Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Hz Isa

barbie

New member
Katılım
11 Nis 2008
Mesajlar
167
Tepkime puanı
4
Puanları
0
Yaş
39
Arkadaşlar hz isa nın çarmağa gerilmediğini çarmağa gerilenin hz isayı gambazlıyan kişinin olduğu neredeyse hepiimiz biliriz hz isa peygamber göğe çekilmiş ona düşmalık edende onun suretinde çarmağa gerilip cezasını bulmuştur
fakat hristiyanlar böyle düşünmüyolarki nasıl bir mantıksızlıktır sonuçta o bir peygamber seçilmiş insan hiç ölye birşey mümkün olabilirmi bir peygamber bukadar işkenceye maruz kalabilirmi töbe töbe ama işte hristiyanlar öyle inanıyolar herneyse ogün bu konu açılmıştı ve bir arkadaşımda hz isanın göğe çıkartıldığını ilk kez benden duymuş bende durumu izah ettim tabi...
 

istanbluerdem

New member
Katılım
28 Ara 2007
Mesajlar
887
Tepkime puanı
168
Puanları
0
Konum
hayatýn ýcýnden
İsrâiloğullarına gönderilen ve Kur'an-ı kerim'de ismi bildirilen peygamberlerden.Peygamberler arasında en yüksekleri olan ve kendilerine Ülülazm denilen altı peygamberin beşincisidir.Annesi hazret-i Meryem'dir.Allahü teâlâ onu babasız yarattı.Kudüs'te doğdu.Otuz yaşında peygamber oldu.Kendisine İncil adlı kitab gönderildi.Otuzüç yaşında diri olarak göğe kaldırıldı.Kıyâmete yakın yeryüzüne tekrar inecektir.

Îsâ aleyhisselâmın annesi Meryem Hâtun,Süleyman aleyhisselâmın neslinden sâlihâ ve temiz bir hanımdı.Hazret-i Meryem,onbeş yaşına geldiği zaman,Yûsuf-i Neccâr isminde biriyle nişanlanmıştı.Fakat onunla evlenmeden Allahü teâlâ,hazret-i Meryem'e babazız olarak bir çocuk vereceğini müjdeledi.Hazret-i Meryem,Allahü teâlânın emri ve kudretiyle Îsâ aleyhisselâma hâmile oldu. Bundan bir müddet sonra,normal olarak hâmilelik hâlleri görülmeye başlandı.Bu hâlleri gören Îsrâiloğulları,dedikodu yapmaya başladılar.Çeşit çeşit iftirâda bulunup akla gelmeyecek,ağıza alınmayacak şeyler söylediler.Bu dedikodulara tahammül edemeyen hazret-i Meryem,Kudüs'ün 10km kadar güneyindeki sâkin bir kasaba olan Beyt-i Lahm'e çekildi.Her şeyin Allahü teâlânın takdîri ve dilemesiyle olduğunu düşünerek,insanların kendi hakkındaki sözlerine sabretti.Îsâ aleyhisselâmın doğumu yaklaştığı sırada,bulunduğu yerin bahçesinde yürürken kurumuş bir hurma ağacının altına geldi.Doğum sancıları şiddetlendiğinden bu ağaca yaslandı.Yaslandığı kuru hurma ağacı yeşillendi.Mevsim kış olduğu hâlde meyve verdi.Ayağının altında küçük bir su kanalı akmaya başladı.Bu hâl,hazret-i Meryem'i tesellî etti.Bu sırada hazret-i Îsâ dünyâya geldi.Îsâ aleyhisselâm doğduğu zaman,doğudaki ve batıdaki bütün putlar yıkılıp,yere döküldü.Şeytanlar bu duruma şaştılar.Nihâyet büyükleri olan İblîs,onlara Îsâ aleyhisselâmın dünyaya geldiğini haber verdi.O doğunca gökte büyük bir yıldız göründü.

Hazret-i Îsâ'nın doğduğunu öğrenen İsrâiloğulları,Beyt-i Lahm 'e geldiler. Hazret-i Meryem'in kucağında yeni doğmuş çocuğu görünce; "Ey Meryem!Bu nedir? Gerçekten çok çirkin bir iş yapmış olarak geldin.Sen pek genç,fakat kocası olmayan bir kız olduğun hâlde bu çocuğu nereden aldın? Bu ne acâip ve ne şaşılacak bir hâldir?" dediler.Hezret-i Meryem,bütün söylenilenleri sabırla dinledi.Hiç cevap vermedi.Ancak; "İşin hakîkatini size o haber versin.Siz onunla konuşun.Ondan sorup anlayın!" mânâsına kundakta bulunan hazret-i Îsâ'yı işâret etti. Onlar kundakdaki çocuğun konuşamayacağını söyleyince,kundakta bulunan hazret-i Îsâ elini kaldıraarak cevap verdi ve dedi ki: "Ey câhiller! Benim yüksek şânıma taarruz etmeyiniz ve annemi ayıplamayınız.Muhakkak ki ben,Allahü teâlânın kuluyum. O,bana kitap verip,beni peygamber kılacaktır.Her nerede olsam beni mübârek kıldı ve hayatta olduğum müddetçe namaz kılmamı ve zekât vermemi emretti.Beni anneme hürmetkâr kıldı... Doğduğum günde,öleceğim günde ve diri olarak kabrimden kaldırılacağım günde selâm benim üzerimedir." dedi.Hazret-i Îsâ'nın kundakta konuşmasına hayret eden İsrâiloğulları,dillerini yutmuş gibi oldular.Hiçbir şey söyleyemediler.Buna rağmen dedi-kodu yapmaktan,çeşit çeşit iftirâlarda bulunmaktanda geri durmadılar.

