Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Kur'an Okumanın Zararları

THE_HAFIZ

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
14 Ağu 2006
Mesajlar
319
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Umarım tereddüt etmediniz, zira Kur’an okumanın zararlarından bahsetmeyi düşünüyoruz. Çünkü pek çok zaviyeden Kur’an okumak tehlikeli ve zararlıdır...[

Düşünüyorum da, bir tarafta sahip olduğumuz en aydınlık, evrensel çapta yegane hidayet rehberimiz Kur’an; öbür yanda onun nazm-ı celilini törensel teganni yarışlarıyla okumaktan öte bir şey yapmayan bizler... Kur’an gibi en son, en mükemmel, en sahih, en sağlam, en muciz, en veciz, en edebi, en, en, en... ilh. olan bir servetle övünen ama ona olan ihtiyacımızı, onsuz olan düşüncenin ve davranışın biçareliğini idrak edemeyen bizler.
Heyhat! Gelin görün ki, müslümanlık iddiasındaki yığınlarca insan bütün bu faktörlerden dolayı Kur’an okumak ve okutmaktan korkuyorlar. Korkuyoruz tek kelimeyle Kur’an’-dan. Bunun yerine ağabeylerin, üstadların siretleri Kur’an’ın yorumu olaraktan insanlara arz ediliyor.

Kısacası teoride değil ama uygulamada müslüman, Kur’an’ı esas kaynak olarak gör(e)memektedir.

Biz sanıyoruz ki Kur’an bizimle güzelleşiyor. Hafızlar (Kur’an bülbülleri(?) yetiştirmekle, ‘kendimize’ has en iyi okuyuşumuzla (!) onu yücelttiğimizi sanıyoruz. Halbuki yücelmesi gereken bizleriz. (1). Aşağıların aşağısından insan olma seviyesine çıkması gereken bizleriz. Kur’an bizi şekillendirmek, bir yanımızla toprak olan varlığımıza ‘hilafet’ ruhunu nefhetmek için merhamet sahibi Allah’tan inzal olmuştur. Hele bir düşünün, ‘Kitap nedir, iman nedir bilmeyen’(2) Elçi’nin (sav) de içinde bulunduğu ve kendileri karanlıklar içinde yüzen bir kavmi hidayete erdirmek için inzal edilen Kur’an’ı biz yüceltme çabasındayız! Onun bize sunduğu hayat iksirinden bihaberiz. Ölüm döşeğinde yatarken yatağının başucuna gelen doktora hekimlik dersi veren hasta kadar küstah ve acınacak haldeyiz!
Kur’an’ın bize binlerce kez anlatıp durduğu şifa ünitelerinin nedeni olan hastalıklarımız iyileşmiş yahut hekimler yerin dibine gitmiş gibi, biz Kur’an’ın akciğer kanserine, şeker hastalığına, tansiyon yükselmesine, migrene, kalp yetmezliğine vb. sunduğu tedavi yöntemleriyle meşgulüz! Bu ne dalalet, bu ne hamakat!...

Kur’an’a olan uzaklığımız, sözde İslami basının hemen her yerinde rahatlıkla görülebilir cinstedir. Bir fakirin kitabında Peygamberlerin, mezarlarında diriltilip orada namaz kıldıklarını yazdığını gördüm (3). Yine başka bir sayfasında Peygamber’in anne-babasının iman edip etmediğini tartışıyordu. Peygamber’in (sav) ebeveynini ‘imansız’ göndermemek için çok pratik, kıvrak bir zeka ürünü olan kestirme çözüm bulmuş: Hz. Peygamber’in ebeveyni (kendisi henüz doğmadan babası, altı yaşında iken de annesi) ölmüşlerdi ya, kendisi kırk yaşında peygamber seçildikten sonra Allah onları diriltiyor, yeni baştan Hz. Peygambere iman ediyorlar ve tekrar ölüyorlar! (4).

