Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

islamda hayvan

islamda hayvan

  • Evet

    Kullanılan: 0 0.0%
  • Hayir

    Kullanılan: 0 0.0%

  • Kullanılan toplam oy
    0

semramis

New member
Katılım
27 Mar 2005
Mesajlar
3
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
45
evde köpek beslemek harammi?

haramsa nedenleri
 

berr

New member
Katılım
25 Mar 2005
Mesajlar
113
Tepkime puanı
4
Puanları
0
Yaş
50
(Canlı resmi,köpek ve cünüp bulunan eve rahmet melekleri girmez.) [Nesai]
 

semramis

New member
Katılım
27 Mar 2005
Mesajlar
3
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
45
köpek,mekruhmi.harammi.lütfen ben yanliz yasadigim icin evde korkuyorum
eve köpek almak oistiyoprum.beni uyarsin diye,bu konuda bana lütfen acik olarak yazin.
 

Allahýnaskeri

New member
Katılım
14 Mar 2005
Mesajlar
78
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Selam Semramis

Besleyebilirsin. Kuran'da evde köpek beslemekle ilgili bir ayet yok. Hadislere bakarsan 2 milyon hadiste yasak olmayan birşey bulamazsın. Yolunu kaybetme sadece Kuran'a bak. O ne haram diyorsa onu haram kabul et.

06:150 De ki: "Haydi, Allah'ın bunu haram kıldığına şahitlik edecek şahitlerinizi getirin!" Eğer gelir, şahitlik ederlerse, sen onlarla beraber şahitlik etme, ayetlerimizi yalanlayanların, o ahirete inanmayanların çarpık arzularına uyma! Nasıl uyarsın ki, onlar Rablerine başkasını denk tutuyorlar.

16:116 Sadece dillerinizin yalan yere nitelemesi ile:"şu helaldır, şu haramdır." demeyin ki, yalanı Allah'a iftira etmiş olursunuz. Şüphe yok ki, yalanı Allah'a iftira edenler kurtuluşa eremezler.


İyi günler...
 

berr

New member
Katılım
25 Mar 2005
Mesajlar
113
Tepkime puanı
4
Puanları
0
Yaş
50
Bir Hadis-i şerif’lerinde şöyle buyuruyorlar:

“Sakın sizden birinizi emrettiğim veya nehyettiğim hususlardan biri kendisine ulaşınca, koltuğuna yaslanıp ‘Bilemiyorum! Biz Allah’ın kitabında ne buluyorsak ona uyarız.’ derken bulmayayım.” (Tirmizî)

“Biz hiç bir peygamberi, Allah’ın izni ile kendisine itaat edilmesinden başka bir hikmetle göndermedik.” (Nisâ: 64)
Ona itaat etmekle Allah-u Tealanın emrine itaat edilmiş olur. Ona itaat etmeyen ise Allah-u Tealaya da, gönderdiğine de iman ve itaat etmemiş olur.

“Resulullah size ne verdiyse onu alın, neyi yasak ettiyse ondan sakının!” (Haşr: 7)

“O Peygamber’e uyun ki, doğru yolu bulasınız.” (A’raf: 158)

“Yeryüzünde haksız yere böbürlenip büyüklük taslayanları ayetlerimi idrakten çevireceğim, anlamaktan mahrum edeceğim.” (A’raf: 146)

“Kur’an kendilerine ilim verilen insanların kâlblerinde parıldayan apaşikâr âyetlerdir.” (Ankebut: 49)

Allah-u Teala müslümanlık üzerine kimin kalbini açarsa, hakikatı ancak o duyar, ona duyurmuş olur.

Hakikatı duyurmadığı kimseler konuşurlar ve fakat hakikatı gerçekten bilmezler, laf edip dururlar.

“Doğrusu bir çokları bilmeden heva ve heveslerine uyarak halkı şaşırtıyorlar.” (En’am: 119)

Evin içinde beslenmesi uygun değildir.Hadisi şerifte rahmet melekleri girmez buyuruyor.Fakat Dışarıda(Eviniz buna uygunsa) kapı önünde beslenebilir.

semramis peygamber efendimiz sureti haktan görünüp şeytanın askeri olanlardan sakının buyuruyor.
 