Roma imparatorunun Şam vâlisi,babazız doğduğu için ikisini öldürmek istedi.Annesi onu alarak Mısır'a götürdü.Hazret-i Îsâ oniki yaşına gelinceye kadar Mısır'da kaldılar.Sonra tekrar Kudüs'e gelerek Nâsıra şehrine yerleştiler.Otuz yaşına girince,Hak teâlâ tarafından peygamber olduğu bildirildi.Peygamberlik emri bildirilince,hemen tebliğe başladı.İnsanların Allahü teâlâya inanmalarını ve O'nun emirlerini yapıp yasaklarından sakınmalarını ve isyânda bulunmamalarını istedi.İsrâiloğulları bu dâveti kabul etmediler.Îsâ aleyhisselâm inanmayanlara mûcizeler gösterdi.Îsâ aleyhisselâm var gücüyle gayret göstermesine rağmen,pek az kişi inandı.İsrâiloğulları ona îmân etmedikleri gibi,dâvetine karşı çıktılar ve günden güne hırçınlaştılar.Îsâ aleyhisselâmın yumuşaklığını görerek inanmadılar.Hattâ daha da ileri giderek hazret-i Îsâ'yı öldürmeye teşebbüs ettiler.Bunun üzerine hazret-i Îsâ, kendisine îmân edenler arasından seçtiği havârî adı verilen oniki kişiden Allahü teâlâya îmân ve ibâdet edeceklerine ve kendisine yardımcı olacaklarına dâir söz aldı.

Yahûdîlerden bir topluluk Îsâ aleyhisselâm ve annesi hazret-i Meryem'e dil uzattılar.Îsâ aleyhisselâm bunu duyunca,onlar hakkında bedduâda bulundu.Allahü teâlâ bu duâyı kabul edip,hazret-i Îsâ'ya ve annesine dil uzatanları maymun ve domuza çevirdi. Bu durumu gören Yahûdîler,hâdiseyi aralarında görüştüler.Hepsi hazret-i Îsâ'yı öldürmek üzere anlaştılar.Hazret-i Îsâ'yı aramaya başladılar.Roma İmparatoru'nun Kudüs Vâlisi Jones Pilot'u kandırıp,Îsâ aleyhisselâmın Roma İmparatorluğu aleyhinde bulunduğuna ve Filistin'de yeni bir hükümek kurmaya çalıştığına inandırdılar.Hazret-i Îsâ,son defâ olarak Havârileri ile bir gece gizlice sohbet etti ve onlara "Horoz ötmeden (yani sabah olmadan) sizin biriniz beni inkâr edecek ve pek az paraya satacaktır." dedi.Hakikâten Yahuda isimli Havârî,sabah olmadan Yahûdîlerden bir miktar para alıp,hazret-i Îsâ'nın yerini haber verdi.

Îsâ aleyhisselâmı yakalamak için Yahûdîlerle berâber eve girince,Allahü teâlâ Yehûdâ'yı Îsâ aleyhisselâma benzetti.Yahûdîler de onu Îsâ aleyhisselâm diye yakaladılar ve haça (çarmıha) gerip asarak öldürdüler.Allahü teâlâ,Îsâ aleyhisselâmı göğe kaldırdı.Îsâ aleyhhisselâm bu sırada otuzüç yaşındaydı.Îsâ aleyhisselâm göğe çıkarıldıktan kırk sene sonra,Romalılar Kudüs'e hücum etti.Yahûdîlerin çoğunu öldürüp,bir kısmını esir ettiler.Şehri yağmaladılar.Kitaplarını yaktılar.Îsâ aleyhisselâma yaptıklarının cezâsı olarak,hakîr ve zelîl oldular.Hiristiyanlar,Îsâ aleyhisselâmın haça gerilip orada öldüğüne,fakat sonra dirilip göğe çıktığına inanırlar.Müslümanlar ise,Îsâ aleyhisselâmın haça gerilmediğine doğrudan doğruya göğe kaldırıldığına inanırlar.Bu husus Kur'ân-ı kerîm'de Nisâ sûresi 158. âyetinde meâlen şöyle bildirildi: "Onu asmadılar,onu öldürmediler. Bilakis Allahü teâlâ onu katına yükseltti..."

Ayrıca hadîs-i şerîflerde buyruldu ki:"Îsâ (aleyhisselâm) ölmemiştir.O kıyâmetten önce size dönecektir.", "Ben Meryem oğlu Îsâ'nın (aleyhisselâm) dünya ve âhirette en yakınıyım.","Benimle Îsâ (aleyhisselâm) arasında başka bir peygamber yoktur."

Allahü teâlâ,Îsâ aleyhisselâmı 33 yaşında İdris aleyhisselâm gibi göğe kaldırdı.İnsanları üç sene dîne dâvet etti.Vasiyeti üzerine Havârileri etrafa dağıldılar.Îsevîliği insanlara anlatmaya başladılar.Bu hak dînin yayılması 80 sene sürdü.Sonra Hıristiyanlar sapıklığa düştüler.İncil'i değiştirdiler.Nasıl ki Yahûdîler hazret-i Meryem ve hezret-i Îsâ'ya iftirâ ettilerse,Hıristiyanlar da onun hakkında üç yanlış inanca saplandılar.

Bir kısmı,"Meryem oğlu Îsâ Allah'tır." dedi.Bazıları,"Allahın oğludur." dedi.Bir başka grup da;"Baba,oğul ve rûhül-kudüs'ten biridir" dedi.

Îsâ aleyhisselâm hiç evlenmemiş.Dünyâya kıymet vermemiştir.Kıyâmete takın Şam'da Ümeyye Câmiinin minâresine inecek,evlenecek,çocukları olacaktır.Hazret-i Mehdî ile buluşacak,40 sene yaşayıp,Medîne'de vefât edip,Peygamberimizin kebrinin bulunduğu hücre-i saâdete defnedilecektir.İslâm dîninin hükümlerine tâbi olacak,ictihâd edecektir.

