Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Kur'an Da öğüt..!!!!

mhmt

New member
Katılım
7 Kas 2006
Mesajlar
2,965
Tepkime puanı
715
Puanları
0
ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ
(138) Bu (Kur'an), insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür.

EN'ÂM SÛRESİ
(126) Bu, Rabbinin dosdoğru yoludur. Şüphesiz düşünüp öğüt alacak bir toplum için âyetleri ayrı ayrı açıkladık.

EN'ÂM SÛRESİ
(80) Kavmi onunla tartışmaya girişti. Dedi ki: "Beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Hem sizin ona ortak koştuklarınızdan ben korkmam; ancak Rabbim'in bir şey dilemiş olması başka. Rabbim'in ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hâlâ düşünüp öğüt almayacak mısınız?"

EN'ÂM SÛRESİ
(70) Dinlerini oyun ve eğlence edinenleri ve dünya hayatı kendilerini aldatmış olanları bırak. Hiç kimsenin kazandığı yüzünden mahrumiyete sürüklenmemesi için Kur'an ile öğüt ver. Yoksa ona Allah'tan başka ne bir dost vardır, ne de bir şefaatçi. (Kurtuluşu için) her türlü fidyeyi verse de bu ondan kabul edilmez. İşte onlar kazandıkları yüzünden helake sürüklenmiş kimselerdir. Küfre saplanıp kalmalarından dolayı onlara çılgınca kaynamış bir içecek ve elem dolu bir azap vardır.

A'RÂF SÛRESİ
(164) Hani onlardan bir topluluk demişti ki: "Siz Allah'ın helak edeceği veya şiddetli bir azaba uğratacağı bir kavme ne diye (boş yere) öğüt veriyorsunuz?" Onlar da, "Rabbinize bir mazeret beyan etmek için, bir de belki Allah'a karşı gelmekten sakınırlar diye (öğüt veriyoruz)" demişlerdi.

A'RÂF SÛRESİ
(3) Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!

A'RÂF SÛRESİ
(2) Bu, sana, kendisiyle (insanları) uyarman için ve mü'minlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın.

VE BUNLAR GİBİ TOPLAM 106 AYETTE GEÇİYOR...ÖĞÜT KELİMESİ...

allah kuran da neden sürekli öğüt alın diyor..
bu kitap bize indirildi..
biz bundan sorguya çekileceğiz..

ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ
(7) O, sana Kitab'ı indirendir. Onun (Kur'an'ın) bazı âyetleri muhkemdir, onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihdir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih âyetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, "Ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır" derler. (Bu inceliği) ancak akıl sahipleri düşünüp anlar.

ALLAH'TA BİZİ O İLİMDE DERİNLEŞENLERDEN...
ÖĞÜT ALIP DÜŞÜNENLERDEN..
YOLUNDAN ÇIKMAYANLARDAN..
SAPMAYANLARDAN..
EYLESİN...(AMİN)
 

vulgata QURAN

New member
Katılım
12 Ara 2006
Mesajlar
139
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
42
hiç düşünmezmisiniz?(Kuranda tefekkür)

hiç düşünmezmisiniz?(Kuranda tefekkür)

Vahye kulak verme ise, ölçüsüz tartısız zihinde oluşan ham düşünceler, vesveseler Kur’ân terazisine götürülüp tartılırsa (buna Şeytan-ı Racim’den Allah’a sığınma da diyoruz) o zaman akılımıza gelmiş ham düşüncenin doğruluğunu veya yanlışlığını tespit etmiş oluruz. Böylece de onu ya uygularız yada vazgeçeriz.

İslâm'ın bu kadar önem verdiği tefekkür, insanın bilgisini artırır, taklitçilikten kurtarır, davranışlarını düzenler. Tefekkür sayesinde ulaştığı bilgi ile hareket eden kişi, her zaman için kârlı çıkar. Bilerek kötü şeyden korunmuş ve iyiyi tercih etmiş olur. Aynı zamanda başkalarına da yol gösterir.

Tefekkürü konu alan ve tefekkür örneğini sergileyen Kur’an ayetleri aşağıda verilmiştir:

Al- i Imran suresi ayet 190, 191:

“Göklerin ve yerin yaratılışında, gecenin ve gündüzün gidip gelişinde elbette aklıselim sahipleri için ibret verici deliller vardır.

Onlar ayakta, oturarak ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde tefekkür ederler (düşünürler). Rabbimiz (derler), bunu boş yere yaratmadın, sen yücesin, bizi ateş azabından koru!.”

Bakara suresi ayet 219:

“Ey Muhammed! Sana uyuşturucu ve kumardan soruyorlar. De ki: Bu ikisinde büyük bir günah, bir de insanlar için bazı menfaatler vardır. Fakat günahları, menfaatlerinden daha büyüktür. Yine sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki: İhtiyaçtan fazlasını infak edin. İşte böylece Allah, size âyetlerini açıklıyor. Umulur ki siz düşünürsünüz.”

