Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Kendini Müslüman Zanneden Yahudilere!!!

ercan1980

New member
Katılım
15 Ara 2005
Mesajlar
186
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
44
Web sitesi
www.kurandini.net.tc
Kuran'da olmayan her hükmü kendi dinlerine "sünnet, mübah, mendup, vacip vs." yumuşatma usulleri ile entegre eden müslümanlar(!), malesef Kuran'daki dinden çok farklı bir din ortaya koymuşlardır. Bunu anlamak için, bu uyduruk dinin ameliyelerini incelemek yeterli oacaktır. Şimdi bununla ilgili bir örnek verelim!

Hitan=erkeklerin sünnet ettirilmeleri Kuran'da yeralmaz. Aksine Tevrat'ta Yahudileri güya Allah ile yaptıkları bir anlaşmanın sembolü olarak bu ameli gerçekleştirirler.

Sünnet: Antlaşma Simgesi

BÖLÜM 17

Yar.17: 1 Avram doksan dokuz yaşındayken RAB ona görünerek, «Ben Her Şeye Gücü Yeten Tanrı'yım» dedi, «Benim yolumda yürü, kusursuz ol.

Yar.17: 2 Seninle yaptığım antlaşmayı sürdürecek, soyunu alabildiğine çoğaltacağım.»

Yar.17: 3 Avram yüzüstü yere kapandı. Tanrı,

Yar.17: 4 «Seninle yaptığım antlaşma şudur» dedi, «Birçok ulusun babası olacaksın.

Yar.17: 5 Artık adın Avram* değil, İbrahim* olacak. Çünkü seni birçok ulusun babası yapacağım. D Not 17:5 «Avram»: «Yüce Baba» anlamına gelir. 17:5 «İbrahim»: İbranice Avraham, «Çokların babası» anlamına gelir.

Yar.17: 6 Seni çok verimli kılacağım. Soyundan uluslar doğacak, krallar çıkacak.

Yar.17: 7 Antlaşmamı seninle ve soyunla kuşaklar boyunca, sonsuza dek sürdüreceğim. Senin, senden sonra da soyunun Tanrısı olacağım.

Yar.17: 8 Bir yabancı olarak yaşadığın toprakları, bütün Kenan ülkesini sonsuza dek mülkünüz olmak üzere sana ve soyuna vereceğim. Onların Tanrısı olacağım.»

Yar.17: 9 Tanrı İbrahim'e, «Sen ve soyun kuşaklar boyu antlaşmama bağlı kalmalısınız» dedi,

Yar.17: 10 «Seninle ve soyunla yaptığım antlaşmanın koşulu şudur: Aranızdaki erkeklerin hepsi sünnet edilecek.

Yar.17: 11 Sünnet olmalısınız. Sünnet aramızdaki antlaşmanın belirtisi olacak.

Yar.17: 12 Evinizde doğmuş ya da soyunuzdan olmayan bir yabancıdan satın alınmış köleler dahil sekiz günlük her erkek çocuk sünnet edilecek. Gelecek kuşaklarınız boyunca sürecek bu.

Yar.17: 13 Evinizde doğan ya da satın aldığınız her çocuk kesinlikle sünnet edilecek. Bedeninizdeki bu belirti sonsuza dek sürecek antlaşmamın simgesi olacak.

Yar.17: 14 Sünnet edilmemiş her erkek halkının arasından atılacak, çünkü antlaşmamı bozmuş demektir.»

Yar.17: 15 Tanrı, «Karın Saray'a gelince, ona artık Saray demeyeceksin» dedi, «Bundan böyle onun adı Sara* olacak. D Not 17:15 «Sara»: «Prenses» anlamına gelir.

Yar.17: 16 Onu kutsayacak, ondan sana bir oğul vereceğim. Onu kutsayacağım, ulusların anası olacak. Halkların kralları onun soyundan çıkacak.»

Yar.17: 17 İbrahim yüzüstü yere kapandı ve güldü. İçinden, «Yüz yaşında bir adam çocuk sahibi olabilir mi?» dedi, «Doksan yaşındaki Sara doğurabilir mi?»

