin kavmine aktardığı sözleri yani Kur'an'ı kabul ediyoruz... Gerisi bizi bağlamaz...

Aysegul' Alıntı:
Nasıl güveniyorsun?diye tabi sorarım çünkü sünnetleri inkar ediyorsunuz...

Sünneti inkar edince dinden çıkıyorsak amenna... Ahirette sünnetten de sorumlu tutulacaksak yine amenna... Ahirette hadislerden de sorumlu tutulacaksak yine amenna...

Ama unutmayın ki Kur'an dışı hiç bir şeyden sorumlu değiliz (Bkz. Maide 101). Ahirette yalnızca Kur'an'dan sorumluyuz (Bkz. Zuhruf 44)


aysegul' Alıntı:
Ben hepsine inanıyorum elhamdülillah...Kur'anın bütün sözlerini kabul ettiğim kadar...Peygamberin sözlerinide kabul ediyorum çünkü....Eşhedü enla ilahe ilallah ve eşhedü enla muhammeden abduhu verasulühü....

Elhamdulillah biz de Kur'an'ı ve Rasulün sözlerini kabul ediyoruz... Şimdi "hadisleri inkar ediyordunuz hani" diye bir düşünceniz olabilir. Fakat yukarıda da belirttiğim gibi Peygamberin sözleri din adına yalnızca Kur'an'dan ibarettir. Yani Kur'an'a iman etmekle hem Rasule, hem de Allah'a iman etmiş oluyoruz..

aysegul' Alıntı:
Peygamberi kur'anda sözü geçen biri olarak değil...Tüm yaşayışı ve davranışlarıyla kabullenmedikçe asla iman etmiş olmazsınız!...

Yani sonunda "Kur'an'ın peygamberimizi anlatmasından, muhaddislerin anlatmasını daha çok seviyorum" gibi bir düşünce ortaya çıkıyor ki çürük ve dayanağı olmayan hadisleri Kur'an sözünden üstün tutuyorsunuz... Lütfen biraz daha mantıklı davranın... Keza Allah'ın sözünden sonra hangi söze iman edeceksiniz? (Casiye 6).

Aysegul' Alıntı:
Peygamber boş yere konuşmaz....Bu ayetlerdede mevcut....Peygamberin yolundan gidin artık...Çünkü Allah'ın yolu resulün yolu demektir

Evet... (Allah'ın yolu değil de daha uygun bir tabir kullanırsak) Allah'ın dini = Peygamberin yoludur... Allah'ın dini Kur'an'dadır... Allah'ın dini ile Peygamberin yolu eşit ise Allah'ın dinine (Kur'an'a) uyunca dolayısıyla peygamberin yoluna uymuş oluruz...

Vesselam...
 

Aysegul

New member
Katılım
15 May 2006
Mesajlar
891
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
38
Madem kur'anı herkes anlayabiliyor....Neden peygamber gelmiştir?...Madem peygamber kur'an ayetlerini ayrıntısıyla anlatmıyor...Diğer insanlar okuyup yapamazmıydı yani?Ne anladık peygamber gelmesinden?...Peygamber rehber değilse nedir?....
 

Abd

New member
Katılım
28 Tem 2006
Mesajlar
225
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
40
yahu hadise inanmıyorsun hadislerden delil getiriyorsun.:)
 

ercan1980

New member
Katılım
15 Ara 2005
Mesajlar
186
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
44
Web sitesi
www.kurandini.net.tc
Aysegul' Alıntı:
Madem kur'anı herkes anlayabiliyor....Neden peygamber gelmiştir?...Madem peygamber kur'an ayetlerini ayrıntısıyla anlatmıyor...Diğer insanlar okuyup yapamazmıydı yani?Ne anladık peygamber gelmesinden?...Peygamber rehber değilse nedir?....

Ya Mrs. Ayşegül!!!

Kuran talebelerine laf yetiştirmeye ayırdığın zamanı, Kuran'ı okuyarak değerlendirseydin, şu an Kuran talebeleri ile mücadele ediyor değil, onlarla birlikte Allah'ın sistemine nasıl katkıda bulunabilirimin telaşı içinde olurdun! Sizlere göre Buhari zırvasının öğretilerine katkıda bulunmak, onların karanlık dinleri için müslümanlık taslamak, daha da kolay değil mi? Hey ki ne hey!!!

Ya Mrs. Ayşegül!!!

Öğretmen olmuşsun ama ne yazık ki Kuran talebesi olamamışsın! Rab göğsünü İslam'a açsın ne diyim :eek:

Bunu bir dua olarak kabul et please ;)

Kalsağlıcakla!!!
 

chamdali

New member
Katılım
28 Nis 2006
Mesajlar
647
Tepkime puanı
123
Puanları
0
Aysegul' Alıntı:
:

Hiç güleceğim yoktu doğrusu...:4_1_209:

Kitap zaten sayfaların bütününe denir...23 yılda inen bir kitap ayet ayet, sure sure iniyor...Benim bilgilerim var beyefendi araştırmama gerek yok...Bizim çok şükür sağlam bir tarihimiz var...Ayet ayet sure sure inen bir kitap nasıl bir anda ciltlenebilir:D ....Ciltli bir kitap düşünelim içinde boş sayfalar var ayet indikçe peygamber efendimiz boşlukları dolduruyor kitabın boş sayfalarına:D ...Bunu açıklayın diyorum ben size siz bana ayette yazan "kitap" kelimesini gösteriyorsunuz...Kitap tanımı ciltsiz sayfalar bütününüde içine alır...Aaaa ama 2006 yılında olduğumuz için 600 lü yıllara göre düşünemiyorsunuz...Çünkü o zamanlar matbaa gelişmişti tabi:D ...Mantıklı cevaplar bekliyorum..."ilim ve araştırma isteyen mesele" demişsiniz ama sadece ayette yazan "kitap" kelimesini alarak ..."aha işte kitap denmiş ciltli kitap biz hadisleri kabullenmeyiz kardeşim" mantığıyla ne kadar doğru hareket ediyorsunuz?...Ayrıca ayetler bazen ard arda bazende uzun bir aradan sonra gelmekteydi..."Şu an ayet geliyor hazırlanın" gibi bir şey yoktu...Aniden gelen ayetleri o devirde buldukları şeylere yazmaları çok çoook normal...

Kur'an'ın Rasul döneminde kitap halinde bulunduğuna delil olarak "bu kitap" lafzının geçtiği ayetlerin gösterilmesi benim kanaatimce de doğru değil. Zira kitap kelimesi sadece mushafı ifade etmez. Ancak bu Kur'an'ın peygamber döneminde bir bütün (kitap) halinde olmadığı anlamına gelmez. Bir peygamber düşünün ömrünü vahyi / Kur'an'ı yaşamanın ve duyurmanın mücadelesine adayacak. Ancak onu biraraya getirmeyi ihmal edecek. Geride kalanlara onu birleştirmeden bırakacak. İşte bu muhal.
 

chamdali

New member
Katılım
28 Nis 2006
Mesajlar
647
Tepkime puanı
123
Puanları
0
Abd, zan olmayan kıymetli bilgilerini aktarırsan istifade ederiz.
 

Abd

New member
Katılım
28 Tem 2006
Mesajlar
225
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
40
chamdali' Alıntı:
Abd, zan olmayan kıymetli bilgilerini aktarırsan istifade ederiz.

sende biliyorsun hadisler var bu konu hakkında. kuranı hıfz etmiş ve yazmış olan insanlar bütün verileri bir araya toplamış zaten hafızalarda mevcut bulunan kuran kitap haline getirilmiştir. Hz Muhammed vefat edene dek buna gerek duyulmamıştır çünkü Hz Muhammed kuranı tamamen biliyordu ikincisi kuranı kitap haline getirmek akıllıca olmazdı çünkü o kitaba sürekli ekler getirmek gerekecekti (vahiy devam ediyor çünkü) ve o zamanki imkanları düşününce zaten üzeine yazı yazacak birşey bulmak bile zorken sürekli güncelleme yaparak bir kitap hazırlamak mümkün olmazdı. buna gerekte yoktu. ve hadislerden öğrendiğimize göre kuran kitap aline getirileceği zaman oldukça tereddütler yaşanıyordur. burdan Hz muhammedin böyle birşeyi sağlığında yapmadığı açık seçik ortaya çıkar.

bunu daha genişletebiliriz ama eminim sen bunları zaten okumuşundur.

ben, sen değer vermiyorsun belki ama hiç değilse bir kaynağa dayanarak bunu sölyüyorum ya sen? ben söylüyüm bu günki kendi yaşadığın ortama göre akıllıca olanın kitap haline getirilmiş olması olduğunu söylüyorsun. ZAN ediyorsun.
 

chamdali

New member
Katılım
28 Nis 2006
Mesajlar
647
Tepkime puanı
123
Puanları
0
Abd' Alıntı:
sende biliyorsun hadisler var bu konu hakkında. kuranı hıfz etmiş ve yazmış olan insanlar bütün verileri bir araya toplamış zaten hafızalarda mevcut bulunan kuran kitap haline getirilmiştir. Hz Muhammed vefat edene dek buna gerek duyulmamıştır çünkü Hz Muhammed kuranı tamamen biliyordu ikincisi kuranı kitap haline getirmek akıllıca olmazdı çünkü o kitaba sürekli ekler getirmek gerekecekti (vahiy devam ediyor çünkü) ve o zamanki imkanları düşününce zaten üzeine yazı yazacak birşey bulmak bile zorken sürekli güncelleme yaparak bir kitap hazırlamak mümkün olmazdı. buna gerekte yoktu. ve hadislerden öğrendiğimize göre kuran kitap aline getirileceği zaman oldukça tereddütler yaşanıyordur. burdan Hz muhammedin böyle birşeyi sağlığında yapmadığı açık seçik ortaya çıkar.

bunu daha genişletebiliriz ama eminim sen bunları zaten okumuşundur.

ben, sen değer vermiyorsun belki ama hiç değilse bir kaynağa dayanarak bunu sölyüyorum ya sen? ben söylüyüm bu günki kendi yaşadığın ortama göre akıllıca olanın kitap haline getirilmiş olması olduğunu söylüyorsun. ZAN ediyorsun.

Sürekli güncellenerek kitap hazırlandığını kim söyledi Abd? Vahiy geldikçe zaten yazılıyordu. Sence bu yazılanları atıyorlar mıydı? Vahyin tamamlanması ile tüm parçalar birleştirilmiş oldu. Cilt makinesi ile değil tabii. Kitap dediğim bu. Bugünkü anlamda mushaftan bahsetmiyorum.

Selamlar!

Açıklayıcı yazın için sağol!
 
Üst Alt