Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Ibni Sebeciler Bunlarin Cevabini Verin!!!

usamebinladin

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
15 Haz 2006
Mesajlar
221
Tepkime puanı
3
Puanları
0
1- Dinimizde kâfire kız veren, mürtede kız veren kâfir olur. Siz eshab-ı kiramın beşi hariç hepsi mürted oldu dediğinize göre Hz. Osman’a hem de iki kızını veren Resulullah efendimizi hâşâ kâfirlikle nasıl suçlarsınız? Hz. Ali kızını Hz. Ömer’e nasıl verdi? Hıristiyanın kızı ile evlenilir ama, mürtedin, ateistin kızı ile evlenilmez. Resulullah, nasıl oldu da, Hz. Ebu Bekir’in, Hz. Ömer’in kızı ile evlendi?

2- Beşi hariç eshab mürted oldu demek, (Allah eshabın hepsine Cenneti söz verdi) âyetine zıt değil mi?

İlk üç halife mürted mi? Yani, Allah Resulünün iki kayınpederi ve bir damadı hâşâ mürted mi?

Allah Resulünün mübarek hanımları, Kur’anda müminlerin anneleri oldukları bildirilen Hz.Âişe, Hz.Habibe, Hz.Hafsa validelerimiz hâşâ kâfir mi?

Allah Resulünün mübarek kızları, hâşâ kâfir dediğiniz Hz. Osman ile evlenince kâfir mi oldular?

3- Hz. Ali’yi de hâşâ kâfirlikle suçluyorsunuz. Hâşâ, Hz. Ömer kâfirse, Hz.Ali kızı Ümmi Gülsümü ona niye verdi? Bir kâfire kızını verenin kendisi kâfir olmaz mı? Kâfirle evlenmeyi kabul eden kız da kâfir olmaz mı? Hz.Ali, müslüman değil miydi, âlim değil miydi? Bunları bilemeyecek kadar şuursuz muydu, ibni Sebe gibi din cahili miydi?

Son zamanlarda rafiziler Hz. Ali’nin böyle bir kızı yok diyorlar. Gerçekleri inkâr ediyorlar.

4- Hâşâ, Hz. Ebu Bekir, Hz.Ömer, Hz.Osman kâfirse, Hz.Ali onlara niye biat etti, onların hilafetine niye itiraz etmedi? Çok mu korkaktı? Yoksa çok mu iki yüzlü idi ki, onları senelerce idare etti? Hz.Ali Allah’ın aslanı değil miydi, yiğit değil miydi? Yoksa hâşâ ipte oynayan canbaz gibi miydi? Münafık mıydı? Hz. Ali bunları bilmiyor muydu? Niye halifelere isyan etmedi? Sıffinde savaştığı gibi o zaman da savaşırdı. Nehcülbelaga isimli rafizi kitabında Hz. Ali’nin hutbeleri diye iftiralar sıralanmıştır. Orada üç halifeyi tasvip etmediği yazılıdır. Eğer o kitaptakiler doğru ise bunu niye, o zaman onlarla kılıçla konuşmadı? Yalan olduğu buradan da bellidir.

5- Resulullah, Hz. Ali’nin halife yapılmasını (Gadir-i Hum)da vasiyet etti diyorsunuz.
Resulullah efendimizin, vasiyet yazmak için, kağıt kalem istediğini söylüyorsunuz. Bu sözünüz, daha önce bildirdiğiniz Gadir-i Hum vasiyetinin, doğru olmadığını gösteriyor. Böyle bir vasiyet etmiş olsaydı, bir daha vasiyet yazmaya lüzum görmezdi. Bundan da anlaşılıyor ki, Resulullahın Gadir-i Hum denilen yerde okuduğu hutbesinde söylediğini ileri sürdüğünüz vasiyetin aslı ve esası yoktur.

Gadir-i hum olayında Hz. Ali’ye iftira etmenize gerek yok. Yani Hz. Ali Allah’ın emrini yerine getirmedi, Resulullah sen benim benden sonraki halifemsin dedi, o da sustu öyle mi? Yani verilen vazifeyi kabul mu etmedi? Halife için seçim yapanlara, seçim niye yapıyorsunuz, Resulullah beni halife tayin etmişti ya niye demedi? Dedi de hâşâ Allah’ın övdüğü şânlı sahabeler Resulullahın emrini mi dinlemediler? Eğer evet denirse hâşâ burada Allah yalanlanmış olur. Çünkü Allah, (Onların herbirine Cenneti vaad ettim, ben onlardan razıyım, onlar da benden razıdır) buyuruyor. Bu âyetlere zıt olmaz mı? Sonra (Eshab kendi aralarında merhametli) buyuruluyor. Hz. Ali’nin hakkını vermemek merhamet midir? Öyle ise Allah yalan mı söylüyor? Demek ki bu vasiyetin aslı astarı yok, ibni Sebe uydurmasıdır.

Eğer, hâşâ, kitaplarınızın dediği gibi, Hz. Ali bu hakkını aramaktan adamları az olduğu için, istemeyerek susmuş denilirse, Allahü teâlânın ve Resulullahın kendisine vermiş olduğu vazifenin icaplarını yerine getirmekten korktuğu için, Allahü teâlânın emrini yapmamış, Ona isyan etmiş demek olur. Halbuki, Resulullahın amcasının oğlu ve damadı ve Allah’ın aslanı olan Hz. Ali, değil yalnız Arabistan’dan, belki bütün dünyadan, her kim olursa olsun, böyle utanç verici ve lekeleyici bir korkaklığı kendine bulaştırmayıp, ölümü göze alacağı herkesin bildiği bir şeydir. Bunun için siz, emirül-müminin Hz. Ali efendimize böyle kötü, çirkin bir hâli yakıştırıyorsunuz. Böyle söylemek, onu sevdiğinizi bildirmiş olmuyor, Ona düşmanlık etmiş oluyorsunuz. Allah’tan korkun Hz. Ali’ye bari iftira etmeyin.

Yahudi ibni Sebe’nin tuzağına düştüğünüzü ne zaman anlayacaksınız?

6- Fedek hurmalığı Hz. Fatıma’nın hakkı ise, Hz. Ali halife olunca bu hakkını onun vârislerine neden vermedi? Hâşâ o da mı diğer halifeler gibi Hz. Fatıma’ya zulmetti? Hâşâ kâfir dediğiniz o mübarek üç halifenin yolundan niye gitti, onların yaptıklarının aynısını niye yaptı, onların yaptığını neden değiştirmedi? Bu mübarek dört halife aynı şeyi yaparak, Resulullahın, (Bize, [yani Peygamberlere] kimse vâris olamaz! Bizim bıraktığımız mal, sadaka [vakf] olur) emrine uyduklarını göstermiş olmuyorlar mı? Ve sizin sapık olduğunuzu ispat etmiş olmuyorlar mı?

7- Kur’anı [mushafı] sakladılar diyerek. Hz.Ali’ye ve Oniki imama, neden iftira ediyorsunuz? Allah’ın âyetlerini saklayan kâfirdir. Sakladıkları mushaf değil, tefsiri bile olsa, Resulullahtan gelen bu ilmi Hz. Ali ve diğer imamların saklaması imkansızdır. Sakladı gizledi, kimseye göstermedi gibi iftiralar, onlara hâşâ kâfir demekten başka nedir? Hz. Ali din düşmanı mı da dini Müslümanlardan saklasın?

Hz. Ali’ye iftira, 17 bin âyet saklı imiş, kimseye vermemiş, 12 imam da gizlemiş, bunlar din düşmanı mı âyetleri niye Müslümanlardan saklarlar ki? Üstelik bu imamlara masum diyorsunuz, bu itikadınıza göre de böyle yapmaları hiç caiz değildir. Siz ahmak mısınız, ağzınızdan çıkanı kulağınız duymuyor.

Biz bir Müslüman olarak Hz. Ali’ye ve diğer üç halifeye yapılan iftiralara dayanamıyoruz. Hz. Ali Allah’ın âyetlerini ve hatta hadis-i şerifleri saklamaz. Hz. Ali çok âlim idi, âyetleri saklayanın kâfir olduğunu bilirdi. Hz. Ali’ye açıkça hâşâ kâfir diyorsunuz. Açıkça Hz. Ali’nin mushafı, tefsiri diye bir şey yok demeniz gerekir. Kur'an-ı kerimde bildirdiği gibi eshabın tamamı Cennetlik demeniz gerekir.

Tefsir mahiyetinde de olsa bu ilmi saklamak değil midir? İlmi saklayanlara Allah lanet etmiyor mu? Bu imamlara nasıl iftira ediyorsunuz? Kur'anın bugünkü tertibiyle inmesi de vahiy ile idi. Diyelim ki sizin dediğiniz gibi doğrusu nazil olduğu gibi bir mushaf var bu da saklı. Hz. Ali, ilmi saklayanların kâfir olduğunu bilmiyor muydu? Diyelim diğer iktidar dönemlerinde, halifelerden korktuğu için hakkı gizledi, söyleyemedi. Kendi iktidarında niye açığa çıkarmadı? Kur'an nazil olduğu gibi olacak demedi. Demek böyle bir şey yok. Bunlar tamamen iftira. Allah Resulünün açıklamaları da ilimdir, Hz. Ali o kitabı niye sakladı, 12 imam niye gizledi sakladı? Ehl-i beytin imamları, o mübarek insanlar Ehl-i sünnetin göz bebekleridir, hâşâ onlar bu kadar alçaklığı kâfirliği yapmazlar, ibni Sebecilerin iftiralarından uzaktırlar.

Tekrar soruyorum, Hz. Ali’nin gizlediği bir mushaf var mı? tefsirdir, açıklamalıdır, 12 imamlara gizlice verilmiş, onların da kimseye göstermeyip gizlediği bir tefsir var mı?

Yok derseniz, Şii kitaplarına iftira etmiş olursunuz. O kitaplar var diyor, Şiiliği yalanlamış olursunuz.

Eğer var derseniz Hz. Ali’ye ve 12 imama ilmi gizledi diye iftira etmiş olursunuz.
İbni Sebe’nin yalanlarını, iftiralarını bir tarafa bırakın.

8- Hz. Ali’yi sevene hiçbir günah zarar vermez diyorsunuz.
Bu nasıl iddia, bu nasıl mantık, bu nasıl İslam düşmanlığıdır! Âlemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed aleyhisselamı yani Peygamberi sevene günah zarar veriyor da, müslüman olması bu yüce Peygambere iman etmeye bağlı olan Hz. Ali’yi sevene günah hiç zarar vermez mi? Yüce derecesi bir yana o da her müslüman gibi bir müslümandır. O da, hepsi Cennetle müjdelenen sahabelerden biridir.

Yahu! Âlemlerin Rabbi, her şeyin yaratıcısı, dinin sahibi Allahü teâlâyı sevene, Ona iman edene günah zarar veriyor da, yüce derecesi bir yana, Onun aciz bir kulu olan Hz. Ali’yi sevene günah hiç zarar vermez mi? Halbuki Allahü teâlâ bu istisnayı kendisi için bile yapmadı. Allah bile, beni sevene günah zarar vermez buyurmuyor. Zerre kadar kötülük yapan cezasını görecek buyuruyor. (Zilzal, 8)

Ne demek istiyorsunuz, hâşâ, O Peygamberden, Allah’tan üstün mü? Zaten tanrı da peygamber de diyenleriniz de var. Peki, böyle diyenlerin İslamiyet’le ne alakası var, dinle imanla ne alakası var? Oturup bu meseleleri konuşmanızın müslümanlıkla ne alakası var?

9- Resulullahın hanımlarından ve arkadaşlarından ne istiyorsunuz? Âyetler onların mümin olduğunu açıkça bildirmiyor mu? İstisna eden âyetler var mı? Ve küllen vaadallahü hüsna buyurduğu için hâşâ Allah mı hata etti diyorsunuz, yoksa bir tevil mi buldunuz? Mesela (Ben onlardan razıyım) demek (Onları Cehenneme atacağım) mı demektir? Onlara hüsnayı yani Cenneti verdim buyuruyor, siz ise hüsna’dan kasıt Cehennemdir mi diyorsunuz, onun için mi eshaba lanet ediyorsunuz? Yoksa bu âyetleri üç halife topladı, onun için bu mushafa itibar edilmez mi demek istiyorsunuz? Niye mertçe konuşmuyorsunuz? Niye âyetleri değiştiriyorsunuz?

Bu fitneyi ilk çıkaran yahudi ibni Sebe’ye göre, eşinin dostunun akrabasının çoğu hâşâ kâfir olan Peygamber efendimiz için bakın Allahü teâlâ ne buyuruyor:
Şuara suresinin 219. âyetinde (Vetekallübeke fissacidin) buyuruyor. Yani mealen, (Sen, yani senin nurun, hep secde edenlerden dolaştırılıp, sana inkılab etmiş, ulaşmıştır) demektir.

Âlemlere rahmet olarak göndereceği habibinin mübarek nurunu bile Âdem aleyhisselamdan beri her asırdaki insanların en iyilerinden seçilmişlerinden kendisine ulaştıran Allahü teâlâ, habibine eş, dost, akraba olarak hâşâ münafıkları, kâfirleri mi seçti?

Bir pis yere konup da, üstünü kirletir diye üzerine sinek kondurmayan, mübarek gölgesi pis bir yere düşmesin, yahut habis bir kişi üzerine basmasın diye gölgesini yere düşürmeyen, namazdayken bile nalınında necaset bulaşığı olduğunu vahiy ederek Onu pislikten koruyan Allahü teâlâ, Habibine eş, dost, akraba olarak hâşâ münafıkları, kâfirleri mi seçti?

Allahü teâlâ Kur’an-ı kerimde eshab-ı kiram için, (Hepsine Cenneti söz verdim, Ben hepsinden razıyım, onlar da benden razıdır. Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah’a inanırsınız) diye niye buyuruyor?

Hepsine, herbirine diyor, istisna eden âyetler var mı? Hâşâ, yoksa Allah yanlış mı bildiriyor, sonradan sapıtacaklarını bilemedi mi diyorsunuz?

Siz Allah Resulünden ne istiyorsunuz? O âlemlere rahmet olarak gönderilmedi mi? O en üstün ahlak üzere değil mi? Ona itaat Allah’a itaat değil midir? En kötü dönem Onun dönemi miydi, en kötü irşad Onun irşadı mıydı, en kötü ahlak Onun ahlakı mıydı? Hâşâ Allah bunları yanlış mı bildiriyor?

10- Ehl-i beyte ve eshab-ı kirama nefret Resulullaha nefret demek değil midir? Resulullahın sevgili arkadaşlarına, akrabalarına, hanımlarına kin besleyenler nasıl olur da Resulullahı sevebilirler?

Hıristiyanlar Hz. İsa’yı seviyorlar mı? Seviyoruz demek ona tapmak mıdır? Sizin hıristiyanlardan farklı tarafınız nedir? Bir benzer tarafınız var, onu söyleyeyim, hıristiyanlığı da yahudiler bozdu bu hâle getirdi, İslamda da bu ilk fitneyi yahudiler çıkardı, siz bu hâle geldiniz.

Açın bakın hadid suresinin onuncu âyetine ve diğer âyetlere, Allah (Eshabın hepsi Cennetlik) diyor. Cennetlik insanlardan ne istiyorsunuz? (Ben onlardan razıyım) diyor. Allah’ın razı olduğu insanlardan ne istiyorsunuz, siz neden razı olamıyorsunuz?

11- Resulullah kötü mü de bütün arkadaşları kötü olsun? Bu iftira değil mi, iyi insanın iyi arkadaşları olur. Allah’ın âlemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamberin eshabı cani miydi fitneci miydi? Niye Allah ona iyi arkadaşlar vermedi? Niye ona iyi zevceler vermedi? Niye iki kızını hâşâ kötü kimseye verdi? Niye hâşâ kötü kimselerden kız aldı? Hz. Ali bunları hep onayladı da size ne oluyor? Sizin Hz. Ali’nin bir şey demediği halifelere saldırmanızın hikmeti ne? Hâlâ yahudi oyununa geliyorsunuz. Yahudi ibni Sebe’nin yaptıkları unutulacak gibi değil. Ama biz ibni Sebe’ye de lanet etmeyi lüzumsuz görüyoruz. Çünkü Allah bunu bize emretmedi. İslamiyet lanetleme dini değildir. Siz Eshab-ı kirama sövmeyi, lanet etmeyi niye ibadet kabul ediyorsunuz? Hangi âyet ve hadiste lanet etmek ibadettir diye bildiriliyor? Sizin âyet ve hadisleriniz müslümanlarınkinden ayrı mı?

Allahü teâlâ hâşâ bu münafıkları, canileri, fitnecileri Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an-ı kerimde niye övüyor? Buyuruyor ki:
(Muhammed aleyhisselam, Allah’ın Resulüdür ve Onunla birlikte bulunanların [Eshab-ı kiramın] herbiri, kâfirlere karşı şiddetli, çetin, fakat, birbirlerine karşı merhametli, yumuşaktır. Bunları çok zaman rüku ve secdede görürsün. Allah’tan lütuf ve rıza isterler. Çok secde ettikleri yüzlerinden belli olur. Bu Onların Tevrat’taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir: onlar, ekine benzer. İnce bir filiz yerden çıkıp kalınlaşıp yükseldiği gibi, az ve kuvvetsiz oldukları halde, kısa zamanda etrafa yayıldılar. Her tarafı iman nuru ile doldurdular. Herkes filizin halini görüp, az zamanda nasıl büyüdü diyerek, şaşırdıkları gibi, hâl ve şanları dünyaya yayılıp, görenler hayret etti ve kâfirler kızıp, öfkelendiler.) [Feth 29] [Görüyorsunuz, Eshab-ı kirama kızanların kâfir oldukları bildirilmektedir. Onların çoğalıp yayılmalarına kâfirler kızar buyuruluyor. Sizin âyette bildirilen kâfirlerden farkınız ne?]

Allahü teâlâ eshab-ı kiram için böyle buyuruyor, çoğalacak ve kuvvetlenecekler buyuruyor. Tevrat’ta İncil’de övülüyor. Hepsi 5 kişi mi? Filizin çıktığı gibi çoğaldıkları bildiriliyor. Yoksa hâşâ ileride mürted olacaklarını Allah bilemedi de böyle mi söyledi? Sizin bütün ifadeleriniz, Allah’ı suçlamak Hz. Ali’yi suçlamak oluyor. Eshab beş kişi 100 kişi, bin kişi bile olsa, bu âyete aykırıdır. Çoğalıp her tarafa yayılacak buyuruyor. Görüyorsunuz âyetleri yalanlıyorsunuz, rafizi kitapları böyle yalanlarla doludur.

Bu âyet sizin belinizi kıran âyettir. Belki diğer âyetleri tevil edebilirsiniz ama bu âyeti tevil edemezsiniz, etseniz de zırva tevil kabul etmez.

12- Siz Kur'anın değiştiğine inanıyor musunuz? Biz Osman ve arkadaşlarının meydana getirdiği Kur'ana inanmayız mı diyorsunuz? Evet, Kur'anı sizlerin hâşâ mürted dediği o mübarek insanlar topladı. Kur'ana inanıyorsak o insanlara da inanmamız lazım. Onlardan şüphe edersek, o zaman Kur'andan da şüphe etmemiz lazım. Kötü insanlar niye Kur'ana ilave yapmasınlar niye Hz. Ali ile ilgili âyetleri çıkarmasınlar ki? Size göre, Muhammed aleyhisselama kağıt kalem getirmeyip Hz. Ali’nin halife bırakılmasına razı olmayanlar, yani bizzat Resulullaha karşı gelenler niye Kur'ana ilave ve çıkarma yapmasınlar?
 

usamebinladin

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
15 Haz 2006
Mesajlar
221
Tepkime puanı
3
Puanları
0
Ibni Sebeciler Konuda DezenFermasyona Gitmeyi çok Iyi Biliyorsunuz Fakat Iş Cevaba Geldiğinde Susuyorsunuz(!)
Neden Acaba?

Selametle...
 

caferi_humeyni

New member
Katılım
13 Şub 2006
Mesajlar
242
Tepkime puanı
0
Puanları
0
seyfullah putkıran tarafından silindi,

sayın caferi ,sizi uyarmak durumundayım bir daha hz. ömer'e hz. ebu bekri hakaret boyutunda söz sarf ederseniz ceza alıcaksınız...
 

usamebinladin

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
15 Haz 2006
Mesajlar
221
Tepkime puanı
3
Puanları
0
caferi_humeyni' Alıntı:
Usame Kilikli Ve Beyinl Herif.1.biz ömere Kafir Demeyiz.bunu Senin Gibi Sapkinlar çikartiyor.ayirca Efendimiz Ebu Bekirin Ve Osmanin Kizlariyla Evlendi.fakat Bir çok Hadisinde Onlarin Ne Halt Olduğunu Gçsterdi.bunlari Buhair Ve Muslumde Gorebilirsiniz.ornegin Ayse Nin Evi Icin Iste Fitnenin Ciktigi Ev Demişit.benden Sonra Ne Yapacağini Bilemem Demiştir.ayirca Imam Ali ömerin Kiziyla Evlenmemistir.sunni Kaynaklarinda Gecen Senette çok Zayifitir.emevilerinm Uydurmasidir.kimse Kuranin Aytelerini Saklalamamiştir.tamamen Yalan.eğer Imam Ali Itraz Etseydi Islamiyet çok Buyuk Zarar Görecekti..bu Nedenle Imam Ali Sabrettti.resuullahin Hanimlarinin Hepsi Mumin Degildir.ornegin Ayse.yaptiklarini Herkes Biliyor Ayşenin.biz Asla Ve Asla Kuranin Dweğiştigen Inanmyai.buna Inana Kafirdir

terbiyesizlik yapma adam gibi konuş...
edebi elden bırakmıyoruz diye ahlaksız laflar etme...
demek ki sen şiiliğin o kolundan değilsin..
onlarca kolu şia nın...
sapkın şia nın...

selametle...
 

caferi_humeyni

New member
Katılım
13 Şub 2006
Mesajlar
242
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Belli Oluyor Kimin Edepsiz Olduğu.vay Bbe Usame şia Nin Hak Kollari Olduğunu Da Kabul Etmeye Başladin.büyük Bir Gelişme.
 

caferi_humeyni

New member
Katılım
13 Şub 2006
Mesajlar
242
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Sevgili kardeşim, Hz.Ali'nin kızını Ömer'e vermediğine dair, Hz.Peygamberin (s.a.a.) kızlarını Osman'la evlendirmediğine dair bilgi Kevser'in soru cevab bölümünde kaynakları ile vardır.Peygamberin Ömer ile Ebu Bekir'in kzları ile evlenme olayına gelince, Kafirin kızı, mürtedin kızı ile evlenilmez diye dinin bir hükmü olduğunu duymadım.Eğer olsa bile, Şia'nın iddiası bazı sahabelerin Peygamberin ölümünden sonra mürted olduğu görüşüdür.

.Eğer bütün sahabeler cennete girmekle müjdelenmişse, bu ayette sabitse, o zaman hangi mantıkla Aşerei Mübeşşere diyip, cennetle müjdelenenlerin sayısını 10 kişi ile sınırlıyorlar?

Üçüncü sorunun cevabına gelince, hangi dinde, hangi akıl ve mantıkta bir insanın iki kere vasiyet edemeyeceği söylenememektedir?"Bir insan bir vasiyette bulunduktan sonra ikinci vasiyette bulunamaz"Kim bu şaçma sapan kuralı koymuş?Sırf bunlar hakkı inkar etmek için, böyle saçma sapan şeyler uyduruyorlar.Haydi bir insanın iki vasiyet bırakamama hususunda bir ayet ve hadis istesene, bakalım verebiliyorlar mı?Bunlar hiç mi Allah'tan korkmaz.Sana Gadir Hum olayını nakledenlerin bir kısmını vareyim.


Bu olayı 110 kişi vasıtasız olarak Peygamber (sav)’den ,84 kişi tabiinden nakletmektedir.Ehl-i Sünnet alimleri bu olayı senetleriyle birlikte eserlerinde nakletmişlerdir.Bunlardan 350 tanesinin ismini Merhum Allame Emini’nin yazmış olduğu El Gadir adlı eserinde nakletmiştir.

Tebliğ ayetinin Ali ibni Ebu Talib hakkında indiğine dair Ehl-i Sünnet kaynaklarından bazıları
1. Hafız Ebu Naim Nüzul’ul Kuran
2. İmam Vahidi Erbab-un Nüzul s150
3. İmam Ebu İshak Salebi”El Kebir”
4. Hakim Haskani”Şevahit ut Tenzil kavait’it Tenzil c1 s 187
5. Celalettin Suyuti “Dürrul Mensur c3 s117
6. Fahru Razi “El Kebir c12 s50
7. Muhammed Raşid Rıza “El Menar c2 s86 ve c6 s 463
8. İbni Asakir “Tarihi Dimeşk c2 s 86
9. Şevkani Feth-ul Kadir c2 s60
10. İbni Talha Şafii Metalib’us Suul c1 s44
11. İbni Sebbağ Maliki Fusul’ul Muhimme s 25
12. Kunduzi Hanefi Yenabiul Mevedde s 120
13. Şehristani El Milel-u Ven Nihel c1 s163
14. İbni Cerir-i Taberi Kitab-ul Vilayet
15. İbni Said-i Secistani Kitab-ul Vilayet
16. Bedruddin Hanefi Umder’ul Kari fi Şerh’il Buhari c8 s584
17. Abdul Vehhab Buhari Tefsir ul Kuran
18. Alusin Ruhul Meani c2 s384
19. Hamviri Feraid’üs Simteyn c1 s185
20. Allame Seyyid Sıddık Hasan Han’ın Fethul Beyan fi Mekasid’il Kuran c3 s63

Gadir-i hum olayına işaret eden bazı Ehl-i Sünnet tarihçileri
1. BelazuriEnsab-ul Eşref c2 s 112
2. Suyuti Tarih-ul Hulefa s 169
3. Hatibi Bağdadi Tarih-i Bağdat c8 s290
4. İbni Abdulbirr El İstiab c3 s36
5. Zehebi Tarih-ul İslamc2 s196
6. İbni Esir Üsdul Gabe c1 s 367 ve c2 s233
7. İbni Hallikin “Ve fayat-ül A’yan ‘da
8. İbni Haldun “El Mukaddime’de
9. Şemsuddin-i Zehebi Tezkiret-ül Hüvvaz c1 s10
10. İbni Hacer Haskalani El İsabe c1 s 305,372,567 ve c2 s257,382...ve Tehzib-ut Tehzib’te
11. Kirman’i DimeşkiAhbar-üd Düvel’de
12. Buhari Tarih’ül Kebir’de İbni Kuteybe El İmame Ves Siyase c1 s101

Gadir-i hum olayına işaret eden bazı Ehl-i Sünnet hadisçileri
1. Şafi meshebinin imamı Ebu Abdullah bin İdris-i Şafii ,İbni Esir’in En Nihaye adlı kitabında kaydedildiğine göre c4 s346
2. Ahmed b. Hanbel “El Müsned”ve Menakıb”adlı kitaplarında Müsnedi Ahmed b. Hanbel 606,906,915,1343,2903,17749,18476,18497 ve ....numaralı hadisler.
3. Sünen-i ibni Mace 113 ve 118 numaralı hadisler
4. Tirmizi es Sahih 2646 nolu hadis
5. Abdurrauf El Menavi Feyz-ul Kadir c6 s217,218
6. Ebu Yala Musuli “El Müsned”de
7. Bağavi “Mesabih-üs Sünnet c2 s275
8. Hakim El Müstedrek c3 s110,116,371
9. İbni Meğazili Eş Şafii Menakıb s 19
10. Muttaki el Hindi Kenz-ul Ümmal c15 s91,92,120,135,143,147,ve 150
11. Heysemi Mecme-uz Zevaid c9 s103,105,106,107 ve 108
12. Zehebi “Telhis”c3 s110
13. Amri “Miskat-ül Mesabih c3 s243
14. Nesai Hasaisi Emir’ül Müminin s96,100,104
 
S

seha

Guest
Değerli Kardeşlerim, aranızda tarih ile ilgilenen var mı bilmiyorum,ama ben çok severim.
Meseleyi tarihsel anlamda incelersek, Şianın itikadını ve amelini nazara almayıp icraatini incelersek, hiç kimse diyemez ki, bunlar İslam'a ihanet etti. İslam'ı yanlız bıraktı. Bilerek ve istiyerek ,sırf bize düşmanlık olsun, diye, kafirle iş birliği yaptı.
Evet şia ümmetçi İslam askerleridir. Her zaman İslam'ın samimi orduları olmuşlardır. Saldırgan değil hep barışçı politikalara sahip ola gelmişlerdir. Kendinizi onlara taşıttırabilirseniz, kanlarının ,canlarının son damlasına kadar taşıyacak of dahi demiyeceklerdir. İnanmayan denesin...

Bu yüzden bunca ortak noktamız olan Şia ile kavaga edip bölüneceğimize, onları yanımıza alıp küfrün belini kıralım. Hangisi daha iyi?..
Ehl-i Beyti seven asla hain olamaz ve olmayacaktır.
 

sunnetehli

New member
Katılım
31 Tem 2006
Mesajlar
33
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Şia nın İslam ümmetine ihanet edip etmediğine iyi bakın moğol baskınından günümüze kadar her fırsata İSlam ümmetine arkadan vurmuştur. Afganistanda cihad eden tanıdıklarınız var ise direk onlara sorun Şia nın silahlarının uuc Ruslaramı dönükmüş müslümanlaramı?
 

usamebinladin

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
15 Haz 2006
Mesajlar
221
Tepkime puanı
3
Puanları
0
ya gidin allah ını severseniz ...
şia nın işbirlikçi olduğunu hiç fazla uzağğa gitmeden ırak savaşında görebilirsiniz...
şii liderin conilerle sarmaş dolaş fotoğrafları...
islam ı yüceltmek adına yalana başvuruyorsunuz...
gerçekleri herkes görüyor..
çocuk yok karşınızda...
sadece iran ın şu anki tavrı takdir edilebilir ki bu da zaten şii tarihinde bir devrimdir...

ırak ta abd kafirleriyle yaptıkları işbirlikleri..
zerkavi boşuna sünni türkmenlerin intikamını lamadı şiilerden...
selametle...
 

caferi_humeyni

New member
Katılım
13 Şub 2006
Mesajlar
242
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Usame Niye Ifrtira Atiyorsun.daha Dogrusu Nerden Cikartiyorsun.irak A Bak Bakiyim Kim Direniyor.bak Bakalim Imam Sadr In Mehdi Ordusu şii Mi Sünnü Mi.bak Bakiyim Humeyni şii Mi Değilmi.el Insaf Ya.bu Kadar Cahil Olur Ancak Bir Insan.zaten Sunnnet Ehliyle Sen Türü Az Bulunan Ender Insanlarsiniz
 

ebuyusuf

New member
Katılım
5 Ağu 2006
Mesajlar
50
Tepkime puanı
2
Puanları
0
caferi humeyni demişki
Usame Kilikli Ve Beyinl Herif.1.biz ömere Kafir Demeyiz.bunu Senin Gibi Sapkinlar çikartiyor.ayirca Efendimiz Ebu Bekirin Ve Osmanin Kizlariyla Evlendi.fakat Bir çok Hadisinde Onlarin Ne Halt Olduğunu Gçsterdi.bunlari Buhair Ve Muslumde Gorebilirsiniz.ornegin Ayse Nin Evi Icin Iste Fitnenin Ciktigi Ev Demişit.benden Sonra Ne Yapacağini Bilemem Demiştir.ayirca Imam Ali ömerin Kiziyla Evlenmemistir.sunni Kaynaklarinda Gecen Senette çok Zayifitir.emevilerinm Uydurmasidir.kimse Kuranin Aytelerini Saklalamamiştir.tamamen Yalan.eğer Imam Ali Itraz Etseydi Islamiyet çok Buyuk Zarar Görecekti..bu Nedenle Imam Ali Sabrettti.resuullahin Hanimlarinin Hepsi Mumin Degildir.ornegin Ayse.yaptiklarini Herkes Biliyor Ayşenin.biz Asla Ve Asla Kuranin Dweğiştigen Inanmyai.buna Inana Kafirdir

caferi sen ne dediğini biliyormusun yukarıda Efendimiz(SAV) Osmanın(RA) kızıyla evlendi demişsin ,şia kaynaklarında neler neler var demekki

gelelim ikinci iddana Efendimiz Ebubekir (RA) ve Ömer(RA) 'in ne halt olduğunu söyledi öylemi,buhari ve müslimde varmı ama konuyla lalakalı verdiğin örnek Aişe(RA) annemizle ilgili sen iyice dağııttın kardeş,sen git önce kafanı topla sonra kaynak ve delillerinle gel ve mümkünse onların(RA) ne halt olduklarına dair efendimiz(SAV) ne demiş inan merak ettim yazarsan sevinirim
 

caferi_humeyni

New member
Katılım
13 Şub 2006
Mesajlar
242
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Tebrik Ederim Seni.benim Ne Dedigimi Bilmedigimi Idda Ettin.kimin Kafasini Toplamasi Geektigi Belli
 

ebuyusuf

New member
Katılım
5 Ağu 2006
Mesajlar
50
Tepkime puanı
2
Puanları
0
caferi_humeyni' Alıntı:
Tebrik Ederim Seni.benim Ne Dedigimi Bilmedigimi Idda Ettin.kimin Kafasini Toplamasi Geektigi Belli
demogoji yapma cevap ver cevap
Peygamberimizi(SAV) Osmanla(RA) evlendirdin daha demogoji yapyorsun
ayrıca hani Efendimizin(SAV), Ömer(RA) ve Ebubekir'in(RA) ne halt olduğuyla ilgili hadisleri,bulamadınmı?
 
S

seha

Guest
ya kardeşlerim,lütfen birbirimize hakaret etmeyelim. Bunca kafir dururken niye aramızda kavga ediyoruz. Yahu üç beş hainle tüm şiayı yaftalandırıp hakaret etmeyin. Hain sünnide var. Caferi humeyni kardeşimizde bunları nazara verirse bu kavga bitmez.
Sünnileri seçime sokmayarak Irakı Amerikancı partilere teslim eden kimse esas hain odur.
Boş verin bunları.
Sizi seviyorum
 
Üst Alt