Yar.17: 18 Sonra Tanrı'ya, «Keşke İsmail'i mirasçım kabul etseydin!» dedi.

Yar.17: 19 Tanrı, «Hayır. Ama karın Sara sana bir oğul doğuracak, adını İshak* koyacaksın» dedi, «Onunla ve soyuyla antlaşmamı sonsuza dek sürdüreceğim. D Not 17:19 «İshak»: «Güler» anlamına gelir.

Yar.17: 20 İsmail'e gelince, seni işittim. Onu kutsayacak, verimli kılacak, soyunu alabildiğine çoğaltacağım. On iki beyin babası olacak. Soyunu büyük bir ulus yapacağım.

Yar.17: 21 Ancak antlaşmamı gelecek yıl bu zaman Sara'nın doğuracağı oğlun İshak'la sürdüreceğim.»

Yar.17: 22 Tanrı İbrahim'le konuşmasını bitirince ondan ayrılıp yukarıya çekildi.

Yar.17: 23 İbrahim evindeki bütün erkekleri -oğlu İsmail'i, evinde doğanların, satın aldığı uşakların hepsini- Tanrı'nın kendisine buyurduğu gibi o gün sünnet ettirdi.

Yar.17: 24 İbrahim sünnet olduğunda doksan dokuz yaşındaydı.

Yar.17: 25 Oğlu İsmail on üç yaşında sünnet oldu.

Yar.17: 26 İbrahim, oğlu İsmail'le aynı gün sünnet edildi.

Yar.17: 27 İbrahim'in evindeki bütün erkekler -evinde doğanlar ve yabancılardan satın alınanlar- onunla birlikte sünnet oldu


Yahudilerin güya Allah ile aralarında yaptıkları bu antlaşmayı bizim sözde müslümanlarımız "sünnet" yaftası ile meşrulaştırmaktadır.

Çok ilginçtir, bir yahudi adeti olan bu gereksiz ameliyenin sözde müslümanlar arasında gerçekleşmemesi durumunda aynı tevratta yazıldığı biçimde, kızlarını sünnetsiz erkeğe vermiyorlar.

Yar.34: 14 "Olmaz, kızkardeşimizi sünnetsiz* bir adama veremeyiz"dediler, "Bizim için utanç olur.

Yar.34: 15 Ancak şu koşulla kabul ederiz: Bütün erkekleriniz bizimgibi sünnet olursa,

Yar.34: 17 Eğer kabul etmez, sünnet olmazsanız, kızımızı alır gideriz."


Bu kadar benzerlik Kuran talebelerini şaşırtmıyor, çünkü onlar biliyorlar ki ehl-i sünnet (ehl-i mezhep) adı altında elçiye atılan onca iftiraların aslı yahudi kaynaklıdır. Her nedense sözde müslümanlar ve onların şıhları bu iftiraları dinlerinde kaynak edinmişlerdir. Dünyanın yarısından fazlası (aslında) yahudidir dediğimizde bizi suçlamışlardı.

Peki Rabbimin kitabı bu konu hakkında ne diyor?

4/119 "Onları saptıracağım, onları kuruntularla oyalayacağım, hayvanların kulaklarını yarmalarını (böylece etlerini haram etmelerini) emeredeceğim, ALLAH'ın yaratıklarını değiştirmelerini emredeceğim." Kim ALLAH yerine şeytanı dost ve egemen edinirse apaçık bir kayba uğramıştır.

Kuran'da her ne kadar direkt sünnet olma yada olmama ile ilgili bir ayet geçmiyor olsa da, bu ameliyenin şeytanın bir telkini, yani dindışı bir iş olduğunu yukarıdaki bu ayet çok net bir biçimde dile getirmektedir. Şeytanın telkinine kapılan "mukallit atalar ve bazı doktorlar" Allah'ın yaratışında bir eksiklik görüp, erkeklerin sünnet olmalarının farz (ve/veya zorunlu) olduğunu iddia ederler. Anlaşmaya sadık kalmak adına kendilerini Allah'tan daha zeki görebiliyorlar ve daha bu aşamada (sözde) antlaşmayı da en başından bozmuş oluyorlar. Yani neresinden bakarsanız bakın, sünnet olmanın din ile uzaktan-yakından hiçbir alakası yok!