Avrupa kitaplarında Eflâtun'un mîlattan 347 sene önce öldüğü yazılıdır.Îsâaleyhisselâm gizli dünyâya gelip,dünyâda az kalıp göğe çıkarıldığından ve kendisini ancak oniki havârî bilip,Îsevîler az ve asırlarca gizli yaşadıklarından mîlât,yâni noel gecesi doğru anlaşılmamıştır.Mîlâdın,birinci kânunun (Aralık) yirmi beşinde veya ikinci kânunun (Ocak) altıncı veya başka gün olduğu sanıldığı gibi,bugünki mîlâdisenenin beş sene az olduğu çeşitli dillerdeki kitaplarda yazılıdır.O halde mîlâdi sene doğru ve kat'î olmayıp,günü de senesi de şüpheli ve yanlıştır.İmâm-ı Rabbânî'nin (kuddise sirruh) ve Burhan-ı Kâtı'nın bildirdiklerine göre,Yunan filozofu Eflatun (Platon) Îsâ aleyhisselâm zamanında yaşamıştır.Buna göre mîlâdi takvim 300 seneden fazla olarak noksandır ve Îsâ aleyhisselâm ile Muhammed aleyhisselâm arasındaki zaman bin seneden az değildir.

Îsâ (aleyhisselâm) peygamberliği îcâbı mûcızeler gösterdi.Mûcizeleri dokuz çeşitti:

1. Beşikteyken konuştu.
2.Ölüleri diriltirdi.Bilhassa dört ölüyü dirilttiği meşhurdur.Bunlar Sam bin Nûh,Şeddad bin Âd,Mâsân bin Mâlân ve Beni İsrail'den bir çocuktur.
3.Anadan doğma kör olanları sağlamlar gibi gödürür,bir cilt hastalığı olan baras illetini iyi ederdi.Eliyle hastaya dokunguğunda iyi olurdu.Eliyle mesh etmek sûretiyle hastaları tedâvi ettiği için kendisine Îsâ-i Mesih dendi.(Mâide sûresi:110)
4.Âl-i İmrân sûresi 49. âyetinde bildirildiği gibi kavminin yedikleri veya yemek üzere sakladıkları şeyleri haber verdi.
5.Mâide sûresi 110. âyetinde bidirildiği gibi çamurdan kuş yapıp üzerine üfleyince,Allahü teâlânın izniyle canlanıp kuş olurdu.
6.Mâide sûresi 114. âyetinde bildirildiği üzere Havârîler,içinde yiyecek bulunan bir sofranın indirilmesini teklif ettiler.Hazret-i Îsâ ellerini kaldırıp duâ edince,ekmeği ve eti bulunan bir sofra indi.
7.Îsâ aleyhisselâm uykudayken yanında her konuşulanı ve yapılanı bilirdi.
8.Ne zaman istese ellerini göğe kaldırıp duâ edınce o anda yemek ve meyveler önüne gelirdi.
9.Îsâ aleyhisselâm Yahûdîlerden (Benî İsrâil) uzak olduğu hâlde sözlerini ve gizli hallerini bilirdi.

Îsâ aleyhisselâmın dîni;Îsevîlik:

Mûsâ aleyhisselâmın dîni,Îsâ aleyhisselâmın zamânına kadar devâm etti.Fakat,Îsâ aleyhisselâm gelince,bunun dîni olan Îsevîlik Mûsâ aleyhisselâmın dînini nesh etti,yâni Tevrat'ın hükmü kalmadı.Bundan sonra,Mûsâ aleyhisselâmın dînine uymak câiz olmayıp,tâ Muhammed aleyhisselâmın dîni gelinceye kadar,Îsâ aleyhisselâmın dînine uymak lâzım oldu.Fakat,İsrâiloğullarının çoğu Îsâ aleyhisselâma îmân etmeyip,Tevrat'a uymak için inâd etti.Yahûdîlik ile Îsevîlik böylece ayrıldı.

Yahûdîlerin ileri gelenlerinden ve Îsevîlerin en büyük dğşmanlarından olan Paul,Îsevîliği kabul ettiğini,Îsâ aleyhisselâmın kendisini,Yahûdî olmayan milletleri Îsevîlere dâvet için şâkirt (talebe) tâyin ettiği yalanını uydurdu.İsmini Pavlos (Bolüs) olarak değiştirdi.Çok iyi bir Îsevî görünerek,Îsâ aleyhisselâmın dînini bozdu.Tevhidi (tek Allah inancını),teslise (üç tanrı inancına= Baba-oğul-kutsal rûh);Îsevîliği Hıristiyanlığa çevirdi.İncil'i değiştirdi.Îsâ Allah'ın oğludur,dedi...

Îsâ aleyhisselâmın hikmetli sözlerinden bâzıları:

"Dünyâ sevgisi bütün kötülüklerin başıdır.Gözde bakışı,kalpte şehveti büyütür.(İnsanı açgözlü doymez eder.) Yemin edeim ki, şehvet (nefsin isteklerine uymak),sâhibine uzun süren sıkıntı bırakır.Dünyâdan geçmeye bakın.Tâmiri ile uğraşmayın."
"Dünyâyı isteyen deniz suyu içene benzer.Ne kadar içerse,harâreti o kadar artar ve nihâyet ölür."
"Günâhlarını hatırladığı zaman ağlayana,dilini koruyana ve başını sokacak kadar evi olana müjdeler olsun."
Allah katında en sevgili şey,sâlih kalplerdir.Allahü teâlâ onların hürmetine dünyâyı yaşatır.Onlar bozulunca yeryüzünü harâb eder."
"Ağaçlar çoktur,ama hepsi meyve vermez.Meyveler çoktur ama,hepsi tatlı değildir.İlimler çoktur ama hepsi faydalı olmaz."
"Sağırı,dilsizi tedâvi ettim,ölüyü dirilttim.Fakat celh-i mürekkebin (câhilliği ilim ve olgunluk sanak) ilâcını bulamadım.(Çünkü böyle kimse câhilliğini ilim ve kemâl sanmaktadır)

