Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Itaat

  • Konbuyu başlatan teslimolan
  • Başlangıç tarihi
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
T

teslimolan

Guest
Fazla yaptigim bir sey degil ancak bazilarinin aydinlanmasi icin bir copy paste yapacagim. Allah düsünüp bu yaziyi kaleme alandan razi olsun.

Ben sadece belirli bir bölümünü kopyalayacagim tümünü okumak isteyen bu linke tiklasin ve tüm sayfalari okusun.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX--------------------------------------------------------------
Kur'an'ın belirttiği İslam'a karşı delil getirme çabasında olan gelenekçiler '' Allah'a ve Resulüne itaat edin '' şeklindeki Ayetleri gösterip ; Kur'an'da '' Allah'a ve Resulüne uymamız söyleniyor, Kur'an'a uymak Allah'a uymaktır, hadislere uymak Peygamber'e uymaktır '' demektedirler.

söz konusu Ayetlerde Peygamberimiz hep '' Resul '' kelimesi ile anlatılmaktadır.Kur'an çevirilerinde elçi manasına gelen ''Resul '' kelimesi ya aynen '' Resul '' diye ya da '' Peygamber '' diye çevrilir.Kur'an'da geçen '' Resul '' kelimesinin tam karşılığı '' Elçi '' kelimesidir.


Peygamberimiz Kur'an'da iki sıfatla anılır. (Peygamber kelimesi bu iki sözcüğe de karşılık kullanılan , Farsça'dan dilimize geçmiş bir kelimedir.)birinci kelime '' Nebi '' kelimesidir ve haber getiren manasındadır.Kur'an'da bu kelime Peygamber kelimesi gibi Allah'tan haber getiren insanlar için kullanılmıştır.


İkinci kelimeyse '' Resul '' kelimesidir ki elçi kelimesinin karşılığıdır ve Kur'an'da Peygamberler en çok bu kelimeyle anlatılırlar. bu kelime hem Allah'ın Elçileri, hem diğer elçilikler için kullanılır.Peygamberimizi ve diğer Peygamberlerimizi tarif ederken kullanılan bu kelimeler , Peygamberin Nebi (haber getirici), Resul ( Elçi ) olduğunu gösterir. yani Peygamber , Allah'tan aldığı mesajı insanlara ileten kişidir, Peygamber % 1 bile kendinden dine bir şey katamaz. o zaman Din, haşa Allah'ın olmaz.

o zaman din, Allah ve Peygamber ortak yapımı bir müessese olur.Peygamberimize gelen vahiy Kur'an'dır.bunun dışında bir hadis , bir mezheb izahı , birisinin içtihadı , dinin asli bir hükmü veya bir bölümüdür demek : Allah'ın olan Dini Allah, Peygamber ( elçi, haber getiren ) ortaklığına veya Allah, mezheb imamı, Peygamber ortaklığına çevirmek olur.

kısacası Allah'ın Kur'an'da konumunu belirttiği şekilde meseleye yaklaşmak gerekir. Peygamber'i Allah'ın Kur'an'da tanıttığı şekilde kabul etmek, dini doğru kavramanın bir şartıdır. Peygamber efendimiz sadece ve sadece aldığı haberi ( Kur'an'ı ) insanlara iletir.Din, bu haberdir. Elçilik (Resullük ), Nebi'lik (haber getiricilik) bu mesajı (Kur'an'ı)insanlara ulaştırmaktır. Allah'ın Elçisi olmak çok büyük bir onurdur.Peygamberimiz açısından düşünürsek, bir insanın milyarlarca insana öncülük etmesidir. Ne yazık ki bazıları Kur'an'dan anlaşılan bu Peygamber tarifini yaptığımızda '' Siz Peygamber'i çok basit görüyorsunuz '' demektedirler. ne yazık ki bu davranışlarıyla Hıristiyanlara benzemektedirler.


Peygamberler hakkında aşırıya gitmek sadece Peygamber'i Allah'ın oğlu ilan etmekle olmaz. Sadece Allah'ın olan Din oluşturma yetkisi ; sünnet , hadis gibi süslü , sözde Peygambersever tavırlarla Peygamber'e de veriliyorsa o da Dinde bir sapmadır.