Birde bazı memleketlerde kız çocuklarının da sünnet ettirilmesi olayı var. Onun da bu anlatılanlardan pek farkı yok. Dinde kaynak edindikleri hadis kitaplarına göre "Hz.Muhammed bir kadın sünnetçi doktor tutup, o yöredeki kız çocuklarının sünnet edilmesini emretmiş" (İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/456-457.)

Yani inanması güç ama böyle! Ayette açık ve net "Allah'ın yarattıklarını değiştirmek Şeytan telkinine uyanların işidir" derken, bizim sözde allamelerimiz Şeytana olan bağlılıklarını inadına nasıl da dinselleştiriyorlar böyle hayret ediyorum!
 

byolcu

New member
Katılım
27 Ara 2005
Mesajlar
53
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
44
sünnet olmak Allah'ın yarattığını değiştirmek demek değildir. Allah'ın yarattığını değiştirmek mesela bir canlının şeklini şemalini bozmakla olur, mesela Kuran'ı değiştirmekle, mesela dini değiştirmekle olur. Peygamberi bile cahilllikle suçlayan, Kuran yere düştü, peygamber de onu buldu diyen senin gibi insan bozuntuları, kafirleri Allah niye yarattı demeyip onların öldürülmesi gerekir der ama gider sünnet olmayı eleştirir. Allah'ın yarattııklarını öldürmeyi tavsiye eder, kendilerinden olmayanlar için katli vaciptir der, ibni arabiyi, mevlanayı, imamı rabbaniyi elinde fırsat olsa öldürür ama gider sen niye pipini kesiyorsun niye Allahın yarattığını değiştiriyorsun der. Sen önce Allahın yarattıklarına karşı saygılı davranmasını öğren, alemlere saygının bir gereği olarak önce Alemlere rahmet için gönderilen peygambere saygılı davran. Kafirleri yaratanb allahtır demez de mesela domuzu Allah yarattı, niye öldürüyorsunuz der. varlıklara karşı sevgi diyen, hoşgörü diyen ve her fırsatta yaratılanlara karşı içinde beslediği sevgiyi dile getiren Fethullah Gülen'e her türlü hakareti yapar ondan sonra gider sünneti eleştirir ve der ki Allahın yarattığını değiştirmeyin.

Biz zaten Allah'ın yarattığını değiştirmiyoruz. Sünnet olmak Allah'ın yarattığını değiştirmek değildir. Kuranda anlatılıyor mu bilmiyorum ama bir çok İslami kaynakta hz İbrahim'e sünnet olmanın emredildiği ve hz Muhammet'in sünnetli olarak doğduğu anlatılır. Kuranda olmadığı için fizik formüllerini bile inkar eden bir gerizekalı nasıl anlasın peygamberin sünnetini, nasıl anlasın hadisi şerifleri. Tarihi her türlü bilgiyi inkar edip Kuranda böyle bir şey yazmıyor diyen gerizekalılar sahabeleri ve hz Muhammeti anlamaz, anlayamaz.
 

ercan1980

New member
Katılım
15 Ara 2005
Mesajlar
186
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
44
Web sitesi
www.kurandini.net.tc
byolcu' Alıntı:
sünnet olmak Allah'ın yarattığını değiştirmek demek değildir. Allah'ın yarattığını değiştirmek mesela bir canlının şeklini şemalini bozmakla olur, mesela Kuran'ı değiştirmekle, mesela dini değiştirmekle olur. Peygamberi bile cahilllikle suçlayan, Kuran yere düştü, peygamber de onu buldu diyen senin gibi insan bozuntuları, kafirleri Allah niye yarattı demeyip onların öldürülmesi gerekir der ama gider sünnet olmayı eleştirir. Allah'ın yarattııklarını öldürmeyi tavsiye eder, kendilerinden olmayanlar için katli vaciptir der, ibni arabiyi, mevlanayı, imamı rabbaniyi elinde fırsat olsa öldürür ama gider sen niye pipini kesiyorsun niye Allahın yarattığını değiştiriyorsun der. Sen önce Allahın yarattıklarına karşı saygılı davranmasını öğren, alemlere saygının bir gereği olarak önce Alemlere rahmet için gönderilen peygambere saygılı davran. Kafirleri yaratanb allahtır demez de mesela domuzu Allah yarattı, niye öldürüyorsunuz der. varlıklara karşı sevgi diyen, hoşgörü diyen ve her fırsatta yaratılanlara karşı içinde beslediği sevgiyi dile getiren Fethullah Gülen'e her türlü hakareti yapar ondan sonra gider sünneti eleştirir ve der ki Allahın yarattığını değiştirmeyin.