Bakara suresi ayet 266:

“Hiç biriniz ister mi ki, kendisinin hurmalık ve üzümlüklerden bir bahçesi olsun, altında ırmaklar aksın, içinde her türlü ürünü bulunsun da, kendi üzerine de ihtiyarlık çökmüş ve elleri ermez, güçleri yetmez küçük, zayıf çocukları olsun. Derken ona ateşli bir bora isabet ediversin de o bahçe yanıversin. İşte Allah, âyetlerini size böylece açıklıyor. Umulur ki, düşünürsünüz.”

En’am suresi ayet 50:

“De ki: "Size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Ve size, ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyuyorum." De ki: "Kör ile gören bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz?"

A’raf suresi ayet 176:

“Ve eğer dileseydik onu o âyetlerle yüceltirdik, fakat o alçaklığa saplandı kaldı ve kendi keyfinin ardına düştü. Artık onun ibret verici hali o köpeğin haline benzer ki, üzerine varsan da dilini uzatır solur, bıraksan da solur. İşte bu, âyetlerimizi inkâr eden kavmin misalidir. Bu kıssayı iyice anlat, belki biraz düşünürler.”

A’raf suresi ayet 184:

“Onlar arkadaşlarında herhangi bir cinnet bulunmadığını hiç düşünmediler mi? O, açık bir uyarıcıdan başka biri değildir.”

Rum suresi ayet 8:

Kendi içlerinde hiç düşünmediler mi ki, Allah göklerde, yerde ve bu ikisi arasında bulunan her şeyi ancak hak ile ve belirlenmiş bir süre için yaratmıştır? Gerçekten insanların çoğu, Rablerine kavuşmayı inkâr etmektedirler.

Rum suresi ayet 21:

“Yine O'nun âyetlerindendir ki, sizin için nefislerinizden kendilerine ısınırsınız diye eşler yaratmış, aranıza bir sevgi ve merhamet koymuştur. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için nice ibretler vardır.”

Yunus suresi ayet 24:

“Dünya hayatının misali şöyledir: Gökten indirdiğimiz su ile, insanların ve hayvanların yediği bitkiler birbirine karışmıştır. Nihayet yeryüzü süslerini takınıp süslendiği ve sahipleri kendilerini ona gücü yeter sandıkları bir sırada, geceleyin veya gündüzün, ona emrimiz gelivermiştir, ansızın ona öyle bir tırpan atıvermişiz de sanki bir gün önce orada hiçbir şenlik yokmuş gibi oluvermiştir. Düşünen bir kavim için âyetlerimizi işte böyle açıklarız.”

Rad suresi ayet 3:

“O'dur ki arzı uzattı, orada sabit dağlar ve ırmaklar var etti. Orada bütün meyvelerden iki çift yarattı. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor. Şüphesiz bunda tefekkür eden (düşünen) bir toplum için ayetler vardır”

Nahl suresi ayet 10, 11:

“O’dur ki, sizin için gökten bir su indirdi. İçecekleriniz ondandır ve hayvanları otlattığınız ağaçlar, bitkiler ondan sulanıp filizlenmektedir. Onunla size ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her çeşit meyvelerden bitirmektedir. Şüphesiz bunda, tefekkür eden (düşünen) bir toplum için (yaratıcının varlığına, kudretine ve hikmetine) işaret vardır”

Nahl suresi ayet 44:

“Biz o peygamberleri mucizelerle ve kitaplarla gönderdik. Ey Peygamberim! Sana da Kur'ân'ı indirdik ki, insanlara vahyedileni açıklayasın. Belki onlar da düşünürler.”

Nahl suresi ayet 69:

“Sonra meyvaların hepsinden ye de, Rabbinin (sana) kolay kıldığı yollara gir, diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir bal çıkar ki, onda insanlar için şifâ vardır. Şüphesiz ki bunda düşünen bir millet için, büyük bir ibret vardır.”

Zümer suresi ayet 42:

“Allah, o canları öldükleri zaman, ölmeyenleri de uyuduklarında alır. Sonra haklarında ölüm hükmü verdiklerini alıkor, diğerlerini de takdir edilmiş bir süreye kadar salıverir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için nice ibretler vardır.”

Casiye suresi ayet 13:

“O, göklerde ve yerde bulunan herşeyi kendinden bir lütuf olarak sizin hizmetinize vermiştir. Şüphesiz bunda düşünen topluluklar için ibret ve deliller vardır.”