Oysa ki bu kitabın yazarı Peygamber’in (sav) anne-babasının iman edip etmediği gibi bir abesle iştigalden ziyade kendi imanını gözden geçirse idi daha doğru olurdu herhalde...

Evet, Kur’an okumanın neden zararlı olduğu konusunda sanırım şimdi zihninizde bazı kanaatler oluşmaya başladı. Kur’an hakkıyla okunduğunda kafaları kemale erdiriyor. İpe sapa gelmez düşünceleri ipe-sıraya diziyor. Yukardaki örnekte geçen kilu kali yazan zatlar Kur’an’ı gerçekten okusalardı bu anlattıklarının Kur’an’la cepheden çatıştı-ğını görmeyecekler miydi? Ne çare ki Kur’an’ın (nazmı-nın) okunduğunda bir harfine karşılık cennette vadedilen (!) binlerce köşkleri, sarayları, sevapları saymaktan (5) onu tertil ile tilavet etmeye zaman bulamamaktadırlar. Hem zaten Kur’an sadece nazmını okuyalım, cûşa gelelim diye inmiştir herhal-de! Hele hele regayib, berat, miraç, kadir gibi kandil geceleri yok mu, işte Kur’an bilhassa bu geceleri ihya için inzal olunmuştur. Kur’an’ın, mesajını anlamak için herhangi bir kaydu şarta bağlı kalmaksızın okunmasını salık verenler ise olsa olsa herhangi bir sapık fırkanın mensupları olabilirler.

Evet, Kur’an okumak, anlamak açısından oldukça riskli, tehlikeli hatta zararlıdır! Risklidir, çünkü cahiliyyeden çıkarıp gerçek bir imanla yüz yüze bırakır insanı! Tehlikelidir çünkü iman ettiğinizde malınızdan, canınızdan, kesada uğramanıza korktuğunuz ticaretinizden, çoluk-çocuğunuz ve karınızdan, besili atlarınızdan (yani o güzelim otomobillerinizden fedakarlık yapabilme cüretini kazandırır (6). Zararlıdır, çünkü size dünyada onurlu, çileli, -belki- hapishanelerde geçen bir hayat vadeder! Ama ahir dünyada Cennet vadederse de, (7) o ancak erbabını ilgilendirir...

Kur’an okumak hurafelerle örülü bir din anlayışının yıkılması açısından zararlıdır. Hurafe tüccarlarının maskesini düşürür. Allah ile Rasulünü karşı karşıya getirmek gibi -ki Allah muhafaza buyursun- büyük bir hamakattan döndürür insanı. Profesyonellerce ayrı ayrı standardla halka arz edilen din ve siyaseti birleştirir Kur’an okumak. Siyasetle dinin (8) ticaretle dinin (9), ahlakla dinin (10) ayrı ayrı şeyler olmadığını gösterir. Ve infak etmeyi öğretir Kur’an (11). Namazın sportif bir tören olmayıp gerçek bir arınma ve şirkten uzaklaşma olduğunu (12), tağuttan kesinlikle beri olmak gerektiğini, tağuta asla kulluk edilmemesi gerektiğini (13) ve dinin yalnızca Allah’a has kılınması gerektiğini vurgular (14) Kur’an.

Heyhat! Gelin görün ki, müslümanlık iddiasındaki yığınlarca insan bütün bu faktörlerden dolayı Kur’an okumak ve okutmaktan korkuyorlar. Korkuyoruz tek kelimeyle Kur’an’dan. Bunun yerine ağabeylerin, üstadların siretleri Kur’an’ın yorumu olaraktan insanlara arz ediliyor.