Biz zaten Allah'ın yarattığını değiştirmiyoruz. Sünnet olmak Allah'ın yarattığını değiştirmek değildir. Kuranda anlatılıyor mu bilmiyorum ama bir çok İslami kaynakta hz İbrahim'e sünnet olmanın emredildiği ve hz Muhammet'in sünnetli olarak doğduğu anlatılır. Kuranda olmadığı için fizik formüllerini bile inkar eden bir gerizekalı nasıl anlasın peygamberin sünnetini, nasıl anlasın hadisi şerifleri. Tarihi her türlü bilgiyi inkar edip Kuranda böyle bir şey yazmıyor diyen gerizekalılar sahabeleri ve hz Muhammeti anlamaz, anlayamaz.

Ben delilsiz konuşmuyorum oysa sizler sallıyorsunuz! Çünkü yapabildiğiniz tekşey bu! Sallıyorsunuz, tutmayınca da küfrediyorsunuz! Delilin bittiği yerde küfür başlar!

Geç onu yukarıda yazdıklarının %90'ı iftira. Hiçbirini altında benim imzam ile halka gösteremezsin! Sizin gibi kuyruğu k..na dolananlar anca anca iftira-küfür yada hakaret edebilirler.
 

ercan1980

New member
Katılım
15 Ara 2005
Mesajlar
186
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
44
Web sitesi
www.kurandini.net.tc
Yahudi empozelerini Rabbin yardımıyla saf İslam'dan ayıklayacağız! Tüm dünya ayaklansa bile! Rabbimin yoluna baş koydum ben!
 

milwaukee

New member
Katılım
12 Şub 2006
Mesajlar
222
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
44
bu konuda sana katilmiyorum ercan kardes.
 

ercan1980

New member
Katılım
15 Ara 2005
Mesajlar
186
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
44
Web sitesi
www.kurandini.net.tc
MUVAHHID' Alıntı:
bu konuda sana katilmiyorum ercan kardes.

Niye katılmıyorsun? Bu ameliyenin İslam ile bir alakasının olmadığını ancak yahudiliğin olmazsa olmazlarından biri olduğunu dini yönden ıspatladım! Görünen köy klavuz istemez!

Niye katılmıyorsun? Yoksa sen yahudi zalimlerine sempati mi duyuyorsun?

11/113 Zalimlere sakın sempati duymayın, onları desteklemeyin, yoksa size ateş dokunur. Sizin ALLAH'tan başka dostlarınız yoktur, sonra size yardım da edilmez.

Varsa Kuran'da "erkeklerinizi sünnet ettirin" emri,

Varsa söyle senden ve cümle alemden afdileyeyim! Ukala doktorların ne dediği önemli değil, Allah'ın ne dediği (yada ne demediği) önemli!
 

byolcu

New member
Katılım
27 Ara 2005
Mesajlar
53
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
44
Yahudilerin kitabı tevratta Allahtan bahsedilir. Ehli sünnet olanlar da Allah'a inanıyor ama biri gelip diyor ki "Allah'a inanmak yahudi inancıdır. Hz Muhammet Allah'ı yahudilerden öğrendi. Yahudiler Allah'a inanıyordu o halde İslam da Allah diye bir şey yoktur."

Bunları diyen kim diye soruyorsanız söyleleyim. Bunları söyleyen bir aptaldır.

Bir de sünnetin yahudilikte var olduğunu mesela yahudilere hz İbrahimden kalan bir adet olduğunu söyleyenler vardır. Onlara göre sünnet bir yahudi adeti olup İslamda sünnet falan yoktur.