Kur'ân-ı kerîm'in Bakara,Âl-i İmrân,Nisâ,Mâide,Tevbe,Meryem,Mü'münûn,.Zuhruf,Hadîd,Sâf sûrelerinde Îsâ aleyhisselâmla ilgili haberler verilmiştir.
 

alptraum

New member
Katılım
1 Ocak 2005
Mesajlar
2,908
Tepkime puanı
166
Puanları
0
Yaş
38
Konum
Aþk`dan
Web sitesi
www.muhakeme.net
Arkadaşlar hz isa nın çarmağa gerilmediğini çarmağa gerilenin hz isayı gambazlıyan kişinin olduğu neredeyse hepiimiz biliriz hz isa peygamber göğe çekilmiş ona düşmalık edende onun suretinde çarmağa gerilip cezasını bulmuştur
fakat hristiyanlar böyle düşünmüyolarki nasıl bir mantıksızlıktır sonuçta o bir peygamber seçilmiş insan hiç ölye birşey mümkün olabilirmi bir peygamber bukadar işkenceye maruz kalabilirmi töbe töbe ama işte hristiyanlar öyle inanıyolar herneyse ogün bu konu açılmıştı ve bir arkadaşımda hz isanın göğe çıkartıldığını ilk kez benden duymuş bende durumu izah ettim tabi...

Neden öyle düsündünüz sizce Peygamberler rahat bir hayat mi yasiyorlar yasadilarsa nerde hangisi
 

Abdullah el-Necdi

New member
Katılım
20 Eki 2007
Mesajlar
41
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
47
Konum
Almanya
"Onlar (yahudiler) nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'in ahdine ve insanlarin (mü'minlerin) himayesine siginmadikca kendilerine zillet vurulmustur. Allah'in hismina ugramislar ve miskinlige mahkum edilmislerdir. Cünkü onlar, Allah'in ayetlerini inkar ediyorlar ve haksiz yere peygamberlerini öldürüyorlardi. Bu da, onlarin isyan etmis ve haddi asmis bulunmalarindandir"

( Al-i Imran - 112 )
 

barbie

New member
Katılım
11 Nis 2008
Mesajlar
167
Tepkime puanı
4
Puanları
0
Yaş
39
Neden öyle düsündünüz sizce Peygamberler rahat bir hayat mi yasiyorlar yasadilarsa nerde hangisi


rahat bir hayat yaşamasalarda hiçbir peygamberin suçsuz yere bukadar işkence görmesi mümkün olamaz çünkü onlar seçilmiş insanlardı bahsettiğimiz sen ben değil bir peygamber
 

alptraum

New member
Katılım
1 Ocak 2005
Mesajlar
2,908
Tepkime puanı
166
Puanları
0
Yaş
38
Konum
Aþk`dan
Web sitesi
www.muhakeme.net
rahat bir hayat yaşamasalarda hiçbir peygamberin suçsuz yere bukadar işkence görmesi mümkün olamaz çünkü onlar seçilmiş insanlardı bahsettiğimiz sen ben değil bir peygamber

Hangi Peygamber suclu yere iskence görmüstür tabiki sucsuz yere olacak sayisi bilinmeyen kavim yok oldu gitti.Sen ve ben gibi beser olan Peygamberlerde nice zorluklara ve senin benim gördügüm zorluklardan daha büyügünü görmüstür:)
 

bekir

sadece bir kul
Katılım
10 Eyl 2007
Mesajlar
8,198
Tepkime puanı
5,997
Puanları
113
Konum
Daðlardan, yaylalardan
Dünya tarihi boyunca, Allah (c.c.) en büyük müsibet ve belaları peygamberlerine vermiş, en ağır şekilde onları imtihan etmiştir.

Dolayısı ile Peygamberler çok çile ve eziyet çekmiştir. Allah'ın sevdiği tüm kullar da...

Unutmamak gerekir ki, dünya, imtihan dünyasıdır ve Allah (c.c) kullarını türlü şekillerde imtihan edeceğini de Kur'an da beyan etmiştir.


Eğer siyer kitaplarını incelerseniz, Peygamberlerin nelerle imtihan olduklarını ve eğer Kur'an ı incelerseniz peygamberlerin neler çektiğini açıkça görürsünüz.
 
T

teslimolan

Guest
Arkadaşlar hz isa nın çarmağa gerilmediğini çarmağa gerilenin hz isayı gambazlıyan kişinin olduğu neredeyse hepiimiz biliriz hz isa peygamber göğe çekilmiş ona düşmalık edende onun suretinde çarmağa gerilip cezasını bulmuştur
fakat hristiyanlar böyle düşünmüyolarki nasıl bir mantıksızlıktır sonuçta o bir peygamber seçilmiş insan hiç ölye birşey mümkün olabilirmi bir peygamber bukadar işkenceye maruz kalabilirmi töbe töbe ama işte hristiyanlar öyle inanıyolar herneyse ogün bu konu açılmıştı ve bir arkadaşımda hz isanın göğe çıkartıldığını ilk kez benden duymuş bende durumu izah ettim tabi...

Ben Al Qran da hz. isa ya benzeyen birinin yazdigini okumadim. Sadece o onlara benzer gösterildi yaziyor. O olay da olabilir o yüzden biliyoruz kelimesi bilmeden bilginlik taslamak dan baska bir sey degildir.

Hz. Isa Allah in selami üzerine olsun 6 inci büyük ruh tur.
1 Adem
2 Nuh
3 Ibrahim
4 Musa
5 Davud
6 Isa
7 Muhammed

6 baska neyi cagristiriyor ? 6 günde yaratilan cismi hatirlayan varmi aranizda ? Dünya 6 günde yaratildi.

