Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Konu: İslam Perspektifinde Kadın Hakları

Volkan76

New member
Katılım
26 Ağu 2004
Mesajlar
5
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
43
Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla


Konu: İslam Perspektifinde Kadın Hakları
Konuşmacı: Hüccet’ül İslam ve’l Müslimin İbrahimiyan

İslam dini açısından insanların iki tür veya daha fazla hak ve yükümlülükleri vardır. Bu hak ve yükümlülüklerin bir türü, bireysel özellikler göz önünde bulundurulmaksızın insan türüne özgüdür; bahsi edilen hak ve yükümlülüklerin bir diğer türü ise insanların şahsî özellikleriyle ilintilidir.
Bu genel ifade şöyle örneklendirilebilir: İslam açısından alim kimse, bir takım özel hak ve yükümlülüklere sahiptir. Diğer insanlar tarafından saygı hürmeti gözetilmeli ve o da, bilgisinin yüklediği misyona uymalı ve gereğini ifa etmelidir.
Bir çocuk, insanî haklarına ek olarak, çocuk olması hasebiyle çocukluk haklarına da sahiptir veya bir yaşlı insan, insanî haklarının yanısıra yaşlılığından kaynaklanan bir takım özel haklara da sahiptir. Kadın ve erkeğin de, kadın veya erkek olmalarından kaynaklanan bazı özel sınıfsal hak ve yükümlülükleri vardır. Ancak insan olmaları bakımından eşit haklara sahiptirler. Arabın Aceme, erkeğin kadına, beyazın zenciye, alimin avama, yaşlının çocuğa ve de peygamberin peygamber olmayana hiçbir üstünlüğü yoktur.
Hz. Hatem’ül enbiya (s.a.a) bu bağlamda şöyle buyurmaktadır:
«اَنَا سيد وُلدِ آدمَ و لا فخرَ»
“Ben, Adem oğullarının efendisiyim; (ama bu,) övünç kaynağı değildir.”
Allah Resulü (s.a.a) yine bu hususta şöyle buyurmuştur:
«اَنَا سيد العرب و لا فخر»
“Ben Arapların efendisiyim; (ve bu,) övünme sebebi değildir.”
Yüce Peygamberimizin (s.a.a) konuyla ilgili bir diğer buyruğu şöyledir:
«خلق الله مائة الف نبی و اربعه و عشرين الف نبی انا اکرمهم علی الله و لا فخر»
“Allah yüz yirmi dört bin peygamber yaratmıştır ve ben, Allah katında onların en değerlisiyim; (yine de bu,) iftihar nedeni değildir.”
Yüce Peygamberimiz (s.a.a), Miraçta peygamberlere imametini (cemaat namazında imamlık edişini) dahi kendi üstünlüğünün nedeni olarak görmüyor ve bunu, başkalarına üstünlük vesilesi bilmiyor ve insanlara hitaben şöyle buyuruyordu:
«اَنَا اجيرکم»
“Ben sizin hizmetçinizim.”
Bugün dillerde dolaşan “kadın erkek eşitliği” sözü, İslam perspektifinde kabul edilir ve beğenilir bir şey değildir. İslam dini, haklar alanında adaletin gözetilmesini beğenmiştir. Adalet ise, herkesin hakkının kendisine verilmesinden ibarettir.