Bunları söyleyenler kim derseniz onu da söyleyeyim. Mesela ercan1980 dir.
 

ercan1980

New member
Katılım
15 Ara 2005
Mesajlar
186
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
44
Web sitesi
www.kurandini.net.tc
byolcu' Alıntı:
Yahudilerin kitabı tevratta Allahtan bahsedilir. Ehli sünnet olanlar da Allah'a inanıyor ama biri gelip diyor ki "Allah'a inanmak yahudi inancıdır. Hz Muhammet Allah'ı yahudilerden öğrendi. Yahudiler Allah'a inanıyordu o halde İslam da Allah diye bir şey yoktur."

Bunları diyen kim diye soruyorsanız söyleleyim. Bunları söyleyen bir aptaldır.

Bir de sünnetin yahudilikte var olduğunu mesela yahudilere hz İbrahimden kalan bir adet olduğunu söyleyenler vardır. Onlara göre sünnet bir yahudi adeti olup İslamda sünnet falan yoktur.

Bunları söyleyenler kim derseniz onu da söyleyeyim. Mesela ercan1980 dir.

Bana bak bokyolunun müridi, salak salak varsayımlarla salak inançlarınızı islamlaştıramazsınız. Gerçeği örtmek Yahudilerin işidir. Öyle olmasaydı, sözde müslümanların Yahudilere özenmeye çalıştığını gösterdiğim bu yazıya sert tepki göstermezdiniz. Belli ki yaranız var gocunuyorsunuz. Ben sizden halâ yazdıklarımı çürütecek makul geçerli bir antitez sunmanızı bekliyorum. Hesap gününe kadar beklemem gerekse bile'!
 

byolcu

New member
Katılım
27 Ara 2005
Mesajlar
53
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
44
insanların cinsel organları için doğuştan gelen bazı şeyler değiştirilmek zorundadır. cinsel organlardaki bazı parçaları sünnetle almak yaratılışa karşı gelmek değildir. Mesela kızlık zarı diye bir şey vardır. Senin mantığınla düşünürsek o zar hep orda kalmalı ve o bayan hiç evlenmemeli. Ama Allah insanlardan evlenmelerini istiyor. Kızlık zarının bir görevi sağlıkla ilgili olup bir kız çocuğunun sağlığı için gereklidir. Bu sebebi şu an hatırlamıyorum ama doktorların böyle bir açıklama yaptığını hatırlıyorum. Kızlık zarının diğer bir görevi ise evlenene kadar devam eder ve kişinin namusunu ispatlar. o zar yoksa namuzuszdur diyemeyiz ama varsa namuslu olduğuna kısmen karar verebiliriz. Yani diyorum ki o zarın işi belli bir müddet sonra bitiyor ve imhası gerekiyor.

Bırak erkekleri arap kızlarının sünnet edilmesini bile uygun görmüştür peygamber. Arap kadınların cinsel organları türklerinkinden değişik olup dudak gibi ileri çıkık şekildedir. Kızların sünneti ile ilgili hadislerin açıklamasında söylenir bunlar. Organlarındaki bu çıkıklık erkekler için cinsel hazzı azaltmakta olduğu ve sünnet çok derin yapılırsa o zaman da kadınların hazzı azalacağı hadislerde anlatılır.

Gerçi sen cinsellikle ilgili İslami hükümlere inanmıyor ve belki insanın kendi karısıyla cinsellik yaşamasına bile itiraz ediyor olabilirsin. Ama bunlar hayatın gerçekleri olup uygun ortamlarda uygun mekanlarda ve gerekirse bir forum sayfasında bile anlatılmalıdır.

Sen konular hakkında ayetler yazarak o şeyi hemen ispatladığını sanıyorsun. Ben Kurana senden daha çok inanırım ve ordaki hükümleri senden daha çok yaşamaya çalışırım. Ayet yazmakla hiç bir yere varamazsın. O ayetleri saçma sapan fikirlerinin içinde kullanarak insanları kurandan uzaklaştırıyorsun.