Incil de Isa ben hakikatim ben yolum kimse ben olmadan Allah a ulasamaz diyor. Peki bunu neden yaziyor hic düsündümü bu insanoglu ?

Büyük ihtimal o söyledigi 6 ile ilgili. Yol ve hakikat bu dünya ve kimse bu dünya da temizlenip arinmadan Allah in buyrugunu yerine getirip tekrar cennete gidemez. Bu dünya yi Allah su olarak yarattiki insanoglu temizlensin ve tekrar yurduna dönsün. Ancak her insan bu suyun degerini bilmeyecek.

Tevratin ilk ayeti
Baslangicta Allah gögü ve yeri yaratti.

Yer Ve Gök 111

Hiristiyanlarin üc bir dedigi olay büyük ihtimal bu üc.

1 olan Allah, 2 yi yaratti ve 2 nin prim sayisi 3 dür. Bu 2 den tüm cisimler yaratildi diye inaniyorum ben. Bu ücü de 1 Gök ve onun Isa olduguna inaniyorum sonra Ve kelimesi bu Ve kelimesi Elia ve Elia nin Mehdi olduguna inaniyorum ve Yer kelimesi ve Yer kelimesininde Hz. Muhammed i temsil ettigine inaniyorum.

Al Qran i dogru okuyan yada anlayarak okuyan su sözlere benzer bir ayeti okumustur. Isa onlara ihtilafa düstükleri sey acikladigina benzer bir ayet vardir. Neydi o ihtilafa düsülen sey ? Israil ogullarindan bir grup cikti saduzer olarak ve onlar ölümen sonra dirilme yok diye bilgisiz bir sekilde insanlari yanlis yönlendiriyorlardi. bunun üzerine Mesih müjde ile gönderildi. ve ihtilaf olan 2 ye bölünen parcayi 3 olarak piramit gibi tekrar yapistirdi.

Al Qran da Muhammedin gönderilisi de benzer bir sekilde yazar. Onlara ihtilaf ettikleri seyi yani hakikat bir dir ve ihtilaf la 1 parcalanip 2 olmustur onlara ihtilaf ettikleri seyi aciklayip parcalanan bir i 3 olarak birlestirmesi icin gönderildi. Neydi o parcalanan 1 ? Allah in ücde 1 oldugu iftirasi idi o ikinci parca ve bunun dogru olmadigi icin Muhammed gönderildi ve o parcayi birlestirdi ve Allah in 1 oldugunu ve Israil ogullarinin o konuda hakli oldugunu fakat israil ogullarinin mesih konusunda yanildigini da teblig etti cünkü onlar Mesih Isa gelmedi iddasindalardi.

Davut yildizina bakarsaniz davut yildizinin bunu acikladigini zaten göreceksiniz. Davut Yildizi 2 ücgen den olusur. Yukari ücgen Isa ve asagidaki ücgen Muhammed. Yukardaki ücgen Isa cünkü Isa nin gönderilisi gökle yani cennetle yani ölümle ilgili idi. asagidaki ücgen Muhammed cünkü onun gönderilisi yerle yani bu dünya ile ilgili olan sacma iftiralarla igliyidi Allah la ilgili. Davut Yildizin her iki tarafinda ücgen vardir evet ama ortada da onlari baglayan bir altigen var iste oda büyük ihtimal Elia yani Mehdi. Mehdi insanlara Isa nin ve Muhammedin neler icin gönderildigini insanlara duyurmak icin gönderildi diye inaniyorum.

260pxstarofdavidsvgcj6.png


Ben insanlarin cahilce israil i lanetlediklerini kahrolsun dediklerini duyuyorum. Ey insanogullari Allah tarafindan verilen bir ismi lanetlerseniz kimi lanetlemis oluyorsunuz o zaman hic düsündünüzmü ? Israil, Yakup as in ismidir ve Israil ismini ona veren Allah dir. Allah bir insan degildir sectigi isimi biraksin. Insan herseyi bilemedigi icin yanlis secim yapabilir. Ama Allah yanlis secim yapmaz ve Allah bir seyi secti ise secmistir.

Benim Mehdi ile yazima sasiranlar olabilir cünkü ben Mehdi ye inanmayan biriydim. Fakat bu sene öyle seyler yasadim ve öyle bilgiler edindimki artik inaniyorum hatta onun suan dünyada olduguna inaniyorum. Ancak genc bir delikanli olduguna.

Hamd Allah a dir selam onun elcilerine.

Bu sözler sinirli bilgi sahibi olan bir kulun sözleridir. En dogrusunu sinirsiz bilgi sahibi olan Allah bilir.
 
Son düzenleme:

yusufgülmez

New member
Katılım
1 Eki 2008
Mesajlar
27
Tepkime puanı
10
Puanları
0
Yaş
39
Kardeş sen hiç isaya küfreden müslüman gördün mü?
Ben çok hz muhammed(s.a.v.)e küfreden hırıstiyan biliorum
bence biz hristiyanların peygamberlerle ilgili inançlarını sorgulamayı bırakıp
kendi peygamber inançlatımızla ilgilenmeliyiz
onların inançlarındaki saçmalıkları paylaştığımız her an kendi inançlarımızla ilgilipaylaşım yapıp birbirimizin fikirlerinden istifade edebileceğimiz bir anı boşa geçirmiş oluyoruz
 
T

teslimolan

Guest
Sevgili kardesim bu dünyada bir seyler yanlis gidiyorki bu dünya yi yöneten biz degiliz baskalari. Biz bize verilen emaneti tasiyabilmis olsaydik bu dünya yi biz yönetiyor olurduk. Demek hata bizde baska yerde hata aranmayacak. Övgü yalniz Allah a dir diye yazmasina ragmen kullari Allah a ortak kosan kimler ? Hz. Muhammed suan burda olsaydi kendini bu kadar övdürürmüydü insanlara yoksa övülecek ben degilim siz bana yanlis yaptiginiz icin degil Allah a yanlis yapildigi icin burdasiniz demezmiydi ?

