Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Kulhuvallahu Ahed Süresinin Esrari Ve Hz.ali Ile Bağlantisi

caferi_humeyni

New member
Katılım
13 Şub 2006
Mesajlar
242
Tepkime puanı
0
Puanları
0
1- İmam Cafer es-Sadık (as) buyuruyor ki: “Her kim Kulhuvallahu Ahad süresini bir kere okursa, Kuran’ın, Tevrat’ın, İncil’in ve Zebur’un üçte birini okumuş gibi olur.”
Şeyh Saduk “et-Tevhid” s.260 / Muhammed Cafer el-Haşimi “Keyf Nekra’ül Kuran” s.82

2- Resulullah (saa) buyuruyor ki: “Kulhuvallahu Ahad süresi Kuran’ın üçte biridir.”
Şeyh Saduk “Meani’il Ahbar” s.191
Muhammed Cafer el-Haşimi “Keyf Nekra’ül Kuran” s.82


Meali: Abdullah bin Abbas'tan naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
“Ya Ali! Halk arasındaki misalin, Kur’ân’daki “Kulhu vellahu ahad” (İhlas) suresine benzer; kim onu bir defa okursa, adeta Kur’ân’ın üçte birini okumuştur; kim onu iki defa okursa, adeta Kur’ân’ın üçte ikisini okumuştur; kim onu üç defa okursa, adeta Kur’ân’nın hepsini okumuştur. Ya Ali, sen de böylesin! Kim seni kalbiyle severse, imanın üçte birini elde etmiştir; kim kalbi ve diliyle seni severse imanın üçte ikisini elde etmiştir; kim seni kalbi, dili ve eliyle severse imanın hepsini elde etmiştir. Beni hak olarak peygamber gönderen Allah’a ant olsun ki, eğer yeryüzünün ehli, gök ehli gibi seni sevmiş olsaydı, Allah onlardan bir kişiyi bile ateşle azap etmezdi.”
Kaynak:
1) eş-Şeyh Hüsamettin el-Mirdi el-Hanefi “Âli Muhammed” s.653
2) Süleyman el-Kunduzi el-Hanefi “Yenabi’ul- Mevedde” s.125
3) Muhammed Ahmet Ali “el-Aleviyyûn Fit-Tarîh” s.142
4) el-Hilli “Keşf’ül Yakin” s.297-298
5) es-Seyyid Haşim el-Bahrani “Gayet’ül Meram” c.6, s.142
6) Şazan bin Cibril “el-Fedail” s.112
7) et-Tüsteri el-Meraşi "Şerh-i İhkak’ul Hak" c.5, s.621-622; c.23, s.378
8) el-Muhakkik ed-Dâmed “İsne Aşar Risale” s.15-16
9) eş-Şeyh Ali en-Nimazi “Müstedrek Sefinet’ül Bihar” c.9, s.322