'' Kim Allah'a ve Elçisine itaat ederse ve Allah'tan korkup sakınırsa işte kurtuluşa ve mutluluğa erenler bunlardır.''24 Nur 52

''Allah'a ve Elçisine itaat edinki merhamet olunasınız.'' 3 Al-i İmran 1321- RESUL ( ELÇİ ) KELİMESİNİN MANASI

yukarıdaki Ayetlerde '' Resul '' kelimesinin '' Elçi '' manasında olduğunu iyice anlamak, Ayet'in manasınıda tam kavramayı sağlar. biz Peygamberimiz Hz. Muhammed'e niye uyarız? çünkü O Allah'ın elçisidir.yani Allah'ın mesajını alıp da getiren kişidir. Elçinin mesajı, Allah'ın gönderdiği mesajdır.O mesaja uyulunca hem Allah'a , hem de o mesajı getiren Elçiye uyulmuş olur.aynı zamanda mesajın kendisine ( Kur'an'a) uyulduğunu söylersek bu da doğru olur. Elçi'ye '' Elçi '' denmesinin sebebi : kendisinin olmayan mesajı taşımasındandır.yani Allah, Resul ( Elçi ) kelimesiyle , Hz.Muhammed'in kendisinin olmayan mesajı taşıyan kişi olduğunu vurgulamaktadır. itaat edilmesi emredilen kişi olan Elçi, kendisi namına değil, göndericisi Allah namına konuşmaktadır.bu yüzden '' O'na (Elçiye) itaat , gönderene ( Allah'a )itaattir.'' mantığı, Kur'an'ın bu Ayetleriyle verilmektedir. Allah'ın Elçi yollaması , bizle irtibat kurmak için seçtiği yegane yoldur.Elçi mesajı insanlara ileteceği, O'na davet edeceği için Elçiye (Hz.Muhammed'e) itaat, onu gönderene (Allah'a ) itaat olacaktır.

'' Elçiye itaat eden Allah'a itaat etmiş olur.'' 4 Nisa 80

insanlar Allah'ın mesajı Kur'an'ı Hz.Muhammed'in ( Elçinin)ağzından duydular.Kur'an her insan'a ayrı ayrı vahiy edimedi ki ! Peygamberimizin getirdiği mesaja uymayan birçok insan '' bu insan sözüdür '' veya '' biz bir insana mı uyacağız? '' şeklinde karşı çıkmışlardır. oysa Allah '' Allah ve elçisine itaat edin .'' Ayetleriyle Hz. Muhammed'e , elçiliği yüzünden , O mesajın gerçek sahibi Allah olması nedeniyle uyulacağını göstermektedir.yani Allah, '' Allah ve Elçisine itaat edin ''Ayetleriyle uyulanın bir tek Allah olduğunu göstermektedir.bu da 4 Nisa Suresi 80. Ayette bir daha anlaşılmaktadır.Yoksa Allah Kur'an ile hükümler koydu, Peygamber hadislerle ilave hükümler yaptı, Allah ve Elçiye itaatten kasıt iki tane Din oluşturucunun oluşturduklarına uymaktır ; şeklinde Ayetleri açıklamak, dinimizi Allah ve Peygamber ortak yapımına çevirmek olmaz mı? bu da Allah'ın Din üzerindeki tekeline tecavüzdür ki bir şirk türüdür.oysa Kur'an'da Allah dışında Hüküm koyucu aranmaması söylenir :

'' Allah size Kitab'ı detaylandırmış bir halde indirmişken Allah'ın dışında bir hüküm koyucu mu arayayım.'' 6 En'am 114

'' (Allah) kendi hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz.)''18 Kehf 26

'' Hüküm yalnız ve ancak Allah'ındır.O' kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir.dosdoğru olan Din ( yaşam biçimi) işte budur.Ama insanların çoğu bilmiyorlar.'' 12 Yusuf 40

DEVAM EDECEK İNŞAALLAH

NOT : KONU İÇİNDE GEÇEN AYET MEALLERİ ( S.ATEŞ )

3 Al-i İmran 132 :

132 Allah'a ve Elçiye itâ'at edin ki, size merhamet edilsin.

6 En'am 114 :

114 Allâh, size Kitabı açıklanmış olarak indirmiş iken O'ndan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine Kitap verdiklerimiz, O(Kur'a)nın, gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler, hiç kuşkulananlardan olma.

12 Yusuf 40 :

40 Siz, o'nu bırakıp ancak sizin ve atalarınızın taktığı birtakım (boş) isimlere tapıyorsunuz. Allâh onlar(ın gerçekliği) hakkında hiçbir delil indirmemiş(onlara hiçbir güç vermemiş)tir. Hüküm, yalnız Allâh'ındır. O, yalnız kendisine tapmanızı buyurmuştur. İşte doğru din budur. Ama insanların çoğu bilmezler."

18 Kehf 26 :

26 De ki: "Onların ne kadar kaldıklarını Allâh daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybı O'nundur. O ne güzel görendir, ne güzel işitendir! Onların, O'ndan başka bir yardımcısı yoktur. Ve O, kendi hükmüne kimseyi ortak etmez.

24 Nur 52 :

52 Kim(ler) Allah'a ve Resulüne itâ'at eder, Allah'tan korkar, O'(nun azâbı)ndan korunursa işte kurtuluşa erenler onlardır.

