Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Hz. Ali sevgisi Hakkında Hadisler

caferi_humeyni

New member
Katılım
13 Şub 2006
Mesajlar
242
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Hz. Ali sevgisi Hakkında Hadisler


1- Resululallah sallallah'u aleyhi ve âlih Emirulmüminin Ali aleyhisselam'a işaret ederek şöyle buyurdu: "Ey insanlar! Evlatlarınızı (helâlzade olup olmadığını öğrenmek için) onun sevgisiyle imtihan edin; doğrusu Ali dalalete davet etmez ve hidayetten de uzak olmaz; dolayısıyla kim onu severse, sizdendir ve kim de ona düşmanlık ederse, sizden değildir."

2- Resulullah sallallah'u aleyhi ve âlih buyurmuştur ki: "Ey Ali! Beni seven, seni seven ve senin evlatlarından olan imamları seven doğumunun iyi (helâlzâde) olmasından dolayı Allah'a hamdetmelidir; bizi doğumu iyi olandan başkası sevmez ve bize doğumu habis (harâmzâde) olandan başkası düşmanlık yapmaz."

3- İbade b. Samit der ki: Biz evlatlarmızı, Ali b. Ebutalib'i sevmekle imtihan ederdik; birisinin Ali b. Ebutalibi sevmediğini görseydik, onun bizden olmadığını ve onun gayri meşru olduğunu bilirdik.

4- Mahbub b. Ebu Zinad diyor ki: Ensar, biz insanların, Ali b. Ebutalib'e
düşmanlık etmeleriyle, babasından başkasından olduğunu tanırdık, diyordu."

5- Resulullah sallallah'u aleyhi ve âlih buyuruyor ki: "Kıyamet günü insan dört şeyden sorguya çekilmedikçe adım atmaz: Ömrünü nede geçirdiğinden, bedenini nede çürüttüğünden, malını nerede harcadığı ve nereden kazandığından ve biz Ehlibeyti sevmekten." Ömer dedi ki: Ya Resulullah Senden sonra size olan sevginizin işareti nedir?
Resulullah yanında oturan Ali’nin başına eline koyup şöyle buyurdu : “Bana olan sevgi, benden sonra buna gösterilen sevgidir. Ona itaat etmek bana itaat etmektir ve ona muhalefet etmek bana muhalefet etmektir.”

6- Resulullah sallallah'u aleyhi ve âlih buyuruyor ki: "Müminin sayfasının (amel defterinin) başlığı, Ali sevgisidir"

7- Yine buyuruyor ki: "Cehennem ateşinden kurtuluş, Ali sevgisidir"

8- Başka bir yerde ise şöyle buyuruyor: "Ey Ali! Ne mutlu seni sevene ve sende sadık olana ve vay haline sana düşmanlık edenin ve seni yalanlayanın"

9- Bureyde babasından şöyle nakleder: Resulullah sallallah'u aleyhi ve âlih buyurdu ki: "Allah Teala bana dört kişiyi sevmemi emretti ve kendisinin de onları sevdiğini bildirdi." Oradakiler, onlar kimlerdir ya Resulullah sallallah'u aleyhi ve âlih? diye sorunca, üç defa, "Ali onlardandır, Ali onlardandır" buyurdu ve sonra da, "Ebuzer, Mikdad ve Selman; bana bunları sevmemi emretti" buyurdu.

10- Enes b. Malik'ten şöyle nakledilir: Resulullah'ın yanında bir kuş eti vardı. O sırada Resul-i Ekrem sallallah'u aleyhi ve âlih, "Allah'ım! Bu kuşun etini benimle birlikte yemesi için senin yanında kullarının en sevgilisi olanı getir bana." buyurdu. Bunun peşinden Ali içeri girdi; fakat onu geri çevirdim; sonra yine geldi; tekrar onu geri çevirdim. Ve üçüncüsünde veya dördüncüsünde gelerek içeri girdi. Resulullah sallallah'u aleyhi ve âlih, "Seni benden uzak tutan şey ne idi ya Ali?" diye sordu. Ali dedi ki: "Seni peygamberliğe gönderene andolsun, ben üç defa kapıyı çaldım; fakat her defasında Enes beni geri çevirdi."
Bunun üzerine Resulullah sallallah'u aleyhi ve âlih, "Neden onu geri çevirdin?" diye sordu. Ben, onun beraberinde Ensar'dan bir kişinin de olmasını istedim, dedim. Resulullah sallallah'u aleyhi ve âlih bu cevaba tebessüm etti.