Ayette söylendiği gibi Allah'ın yarattığını değiştirmeye çalışmak günahtır. ve buna örnek olarak davarların kulaklarının kesilmesi gösterilmiştir.
 

ercan1980

New member
Katılım
15 Ara 2005
Mesajlar
186
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
44
Web sitesi
www.kurandini.net.tc
insanların cinsel organları için doğuştan gelen bazı şeyler değiştirilmek zorundadır. cinsel organlardaki bazı parçaları sünnetle almak yaratılışa karşı gelmek değildir. Mesela kızlık zarı diye bir şey vardır. Senin mantığınla düşünürsek o zar hep orda kalmalı ve o bayan hiç evlenmemeli. Ama Allah insanlardan evlenmelerini istiyor. Kızlık zarının bir görevi sağlıkla ilgili olup bir kız çocuğunun sağlığı için gereklidir. Bu sebebi şu an hatırlamıyorum ama doktorların böyle bir açıklama yaptığını hatırlıyorum. Kızlık zarının diğer bir görevi ise evlenene kadar devam eder ve kişinin namusunu ispatlar. o zar yoksa namuzuszdur diyemeyiz ama varsa namuslu olduğuna kısmen karar verebiliriz. Yani diyorum ki o zarın işi belli bir müddet sonra bitiyor ve imhası gerekiyor.

Bırak erkekleri arap kızlarının sünnet edilmesini bile uygun görmüştür peygamber. Arap kadınların cinsel organları türklerinkinden değişik olup dudak gibi ileri çıkık şekildedir. Kızların sünneti ile ilgili hadislerin açıklamasında söylenir bunlar. Organlarındaki bu çıkıklık erkekler için cinsel hazzı azaltmakta olduğu ve sünnet çok derin yapılırsa o zaman da kadınların hazzı azalacağı hadislerde anlatılır.

Gerçi sen cinsellikle ilgili İslami hükümlere inanmıyor ve belki insanın kendi karısıyla cinsellik yaşamasına bile itiraz ediyor olabilirsin. Ama bunlar hayatın gerçekleri olup uygun ortamlarda uygun mekanlarda ve gerekirse bir forum sayfasında bile anlatılmalıdır.

Sen konular hakkında ayetler yazarak o şeyi hemen ispatladığını sanıyorsun. Ben Kurana senden daha çok inanırım ve ordaki hükümleri senden daha çok yaşamaya çalışırım. Ayet yazmakla hiç bir yere varamazsın. O ayetleri saçma sapan fikirlerinin içinde kullanarak insanları kurandan uzaklaştırıyorsun.

Ayette söylendiği gibi Allah'ın yarattığını değiştirmeye çalışmak günahtır. ve buna örnek olarak davarların kulaklarının kesilmesi gösterilmiştir.

:D Komik! Sadece Komik! :D
 

seyfullah putkýran

New member
Katılım
30 Eyl 2005
Mesajlar
5,807
Tepkime puanı
205
Puanları
0
Yaş
40
Konum
Ruhlar Aleminden
Web sitesi
www.tevhidyolu.net
ercan1980' Alıntı:
Yahudi empozelerini Rabbin yardımıyla saf İslam'dan ayıklayacağız! Tüm dünya ayaklansa bile! Rabbimin yoluna baş koydum ben!

bunu yapabilmek için islamı anlamak laızm bence . ilk evvel anla tanı sonra baş koy. ehli sünnetin yoluna ada kenini davetine icabet etmezsek , yardımda bulunmazsak kendi kellimizi alırız...
 

ercan1980

New member
Katılım
15 Ara 2005
Mesajlar
186
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
44
Web sitesi
www.kurandini.net.tc
seyfullah putkıran' Alıntı:
bunu yapabilmek için islamı anlamak laızm bence . ilk evvel anla tanı sonra baş koy. ehli sünnetin yoluna ada kenini davetine icabet etmezsek , yardımda bulunmazsak kendi kellimizi alırız...

hahahaahahahahahahahahahaahahahahahahahhaaha! Ehl-i sünnetin yoluna kendini ada imiş! puhahaha! Neden Allah'ın yoluna kendini ada diyemedin acaba, çok merak ediyorum!