4 Nisa 80 :

80 Kim Elçi'ye itâ'at ederse Allah'a itâ'at etmiş olur. Kim de yüz çevirirse (bil ki), biz seni onların üzerine bekçi göndermedik.
----------------------------------------------------------------
2- KUR'AN'DA HZ.MUHAMMED İSMİNİN KULLANILIŞI :

diğer bir ilginç nokta da Kur'an'da , Peygamberimizin ismi olan Hz.Muhammed'in geçtiği 4 Ayet'ten 3' ünde de Muhammed'in elçi olduğunun vurgulanmasıdır.

'' Muhammed yalnızca bir elçidir '' 3 Al-i İmran 144

'' Muhammed yalnızca bir elçi ve Peygamberlerin sonuncusudur.''33 Ahzab 40

'' Muhammed Allah'ın elçisidir.'' 49 Fetih 29

Kur'an'da Hz.Muhammed isminin geçip elçiliğinin vurgulanmadığı tek Ayette ise Hz.Muhammed'e indirilene inanılması , yani Kur'an'a inanılması gerektiği söylenir.

'' iman edip, salih işler yapanlar ve Muhammed'e indirilene ki, O Rabb'lerinden bir gerçektir.iman edenlerin kötülüklerini örtüp bağışlamış, durumlarını düzeltmiştir.'' 47 Muhammed 2

Peygamberimizin Muhammed ile aynı köke sahip Ahmed ismiyle ( veya sıfatıyla)ğeçtiği tek Ayet'te ise Ahmed'in elçiliği vurgulanır:

''hani Meryem oğlu İsa '' Ey İsrailoğulları , gerçekten ben sizin için Allah'tan gönderilmiş bir elçiyim.benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra ismi Ahmed olan bir elçinin de müjdecisiyim '' demişti. 61 Saff 6

daha evvel gördüğümüz gibi Kur'an'da hiçbir yerde '' Allah'a ve Hz.Muhammed'e itaat edin '' diye bir ifade bulunmaz.Kur'an'da sürekli '' Allah'a ve elçisine itaat edin '' şeklinde bir ifadenin geçmesi Hz.Muhammed'e , ancak elçilik vazifesinden dolayı itaat edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.Hz.Muhammed isminin geçtiği tüm Ayetlerde ( biri hariç )elçiliğinin vurgulanması , tek istisna Ayette ise Hz.Muhammed'e indirilene ( KUR'AN'A) uyulması gerektiğinin söylenmesi , tüm yanlış anlamalara kapıları kapatmıştır.

DEVAM EDECEK İNŞAALLAH

NOT : KONU İÇİNDE GEÇEN AYET MEALLERİ ( S.ATEŞ )

3 Al-i İmran 144 :

144 Muhammed, sadece bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse siz ökçelerinizin üzerinde geriye mi döneceksiniz? Kim ökçesi üzerinde geriye dönerse, Allah'a hiçbir ziyan veremez. Allâh, şükredenleri mükâfâtlandıracaktır.

33 Ahzab 40 :

40 Muhammed, sizin erkeklerinizden birinin babası değil, falat Allâh'ın Elçisi ve peygamberlerin hâtemidir. Allâh her şeyi bilendir.

47 Muhammed 2 :

inanıp iyi ameller işleyenlerin, Rab'leri tarafından Muhammed'e indirilen gerçeğe inananların da günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

48 Fetih 29 :

29 Muhammed Allâh'ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar, kâfirlere karşı katı, birbirlerine karşı merhametlidirler. Onların, rükû' ve secde ederek Allâh'ın lutuf ve rızâsını aradıklarını görürsün. Yüzlerinde secde izinden nişanları vardır. Onların Tevrât'taki vasıfları ve İncildeki vasıfları da şöyle bir ekin gibidir ki, filizini çıkardı, onu güçlendirdi, kalınlaştı, derken gövdesinin üstüne dikildi, ekincilerin hoşuna gider, onlara karşı kâfirleri de öfkelendirir bir duruma geldi. Allâh onlardan inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükâfât va'detmiştir.