11- Hayber savaşında Resulullah sallallah'u aleyhi ve âlih bayrağı önce Ebubekire vermiş, Ebubekir giderek bir şey yapamadan geri dönmüş, sonra Ömer'e vermiş, o da gitmiş, ama Hayber'i fethedemeden geri dönmüştür. Bunun üzerine Resulullah sallallah'u aleyhi ve âlih ayağa kalkarak şöyle buyurdu: "Yarın sancağı öyle birine vereceğim ki, Allah ve Resulü'nü sever, Allah ve Resulü de onu severler; o, kaçmaz ve sürekli hamle eder." Başka bir rivayette ise: "Hiçbir zaman Allah onu alçaltmaz ve ona fetih vermedikçe asla geri dönmez."

12- Resulullah sallallah'u aleyhi ve âlih buyurmuştur ki: "Kim Ali'yi severse beni sevmiş olur ve kim de Ali'ye düşmanlık yaparsa bana düşmanlık yapmış olur."

13- Yine Buyurmuştur ki: "Beni seven Ali'yi sevsin; Ali'ye düşmanlık yapan bana düşmanlık yapmış olur; bana düşmanlık yapan Allah'a düşmanlık yapmış olur ve Allah'a düşmanlık yapanı da Allah cehenneme sokar."

14- "Ali'yi seven beni sevmiş, beni seven de Allah'ı sevmiş olur; Ali'ye düşmanlık yapan bana düşmanlık yapmış ve bana düşmanlık yapan da Allah'a düşmanlık yapmış olur."

15- Senetlerle Ümm-ü Seleme'den şöyle rivayet edilir: Resulullah sallallah'u aleyhi ve âlih şöyle buyuruyordu: "Münafık Ali'yi sevmez; mümin ise Ali'ye buğzetmez."

16- Emirulmüminin Ali aleyhisselam şöyle buyurmuştur: "Tohumu yaran ve mahlukatı yaratana andolsun ki Ümmi Peygamber'in bana ahdidir bu: Beni ancak mümin sever ve bana ancak münafık düşmanlık yapar."

17- Yine buyurmuştur ki: "Bana düşmanlık yapması için bu kılıcımla müminin genizine vursam, yine de bana düşmanlık yapmaz ve beni sevmesi için dünyayı ondaki tüm varlıklarla birlikte münafığın üzerine (ayağına) döksem, yine de beni sevmez; çünkü buna hükmedilmiş ve Resul-i Ekrem'in sözünde geçmiştir. Nitelim şöyle buyurmuştur: Ey Ali! Mümin sana düşmanlık yapmaz ve münafık seni sevmez."

18- Eba Said-i Hudrî'den şöyle rivayet edilir: "Biz -Ensar topluluğu- münafıkları, Ali b. Ebutalib'e düşmanlık yapmalarıyla tanırdık."

19- Ebuzer'den şöyle rivayet edilmiştir: "Biz, münafıkları ancak Allah ve Resulünü yalanlamaları, namaz kılmamaları ve Ali'ye düşmanlık yapmalarıyla tanırdırk."

20- Ahmed b. Hanbel şöyle demiştir: "Ancak Resulullah sallallah'u aleyhi ve âlih hiçbir şüphe olmayan hadisinde, "Seni ancak mümin sever ve sana ancak münafık düşmanlık yapar" buyurmuştur ve Allah Teala da şöyle buyurmuştur: "Münafıklar, ateşin en aşağı tabakasındadırlar."(Nisa 145) Dolayısıyla, Ali aleyhisselam'a düşmanlık yapan cehennemin en aşağı tabakasındadır."

21- Emirulmüminin Ali aleyhisselam, Haris-i A'ver'e buyurmuştur ki: "Üç yerde bizim sevgimiz sana yarar dokunduracaktır: Ölüm meleği gelince, mezarda sorguya tutulunca ve Allah Teala'nın huzurunda durunca."

22- Emirulmüminin Ali aleyhisselam şöyle buyurmuştur: "Kim biz Ehlibeyt'i severse iyiliği büyür, terazisi ağır olur, ameli kabul olur, sürçmeleri bağışlanır; kim de bize buğzederse, İslam'ı ona bir yarar sağlamaz."