عدل چبود وضع اندر موضعش ظلم چبود وضع در ناموضعش
عدل چبود آب ده اشجار را ظلم چبود آب دادن خار را
Adalet nedir? Öz yerine koymaktır
Zulüm nedir? Başka yere koymaktır
Adalet nedir? Ağaçları sulamaktır
Zulüm nedir? Dikenleri sulamaktır
Yirmi yaşındaki bir gence anne sütü yedirmenin zulüm olduğu gibi, bir bebeğe ağır yemek yedirmek de zulümdür. Bahsi geçen bu gence yemek yedirmek ve bir yaşındaki bebeğe de anne sütü yedirmek farklı şeyler ise de, adaletin gereksinimi olduğu için bu, adilâne bir davranıştır; adaletten kaynaklanmaktadır ve bu nedenle de güzel ve uygundur.
Aslında farklılık, yaratılış düzeninin güzelliklerindendir. Gece ve gündüzün farklılığı, renk farklılığı, dil farklılığı, ırk farklılığı, boy farklılığı, tür ve cins farklılığı yaratılışın albeni ve cezbe örnekleridir. Bundan ötürü de “farklılık” sözcüğüne ön yargılı yaklaşılmamalıdır; “eşit ve eşitlik” sözcükleri de her zaman güzel ve kabul edilir olarak algılanmamalıdır.
Kadın ve erkek, insan olmaları bakımından eşit haklara sahiptirler; ancak her biri özel bir sınıfa aidiyetleri açısından her birinin kendine özgü hak ve yükümlülükleri vardır. İşte hakların farklılık ve değişikliğinin menşei de budur. Bu farklılık, eşitlik ilkesiyle örtüşmüyorsa da, gerçekte adalet olgusunun tatlı meyvesidir. Adalet ise, herkesin yitiğidir.
Kadın ve erkek, insanlıklarının gereği eşit hak ve yükümlülüklere sahiptirler ve bu bakımdan hiç birinin diğerine üstünlüğü yoktur. Ancak İslam dini perspektifinde kadın ve erkek, arızî etkenlerin, kendilerine özgü hallerin ve sınıfsal farklılıkların kaçınılmaz gereği olarak bazı özel hak ve yükümlülüklere sahiptirler.
Bu genel ifadenin açılımı örneklerle şöyledir:
Erkek, koca olması bakımından karısının nafakasını ödemek, geçimini üstlenmek zorundadır.
Erkek, baba olması bakımından çocukların geçimini temin etmekle yükümlüdür.
Baba ve annenin muhtaç olduğu bir durumda, çocuklar, evlat olmalarının gereği olarak baba ve annelerine yardımcı olmak ve ihtiyaçlarını temin etmekle sorumludurlar.
İş bu özel haklar, insanî hak ve yükümlülük çerçevesi dışındaki yükümlülükler türündendir.
Kadın ve erkek arasındaki haklar alanında, her ikisinin de insan olmaları bakımından hiç bir farklılık yoktur. Her ikisi de mülkiyet hakkına sahiptir, her ikisi de yaşama hakkına sahiptir, her ikisi de çalışma hakkına sahiptir, her ikisi de bilgi edinme ve öğrenme hakkına sahiptir, her ikisi de seçim hakkına sahiptir ve her ikisi de özgür varlıklardır.
İslam dini açısından yaşamın malî sorumluluklarının erkeğin (kocanın) ühdesinde olduğu ve kadının da, ev ortamında erkeğin makul cinsellik ihtiyacını karşılamaktan başka hiç bir yükümlülüğünün olmadığı gerçeği de gözden ırak tutulmamalıdır. Bu nedenle erkeği, bu tek hakkından mahrum bırakacak her şey yasaklanmıştır.