4- İmam Cafer es-Sadık (a.s)'tan, babasından, dedelerinden şöyle nakletmiştir:
“Bir gün Resulullah (s.a.a) ashabına buyurdular ki: “Hanginiz bütün günleri oruç tutuyorsunuz?”
Selman: “Ben ya Resulellah!” dedi.
Resulullah (s.a.a): “Hanginiz (her zaman için) geceyi ibadetle geçiriyorsunuz?” diye buyurdular.
Selman: “Ben ya Resulellah” dedi.
Yine Resulullah (s.a.a): “Hanginiz Kur'an'ı her gün hatmediyorsunuz?” diye sordular.
Selman: “Ben ya Resulellah” dedi.
Ashaptan birisi bu durumdan rahatsız olup şöyle dedi: “Ya Resulellah! Selman Fars ırkından olan birisidir, biz Kureyş cemaatına iftihar etmek istiyor. Siz; “Hanginiz bütün günleri oruç tutuyorsunuz?” diye buyurdunuz, Selman ben dedi; oysaki o çoğu günler yemek yiyor. Siz; “Hanginiz geceyi ibadetle geçiriyorsunuz?” buyurdunuz, Selman ben dedi; oysaki o çoğu geceleri yatıyor. Siz; “Hanginiz her gün Kur'ân'ı hatmediyorsunuz?” buyurdunuz, Selman yine ben dedi; oysa o, günlerin çoğunu susmakla geçiriyor.”
Resulullah (s.a.a) onun bu sözü üzerine şöyle buyurdular: “Vazgeç (sus) ey filanı, ben size Hekim Lokman gibiyim (her sözümün bir hikmeti vardır). Onun kendisinden sorsan seni aydınlatır.”
Derken o adam Selman'a şöyle dedi: “Ya Eba Abdullah! (Hz. Selman'ın künyesi) Sen bütün günleri oruçlu geçirdiğini mi sanıyorsun?”
Selman: “Evet” dedi.
O adam: “Ben senin çoğu günler yemek yediğini görüyorum” dedi.
Selman cevabında şöyle dedi: “Sandığın şekilde değildir, ben her ay üç gün oruç tutuyorum, Allah-u Teala buyurmuştur ki: “Kim bir iyilikle gelirse, yaptığının on misli mükâfat verilecektir.”[1] Ben Şaban ayını Ramazan ayına muttasıl ediyorum. İşte bu sevm'ud- dehr (bütün günlerin orucu)'in manasınadır.[2]
Daha sonra o adam şöyle dedi: “Sen bütün geceyi ibadetle geçirdiğini mi sanıyorsun?”
Selman: “Evet” dedi.
O adam: “Sen gecenin çoğunu uyuyorsun.”
Selman cevaben şöyle dedi: “Senin düşündüğün gibi değildir. Fakat ben habibim Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu duydum: “Kim abdestli uyuyorsa, bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibidir.” Binaen aleyh ben daima abdestli uyuyorum.”[3]
Sonra o adam: “Sen her gün Kur'an'ı hatmettiğini mi sanıyorsun?” dedi.
Selman: “Evet” dedi.
O adam: “Oysa sen günlerin çoğu vakitlerinde susuyorsun”
Selman cevaben şöyle dedi: “Senin sandığın gibi değildir. Ama ben habibim Resulullah (s.a.a)'den Hz. Ali'ye şöyle buyurduklarını duydum: “Ya Ebe'l Hasan! (Hz. Ali'nin künyesi) Senin meselin ümmetim arasında “Kulhu vellahu ehad” (İhlâs suresi) gibidir. Kim onu bir defa okursa, Kur'an'ın üçte birini okumuştur; kim onu iki defa okursa, Kur'an'nın üçte ikisini okumuştur; kim onu üç defa okursa, Kur'an'ı hatmetmiş gibidir.”
Daha sonra Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdular: “Ya Ali! Kim seni diliyle severse, imanın üçte biri kâmil olur. Kim seni dili ve kalbiyle sever eliyle de yardımda bulunursa, imanı kâmil olur.”
Resulullah (s.a.a) daha sonra sözlerinin devamında şöyle buyurdular: “Ya Ali! Beni hak olarak meb'us kılan (peygamber seçen) Allah'a ant olsun ki, eğer yeryüzünün ehli seni gökyüzünün ehli gibi sevseydi, kesinlikle hiçbir kimse cehennem ateşiyle azap edilmezdi.”
Daha sonra cenabı Selman sözünden netice alarak şöyle dedi: “Ben her gün “Kulhu vellahu ehad” (İhlas) suresini üç defa okuyorum.” Bu esnada o adam ağzı taşla kapatılmışçasına ayağa kalktı (ve çekip gitti).