Allahýnaskeri

New member
Katılım
14 Mar 2005
Mesajlar
78
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Sevgili Ber

Bunlar çok tartışıldı daha önce. Tekrar yazayım.

HADİS:

1. “Kuran’dan başka, benden bir şey yazmayın. Kim Kuran’dan başka bir şey yazmışsa derhal silsin.”

2. İbn Hanbal’ın naklettiği hadis:

Zayid İbn Tabit (Peygamberimizin en yakın vahy yazarlarından) Halife Muaviye’yi ziyaret etti (Peygamberimizin vefatından yaklaşık 30 yıl sonra) ve ona peygamberimizin başından geçen bir olayı anlattı. Mueviye hikayeyi beğendi ve birine yazması emrini verdi. Zayid: “Allah’ın Resûlü söylediklerinin yazılmasına HİÇBİR ZAMAN izin vermedi” dedi.

3. İbn El-Salah’ın meşhur kitabı “Ulum El-Hadis” şöyle bir hadise anlatır: Peygamberimiz Ebû Hüreyre’yi hadis yazarken görür ve “Ne yapıyorsunuz?” diye sorar bunun üzerine Ebû Hüreyre: “Sizden duyduğumuz hadisleri yazıyoruz, Allah’ın Resûlü” diye cevaplar. Peygamber: “Allah’ın kitabından başka bir kitap mı?” diye sorar. “Sizden bahsedelim mi?” diye sorar Ebû Hüreyre. Peygamberimiz de: “Bahsedin ama yalan söyleyenler cehenneme gidecektir.” der. Bunun üzerine Ebû Hüreyre hadisleri toplar ve hepsini yakar.

4. “Müsnad” adlı kitabında İbn Hanbal Abdullah İbn Ömer’in rivayet ettiği bir hadisi şöyle yazar: “Allah’ın Resûlü bir gün sanki (yakında) aramızdan ayrılacakmış gibi geldi ve şöyle söyledi: “Öldüğümde, Allah’ın kitabına sarılın. Neye haram diyorsa onu haram kabul edin, helal kabul ettiklerini siz de helal kabul edin.”

5. “Takyid El-İlm” kitabında Ebu Said El-Hudri şöyle yazar: “Allah’ın Resûlü’nden hadis yazmak için izin istedim ama reddetti.”

6. "Ömer, peygamberden, halkın doğru yoldan sapmamaları için kendisine birşeyler söyleyip yazmasını istediğinde; Peygamber: 'Allah'ın Kitabı bize yeter' dedi"
Buhari İtisam 26, İlim 39, Cenaiz 32, Merza 17; Müslim Cenaiz 23, Vasaya 22.

7. "Kuran'dan başka hidayet kaynağı arayan sapıtmıştır"
Tirmizi 2906.

8. Rivayet eden: İbnu'z-Zübeyr (r.a.) Babama dedim ki: "Ben niye senin Resulullah'tan hadis rivayetini işitmiyorum. Halbuki falan ve falandan çokça işitiyorum?" Bana şu cevabı verdi: "Evet ben, Müslüman olduğum günden beri Aleyhissalatu vesselam'ı hiç terketmedim. Hep beraber olduk. Ancak O'nun şöyle söylediğini de işittim: "Kim bile bile bana yalan nisbet ederse ateşteki yerini hazırlasın."
Buhari, İlm 38; Ebu Davud, İlm 4, (3651)

9. "Peygamberin vefatı yaklaştığında odada içlerinde Ömer’in de bulunduğu bir kaç kişi vardı. Bir ara peygamber : 'Geliniz, sizin için bir daha asla sapmayacağınız bir yazı yazayım.'dedi. Bunun üzerine Ömer: 'Peygamber hastalığın etkisiyle ne dediğini bilmiyor, Kuran yanınızda, Allah'ın Kitabı bize yeter!' şeklinde konuştu."
Buhari, Cihad 176, Cizye 6, İlim 49, Merza 17, Meğazi 83, İtisam 26; Müslim Vasiyye 20,21,22; Hanbel 1/222,324,336,355.