Erkek de bu hak karşılığında, kadının konut, yemek ve yaşam gereksinimlerini, ona yakışır biçimde temin etmeli ve bu bağlamda hiç bir teklifte bulunma hakkına bile sahip değildir.
Kadının hiç bir şekliyle çocuk bakımı, ev işleriyle ilgilenme, elbise yıkama, alış-veriş yapma, yemek pişirme... türünden bir yükümlülüğü yoktur.
Manevî makamlar alanında da durum aynıdır; kadın ve erkek yüce ilmî ve manevî makamlara ulaşma alanında eşittirler.
Yüce Allah, kadını ve erkeğiyle bütün insanlar için yüce manevî makamlar edinmeyi bir erdem olarak tanımlamış ve şöyle buyurmuştur:
«إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا»
“Şüphe yok ki Müslüman erkeklere ve Müslüman kadınlara, inanan erkeklere ve kadınlara, itâat eden erkeklere ve kadınlara, doğru söyleyen erkeklere ve kadınlara, sabreden erkeklere ve kadınlara, korkan erkeklere ve kadınlara, sadaka veren erkeklere ve kadınlara, oruç tutan erkeklere ve kadınlara, ırzlarını koruyan erkeklere ve kadınlara, Allah'ı çok-çok anan erkeklere ve kadınlara; Allah, onlara yar-lıganma ve büyük bir mükâfat vaadetmiştir.”
Kadın ve erkek, insan olmaları bakımından olgunluk ve ongunluğa ulaşabilirler; yüce İslam, iman, sabır, gönül saygısı ve infak makamlarına sahip olabilirler.
İslam dinince kadın, kendine özel bedensel ve ruhsal mülahazaları gereği, latif kadınlık ruhuyla uyuşmayan bazı sosyal ünvan ve makamlardan mahrum bırakılmış ise de bu, hiç bir şekilde kadının değer, makam, konum ve insanlığını azaltmamaktadır.
Her ne kadar kadın, icraî-yürütme makamlarından olan nübüvvet, imamet ve risalet makamına ulaşamasa da, imamet, risalet ve nübüvvet makamlarının temel ve dayanağı olan velayet makamına ulaşabileceği şüphe götürmeyen bir gerçektir.
Velayet; nübüvvet, risalet ve imametin batınıdır; her resul, her nebi ve her imam velayetinden beslenir.
Kadın, velayet alanında, kamil bir insanın ulaşabileceği velayet makamına ulaşabilir. Hz. Meryem gibi bir kadın, Hz. İsa’nın (a.s) ulaşabileceği ruh arınmışlığı ve Allah tarafından seçilme makamına ulaşabilir.
Yüce Peygamberimizin (s.a.a) tertemiz kızı Hz. Fatıma (ona selam olsun) da velayet alanında, yüce babası Hz. Muhammed’in (s.a.a) ve eşi İmam Ali’nin (a.s) makamına denkti.
Buna binaen İslam açısından kadın, insan olması bakımından bütün insanî haklara sahiptir ve hiç bir haktan mahrum değildir; ancak insanın özel bir cins ve sınıfına mensub olduğu bakımından da diğer sınıflar gibi bazı özel hak ve yükümlülükleri de vardır. Her hangi bir alanda kadın için getirilen sınırlama, kadının insanlık haklarıyla çelişmemektedir. Ayrıca hak ve yükümlülükler alanındaki sınırlama veya genişletme, her sınıf hakkında geçerli ve var olan bir gerçektir.
 