Kaynaklar:
1. Allame el-Meclisi “Bihâr'ul-Envâr” c.22, s.317-318; c.39, s.257-258; c.73, s.181-182; c.89, s.345-346, c.94, s.93-94
2. el-Hac Hüseyin eş-Şakiri “Min A’mal es-Sahabe vet-Tabiin “Selman el-Farisi, Muhammed bin Ebi Bekr” S.46-48
3. Eş-Şeyh Saduk “Fedâil’ül Eşhür es-Selaset” s.49-50
4. Eş-Şeyh Saduk “Mean’il Ahbâr” s.234-235 ve “el-Hisal” c.2, s.156
5. El-Fettal en-Nisaburi “Ravdat’ül Vâizin” s.280-281
6. İbn-i Şehraşub “Menakıb Âl Ebi Talib” c.3, s.4
7. Muhammed er-Reşehri “Mizan’ül Hikme” c.4, s.3406-3407
8. Es-Seyyid Ali bin Masum “ed-Derecat’ür Rafia” s.212-213
9. Es-Seyyid Mehdi el-Hicazi “Dürer’ül Ahbâr” s.637-638
10. “Emali es-Saduk” s.32,33

Dipnotlar:

[1] - En'am/160
[2] - İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her ay üç gün oruç tutmak müstahaptır; her on günden birini; ilk on günde Perşembe, ikinci on günde Çarşamba, son on günde de yine Perşembe günü.” Tuhaf'ul-Ukul, s. 871.
[3] - Resulullah (s. a.a) buyurmuştur ki: “Kim abdestli uyur, ölüm de o gece ona ulaşırsa, Allah katında şehittir.” (Bihar'ul-Envar, c. 76, s. 183).
 

THE_HAFIZ

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
14 Ağu 2006
Mesajlar
319
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Resulullah (s.a.a) daha sonra sözlerinin devamında şöyle buyurdular: “Ya Ali! Beni hak olarak meb'us kılan (peygamber seçen) Allah'a ant olsun ki, eğer yeryüzünün ehli seni gökyüzünün ehli gibi sevseydi, kesinlikle hiçbir kimse cehennem ateşiyle azap edilmezdi.”Bu çok büyük bir iddia.. Çünkü, böylesi bir torpil, peygamberi sevenlere bile verilmezken, Aliyi sevenlerin azap görmeyeceği ilkesi, sayenizde, Aliyi çok seven alevi kesimi cennete doldurmuştur, yahu canım kardeşim, şu kişileri ilahlaştırmayı, tanrılaştırmayı, putlaştırmayı bırakın lütfen, çünkü, son din İSLAM tüm putları, tanrıları yeryüzünden silmek için inmiştir, lakin, aynı dinin mensupları, habire birilerini ilahlaştırıyor.. Yoksa, tek ilah olarak ALLAH yetmiyor mu ki, her önünüze geleni haşa ona eş tutuyorsunuz..
Bu kadar ifrat, bu kadar tefrit, bakalım bu ümmetin en son nereye götürecek, kestirmek imkansız.. dualarımla
 

caferi_humeyni

New member
Katılım
13 Şub 2006
Mesajlar
242
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Tebrik Ederim Seni.bu Hadisleri Böyle Yanliş Anlaşilmalara çektigin Icin.ne Putlaştirmasi Ya.neyden Bahsediyorsun
 

THE_HAFIZ

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
14 Ağu 2006
Mesajlar
319
Tepkime puanı
0
Puanları
0
caferi_humeyni' Alıntı:
Tebrik Ederim Seni.bu Hadisleri Böyle Yanliş Anlaşilmalara çektigin Icin.ne Putlaştirmasi Ya.neyden BahsediyorsunYa sevgili kardeşim,
Tamamen Allah'ın sıfatlarını, varlığını, birliğini içeren İHLAS süresini, gidip eğer, Hz. Ali ile eşleştirirseniz, bundan ne sonuç çıkar, söyler misiniz lütfen..
Hz. Paygamber, İhlas suresiyle Allah'ın neyi kastettiğini bilemeyecek ve bunu Ali ile ilişkilendirecek kadar sorumsuz bir peygamberdir sizce, hiç olmazsa, bir tefsirden ihlas ile ilgili bilgileri okuyun da ona göre hareket edin, tam bir futbol taraftarlığı mantıkıyla hareket ediyorsunuz, inanın yanlış yapıyorsunuz.. dualarımla
 
Üst Alt