Biz kovulduk cünkü Allah in kelimesine deger vermedi Adem babamiz ve Annemiz. Onun kelimesi varken kalktilar bir kulun kovulmusun sözünü dinlediler ve bu yüzden kovuldular. Allah o kadar merhametli ki bize bu dünya da arinip temizlenmemiz icin su gibi bu dünya yi bize verdi.

Allah sözünü söyledi 1 fakat Allah in o 1 sözü dinlenmedi kulunki dinlendi ve o 1 ikiye bölündü ve iki parca oldu. O iki parcayi tekrar piramit halinde yapistirmak ve kovulan yere tekrar dönmek bizim elimizde Allah in izni ile. Allah in bizden bekledigi Onun sözünü yüceltmek ve kovulmusunkini alcaltip tekrar kovuldugumuz yere dönmek. Allah in sözünü dinlemedigimiz icin kovulduk dinleyince dönüs olacak. Yani tersini yapacagiz nasil bir evden yüzümüz sokaga bakip sirtimiz eve bakarak cikiyorsak o eve yüzümüz eve bakip sirtimiz sokaga bakarak girecegiz.

Hiristiyanlar onu demis su bunu demis önemli degil. Her koyun kendi bacagindan asilir. Sen dogrunun tarafi ol ve kovulmus seytanin adimlarini izleme. Kovulmusun adimlarini izleyen ne yaptigini bilecek eninde sonunda.

Bunlar benim sözlerim.En dogrusunu Allah bilir
 

yusufgülmez

New member
Katılım
1 Eki 2008
Mesajlar
27
Tepkime puanı
10
Puanları
0
Yaş
39
teslimolan dost bilgili biri gibi yazıyosun
kaynağın falan varsa (benim yok dşye yazaamıyom)
şöyle peygamberimizi sevene bile ben tam sevmiyomuşum dedirtecec kadar güzel bi
hz. muhammed(s.a.v.) paylaşımı yapabilirmisin allah(c.c.) rızası için
 
T

teslimolan

Guest
Kalp kime en cok muhtac sa dile onun ismini söylettirir. Her kim herhangi bir kulun ismini Allah dan fazla zikrediyorsa benim inancima göre o yanlis yapiyordur. Biz kulara önerilen bütün Resul ve Peygamberleri Allah in elcisi olarak sevmemiz ve hic birini birinden ayirmamamiz. Hz. Salih ne ise Hz. Yakub odur, Hz. Ibrahim ne ise Hz. Muhammed odur, Hz. Davud ne ise Hz. Suayb odur. Onlar hepsi Allah in elcisidir hepsi de ayni degerdedir. Onlarin Allah katinda derecelerini Allah belirler o bize düsmez. Birine sarilip digerlerini askida birakmayacagiz. Dikkat edecegiz buna yok nebilerin nebisi yok resullerin resulu böyle seyler olmaz. Onlar kendilerinden degil Allah in resulü ve nebileri oldugu icin degerlidir. Bütün gönderilen nebi ve resuller inlar dan bahsediyorum zira melekler de resul dür, Allah a teslimiyeti getirmis ve insanlara nasil bu dünya daki su olanagini temizlenip arinma nin nasil olacagini göstermislerdir.

Bunlar benim sözlerim en dogrusunu Allah bilir.
 

yusufgülmez

New member
Katılım
1 Eki 2008
Mesajlar
27
Tepkime puanı
10
Puanları
0
Yaş
39
yuh be ALLAH(C.C.) ALEMLERİ HZ. İBRAHİM İÇİN Mİ YARATTI YAKUB İÇİN Mİ SÜLEYMAN İÇİN Mİ
NE OLURSUN PEYGAMBERLERİN İSMİNİ SUİSTİMAL ETME
SEN KİMSİN Kİ İNSANLARIN HZ. MUHAMMED'İN İSMİNİ ALLAH (C.C.) IN İSMİNDEN ÇOK ZİKRETTİĞİMİZİ BİLİR GİBİ KONUŞUYOSUN
SEN KAHİN MİSİN
HZ. MUHAMMED'İN DİĞER PEYGAMBERLERLE EŞİT OLDUĞUNU SEN NERDEN UYDURUYON
GİT SİYASET SİTESİNDE KAFADAN SALLA
SPORDA SALLA
DİNİMİZDEN UZAK DUR
BİLMİYOSAN SUS
 
T

teslimolan

Guest
51/56
56 Cinleri ve insanları ancak Bana kulluk etmeleri için yaratmışımdır.

21/107
Ve biz seni, ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.

2/285
Resul, Rabbinden kendisine indirilene inanmıştır; müminler de. Hepsi; Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, resullerine inanmışlardır. Allah'ın resullerinden hiçbirini ötekinden ayırmayız. Şöyle demişlerdi: "Dinledik, boyun eğdik. Affet bizi, ey Rabbimiz.
Dönüş yalnız sanadır."

27 Neml
76.
Hiç kuşkunuz olmasın ki bu Kur'an, İsrailoğullarına, ihtilafa düştükleri şeylerin birçoğunu anlatıyor. 77.Ve elbette o, inananlara bir kılavuz ve rahmettir.