mehmetb

New member
Katılım
9 Nis 2005
Mesajlar
80
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
38
İslamda kadına 2. sınıf bir varlıkmış gibi bakılır.
 

mehmetb

New member
Katılım
9 Nis 2005
Mesajlar
80
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
38
Bakara..228.. Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları gibi, kadınlarında erkekler üzerinde belli hakları vardır.. Ancak, erkekler kadınlara göre bir derece üstünlüğe sahiptirler.

Buna rağmen hala kadınlar nasıl müslüman olabiliyor, şaşırıyorum...

Nisa 11.. “Allah size çocuklarınız hakkında, erkeğe kadının payının iki misli miras vermenizi emreder..”

Herşey ortada...
 

Askin_Bedeli

New member
Katılım
26 Tem 2004
Mesajlar
182
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Yaş
39
mehmetb' Alıntı:
Bakara..228.. Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları gibi, kadınlarında erkekler üzerinde belli hakları vardır.. Ancak, erkekler kadınlara göre bir derece üstünlüğe sahiptirler.

Buna rağmen hala kadınlar nasıl müslüman olabiliyor, şaşırıyorum...

Nisa 11.. “Allah size çocuklarınız hakkında, erkeğe kadının payının iki misli miras vermenizi emreder..”

Herşey ortada...


BAKIN KONULARI ARASTIRMADAN YAZMIYALIM LÜTFEN... TAMAM KADIN ERKEGIN YARISINI ALIYOR DOGRU AMA NEDEN??

SONUC ORTADA...

MESELA BI KADIN EVINI GECIRMEK ILE MÜKELLIF DEGIL BU EVIN ERKEGIN ISIDIR... SONRA BI KADIN EVLENIRKEN MEHIRINI ISTERKEN MADDI YÖNDEN ISTIYEBILIR (YANLIS ANLASILMASIN BURDA BASLIK PARASI DEMEK ISTEMIYORUM) HEM DIYELIM KI KADIN BEYINDEN AYRILDI ANNESI BABASI YOK VEFAT ETMISLER BU KADINA ERKEK KARDESLERI SAHIP CIKMASI LAZIM MADDI YÖNDEN YANI BU DURUMDA ERKEKLERE MECBUREN MADDI YÖNDEN DAHA FAZLA PARA LAZIM NEDENI ACIKCA ORTADA.. SORUSU OLAN VAR MI DAHA.. KISACA YANITLAMAYA CALISIYORUM OKUYUNCA BIKILMASIN DIYE..

GELELIM KADIN HAKLARINA...

ISLAMDA KADINLAR KADIN HAKLARINI YASARKEN HIRISTIYAN ALEMI KADINLARI CADI DIYE YAKIYORLARDI.. HEM HESAP GÜNÜNDE ERKEK KADIN AYNIDIR SÜPHESIZ.. ISLAM KADINLARA BIR COK HAK GETIRDI.. ÖNCEDEN KADINLAR MIRAS BILE ALAMIYORLARDI.. KIZLAR DIRI DIRI TOPRAGA VERILIYORDU.. ISLAMIN KADINA DEGER VERDIGI GIBI HIC BIR DIN KADINA BU KADAR ÖNEM VERMIYOR...

SORULARINIZ VARSA DAHA BUYRUN..

DUA ILE...
 

mehmetb

New member
Katılım
9 Nis 2005
Mesajlar
80
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
38
Zamanına göre bunlar doğru olabilir, ama bu deiklerin modern çağlara uymuyor, işte bu yüzden kuran evrensel de değildir, yeterli bir kitap da değildir, bu da onu tanırnın yazmış olamayacağını gösterir. DAha sorun var mı?
 

Askin_Bedeli

New member
Katılım
26 Tem 2004
Mesajlar
182
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Yaş
39
mehmetb' Alıntı:
Zamanına göre bunlar doğru olabilir, ama bu deiklerin modern çağlara uymuyor, işte bu yüzden kuran evrensel de değildir, yeterli bir kitap da değildir, bu da onu tanırnın yazmış olamayacağını gösterir. DAha sorun var mı?


MODERN CAG DEDIGINIZ TAM OLARAK NE ACIKLAR MISINIZ... NASIL YETERLI BI KITAP DEGIL? BU SONUCA NASIL VARDINIZ ANLIYAMADIM.. INANDIGINIZ BI KITAP VAR MI? KURAN-I KERIM HER CAG ICIN GECERLIDIR.. BUNU UNUTMAYIN LÜTFEN...
 

isimsiz

New member
Katılım
9 Şub 2005
Mesajlar
812
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
45
Konum
Köln/ALMANYA
mehmetb' Alıntı:
Zamanına göre bunlar doğru olabilir, ama bu deiklerin modern çağlara uymuyor, işte bu yüzden kuran evrensel de değildir, yeterli bir kitap da değildir, bu da onu tanırnın yazmış olamayacağını gösterir. DAha sorun var mı?

kadınlar ile ilgili modern çağa uymayan nedir...
 