Hadi sen vermeden cevabını ben vereyim "ehl-i sünnet yolu zaten Allah'ın yolu diyeceksin" ve ben bir kere daha güleceğim sana! Rahmetli Kemal Sunal senin kadar güldermemişti beni Seyfo :D
 

byolcu

New member
Katılım
27 Ara 2005
Mesajlar
53
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
44
ercan1980 sana benden bir tavsiye. Öyle her şeye gülme de aptal olduğun anlaşılmasın.
 

seyfullah putkýran

New member
Katılım
30 Eyl 2005
Mesajlar
5,807
Tepkime puanı
205
Puanları
0
Yaş
40
Konum
Ruhlar Aleminden
Web sitesi
www.tevhidyolu.net
ercan1980' Alıntı:
hahahaahahahahahahahahahaahahahahahahahhaaha! Ehl-i sünnetin yoluna kendini ada imiş! puhahaha! Neden Allah'ın yoluna kendini ada diyemedin acaba, çok merak ediyorum!

Hadi sen vermeden cevabını ben vereyim "ehl-i sünnet yolu zaten Allah'ın yolu diyeceksin" ve ben bir kere daha güleceğim sana! Rahmetli Kemal Sunal senin kadar güldermemişti beni Seyfo :D

ya sorduğun sorunun cevabını bilmen güzel , akıl edebiliyosun dicem ama diyemiyorum çünkü idrak edemiyosun demek daha evvelde çok kişiye sormuşsun ama daha anlıyamamışsın sayın ercan1980 . ben derim eğer mutlu olucaksan Allah C.C ın yolun ada kendini çünkü ayette bana uyan resule uysun dediği için dolaylı olarak resule ona uyucağından sunnetede uymuş olucaksın bunda skınca yok... sen bana gülmeye devam et. Efendimde müşriklere anlattığında hakikati . onlarda çok gülmüşlerdi kimide yüsüne bakıp arkasını döndüklerinde gülmüşlerdi bunda sakınca yok her dönemde anlatan ve gülenler olur. çok şükür bu dönemin gülenleri arasında değiliz. Rabbime sonsuz hamd ve şükürler olsun. dilerimde sende gülenlerin arasından sıyrılırsın aksi halde senin gülen halin uzun sürmicek , bizler son durumuna gülmicez aksine senin adına üzülücez belkide senin için kalbimiz buruk olucak hayattayken keşke bize gülmeseydin dicez. şimdi dünyada gülenlerle beraber olucaksın.. dilerim bunu idrak edersin yoksa son nefesine kadar gülen olursunda nefes kesildikten sonra ağlarmısın gülermisin bilemem. kemal sunal dan seni daha fazla güldürmem iyi seni ağlatmamdan daha iyidir. lakin bu güldüğün her an sana ağlama olarak geri dönücek. unutma HERŞEY İÇİN GEÇMİŞ DEĞİL DAHA ERKEN!!! gülmeyi bırak ve gülünenlerden ol. ehli sünnet'in yoluna gir.(ehli sünneti açıklıyim bu söze takılma; sünnet ehli, yani resule uyan insan, yani,onu yollıyan Hakka uyman demektir.)


saygılarımla...
 

milwaukee

New member
Katılım
12 Şub 2006
Mesajlar
222
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
44
Sunnet Yapilmalidir.allah Resule Itaat Edin Dedi Bizde Edecegiz.sunnet Ibrahim Asden Gelir.
Yahudilikte Bozulmusda Olsa Ibrahim Saa Bir Yonuyle Dayanir,bunda Bir Sorun Yok.
 

hizbul islam

New member
Katılım
28 Nis 2006
Mesajlar
4
Tepkime puanı
0
Puanları
0
ercan1980 kardeşim Allah seni doğru yola iletsin
efendimizin sünnetlerine inanmayıp karşımıza insanlar tarafından yazılmış uydurmaca kitaplar getiriyorsun evet sünnet hz.İbrahim'den gelir ama tevratta incilde bozulmuş kitaplardır amacın ne anlayamadım insanları saptırmak istiyorsan bunu tevratla falan yapmaya çalışma
sana sadece gülüyorum
 
Üst Alt