Kur’an’ın bizzat kendisi, kendisinin okunmasını, kafaları çatlatırcasına anlatılmasını istemektedir. Allah, Kitabı’nın okunması için herhangi bir merasim emretmemişken -Allah müşriklere pislik (necaset) payesini biçtiği (15) halde onlara bile Kur’an’a dokunmayın dememişken- bizim mollalarımız abdestsiz dokunmayı, çocukların dokunmasını, diz üstü çökerek okumanın dışındaki pozisyonları yasaklamışlardır! Fakat Allah O’nu zikretmenin yatarak bile olabileceğini bildirmektedir (16).
Kur’an’a dayanmadığımız için çelişkilerimiz o kadar çok ki, Allah Rasulü ile bir avuç müslümanın Bedir’de, Uhud’da, Hendek’te vb. canları pahasına mücadele ettiklerini Kur’an anlatırken, biz Türkiye’nin dört bir yanından kaldırdığımız yeşil sarıklı evliya motifiyle,(ki gerçekte ölmüşler ve çoğu un ufak olmuş insanlardır), göldeki balıklarla Kıbrıs’ı, şurayı burayı bombardıman edip fethediyoruz.

Saymakla bitiremeyeceğimiz yanlış dini bilgi, inanç ve kanaatları -az sayıda da olsa- iyiliği emr, kötülüğü nehy azminde olan bir çok insan düzeltmeye, doğrusunu anlatmaya çalışıyor. Fakat müslümanların korkunç derecede Kur’an’dan habersiz oldukları rahatlıkla gözlenebilmektedir. Çünkü, ‘ama bu dediğinizi Kur’an doğrulamıyor ki’ dediğinizde karşınıza çıkarılacak argüman, ya bir hadisdir, ya bir ‘evliyanın’ kerametidir, yahut da, bir menkıbe kitabının gizemli sayfaları arasından çıkacak olan bayatlamış menkıbelerdir.. Kısacası teoride değil ama uygulamada müslüman, Kur’an’ı esas kaynak olarak gör(e)memektedir.

Kur’an’ı belirli gün ve gecelerde, üç aylarda, ramazan ayında, kabir başlarında, hasta başucunda, düğün-bayram yemeklerinde vs. okumak, onu hala anlamama azim ve kararlılığında olduğumuzun kanıtıdır. Kur’an okumak bu uygulamaları Allah’ın istediği ve razı olacağı bir şekle dönüştürecektir. Bu konuda ilk zararı kassas ve bazı vaiz-hatipler görecektir. Evet, Kur’an okumanın ilk zararını ekmeğini ‘hatm-i şeriflerden’, mevlid-i şeriflerden çıkaran, Ramazan ayının bereketini, okudukları Allah’ın ayetleri sayesinde kendi ceplerine aktaran dilenciler içindir. İkinci olarak da Kur’an’la insanların doğrudan doğruya muhatap olmalarını istemeyen, ellerindeki hadislerden, menkıbelerden, kerametlerden, israiliyyattan, şamanist geleneklerden örülü dini, Allah’ın Kitabı’ndaki din ile değiştirmemeyi düşünen din adamları içindir. Elbette laiklik temeline dayalı sözde demokrat düzenlerinin yerine dine dayalı bir düzen istemeyen sistemin egemenleri de Kur’an okunmasından zarar görenlerin hepsinin başında gelmektedir. Ama bütün bu barikatların hepsi de zamanla boşa çıkmaya mahkumdur.[/COLOR]Ne dersiniz, zararın neresinden dönersen kârdır derler...[/COLOR]
NOTLAR
1. Müddessir: 1-5; Leyl: 18; İsra: 9; Bakara: 2; En’am: 19.
2. Şura: 19.
3. Ömer BEĞ adındaki bir şahıs İmam Gazali’nin sözde ‘Kıyamet ve Ahiret’ adlı eserini tercüme edip, tamamen kendi notlarıyla ilavelerle doldurmuş; bu haliyle zaten 60 sayfa kadar olan risaleden sonra ‘Müslümana nasihat’, ‘Vahhabiliğin Başlangıcı ve Yayılması’ gibi anti vahhabici bölümlerini ekleyerek okuyucuya İmam Gazali’nin kitabı imiş gibi yutturmaya çalışmıştır. Kitapta hangi satırın Gazali’nin, hangisinin kendisi ve başkalarının olduğunu ayırdetmek güçleşmiş-se de, bizim alıntı yaptığımız bahis Ömer Beğ denen şahsa aittir (Hakikat Yay. İst-1994) s. 132.
4. a.g.e., s. 21-22.
5. İbnu’l Cevzi, Kitabu’l-Mevzuat, 1983, Cilt 11, s. 243-255; C. 2, s. 127.
6. Tevbe: 24.
7. Tevbe: 111.
8. Bakara: 193; Enfal 39; Nur: 37; Sa’d: 26.
9. Bakara: 275; Cuma: 9-10.
10. Mesela Hucurat suresine bkz.
11. Ra’d: 22; Fatır: 29; Bakara: 272 v.b.
12. Bakara: 45; Nur: 37; Ankebut: 45 Rum: 31 v.d.
13. Tevbe: 28.
14. Al-i İmran: 191.
15. Tevbe: 28.
16. Al-i İmran: 191.