KURAN:

Fe bi eyyi hadisim ba’dehû yü’minûn.
Artık bundan (Kur'an'dan) sonra hangi hadise (söze) inanacaklar? (77:50)

...mâ kâne hadiseyyüftera...
Gerçekten de onların kıssalarında üstün akıllılar için bir ibret vardır. Bu Kur'ân uydurulmuş bir hadis (söz) değildir. Lâkin kendisinden önce gelen kitapların tasdiki her şeyin ayrıntılarıyla açıklayıcısı ve iman edecek bir kavim için hidayet ve rahmettir. (12:111)

Felye’tû bi hadîsim mislihî in kânû sâdikıyn
Eğer doğru iseler onun benzeri bir hadis (söz) getirsinler. (52:34)

...Fe bi eyyi hadîsim ba’dellâhi ve âyâtihi yü’minun.
İşte sana gerçek olarak okuduğumuz bunlar Allah’ın ayetleridir. Artık Allah’tan ve O’nun ayetlerinden sonra hangi hadise (söze) inanacaklar. (45:06)

Eğer (size tebliğ edileni) yalan sayarsanız, bilin ki sizden önceki birçok milletler de (kendilerine tebliğ edileni) yalan saymışlardır. PPEYgaMBERE DÜŞEN, YALNIZCA AÇIK BİR TEBLİĞDİR. (29:18)

Eğer (Peygamber) BİZE ATFEN BAZI SÖZLER UYDURMUŞ OLSAYDI, elbette onu kıskıvrak yakalardık. Sonra onun can damarını koparırdık. Hiçbiriniz buna mâni de olamazdınız. (69:44-47)

Onlara bir mucize getirdiğin zaman, (ötekiler gibi) onu da derleyip getirseydin ya! derler. De ki: BEN ANCAK RABBİMDEN BANA VAHYOLUNANA UYARIM. Bu (Kuran), Rabbinizden gelen basiretlerdir; inanan bir kavim için hidayet ve rahmettir. (07:203)

Onlara ayetlerimiz açık açık okunduğu zaman (öldükten sonra) bize kavuşmayı beklemeyenler: Ya bundan başka bir Kuran getir veya bunu değiştir! dediler. De ki: Onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. BEN; BANA VAHYOLUNANDAN BAŞKASINA UYMAM. Çünkü Rabbime isyan edersem elbette büyük günün azabından korkarım. (10:15)

De ki: BANA VAHYOLUNANDA, leş ve akıtılmış kan yahut domuz eti –ki pisliğin kendisidir- ya da günah işlenerek Allah’tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan BAŞKA, yiyecek kimseye HARAM KILINMIŞ BİRŞEY BULAMIYORUM. Başkasına zarar vermemek ve sınırı aşmamak üzere kim (bunlardan) yemek zorunda kalırsa bilsin ki Rabbin bağışlayan ve esirgeyendir. (06:145)

Size ne oluyor, ne biçim hüküm veriyorsunuz? YOKSA SİZE AİT BİR KİTAP VAR DA (bu bâtıl inanışları) orada mı okuyorsunuz? Onda, beğendiğiniz her şey için sizin için mutlaka vardır (diye mi yazılı)? (68:36-38)

Biz onların dediklerini çok iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Tehdidimden korkanlara KURAN'LA öğüt ver. (50:45)

Sana da, daha önceki kitabı doğrulamak ve onu korumak üzere hak olarak Kitab'ı gönderdik. Artık aralarında ALLAH'IN İNDİRDİĞİ İLE HÜKMET; SANA GELEN GERÇEĞİ BIRAKIP DA ARZULARINA UYMA...(5:44)

Aralarında ALLAH'IN İNDİRDİĞİ İLE HÜKMET ve onların arzularına uyma. Allah'ın indirdiği hükümlerin bir kısımlarından seni saptırmamalarına dikkat et. Eğer (hükümden) yüz çevirirlerse bil ki Allah ancak, günahların bir kısmını onların başına bela etmek ister. İNSANLARIN BİR ÇOĞU DA ZATEN YOLDAN ÇIKMIŞTIR. (5:49)

Onlara ALLAH'IN İNDİRDİĞİNE UYUN, denildiği zaman onlar, "HAYIR! Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız." dediler. Ya ataları birşey anlamamış ya da doğruyu bulamamış idiyseler. (2:170)

Önceki konulara bak, bir daha bu konuda yorum yapmayacağım.
 

semramis

New member
Katılım
27 Mar 2005
Mesajlar
3
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
45
merhaba,

kiminiz günah kiminiz günah degil,Kuran da köpekle ilgili bir ayet yok diyorsunuz.ben sasirdim kaldim. simdi lütfen bana hangisinin dogru oldugunu yazabilirmisiniz. bahcem yok.
 

Allahýnaskeri

New member
Katılım
14 Mar 2005
Mesajlar
78
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Tabii ki PEYGAMBERİMİZİN İZLEDİĞİ TEK KAYNAK olan Kuran. Kuran'da yok yani günah değil. Ama dersen ki ben hadislerle Allah'a şirk koşarım (tek affedilmeyen günah şirktir), peygamberimiz kendine vahyolunmayan birşeyi yasaklamıştır, o zaman günah. Karar senin.
 

berr

New member
Katılım
25 Mar 2005
Mesajlar
113
Tepkime puanı
4
Puanları
0
Yaş
50
“Resulullah size ne verdiyse onu alın, neyi yasak ettiyse ondan sakının!” (Haşr: 7)

Bugün herhangi bir okula gittiğiniz zaman bile bir matematik kitabı yada türkçe kitabını vs. öğretmek için bir öğret tayin ediyorlar.

Kuranı kerimide öğrenmek için elbetteki hadislere müracat edeceğiz.

Semramis işte ayet işte hadis eğer sana şeytanın askerlerinin sözleri daha değerli geliyorsa ...

Hani bir söz vardır.Dilediğin gibi yaşa sonunda öleceksin
 

kul

New member
Katılım
25 Şub 2005
Mesajlar
27
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
51
rahmet

rahmet

İnsanlar kurdu öldürürler, aslanı vururlar meşhur olurlar.
tesadüf kurt yahut aslan birini parçalasa ismi"canavar" olur
avcı hayvanları vurur bu işi zevk ticaret yahut bir lokma et için yapar
yavrularını yetim bırakır yuvasını tarumar eder
farkında değildir yaptığının!.. anlatır..
yaptığı işlerin altındaki zulmü bilmez Allah zalimleri sevmez (Ayet)
sedef içinde inci tanesi için parçalanır...
bülbülü kafeste inciten, sesidir...
samurun öldürülmesine sebep postudur..
bu sözleri okuyan derler;
bunların hepsi insanlar için yaratılmıştır!...
pekiyi, insanlar kimin için yaratılmış?..
buna cevap veremeyeceksiniz...
"hakkın emirlerini yapmak için değilmi?..."
yaptığın emirler hangisi? Hiç!...
M.D
 

isimsiz

New member
Katılım
9 Şub 2005
Mesajlar
812
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
45
Konum
Köln/ALMANYA
Allahınaskeri' Alıntı:
Selam Semramis

Besleyebilirsin. Kuran'da evde köpek beslemekle ilgili bir ayet yok. Hadislere bakarsan 2 milyon hadiste yasak olmayan birşey bulamazsın. Yolunu kaybetme sadece Kuran'a bak. O ne haram diyorsa onu haram kabul et.

06:150 De ki: "Haydi, Allah'ın bunu haram kıldığına şahitlik edecek şahitlerinizi getirin!" Eğer gelir, şahitlik ederlerse, sen onlarla beraber şahitlik etme, ayetlerimizi yalanlayanların, o ahirete inanmayanların çarpık arzularına uyma! Nasıl uyarsın ki, onlar Rablerine başkasını denk tutuyorlar.

16:116 Sadece dillerinizin yalan yere nitelemesi ile:"şu helaldır, şu haramdır." demeyin ki, yalanı Allah'a iftira etmiş olursunuz. Şüphe yok ki, yalanı Allah'a iftira edenler kurtuluşa eremezler.


İyi günler...


müslüman olmanın ilk ve tek şartı kelime i şehadettir.allaha ve resülüne kallb ile iman dil ile tasdik gerekir....
sen allaha inanıyorusun peki rasülüne inanman için onun zamanında yaşayıp hadisleri kendi kulağınlamı duyman lazımdı.şeytanın vesvesesi sizi iyice kaplamış....
şeytan insanları bu şekilde kaydırır unutma!!!
biz zararda değiliz inanıyoruz.yalan bile olsa bu hadisler,bizi küfre götürmez...inanmayan siz ,eğer bu hadisler sizin dediğiniz gibi olmayıp doğruysa sonunuzu düşünün..
ibedetlerimiz yetermi cennete girmeye..
bizim yapmamız gereken hadislere inanmaktır.allah peygamberleri kitap indirmek için vasıta değil.açıklayıcı olup dini anlatsınlar diye göndermiştir...kuranda bu konuyok diye yalanlamak ancak inanmayana yakışır size yakışmaz...
 

Allahýnaskeri

New member
Katılım
14 Mar 2005
Mesajlar
78
Tepkime puanı
1
Puanları
0
biz zararda değiliz inanıyoruz.yalan bile olsa bu hadisler,bizi küfre götürmez...

Merhaba İsimsiz

Hadise inanmak maalesef küfüre kadar götürür.

05:44 Gerçekten Biz, içinde bir hidayet, bir nur bulunan Tevrat'ı indirdik. Kendilerini Allah'a teslim etmiş peygamberler, yahudilere onunla hükmederlerdi. Bir de Allah dostları ve ilim adamları da Allah'ın kitabını muhafaza etmekle görevli olmaları ve üzerine şahit olmaları dolayısıyla onunla hüküm verirlerdi. Artık insanlardan korkmayın, Benden korkun ve Benim ayetlerimi birkaç paraya değişmeyin! Ey hakimler, her KİM ALLAH'IN İNDİRDİĞİ HÜKÜMLERLE HÜKÜM VERMEZSE, ONLAR HEP KAFİRDİRLER (...ülaike hümül kafirun*).

Allah'ın indirdiğinin dışında kaynaklarla hükmetmek kafirliktir. Örneğin sen Kuran'daki zina hükmü yerine hadislerdekini uygularsan hem şirk koşmuş olursun hem de yukarıdaki ayete göre kafir olursun.

05:45 Biz, onda onların üzerine şöyle yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, dişe diş, yaralamada ödeşme. Kim de bu hakkını sadakasına sayarsa, o, günahlarının bağışlanmasına vesile olur. HER KİM ALLAH'IN İNDİRDİĞİ HÜKÜMLERLE HÜKMETMEZSE, ONLAR HEP ZALİMDİRLER. (...ülaike hümüz zalimun*)

05:48 Sana da önünde bulunan kitapları doğrulayıcı ve onlara bir şahit olmak ÜZERE BU HAK KİTABI GÖNDERDİK; onun için sen de ARALARINDA ALLAH'IN İNDİRDİĞİ İLE HÜKMET, sana gelen gerçekten ayrılıp da ONLARIN ARZULARI ARKASINDAN GİTME! Her biriniz için bir kanun ve bir yol tayin ettik. Allah dileseydi, hepinizi bir tek ümmet yapardı, fakat sizi, her birinize verdiği şeylerde imtihan edecek. O halde durmayın, hayırlı işlerde yarışın. Nihayet dönüşünüz hep Allah'adır. O zaman O, hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir.

05:49 Ve şu emri indirdik: "Aralarında YALNIZ ALLAH'IN İNDİRDİĞİ İLE HÜKMET, onların keyiflerine uyma ve onların Allah'ın indirdiği hükümlerin birinden seni şaşırtmalarından sakın! Yine yüz çevirirlerse bil ki, Allah, onların bazı günahları sebebiyle, başlarına bir bela getirmek istiyor. Her halde insanlardan birçoğu Allah yolundan çıkmışlardır.

05:50 Durmuşlar da onlar cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? KİMMİŞ ALLAH'TAN DAHA GÜZEL HÜKÜM VERECEK? Fakat BUNU İNANCI KESİN bir kavim anlar.

Yukarıdaki ayetleri GÖRE GÖRE sen Hz. Muhammed'in örneğin recm cezasını uyguladığını düşünüyorsan Peygamberimizi nelerle suçladığına bir bak istersen..

Sağlıcakla kal...
 

berr

New member
Katılım
25 Mar 2005
Mesajlar
113
Tepkime puanı
4
Puanları
0
Yaş
50
Allahınaskeri' Alıntı:
05:48 Sana da önünde bulunan kitapları doğrulayıcı ve onlara bir şahit olmak ÜZERE BU HAK KİTABI GÖNDERDİK; onun için sen de ARALARINDA ALLAH'IN İNDİRDİĞİ İLE HÜKMET, sana gelen gerçekten ayrılıp da ONLARIN ARZULARI ARKASINDAN GİTME! Her biriniz için bir kanun ve bir yol tayin ettik. Allah dileseydi, hepinizi bir tek ümmet yapardı, fakat sizi, her birinize verdiği şeylerde imtihan edecek. O halde durmayın, hayırlı işlerde yarışın. Nihayet dönüşünüz hep Allah'adır. O zaman O, hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir.

Sağlıcakla kal...

Madem ayet tefsir edebiliyorsunuz

Sizin bu yazmış olduğunuz ayeti kerimede

Hz.Allah :"Sizin her biriniz için bir şeriat ve bir yol tayin ettik" Yol kelimesi ayeti kerimede minhac olarak geçer bililiyorsunuz.

Minhac kelime itibari ile münevver bir yol demektir.Netice olarak Şeriat ile beraber bir yol tayin ettik buyuruyor.

Tasavvuf
 

isimsiz

New member
Katılım
9 Şub 2005
Mesajlar
812
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
45
Konum
Köln/ALMANYA
(Hadise inanmak maalesef küfüre kadar götürür.)
allahınaskeri bu söz size ait....

siz bu sözü söylerken ne dediğinizin farkında değilsiniz sanırım....
resmen peygambere inanmıyorsunuz.ve siz şimdiden imanı koruma savaşına yenildiniz...

hadise ravisi sahih ise inanırım.rivayeti sahih hadisleri yalanlamak peygamber sözünü yalanlamaktır....günümüze kadar sahih hadisler korunarak gelmiştir.

peki siz alahın bize gönderdiği rasülüne nasıl ve ne şekilde benziceksiniz ,ne dediklerini uygulıyacaksınız???
siz namazlarda sünneti bile kılmamanız lazım ,kuranda yazmıyorya...kuran allahın sözü.resülde allahın peygamberi...
siz rasülü hayatınızdan ve inancınızdan silip atmışsınız.... sizinle tartışmak bile hatadır...asıl ozaman küfre gider insan...
 

berr

New member
Katılım
25 Mar 2005
Mesajlar
113
Tepkime puanı
4
Puanları
0
Yaş
50
Allah-u Teala ayet-i kerime’sinde buyurur ki:

“Andolsun, içinizden size öyle aziz bir Peygamber gelmiştir.” (Tevbe: 128)

Yaratan ona “Aziz” buyuruyor. O öyle bir “Aziz”dir ki, onu ancak Yaratan bilir. Hiçbir beşerin onu idrak etmesi mümkün değildir. Canlardan da cananlardan da azizdir.

O öyle bir nurdur ki, nurları o nurdan yarattı.

O öyle bir ruhtur ki, ruhları o ruhtan yarattı.

O öyle bir kandil ki;

“Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, Allah’ın izniyle Allah’a çağıran ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik.” (Ahzab: 45-46)

ayet-i kerime’si ile bütün alemleri nurlandıran bir kandil olarak vasıflandırılıyor.
 

Allahýnaskeri

New member
Katılım
14 Mar 2005
Mesajlar
78
Tepkime puanı
1
Puanları
0
02:136 Ve deyin ki: "Biz Allah'a iman ettigimiz gibi, bize ne indirildiyse; Ibrahim'e, Ismail'e, Ishak'a, Yakub'a ve torunlarina ne indirildiyse; Musa'ya, Isa'ya ne verildiyse ve bütün peygamberlere Rableri tarafindan ne verildiyse hepsine iman ettik. O'NUN ELÇİLERİNDEN HİÇBİRİ AYIRT ETMEYİZ. Ve biz, ancak O'nun için boyun egen müslümanlariz.

03:84 De ki: "Biz, Allah'a, bize indirilene; İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene; Musa'ya İsa'ya peygamberlere Rablerinden verilene inandık iman getirdik. ONLARDAN HİÇBİRİ ARASINDA AYRIM YAPMAYIZ ve biz, ancak O'na boyun eğen müslümanlarız!"

04:152 Allah'a ve peygamberlerine iman eden ve peygamberlerinden HİÇBİRİNİN ARASINDA AYRIM YAPMAYAN kimselere gelince, işte onların yarın kendilerine mükafatlarını vereceğiz. Allah, bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir.
 

berr

New member
Katılım
25 Mar 2005
Mesajlar
113
Tepkime puanı
4
Puanları
0
Yaş
50
Sen yazdığını okuyorsun değil mi?

Son yazdığın ayetii kerimeye bakarsan Allaha ve peygamberine iman etmekten bahsediyor...! :)
 

isimsiz

New member
Katılım
9 Şub 2005
Mesajlar
812
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
45
Konum
Köln/ALMANYA
Uyanik Olun

Uyanik Olun

iman zorla olmaz gönül işidir....biz rasüle ve dediklerine inanıyoruz...
elimizden geldiği kadar yapmaya çalışırız...
şefaatine ermek nasip olur inş.

inanmayan bu kadar sözden sonra inanmaz...ISRAR ETMESİN KİMSE...
Kafa karıştırmak için tuzaktan başka birşey değildir bu tip yazılar..eğiticilik le alakası yoktur...
UYANIK OLUN....


Bilen ,ama bildiğini bilmeyen uyuyor demektir
UYANDIRN ONU..
Bilmeyen ve bilmediğini bilen eğitilebilir
EĞİTİN ONU...
Bilmeyen ama bildiğini sanan delidir
UZAK DURUN ONDAN...
Bilen ve bildiğini bilen Peygamberdir
İZLEYİN ONU....
 

Allahýnaskeri

New member
Katılım
14 Mar 2005
Mesajlar
78
Tepkime puanı
1
Puanları
0
ONLARDAN HİÇBİRİ ARASINDA AYRIM YAPMAYIZ

Bunda anlamayacak birşey yok. Siz ayrım yapıyorsunuz.

02:02-Iste o Kitap, bunda süphe yok; korunacaklar için hidayetin ta kendisi.

75:18-Biz onu (Kur'an'ı) okuduğumuz zaman okuduğunu takip et!
75:19-Sonra onun açıklaması da yine Bize aittir.

05:92-Allah'ı ve peygamberleri dinleyin, karşı gelmekten sakının! Eğer kulak asmazsanız biliniz ki, elçimize düşen sadece AÇIK BİR TEBLİĞDEN ibarettir.

05:99-Peygamberin üzerine düşen sadece tebliğdir. Açıkladığınız ve gizlediğiniz şeylerin hepsini bilecek olan ise, ancak Allah'tır.

06:19-De ki: "Şahitlikçe hangi şey daha büyüktür?" De ki: "Allah benimle sizin aranızda şahittir. Ve BU KUR'AN bana vahyolundu ki, sizi ve onun ulaştığı herkesi UYARAYIM. Gerçekten siz, Allah'tan başka tanrılar olduğuna şahitlik mi ediyorsunuz?" De ki: "Ben şahitlik etmem!" De ki: "O birtek ilahtır ve gerçekten ben ortak tuttuğunuz şeylerden uzağım!"

07:02-Bu, kendisiyle uyarasın diye ve mü'minlere bir İHTAR olmak üzere sana indirilen bir KİTAPTIR; sakın bundan dolayı yüreğinde bir sıkıntı olmasın!

13:40-Onlara yaptığımız tehdidin bir kısmını sana kesinlikle göstersek de yahut seni, onu görmeden vefat ettirsek de muhakkak sana düşen TEBLİĞ ETMEK, hesap ise bize aittir.

16:35-Bir de müşrikler Allah dileseydi, ne biz, ne de atalarımız, O'ndan başka hiçbir şeye tapmazdık ve O'nun emri olmadan hiçbir şeyi yasaklamazdık! dediler. Bunlardan öncekiler de böyle yaptılar. Buna karşı peygamberin görevi, açık bir tebliğden başka birşey değildir.

16:82 Buna karşı eğer yüz çevirirlerse, artık senin üzerine düşen ancak açık tebliğdir.

24:54-De ki: "Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin!" Eğer yine dinlemezseniz artık onun yükümlülüğü, kendisine yükletilen görevi yapmak, sizin üstünüze düşen de size yükletilen görevleri yerine getirmektir. Eğer ona itaat ederseniz doğru yola erersiniz. Peygamberin görevi ise yalnızca açık bir tebliğdir.

27:92-Bir de Kuran okuyayım diye emrolundum. Her kim doğru yolu kabul ederse, yalnızca kendi yararına kabul etmiş olur. Kim de sapa giderse de ki: "Ben, yalnızca tehlikeyi haber verenlerdenim."

35:23-Sen sadece bir uyarıcısın!

69:40-48 O (Kur'an), hiç şüphesiz şanlı bir peygamberin getirdiği sözdür.
Ve O, bir şair sözü değildir. Siz pek az inanıyorsunuz! Bir kahin sözü de değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz! O, alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. O Bizim adımıza bazı laflar uydurmaya kalkışsaydı, Elbette Biz onu, o yüzden yeminiyle yakalar (kuvvetle tutar hıncını alır)dık!Sonra da onun iliğini keser atardık. O vakit sizden hiçbiriniz ona siper de olamazdınız. Ve o, hiç şüphesiz takva sahipleri için unutulmayacak bir öğüttür.

04:105-Doğrusu Biz sana gerçeğin ta kendisi olan kitab (Kur'an)'ı indirdik ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmedesin. Sakın hainlerin savunucusu olma!

Sizin anlamadığınız şey Peygambere uymanın ne demek olduğu. Peygamber yemek yerken bir dizini kırıp diğerinin üstüne oturup yiyorsa bütün sahabeler öyle mi yapacaklar? Uymak bu mudur? Yoksa zerdüşt imamlara uymak mıdır Peygamberimize uymak (Buhari, müslim, ebu davut)?

SİZİNLE BENİM ARAMDAKİ FARK

BEN ALLAH'I, KURAN'I VE KURAN'DAKİ MUHAMMED (SAV)I İZLİYORUM.

SİZ BUHARİYİ. ALLAH'A ONU EŞ TUTUYORUNUZ. YANİ ŞİRK.

ONUN TOPLADIKLARI SİZİN İÇİN ALLAH'IN İNDİRDİĞİ KADAR DEĞERLİ OLABİLİR AMA BENİM İÇİN BİR ANLAMI YOK.
 

isimsiz

New member
Katılım
9 Şub 2005
Mesajlar
812
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
45
Konum
Köln/ALMANYA
allahu teala peygambere uyun buyuruyor....
peki biz onun zamanında yaşamadığımıza göre ona nasıl uyacağız lütfen bu soruya cevap verin daha önce sordum ilgilenmediniz..
ona uymak için bilgi almamız lazım...
kurana uyarız ama rasülünede uyarız aramızdaki fark bu..biz hem kurana hem rasüle
siz sadece kurana uymaktan bahsediyorsunuz...
 
Üst Alt