Askin_Bedeli

New member
Katılım
26 Tem 2004
Mesajlar
182
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Yaş
39
üc Gün Beklememiz Gerecek Simdik Cevaplar Icin.. Hayirlisi

Vesselam
 

mehmetb

New member
Katılım
9 Nis 2005
Mesajlar
80
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
38
Ben de diyorum ki, kuran her çağa göre geçerli değildir... Mesela günümüze... Bunun farkında olan insanlar da "insan hakları" denen hakları geliştirmiş, kadınların da erkeler kadar insan olduğunu belirtmiş, cinsiyet ayrımının YANLIŞ olduğunu belirtmiştir.

Buna örnek verecek olursak, eskiden arabistanda evinde durup hizmet etmek veya fahişelik yapmaktan başka bir iş olanakları yoktu kadınların, hatta hayvan yerine konuluyordu bile diyebiliriz, bunun nedeni de, o zamanlarda gücün nerdeyse tamamen erkekte olmasıydı. Ama şu anda, güç erkeklerin tekeliden çıkmaya başladı, kadınların da en az erkeler kadar iş hayatına atıldığını görüyoruz, hatta üniveristelerde de kadınların erkeklerden daha yoğun olduğunu görebiliyoruz birçok yerde.... Bu da demektir ki artık kadın evde oturacak, erkek de evin geçimini sağlayacak diye bir durum yok. Bu da açıkça artık kadınların erkeklere muhtaç olmadığını gösteriyor... Bu da yaptığın açıklamadaki "aciz kadın" rolüyle örtüşmüyor...

Ayrıca hristiyanlıkta, müslüman olmayan toplumlardaki kadınların durumu hiçbir şekilde islamı aklamaz. Önemli olan mutlak, evrensel ve her çağa uyan doğrudur, ve bu da islamda yoktur.
 

Askin_Bedeli

New member
Katılım
26 Tem 2004
Mesajlar
182
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Yaş
39
mehmetb' Alıntı:
Ben de diyorum ki, kuran her çağa göre geçerli değildir..

BUNU NASIL BU KADAR RAHAT BI SEKILDE DIYEBILIYORSUNUZ.. NASIL HER CAGA GÖRE DEGILDIR..

mehmetb' Alıntı:
Mesela günümüze... Bunun farkında olan insanlar da "insan hakları" denen hakları geliştirmiş, kadınların da erkeler kadar insan olduğunu belirtmiş, cinsiyet ayrımının YANLIŞ olduğunu belirtmiştir.

Buna örnek verecek olursak, eskiden arabistanda evinde durup hizmet etmek veya fahişelik yapmaktan başka bir iş olanakları yoktu kadınların, hatta hayvan yerine konuluyordu bile diyebiliriz, bunun nedeni de, o zamanlarda gücün nerdeyse tamamen erkekte olmasıydı...

NIYE ÖRNEK OLARAK SADECE ARABISTAN VERILIYOR? HINDUCULAR MESELA KADININ RUHU VAR MI DIYE TARTISIYORDU.. EGER VARSA INSAN MI YOKSA HAYVAN RUHU MU DIYE KENDILERINE GÖRE YORUM YAPIYORLARDI... SUAN´DA ISLAMI TAM OLARAK YASAYAMADIGIMIZ ICIN KADINLAR HALEN SÖMÜRÜLÜYOR... HABERLERDE BUNLARI TAKIP EDEBILIYORUZ... SIZIN SARF ETTIGINIZ O KELIMEYI KULLANMAK ISTEMIYORUM SUAN AMA MANKENLER SUAN HANGI DURUMDA.. ONLARIN YAPTIKLARINA NE DENILIR? HA EVET, MODERN CAG DEDIGINIZ CAGDA HANIMLAR ACILIP SACILIP POZ MU VERECEK? BU MUDUR KADININ AYAKTA KALDIGINI GÖSTEREN.. BENCE YERIN DIBINE GIRILECEK BI DURUM..

mehmetb' Alıntı:
Ayrıca hristiyanlıkta, müslüman olmayan toplumlardaki kadınların durumu hiçbir şekilde islamı aklamaz. Önemli olan mutlak, evrensel ve her çağa uyan doğrudur, ve bu da islamda yoktur.