Bu yazıyı Mehmet Durmuş Kaleme almıştır
 

basbas

New member
Katılım
8 Eyl 2006
Mesajlar
234
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Yaş
42
bir vakit okulu bırakma niyetindeydim,öylesine sınava gireyim dedim,bizde cevap kağıdı sorulardan önce dağıtılıyordu,aldım kağıdı sorular gelmeden seçenekleri işaretlemeye başladım, gözetmen geldi gördü beni ve dediki ne kadarda inanarak atıyor.............:)
 

THE_HAFIZ

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
14 Ağu 2006
Mesajlar
319
Tepkime puanı
0
Puanları
0
bir vakit okulu bırakma niyetindeydim,öylesine sınava gireyim dedim,bizde cevap kağıdı sorulardan önce dağıtılıyordu,aldım kağıdı sorular gelmeden seçenekleri işaretlemeye başladım, gözetmen geldi gördü beni ve dediki ne kadarda inanarak atıyor.............:)

Bakara Suresi 75 Şimdi siz bunların size inanmalarını mı umuyorsunuz?Bunların içlerinden bir fırka vardı ki, Allah'ın kelamını dinliyorlar, sonra onu, kavramalarının ardından, bilip durdukları halde tahrif ediyorlardı.

Bakara Suresi 101 Allah katından kendilerine, ellerinde bulunanı tasdikleyici bir resul geldiğinde, kitap verilenlerden bir fırka, Allah!ın kitabı'nı hiç bilmiyorlarmış gibi kaldırıp arkalarına attılar.

Kehf Suresi 27 Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. O'nun kelimelerini değiştirecek hiçbir kudret yoktur. O'nun dışında bir sığınak/bir dayanak asla bulamazsın.
 

basbas

New member
Katılım
8 Eyl 2006
Mesajlar
234
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Yaş
42
Allahtan kopyala yapıştır var dimi:):)
 
A

asiga dogru

Guest
bir vakit okulu bırakma niyetindeydim,öylesine sınava gireyim dedim,bizde cevap kağıdı sorulardan önce dağıtılıyordu,aldım kağıdı sorular gelmeden seçenekleri işaretlemeye başladım, gözetmen geldi gördü beni ve dediki ne kadarda inanarak atıyor.............:)

tek kelimeyle cok guzel anlatmissiniz:D fazla soze ne hacet .elimde olmadan guluyorum kardesmizin bu aglanacak haline yazikk umarim kaybedenlerden olmazsin...
 