-------------
Yahudiler isa nin mesih olduguna inanmiyordu yani hepsi inanmiyordu. Kendini hiristiyan sananlarin bazilari Mesih in ilah oldugunu idda ediyorlardi bir bölümüde Allah in oglu oldugunu. Yani ihtilaf olusmustu görüsün biri sag asagi biri sol asagi gidiyordu ve o ihtilafi birlestirecek hakikat olmadan insanlar dogruyu bulamazdi. Iste bu yüzden ihtilafi kaldirmak icin yahudilere Mesih Isa dir demek icin ve Hiristiyanlara da Mesih Isa dir evet ama Allah in oglu degildir ve Allah degildir demek icin gönderildigine inaniyorum ben. Parcalanani yani ihtilafi kaldirmak ve köprü olusturmak icin. Zira o köprü olmasaydi hic bir insan dogruyu bulamazdi biri putperest olarak kalirdi araplar, biri mesihi kabul etmezdi mesih elcidir ve elciyi kabul etmeyen onu göndereni de kabul etmez yahudiler biride Allah a sirk kostu kendini hiristiyan ilan edenler. Muhammed ile ihtilaf ortadan kalkti ve her kim Muhammed e inanirsa o kisi hem mesihin isa olduguna inanacak hemde Allah in 1 ligine ve Mesih in Allah in sözü ve kulluguna inanacak. Selam olsun o parcayi birlestirene ve Övgü olsun o parcanin birlesmesini saglayip insanlara rahmet eden Allah a.

En dogrusunu Allah bilir
 
Son düzenleme:

bekir

sadece bir kul
Katılım
10 Eyl 2007
Mesajlar
8,198
Tepkime puanı
5,997
Puanları
113
Konum
Daðlardan, yaylalardan
Kalp kime en cok muhtac sa dile onun ismini söylettirir. Her kim herhangi bir kulun ismini Allah dan fazla zikrediyorsa benim inancima göre o yanlis yapiyordur. Biz kulara önerilen bütün Resul ve Peygamberleri Allah in elcisi olarak sevmemiz ve hic birini birinden ayirmamamiz. Hz. Salih ne ise Hz. Yakub odur, Hz. Ibrahim ne ise Hz. Muhammed odur, Hz. Davud ne ise Hz. Suayb odur. Onlar hepsi Allah in elcisidir hepsi de ayni degerdedir. Onlarin Allah katinda derecelerini Allah belirler o bize düsmez. Birine sarilip digerlerini askida birakmayacagiz. Dikkat edecegiz buna yok nebilerin nebisi yok resullerin resulu böyle seyler olmaz. Onlar kendilerinden degil Allah in resulü ve nebileri oldugu icin degerlidir. Bütün gönderilen nebi ve resuller inlar dan bahsediyorum zira melekler de resul dür, Allah a teslimiyeti getirmis ve insanlara nasil bu dünya daki su olanagini temizlenip arinma nin nasil olacagini göstermislerdir.

Bunlar benim sözlerim en dogrusunu Allah bilir.


Sayın teslimolan

burası, adı İslamForum olan bir İslami platformdur. Amacı, Allah'ın dinine hizmetkar olmak ve Allah'ın Kur'an ını ve ondaki hükümleri anlamak adına mütealalar sohbetler yapmak, Allah'ın son emrettiği dini ve Peygamberi övmek ve ön planda tutmaktır.

Mesajlarınızda ki Peygamber Efendimizin nurunu görmemezlikten gelen tarzınızı, İslamForum da nehyeden, çürüten onlarca yazı vardır ve bu konuda ki hezeyanlara da hiç tahammülümüz yoktur.

Burada O Yüce Peygamberi, şanına uygun şekilde anmayan, İslamiyet içinde ki yerini anlamayan, varlığının hikmetini idrak edemeyen kim olursa olsun, şu an size olduğu gibi SON BİR KEZ ikaz edilir.

Şunu bilmenizde fayda olduğunu düşünmekteyim ki, her müteala ve tartışma ortamında, tartışılabilir ve tartışılamaz konular vardır. Bu ortamda da, Hz. Muhammed Mustafa (sav) in var olan ve bilinen, konumu ve yüceliği tartışma konusu olamaz.

Bilgilerinize...
 

yusufgülmez

New member
Katılım
1 Eki 2008
Mesajlar
27
Tepkime puanı
10
Puanları
0
Yaş
39
bekir dost senin de dediğn laf mı şimdi sen bibelin ne olduğunu bile bilmiyonadama hz. muhammet (s.a.v.) tartışılamaz diysun
adam bibel okuyo kurand aişte onun anahtarı yav ona göre
adam der ki hz. yakupla hz. muhammed'in farkı yotur
bibelden öğreniyo bunları
 

Enver Ýstek

metin mete
Katılım
27 Ara 2005
Mesajlar
3,935
Tepkime puanı
1,023
Puanları
0
Yaş
60
Konum
Gurbet,daimi gurbetin icinde gurbet
İsrâiloğullarına gönderilen ve Kur'an-ı kerim'de ismi bildirilen peygamberlerden.Peygamberler arasında en yüksekleri olan ve kendilerine Ülülazm denilen altı peygamberin beşincisidir.Annesi hazret-i Meryem'dir.Allahü teâlâ onu babasız yarattı.Kudüs'te doğdu.Otuz yaşında peygamber oldu.Kendisine İncil adlı kitab gönderildi.Otuzüç yaşında diri olarak göğe kaldırıldı.Kıyâmete yakın yeryüzüne tekrar inecektir.Isa a.s. inyasadigi veya canli olarak göe kaldirildigi iddiasi ne derece dogru?


Allah şunu demişti: Ey İsa, seni vefat ettireceğim, seni kendime yükselteceğim, seni inkar edenlerden ayıracağım...

Ali İmran Suresi 55


Ayet cok acik degilmi?Önce vefaat ettirilecek sonra göge cekilecek...

Selam üzerimedir doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kaldırılacağım gün.

Meryem Suresi 33


öldügünü kendiside teyit etmiyormu Kuranda?
 

Enver Ýstek

metin mete
Katılım
27 Ara 2005
Mesajlar
3,935
Tepkime puanı
1,023
Puanları
0
Yaş
60
Konum
Gurbet,daimi gurbetin icinde gurbet
Ben Al Qran da hz. isa ya benzeyen birinin yazdigini okumadim. Sadece o onlara benzer gösterildi yaziyor. O olay da olabilir o yüzden biliyoruz kelimesi bilmeden bilginlik taslamak dan baska bir sey degildir.