Haşr suresi ayet 21:

“Biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, Allah'ın korkusundan onu, baş eğmiş, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri, tefekkür etsinler diye insanlara veriyoruz.”
 

seyfullah putkýran

New member
Katılım
30 Eyl 2005
Mesajlar
5,807
Tepkime puanı
205
Puanları
0
Yaş
39
Konum
Ruhlar Aleminden
Web sitesi
www.tevhidyolu.net
sanırım ululelbab kelimesini aklı selim olarak çevirmişsiniz. evet aklı selimdir onlar .
ama bu demek değildir
deli olmıyan her birey aklı selimdir.

yinede saygı değer vulgata yazınız için Allah C.C. razı olsun Rabbimin kelamı bizim başımız üstündedir ve en güzel söz allahın sözüdür. bu güzel sözleri paylaştığınız için Allah razı olsun.Rabbim, bu sözlerini layığıyla ANLAMAYI, İDRAK ETMEYİ, ve UYGULAMAYI bizlere nasip etsin...
 

seyfullah putkýran

New member
Katılım
30 Eyl 2005
Mesajlar
5,807
Tepkime puanı
205
Puanları
0
Yaş
39
Konum
Ruhlar Aleminden
Web sitesi
www.tevhidyolu.net
ALLAH'TA BİZİ O İLİMDE DERİNLEŞENLERDEN...
ÖĞÜT ALIP DÜŞÜNENLERDEN..
YOLUNDAN ÇIKMAYANLARDAN..
SAPMAYANLARDAN..
EYLESİN...(AMİN)

bu duaya amin amin amin deriz . nekadar hoş bir duadır bu . Allah cümlemize bu söylediklerinizi nasip etsin. böyle yazılara hayranım sadece Allahın sözü olan yazılara ne güzel yazmışsınız diğer arkadaşlarda kusura bakmayın aynı konu olduğu için iki mesajı birleştirdim bir başlık altında.

sayın mhmt bütün yazınız dua da dahil olmak üzere güzel bir çalışma YANLIZ mavi yazılardan birinde kuranı srogulamak demişsiniz. başka biryerde sizinle aynı hissiyatta olduğum bir yazı yazmışsınız oda Allah C.C. bizi o ilimde derinleşenlerden eylesin demişsiniz. buda hala derinleşemediğimizin işaretidir bunu bizde kabul ediyoruz. ve hepimizi bunda hem fikirizki ilimde derinleşenler kuranda ulul elbab diye tabir ettiği kişiler bunu layığıyla idrak eden kişilerdir bu nedenle onlarla bu sorgulamayı yapmamız yerinde bir karar olurki aksi halde nefsi bir sorugulama olucaktır ki bu bize bezin görünümündeki zehir olabilicektir. bu da dikkat etmmeiz gereken bir ölçüdür .
paylaşımlarınız için Allah razı olsun.
ve sizden ricam paylaşımlarınızı bu doğrultuda bekliyoruz...
 

mhmt

New member
Katılım
7 Kas 2006
Mesajlar
2,965
Tepkime puanı
715
Puanları
0
bu duaya amin amin amin deriz . nekadar hoş bir duadır bu . Allah cümlemize bu söylediklerinizi nasip etsin. böyle yazılara hayranım sadece Allahın sözü olan yazılara ne güzel yazmışsınız diğer arkadaşlarda kusura bakmayın aynı konu olduğu için iki mesajı birleştirdim bir başlık altında.

sayın mhmt bütün yazınız dua da dahil olmak üzere güzel bir çalışma YANLIZ mavi yazılardan birinde kuranı srogulamak demişsiniz. başka biryerde sizinle aynı hissiyatta olduğum bir yazı yazmışsınız oda Allah C.C. bizi o ilimde derinleşenlerden eylesin demişsiniz. buda hala derinleşemediğimizin işaretidir bunu bizde kabul ediyoruz. ve hepimizi bunda hem fikirizki ilimde derinleşenler kuranda ulul elbab diye tabir ettiği kişiler bunu layığıyla idrak eden kişilerdir bu nedenle onlarla bu sorgulamayı yapmamız yerinde bir karar olurki aksi halde nefsi bir sorugulama olucaktır ki bu bize bezin görünümündeki zehir olabilicektir. bu da dikkat etmmeiz gereken bir ölçüdür .
paylaşımlarınız için Allah razı olsun.
ve sizden ricam paylaşımlarınızı bu doğrultuda bekliyoruz...

biz bundan sorguya çekileceğiz..

öncelikle allah razı olsun kardeşim...
yukardaki mavi yerde ben kuranı sorgulamak değil de..
kurandan sorgulanacağımızı kastetmiştim..
sizden alıntı yaptığım yerdeki kırmızı ile çizdiğim cümlede galiba
böyle bi anlam var...
yanlış anlamışsam hakkını helal et..

ayrıca..!!
allah ilimde derinleşmeyi nasip etsin..!!
sağolun.
 
Üst Alt