Z

zeynep_hearty

Guest
ben yazının çoğu bölümüne katılıyorum rabbim razı olsun paylaşımınız için yazıda bir bölümde ölüler için okunması kısmını okurken aklıma Mehmet Akifin şu dizeleri geldi...
lafzi kelam yalnız anlaşılan kuranın..
hiçkimse farkında değil mananın..
ya açar bakarız kuranın yaprağına..
ya üfler geçeriz bir ölünün toprağına ....
inmemiştir hele kuran bunu hakkıyla bilin ..
ne mezarlıkta okutmak nede fal bakmak için...
siz sanırım yine bu dizelerden bişeyler çıkarıcaksınız ...yazınızın büyük bir kısmı doığru kuran hayatımızın her karesinde olmalı ....özel günlerde mübarek günlerde değil söylediğim gibi yazının büyük bölümüne katılıyorum... eleştirmek istediğim yerlerde var fakat bunu yapmıyacağım biliyorumki fayda sağlamıyacak bıktırıcı olmak istemem hep aynı şeyler, hep aynı şeyler...selam ve dua ile...
 

basbas

New member
Katılım
8 Eyl 2006
Mesajlar
234
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Yaş
42
Allah razı olsun kardeşim kesinlikle haklısın ama salataya çatal sallamaktan ana yemeğe ne yer kaldı ne zaman,bizimde tepkimiz önümüze sürekli bu laf salatasını sürüp duran insanadır zaten...nedenide sadece bundan ibarettir, kendisine katılmadığımızdan değil.....
 

THE_HAFIZ

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
14 Ağu 2006
Mesajlar
319
Tepkime puanı
0
Puanları
0
ben yazının çoğu bölümüne katılıyorum rabbim razı olsun paylaşımınız için yazıda bir bölümde ölüler için okunması kısmını okurken aklıma Mehmet Akifin şu dizeleri geldi...
lafzi kelam yalnız anlaşılan kuranın..
hiçkimse farkında değil mananın..
ya açar bakarız kuranın yaprağına..
ya üfler geçeriz bir ölünün toprağına ....
inmemiştir hele kuran bunu hakkıyla bilin ..
ne mezarlıkta okutmak nede fal bakmak için...
siz sanırım yine bu dizelerden bişeyler çıkarıcaksınız ...yazınızın büyük bir kısmı doığru kuran hayatımızın her karesinde olmalı ....özel günlerde mübarek günlerde değil söylediğim gibi yazının büyük bölümüne katılıyorum... eleştirmek istediğim yerlerde var fakat bunu yapmıyacağım biliyorumki fayda sağlamıyacak bıktırıcı olmak istemem hep aynı şeyler, hep aynı şeyler...selam ve dua ile...
lafzi kelam yalnız anlaşılan kuranın..
hiçkimse farkında değil mananın..
ya açar bakarız kuranın yaprağına..
ya üfler geçeriz bir ölünün toprağına ....
inmemiştir hele kuran bunu hakkıyla bilin ..
ne mezarlıkta okutmak nede fal bakmak için...Merhum M.Akif Ersoy'un bu veciz şiirini hatırlattığınızdan dolayı size teşekkür,
Merhum şairimize bol dualar gönderiyorum
 

THE_HAFIZ

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
14 Ağu 2006
Mesajlar
319
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Herkesin Ramazanını kautluyor, hayırlara vesile olmasını dilerim
 

basbas

New member
Katılım
8 Eyl 2006
Mesajlar
234
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Yaş
42
uzun zamandır elinizden böyle güzel yazılar okuyamaz olmuştuk,sizin de mübarek ramazan ayınız kutlu olsun,şeytanların bağlandığı bu ayda sizinle iyi geçinebilmek duası ile....
 

fetih

New member
Katılım
16 Şub 2007
Mesajlar
1,994
Tepkime puanı
355
Puanları
0
Yaş
45
Konum
Uzay Ýstasyonundan Alooooo Kimse Yokmuuuuu :)
Tüh, evliyalarınızdan kopyalayacaktık değil mi, demek ki yanlış yapmışım, neyse, başka sefere

kardeşim evliyaları çok diline doluyorsun senin açından bu iyi değil alimlerin eti zehirlidir ruzi mahşerde hangi evliyanın hakkını verebileceksin bir tanesinin bile veremezsin o yüzden bu konuda bilgilerin hiç yok susman daha hayırlıdır
 

ahmet yasin

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
10 Eyl 2006
Mesajlar
191
Tepkime puanı
0
Puanları
0
kardeşim evliyaları çok diline doluyorsun senin açından bu iyi değil alimlerin eti zehirlidir ruzi mahşerde hangi evliyanın hakkını verebileceksin bir tanesinin bile veremezsin o yüzden bu konuda bilgilerin hiç yok susman daha hayırlıdır