ISLAMIN BU CAGA UYDURAMADIGINIZ YÖNÜ HANGISI.. EGER ISLAM DOGRUSU ILE YASANSAYDI BIZ MÜSLÜMANLAR TARAFINDAN BU HALDE OLMAZDIK.. RABBIM YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN HAYAT DENILEN BU IMTIHANDA ( YA DA ZINDANDA)...
 

mehmetb

New member
Katılım
9 Nis 2005
Mesajlar
80
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
38
"NIYE ÖRNEK OLARAK SADECE ARABISTAN VERILIYOR? HINDUCULAR MESELA KADININ RUHU VAR MI DIYE TARTISIYORDU.. EGER VARSA INSAN MI YOKSA HAYVAN RUHU MU DIYE KENDILERINE GÖRE YORUM YAPIYORLARDI... SUAN´DA ISLAMI TAM OLARAK YASAYAMADIGIMIZ ICIN KADINLAR HALEN SÖMÜRÜLÜYOR... HABERLERDE BUNLARI TAKIP EDEBILIYORUZ... SIZIN SARF ETTIGINIZ O KELIMEYI KULLANMAK ISTEMIYORUM SUAN AMA MANKENLER SUAN HANGI DURUMDA.. ONLARIN YAPTIKLARINA NE DENILIR? HA EVET, MODERN CAG DEDIGINIZ CAGDA HANIMLAR ACILIP SACILIP POZ MU VERECEK? BU MUDUR KADININ AYAKTA KALDIGINI GÖSTEREN.. BENCE YERIN DIBINE GIRILECEK BI DURUM.. "

Ben sana hinducular ya da bilmemneler iyi sadece müslümanlar kötü demiyorum, kendine müslüman deyip de yine hayatta erkekle eşit olan kadınlar da vardır. Örnek arabistan, çünkü en yoğun müslümanlık, şeriat orda uygulanıyor... Ayrıca kadınların özgürlüğünü kısıtlayarak onları sömürüden kurtarma diye de birşey yok. Tam tersine, erkeği ne kadar üstün görürsen, kadını o kadar aşağı görüp sömürürsün. Ayrıca sen mankenleri örnek vermişsin, sanki özgür kadınların hepsi, hiçbir iş yokmuş gibi mankenlik yapıyor, sanki mankenlik kötü yanlış bir meslek... (Ben mankenlik konusunda normalden biraz farklı düşünüyorum, en iyisi bu konuyu kullanmayalım, olay kişiselleşmiş olur).

Madem kadınların iş hayatında yeri yok, bu kadar müslüman kadın neden üniveristeye gidiyor???
 

Askin_Bedeli

New member
Katılım
26 Tem 2004
Mesajlar
182
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Yaş
39
mehmetb' Alıntı:
Madem kadınların iş hayatında yeri yok, bu kadar müslüman kadın neden üniveristeye gidiyor???


BEN SIZE KADINLARIN IS HAYATINDA YERI YOK DIYE BI ACIKLAMADA BULUNMADIM KI...SADECE DEDIM KI KADINLAR EVI GECIRDINMEK MECBURIYETINDE DEGIL.. YANI BU ERKEGIN ISIDIR... MÜSTESNALAR TABI VARDIR.. MESELA BI HANIM BEYI VEFAT ETMIS... KIMSESI YOK? NE YAPSIN? TABI KI CALISIP COCUKLARINA VE KENDISINE BAKACAK.. AMA BUNU YAPARKEN ISLAMI SINIRLAR ICINDE KALMASI LAZIM.. YANI ISLAMA AYKIRI BI DAVRANISTA BULUNMAMALI... NIYE MÜSLÜMAN BACILARIMIZ VE ABLALARIMIZ OKUYUP ILIM TAHSIL ETMESIN? BU GAYET NORMAL BIR SEY ISLAM´DAN ÖDÜNC VERMEDIKCE...
 

