İslamiyetsiz iman kurtuluş sebebi olabilir mi

alptraum

New member
Rabian: Ulema-i İslâm ortasında 'İslâm' ve 'iman'ın farkları çok medar-ı bahis olmuş. Bir kısmı 'İkisi birdir,' diğer kısmı 'İkisi bir değil, fakat biri birisiz olmaz' demişler ve bunun gibi çok muhtelif fikirler beyan etmişler. Ben şöyle bir fark anladım ki:
İslâmiyet iltizamdır; iman iz’andır. Tabir-i diğerle, İslâmiyet, hakka tarafgirlik ve teslim ve inkıyaddır; iman ise, hakkı kabul ve tasdiktir.
Eskide bazı dinsizleri gördüm ki, ahkâm-ı Kur’âniyeye şiddetli tarafgirlik gösteriyorlardı. Demek o dinsiz, bir cihette Hakkın iltizamıyla İslâmiyete mazhardı; 'dinsiz bir Müslüman' denilirdi. Sonra bazı mü’minleri gördüm ki, ahkâm-ı Kur’âniyeye tarafgirlik göstermiyorlar, iltizam etmiyorlar; 'gayr-ı müslim bir mü’min' tabirine mazhar oluyorlar.
Acaba İslâmiyetsiz iman, medar-ı necat olabilir mi?
Elcevap: İmansız İslâmiyet sebeb-i necat olmadığı gibi, İslâmiyetsiz iman da medar-ı necat olamaz. Felillâhi’l-hamdü ve’l-minne Kur’ân’ın i’câz-ı mânevîsinin feyziyle, Risale-i Nur mizanları, din-i İslâmın ve hakaik-i Kur’âniyenin meyvelerini ve neticelerini öyle bir tarzda göstermişlerdir ki, dinsiz dahi onları anlasa, taraftar olmamak kabil değil. Hem iman ve İslâmın delil ve bürhanlarını o derece kuvvetli göstermişlerdir ki, gayr-ı müslim dahi anlasa, herhalde tasdik edecektir; gayr-ı müslim kaldığı halde iman eder.
Evet, Sözler, tûbâ-i Cennetin meyveleri gibi tatlı ve güzel olan iman ve İslâmiyetin meyvelerini ve saadet-i dâreynin mehâsini gibi hoş ve şirin öyle neticelerini göstermişler ki, görenlere ve tanıyanlara nihayetsiz bir tarafgirlik ve iltizam ve teslim hissini verir. Ve silsile-i mevcudat gibi kuvvetli ve zerrat gibi kesretli iman ve İslâmın bürhanlarını göstermişler ki, nihayetsiz bir iz’an ve kuvvet-i iman verirler.


Mektubat, 38
 

bekir

sadece bir kul
Acaba İslâmiyetsiz iman, medar-ı necat olabilir mi?

Elcevap: İmansız İslâmiyet sebeb-i necat olmadığı gibi, İslâmiyetsiz iman da medar-ı necat olamaz.

Mektubat, 38

Bediüzzaman Hazretleri'nin de işaret ettiği üzere; bazı alimlere dediğinin aksine, Hıristiyan ve Yahudiler sadece "La ilahe illallah" diyerek cennete giremez.
 
B

Birkan

Guest
Öncelikle, Kuran`ın ölçüsü samimiyettir.

Şüphesiz Allah katında din İslam’dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf, aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah’ın âyetlerini inkar ederse, bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir. (Ali İmran / 19)

Semavi dinlerin mensupları Kuran`ı İslam`ı Hz Peygamber`i bildiği halde kendi düşüncesinde devam ediyorsa bu kişiler kesinlikle kurtulur diyemeyiz. Ayet, Allah katında din İslamdır buyuruyor.

İmanın kurtulması için ya müslüman olmak gerekir ya da fetret ehli olmak gerekir.

Not: Fetret ehli olup da Allah`ın birliğini ve İslam`ı kabul ettiğini söylemek gerekir. Bu zaten istisnai bir durumdur.
 
Üst