Kur'andaki veli tanımı ile sizin veli-evliya tanımı birbirinden çok farklı.Kur'ana göre iman eden herkes birbirinin velisidir,Allah'da onların velisidir.
Sizin anlayışınıza göre veli-evliya çok özel kişilerdir,Kur'an bunlara gelmiş,bunlardan başkası bilmez,kalplerden geçeni bilirler,hata yapmazlar,bunlara koşulsuz itaat şarttır,sorgulanamazlar daha sayalımmı?
 

fetih

New member
Katılım
16 Şub 2007
Mesajlar
1,994
Tepkime puanı
355
Puanları
0
Yaş
45
Konum
Uzay Ýstasyonundan Alooooo Kimse Yokmuuuuu :)
1] kur'an tüm insalığa hitab ediyor 2]mürşidi kamiller sünnet-i seniyyeden kıl kadar şaşmazlar o yüzden Allah dostu olmuşlardır 3)doğrudur onlara teslim olmuşuz onlar birşey buyurdukları zaman şeriksiz itaat ederiz sorgulamadan 4)onların üstünlüğü rehberliği hidayet bakımındandır ama bu bütün saydıklarım idrak edebilene idrak edemeyene nasibi olmayana birşey yok.... o yüzden bu konularda bilgisi olmayanın o çorbaya kaşık sallamayanın o mübareğin nazarıyla nazarlanmayanın yorum yapmasıda boş ve malayanidir... onlar birer çobandır ve bizlerde elhamdulillah onların sürüleriyiz bir ellerinde kur'an bir ellerinde sünnet-i Resulullah (EHL-İ SÜNNET VEL CEMAAT) bu yeter
 

ahmet yasin

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
10 Eyl 2006
Mesajlar
191
Tepkime puanı
0
Puanları
0
1] kur'an tüm insalığa hitab ediyor 2]mürşidi kamiller sünnet-i seniyyeden kıl kadar şaşmazlar o yüzden Allah dostu olmuşlardır 3)doğrudur onlara teslim olmuşuz onlar birşey buyurdukları zaman şeriksiz itaat ederiz sorgulamadan 4)onların üstünlüğü rehberliği hidayet bakımındandır ama bu bütün saydıklarım idrak edebilene idrak edemeyene nasibi olmayana birşey yok.... o yüzden bu konularda bilgisi olmayanın o çorbaya kaşık sallamayanın o mübareğin nazarıyla nazarlanmayanın yorum yapmasıda boş ve malayanidir... onlar birer çobandır ve bizlerde elhamdulillah onların sürüleriyiz bir ellerinde kur'an bir ellerinde sünnet-i Resulullah (EHL-İ SÜNNET VEL CEMAAT) bu yeter

Peygamberden başkasına peygamber gibi itaat etmek insanı şirke götürür.
Sahabe bile Allah Rasulüne "Ey Allah'ın Rasulü bu sendenmidir,vahiymidir?"diyordu.Eğer söylenen vahiyse koşulsuz itaat ettik diyordu.Çünkü Peygamber Vahyi tebliğ etme konusunda korunmuştu ve bu anlamda hevasından konuşması mümkün değildi.
Ama insanlar için böyle bir garanti yok!
 

