Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Hz. Osman (r.a.)...

af_at_sum

New member
Katılım
27 Nis 2007
Mesajlar
8
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
39
HZ. OSMAN (R.A.)

Eshab-ı Kiramın en büyüklerinden ve Peygamber Efendimizin damadı, üçüncü halifesidir. Peygamber Efendimize iki defa damad olmakla şereflendiği için, iki nur sahibi manasına gelen **Zinnureyn** lakabıyla anıldı.

Hz.Ömer (R.A), M.577 senesinde Mekkede soğdu. Babası Affan olup, Kureyş kabilesinin Beni Ümeyye kolundandır. Annesi ise Erva Binti Küreyzdir. Hem ana hem baba yönünden soyu Abdülmenafta Peygamber Efendimizin temiz nesebi ile birleşir. Dünyada iken Cennetle müjdelenen on kişiden biridir. Hz. Rukiyyeden Abdullah isminde bir oğlu olmuş bu sebeble Ebu Abdullah künyesi ile tanınmıştır.

Rasulullah (S.A.V) kızı Rukiyyeyi Hz. Osmana verdikten bir zaman sonra kızına;

***Osman Bini Affanı nasıl buldun?* dedi.
***Hayırlı, iyi gördüm.* dedi.

***Ey canım kızım! Osmana çok saygı göster. Çünkü Eshabım arasında, ahlakı bana en çok benzeyen odur!* buyurdu.

**Hz. Osman, Peygamberimizin vahiy katiplerindendi. Güzel yazar, güzel konuşur ve çok kuvvetli bir hatipti. Daima Kuran-ı Kerim okur, Ondan çeşitli meseleler çıkarırdı. Kuran-ı Kerimi hıfzı çok kuvvetli idi. Namazda bir rekatta bütün Kuran-ı Kerimi okuyan dört kişiden biri de odur. Çok okuduğu için iki mushaf elinde eskimiştir.

*Hz.Osman (R.A.), Hz.Ömerin tayin ettiği bir heyet tarafından Hicri 23 (M.644) senesinde halife seçildi.

*Hz. Osman, hilm ve hayası ile meşhurdur. Marifet ilminde gayet mahirdi. O derece haya sahibi idi ki melekler dahi Ondan haya ederdi.

*Hz.Osman (R.A.) zamanında; Hz.Ebu Bekir (R.A.) tarafından kağıt üzerine yazdırılan ve mushaf adı verilen Kuran-ı Kerimin ilk nüshasından, altı nüsha daha yazdırılarak çoğaltıldı. Bu muhsaflar; Medine, Mekke, Şam, Bağdat, Yemen ve Bahreyne birer tane gönderildi. Bu bakımdan ona Naşirül Kuran (Kuranın yayıcısı) denilmiştir. Kufi harflerle yazılmış olan bu mushaflarda harflerden başka hiçbir nokta ve işaret kullanılmamıştır. Bu ilk yedi nüshadan günümüzde, bir tanesi Mekkede Kabede, biri Kahirede Milli Kütüphanede, bir diğeri ise Özbekistanın

**Taşkent =(dipnota Bakınız)vilayetindeki İslam Kütüphanesinde korunmaktadır.

*Hz.Osman (R.A.) devrinde; Afrikanın kuzey kısımları, Kıbrıs adası, Anadolunun içleri, Türkistan ve daha nice yerler İslam ordularının eline geçti. İslamın sınırları çok genişledi.

*Onbir sene altı ay ondört gün halifelik yaptı. Hz.Osman (R.A.)ın son zamanlarında bazı iç karışıklıklar çıktı. Bunun sonucu olarak da hicretin 35. senesinde, 80 yaşını geçtiği halde şehid edildi (M.656).

Hadisi Şeriflerde Hz. Osman hakkında buyruluyor ki;

***Her peygamberin cennette bir arkadaşı vardır. Benim arkadaşım da Osmandır.

***Osmandan gök kubbedeki melekler haya ederler.

***Bütün melekler benimle iftihar ederler. Ben de Osman Bini Affan ile öğünürüm.

***Osmanın şefaatı sayesinde cehennemi Hak etmiş yetmiş bin kişi hesapsız cennete girecektir.
 
Üst Alt