mehmetb

New member
Katılım
9 Nis 2005
Mesajlar
80
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
38
Nasıl bir ödünç verilebilir ki? Tamam, mankenlik ve fahişelik uç örnekler... onlar dışında...
 

umitdemir1983

New member
Katılım
27 Mar 2005
Mesajlar
6
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
40
selam.

selam.

selamunaleyküm

ey MEHMETB

ŞU İSLAMI BİZLERE ANLATTA BU DÖNEME UYUYOR MU UYMUYOR MU BİZ KARA VERELİM.

ALLAH (AC) KİTABINDA İNANAN DA DELİLİ İMAN ETSİN, KÜFREDENDE DELİLİ İLE KÜFRETSİN. DİYEREK İKİ SEÇENEK BIRAKMIŞTIR. BUNA SİZ KARIŞAMASSINIZ.
 

umitdemir1983

New member
Katılım
27 Mar 2005
Mesajlar
6
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
40
MEHMETB

SİZ İSLAMIN BU DÖNEMDE GEÇERLİ OLMADIĞINI SÖYLÜYORSUNUZ. BUNUDA SÖYLERKEN UMARIM BİLEREK KONUŞUYORSUNUZDUR.

ŞU İSLAMI BİZEDE ANLATIN Kİ BİZDE BU DÖNEM DE GEÇERLİ OLUP OLMADIĞINI GÖRELİM

EĞER BURADA İNSANLARIN YAPTIĞINA BAKARSAK GÜNÜMÜZDE fUTBOL TERÖRÜ VAR, HIRSIZLIK GİTTİKÇE YAYILIYOR, İÇKİ TÜKETİMİ HER GGEÇEN GÜN ERTIYOR, FUHUŞ ARTIK AÇIKTAN YAPILIR HALE GELMİŞTİR. O ZAMAN BU SAYDIKLARIM ARTIK NORMAL SAYILABİLİR. ÇÜNKÜ; BUNLAR ARTIK GENİŞ KİTLELERCE YAPILIR HALDE.

İSLAMI BİZLERE ANLATIN Kİ BİZDE NEDEN GEÇERLİ DEĞİL ANLAYALIM. ÇÜNKÜ ALLAH (AC) AYETİNDE İNANANDA DELİLİ İLE İMAN ETSİN , KÜFREDENDE DELİLİ İLE KÜFRETSİN DEMEKTEDİR.
 

fedaiyan

New member
Katılım
5 Haz 2007
Mesajlar
16
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
45
kimse inanmak zorunda değil. okursun, işine geliyorsa inanırsın, işine gelmez aklına yatmassa inanmassın, bize ne.
 

yýldýz

New member
Katılım
22 Ağu 2006
Mesajlar
1,359
Tepkime puanı
8
Puanları
0
Bakara..228.. Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları gibi, kadınlarında erkekler üzerinde belli hakları vardır.. Ancak, erkekler kadınlara göre bir derece üstünlüğe sahiptirler.

Buna rağmen hala kadınlar nasıl müslüman olabiliyor, şaşırıyorum...

Nisa 11.. “Allah size çocuklarınız hakkında, erkeğe kadının payının iki misli miras vermenizi emreder..”

Herşey ortada...


Yönetici olarak üstünlüğe sahiptir. Çünkü kadın peygamber gelmemesi bunun ispatıdır. Erkek çocuk evlendiğinde bir eş ile ortaklık kuracak ve o eşe mehir verecek. Yani mala iki kişi sahip çıkmış olacak. Kız evlat ise evlendiğinde bir mehir alacak.

Dolayısı ile adaletsiz gibi görülen durum dengelenmiş olacak. ;)

Benim kafam biraz karıştı galiba. Hayırlı geceler. :) Selamün Aleyküm.
 
Üst Alt