THE_HAFIZ

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
14 Ağu 2006
Mesajlar
319
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Peygamberden başkasına peygamber gibi itaat etmek insanı şirke götürür.
Sahabe bile Allah Rasulüne "Ey Allah'ın Rasulü bu sendenmidir,vahiymidir?"diyordu.Eğer söylenen vahiyse koşulsuz itaat ettik diyordu.Çünkü Peygamber Vahyi tebliğ etme konusunda korunmuştu ve bu anlamda hevasından konuşması mümkün değildi.
Ama insanlar için böyle bir garanti yok!Hatta Peygamberimiz ALLAHIN KULU olarak anılmayı daha çok benimserdi, İsra da ise Peygamber Muhammed'in (as) değil, Allah'ın Kulu Muhammedin yürütüldüğü belirtilir ki, İnsanın örnek alacağı varlık önce İNSAN olmalıdır, meleklerin örnekliği Kur'an tarafından reddedilmiştir..
 

THE_HAFIZ

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
14 Ağu 2006
Mesajlar
319
Tepkime puanı
0
Puanları
0
kardeşim evliyaları çok diline doluyorsun senin açından bu iyi değil alimlerin eti zehirlidir ruzi mahşerde hangi evliyanın hakkını verebileceksin bir tanesinin bile veremezsin o yüzden bu konuda bilgilerin hiç yok susman daha hayırlıdırValla candaşım, ben, sadece şu güzel islamı yaşanamaz hale getiren ve evliya kılıfına bürünenleri dilime doluyorum..
Ya onlar bozdukları bu dinin hesabını verebilirler mi:
Yoksa, bu dinin eti çok mu ucuz..
el insaf hani
 

fetih

New member
Katılım
16 Şub 2007
Mesajlar
1,994
Tepkime puanı
355
Puanları
0
Yaş
45
Konum
Uzay Ýstasyonundan Alooooo Kimse Yokmuuuuu :)
Evliya Kilifina Bürünen Diyorsun Ama Bakiyorumda Hepsini Içine Aliyorsun Bütün Yazdiklarinda Veysel Karaniyi Buhariyi Imami Rabbaniyi Ve De Bir Defasinda Efendimizin şefaatina şefaat Denen Nesne Demiştin Hatirladinmi şimdi Bu Saydiğim Bütün Zatlar Hep Islama Zarar Vermiş öylemi ? Insan Allah Tan Korkar Biraz Yahu ...osman Gaziyi Osman Gazi Yapan :şeyh Edebali... Fatihi Fatih Yapan: Akşemseddin... Kadi Mahmudu Aziz Mahmud Hudayi Yapan:üftade Hz.leri.... Ve Hepside Sizin Deyiminizle Sapik Ve Put Rabbim Bu Gibi Düşüncelerinizden Dolayi Hesaba çekecektir Hazirmisiniz ?
 

ahmet yasin

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
10 Eyl 2006
Mesajlar
191
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Evliya Kilifina Bürünen Diyorsun Ama Bakiyorumda Hepsini Içine Aliyorsun Bütün Yazdiklarinda Veysel Karaniyi Buhariyi Imami Rabbaniyi Ve De Bir Defasinda Efendimizin şefaatina şefaat Denen Nesne Demiştin Hatirladinmi şimdi Bu Saydiğim Bütün Zatlar Hep Islama Zarar Vermiş öylemi ? Insan Allah Tan Korkar Biraz Yahu ...osman Gaziyi Osman Gazi Yapan :şeyh Edebali... Fatihi Fatih Yapan: Akşemseddin... Kadi Mahmudu Aziz Mahmud Hudayi Yapan:üftade Hz.leri.... Ve Hepside Sizin Deyiminizle Sapik Ve Put Rabbim Bu Gibi Düşüncelerinizden Dolayi Hesaba çekecektir Hazirmisiniz ?

Bu yazdıklarınız peygambermi?kendilerine itaat şartmı?bu saydığınız kişiler tasavvuf dinin uluları!bunları inkar ettiğimiz için hesabamı çekileceğiz,yoksa bunları kabul ettiğimiz içinmi?Buhariyi niye araya kattınız?aralarında babam olsa eğer sapık inanca sahipse islam anlayışına zarar verdiyse kabul etmem tabiki.sapık sapıkdır babamda olsa!
 
Üst Alt