Hz. Isa Allah in selami üzerine olsun 6 inci büyük ruh tur.
1 Adem
2 Nuh
3 Ibrahim
4 Musa
5 Davud
6 Isa
7 Muhammed

6 baska neyi cagristiriyor ? 6 günde yaratilan cismi hatirlayan varmi aranizda ? Dünya 6 günde yaratildi.

Incil de Isa ben hakikatim ben yolum kimse ben olmadan Allah a ulasamaz diyor. Peki bunu neden yaziyor hic düsündümü bu insanoglu ?


Kaynagin nedir bunlari dogrulamada?Hangi kutsal 6 Ruh?
 
T

teslimolan

Guest
Ben Kutsal Ruh demedim Metin abi. Kitaplarda Peygamberlerin de Ruh oldugunu yazar ve aslinda suanki yazacagim yazi Ahmed ile ilgili olan topic de yazmam gerekti.

Incil de hakikatin ruhu nu tarif edilirken söyle yazar. Tabi bu tercüme.

Yuhanna 1 inci mektubu Bölüm 4
1 Sevgili kardeşlerim, her ruha inanmayın. Tanrı'dan olup olmadıklarını anlamak için ruhları sınayın. Çünkü birçok sahte peygamber dünyanın her yanına yayılmış bulunuyor.

2 İsa Mesih'in beden alıp dünyaya geldiğini kabul eden her ruh Tanrı'dandır. Tanrı'nın Ruhu'nu bununla tanıyacaksınız.

Böylelikler peygambere Ruh dendigini anliyoruz. 2 inci ayet de de Muhammed in selam olsun ona yapacagi seyi söylüyor. Ne yapiyor Muhammed ? Mesih in Isa oldugunu söylüyor. Yani kendilerini hiristiyan ilan edenlere Müslümanlar aleyhine hic bir sey olmadigini belgeliyor bu ayet. Beden almak demek dogup yasamak demek. Isa nin gelisi zaten bildiriliyordu ve kelime olarak kitaplardaydi sonra bu kelime vücut buldu dünya ya geldi. Ayni sekilde Muhammed de kelimeydi kitaplarda ve zamani geldiginde vücut buldu.

Incil in istedigi sey cok acik.
1 Mesih in Isa oldugunu kabul etmek.
2 Mesih in sözlerine itaat etmek kendini Allah a teslim edip seytani kovmak.

Incil okuyan hic kimse kendini Allah a teslim edenleri kafir ilan edemez cünkü Incilin kendi bunu ortadan kaldiriyor. Insanlar kendi dillerinde kelimelerin anlamina bakmak yerine kovulmusun vesvesesi ile oldugunu inaniyorum kelimelere takiliyor anlamini degil. Kovulmusu kovmak icin kendini Allah a teslim edeceksin yazdigi halde orada müslüman kelimesi ariyolar. Nasil bulacaksin yunanca Incil de Müslüman kelimesini ? Bulamazsin tabi ancak o kelimenin yunancasini bulursun ve oda vardir.

7 ruh olayina gelince. Incilde 7 Ruhdan bahseder ben onlarin o saydigim 7 olduguna inaniyorum. Inaniyorum diyorum bilmiyorum zaten yazilarimin sonunda da en dogrusunu Allah bilir diyorum. Ben bir ipucu verdigime inaniyorum belki baskasi o ipucundan daha da ileri gider daha da güclü bir kanit elde eder. Önemli olan ilk önce ipuclarini bulmak.

En dogrusunu Allah bilir.
 

radikal

New member
Katılım
10 Şub 2007
Mesajlar
2,635
Tepkime puanı
1,763
Puanları
0
Yaş
49
Konum
Gönül aleminden
Isa a.s. inyasadigi veya canli olarak göe kaldirildigi iddiasi ne derece dogru?

“Kitap Ehli, senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyor. Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişlerdi. Demişlerdi ki: ‘Bize Allah'ı açıkça göster.’ Böylece zulümlerinden dolayı onlara yıldırım çarpmıştı. Ardından kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra, buzağıyı (ilah) edinmişlerdi. Yine bundan dolayı onları affettik ve Musa'ya apaçık olan ispatlayıcı bir delil verdik.” ( Nisa : 153 )
“Kesin söz vermeleri dolayısıyla Tur'u üstlerine yükselttik ve onlara: ‘Bu kapıdan secde ederek girin’ dedik ve onlara: ‘Cumartesinde haddi aşmayın’ da dedik. Ve onlardan kesin bir söz aldık.” ( Nisa : 154 )

“Onların kendi sözlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerine karşı inkara sapmaları, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve: ‘Kalplerimiz örtülüdür’ demeleri nedeniyle (onları lanetledik.) Hayır; Allah, inkarları dolayısıyla ona (kalplerine) damga vurmuştur. Onların azı dışında, inanmazlar.” ( Nisa : 155 )

(Bir de) İnkara sapmaları ve Meryem'in aleyhinde büyük bühtanlar söylemeleri” ( Nisa : 156 )

“Ve: ‘Biz, Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük’ demeleri nedeniyle de (onlara böyle bir ceza verdik.) Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar. Ama onlara (onun) benzeri gösterildi. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zanna uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler. ( Nisa : 157 )Meryem Suresi 33

öldügünü kendiside teyit etmiyormu Kuranda?


“Hayır; Allah onu Kendine yükseltti. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.” ( Nisa : 158 )

İşte böyle sevgili metin mete; israiliyat aşığı kimlermiş hep beraber görüyoruz. Bu insanlar; hatırlarsan, geçen sene de bir konuda yine tartışırken "İsra Mucizesini" de yalanlamışlardı. Ve ne gariptir ki bu insanlar hep seni destekler mahiyette görünüyordu.

Düşün, cevap vermene bile gerek yok, sadece düşün.
 
Üst Alt