61 Saff 6 :

6 Meryem oğlu Îsâ da: "Ey İsrâil oğulları, ben size Allâh'ın elçisiyim, benden önce gelen Tevrât'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir elçiyi müjdeleyici olarak gönderildim" demişti. Fakat (Îsâ'nın müjdelediği elçi) onlara apaçık deliller getirince: "Bu, apaçık bir büyüdür" dediler.
--------------------------------------------------------------------
3- PEYGAMBER SADECE KUR'AN'LA UYARIRDI :

Peygamber efendimiz insanları sadece vahiy ( Kur'an ) ile uyarırdı.Peygambere Kur'an Ayetleri gelmediğinde ise Peygamberin bir şeyler uydurmasını istediler.Oysa bunun mümkün olmadığı , Peygamberin sadece vahye uyduğu aşağıdaki Ayetlerden anlaşılır :

'' De ki : Ben sizi yalnızca vahiy ile uyarıp, korkutuyorum.'' 21 Enbiya 45

Onlara bir Ayet getirmediğin zaman '' Şuradan buradan derleseydin ya '' derler.De ki : '' Ben sadece Rabbimden bana vahiy edilene uyuyorum.bu Rabbinizden olan kavrama yeteneğidir, iman edecek bir toplum için doğruya iletilme ve rahmettir.'' 7 A'raf 203

Allah birçok Ayette Kur'an'ı indirdiğini, Kur'an'ı vahyettiğini söyler.aşağıdaki Ayette göreceğiniz gibi Peygamberin Resullük ( Elçilik ) vazifesi Kur'an'ın tebliğ edilmesidir.eğer Peygamberimiz bunu yapmasaydı elçilik vazifesini yapmamış olacaktı.ELÇİNİN VAZİFESİ ALLAH'IN İNDİRDİĞİNİ TEBLİĞ ETMEK İSE, ELÇİYE İTAAT DE ALLAH'IN İNDİRDİĞİNE İTAAT OLACAKTIR :

'' Ey Elçi, Rabbinden sana indirileni tebliğ et.Eğer yapmayacak olursan elçilik görevini yerine getirmemiş olursun.'' 5 Maide 67

'' De ki : '' Sizi ve kime ulaşırsa kendisiyle uyarmam için bana bu Kur'an vahyedildi.'' 6 En'am 19

'' Beşerden hiç kimsenin, Allah kendisine Kitabı, hükmü ve Peygamberliği verdikten sonra insanlara : Allah'ı bırakıp bana kulluk edin deme ( hakkı ve yetki) si yoktur.fakat o, öğrettiğiniz ve ders verdiğiniz Kitab'a göre Rabb'ani olunuz ( Rab'ınızın yolunda gidiniz deme görevindedir.) '' 3 Al-i İmran 79

DEVAM EDECEK İNŞAALLAH

NOT : KONU İLE İLGİLİ AYET MEALLERİ ( S.ATEŞ ) :

3 Al-iİmran 79 :

79 Hiçbir insana yakışmaz ki, Allâh ona Kitap, hüküm (hikmet) ve peygamberlik versin de, sonra (o kalksın) insanlara: "Allâh'ı bırakıp bana kullar olun", desin; fakat: "Öğrettiğiniz Kitap ve okuduğunuz şeyler gereğince Rabba halis kullar olun!" der.

5 Maide 67 :

67 Ey Elçi, Rabbinden sana indirileni duyur; eğer bunu yapmazsan, O'nun mesajını duyurmamış olursun. Allâh seni insanlardan korur. Doğrusu Allâh, kâfirler toplumunu yola iletmez.

6 En'am 19 :

19 De ki: "Şâhidlik bakımından hangi şey daha büyüktür?" De ki: "Benimle sizin aranızda Allâh şâhiddir. Bu Kur'ân bana vahyolundu ki, onunla sizi ve ulaştığı herkesi uyarayım. Siz gerçekten Allâh ile beraber başka tanrılar olduğuna şâhidlik ediyor musunuz?", "Ben şâhidlik etmem!" de: "O, ancak tek bir Tanrıdır, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım" de.

7 A'raf 203 :

203 Onlara bir âyet getirmediğin zaman: "Bunu da derleseydin ya!" derler. De ki: "Ben, ancak Rabbimden bana vahyolunana uyuyorum. Bu (Kur'ân), Rabbinizden gelen basiretler(gönül gözlerini açan nurlar, gerçeğe ileten kanıtlar)dır ve inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmettir!"

21 Enbiya 45 :

45 De ki: "Ben ancak sizi vahiyle uyarıyorum. Ama sağır(lar) uyarıldıkları zaman çağırıyı işitmez(ler)."
 

alptraum

New member
Katılım
1 Ocak 2005
Mesajlar
2,908
Tepkime puanı
166
Puanları
0
Yaş
39
Konum
Aþk`dan
Web sitesi
www.muhakeme.net
"Adem henüz su ile toprak arasında iken ben peygamber idim

SENIN VERDIGIN SITEDE BUNA SACMA HADIS DENMIS AMA BU HADIS DEGIL RIVAYETTIR BIR YIGIN INSAN TOPLULUGU OLABILIR AMA HAKARET DOLU BR SITE ICIN BURAYA REKLAM YAPILMAZ HABERIN OLA
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt