Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Ibadet Bahçesinin Gülü

  • Konbuyu başlatan þehadet
  • Başlangıç tarihi
Þ

þehadet

Guest
Namaz;dinin direği iman ağacının en olgun meyvesidir.
Namaz,Hz Adem'den son peygamber ve en sevgili Allah kulu olan Hz Muhammed'e kadar bütün peygamberlere ve onların vasıtası ile dünyanın ilk günüden kıyamete kadar var olagelmiş ve var olagidecek bütün insanlara bildirilmiş bir Allah emridir.
Namaz,bütün acı ve kötülükleri ile dünyayı arkada bırakarak esirgeyici Allah'ın huzuruna sığınmak teşebbüsüdür.
Namaz,Mü'min kulun evi önünde akan öyle çoşkun sulu bir nehirdir ki,mümin günde beş vakit içine girerek bu nerin temiz sularında yıkanır,arınır,günahların kir ve paslarından sıyrılarak anasından doğduğu günün katkısız sağlına döner.
Namaz,zengin-fakir-alim-cahil-genç-yaşlı bütün mümin cemaatını yanayana ve aynı hizada saflar halinde biraraya getirdiği için her sınıftan insanları birbirlerine kaynaştırıp bir birliğin kurulmasına hizmet ettiği gibi insanlara,sıfat ve rütbeleri ne olursa olsun, aynı Allah'ın birbirinden farklı ve üstünlüğü olmayan eşit kulları olduğunu da her gün beş kere göstermektedir.
Namaz,canlı-cansız bütün varlık eşitlerinin kendi Dilleri ortaksız Allah'a ibadet ettiklerini bilen insanoğlunun varlıklarının bütün ibadet çeşitlerini bir arada Allah'a sunmasıdır. Zekat,malın,oruç mide ile şenvetin ibadetidir.Fakat namaz,maddi ve manevi bütün yönleri ile vücut yekününün ibadetidir.
Namaz,her artan rekatı ile mümini,hayvanlık cephesinden ayırarak melekliğe doğru yükseltmelidir. Namaz kılmadan önceki mümin,namazdan sonraki mümine benzemeli,namaz onun niyetlerinde,fikirlerinde,huylarında,arzularında,geleceğe ait düşüncelerinde iyilik,doğruluk ve samimi yönünde gözle görülür değişiklikler yapmalıdır.
Namaz kılarken, Allah'ın huzurunda olduğunu bilmesi mümin Allan'ın ululuk ve hoşnutluğundan gayri hiçbir endişe ve fikir taşımamalı,kafasını ve gönlünü dünyalık hiçbir mevzunun işgal edip çoşkunluğunu bozmasına meydan vermemelidir.
Namaz, Allah-u Teala'nın kıyamet gününde ilk önce soroacağı hesabıdır.
Namaz hakkında verdiğim bu bilgiler, namazın önemini anlamamız için yeterlidir arkadaşlar.
Belli bir yaşa gelmiş her müslüman, namaza gereken önemi verip hakkiyle ifa etmelidir.

Allah-u Teala, bizi kulluk görevlerini hakkıyla yerine getirenlerden eylesin. Amin
Allah' Emanet olunuz müslüman kardeşlerim
_________________
Eşhedü en la ilahe illellah* Ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve rasulüh*
 
Üst Alt