23- Emirulmüminin Ali aleyhisselam yine şöyle buyurmuştur: "Kim bizi severse, kıyamet gününde bizimle birlikte olur; eğer birisi taşı sevecek olursa, Allah onu o taşla birlikte haşreder."

24- Resulullah sallallah'u aleyhi ve âlih'ten şöyle rivayet edilir? "Benim sevgimden dolayı Ehlibeytimi sevmeden hiç kimse iman getirmiş olamaz." "Bunun üzerine Ömer, "Senin Ehlibeytini sevmenin nişanesi nedir?" diye sorunca Resulullah sallallah'u aleyhi ve âlih eliyle Ali aleyhisselam'a vurarak "budur" buyurdu

25- Resulullah (saa) şöyle buyurdu : Her kim Ali’yi severse Allah o kişinin namazını, orucunu ve kıyamını kabul edecek ve duasına icabet edecektir. Her kim Ali’yi severse Allah o kişiye bedenince damar olduğu kadar Cennette şehirler verecektir. Her kim Ali Muhammedi severse, onun hesabı, mizanı ve sırat köprüsünden geçidi emniyet içinde olacaktır. Her kim Ali Muhammedin sevgisi üzere vefat ederse Peygamber ile beraber ben onun kefili olacağım. Her kim Ali Muhammedi buğz ederse, Kıyamet gününde alnına : Allahın rahmetinden uzaktır. Yazılı olarak gelecektir.

26- Resulullah (saa) şöyle buyurdu: “Mübarek olanların en mübareki odur ki, Ali’yi hayatında ve vefatından sonra sever ve kötü olanların en kötüsü odur ki, Ali’yi hayatında ve vefatından sonra buğz eder.”

27- Resulullah (saa) şöyle buyurdu: “Ey Ali! Şanı yüce olan Allah seni öyle
bir şekilde süsledi ki, bu süs Allah'ın kullarına vermiş olduğu en güzel şeydir. Bu süs ise senin dünyadaki zühdündür ki, bundan dolayı dünya seni buğz eder. Sen kendini yoksullara sevdirdin, onları senin yandaşların ettin ve kendileri de seni imam olarak edinmişlerdir. Ey Ali, seni sevip, seni tasdik edene ne mutlu ve seni buğz edip seni tekzip edenlerin vay haline! Her kim seni sevip, seni doğrularsa, işte onlar senin dinde kardeşlerin ve cennetinde senin ortaklarındır. Fakat her kim seni buğz edip, seni yalanlarsa, şanı yüce olan Allah için, o kişileri kıyamet gününde yalancıların makamında tutması için hak olacaktır.”

28- Resulullah (saa) şöyle buyurdu: “Allah'ın kudret eliyle cennette dikmiş olduğu kırmızı yakuttan olan dala tutunmak kimi sevindirirse Ali bin Ebi Talib’in sevgisine tutunsun”

29- Resulullah (saa) şöyle buyurdu: “Ali’yi kalbiyle seven kişi, ümmetimin sevabının üçte birini kazanır, kalbi ve lisanı ile seven kişi, ümmetimin sevabının üçte ikisini kazanır, Ali’yi kalbi, dili ve eliyle seven kişi, ümmetimin sevabının tümü kadar kazanır”

30- İmam Cafer es-Sadık şöyle buyurdu: “Ali’ yi sevmek ibadettir ve ibadetlerin en faziletlisi de gizlenilendir.”

Devam Edecek....

Kaynaklar:

1. Tercümet-u İmam Ali min Tarih-i Medinet-i Dimaşk, c.2, s.225/ 730.

2. Emali-us Saduk, s.38/ 14; Meani'l Ahbar, s.161/3.

3. Tercümet-u İmam Ali aleyhisselam min Tarih-i Medinet-i Dimaşk, c.2, s. 224/727.

4. Tercümet-i İmam Ali aleyhisselam min Tarih-i Medinet-i Dimaşk; c.2, s.224/728 ve 729.

5. Menakıb-ı Hüvarezmi s.35-36

6. Tarih-u Bağdad, c .4, s.410; el-Câmi-us Sağir-Siyuti- c.2, s.182/5233, Beyrut- Dar-ul Fikr, 1. baskı, el-Menakıb -İbn-i Meğazili- s.243.

7. el -Müstedrek-u ala's Sahihayn, c.2, s. 241.

8. el- Müstedrek-u ala's Sahihayn, c.3 s.135, bu hadisin senedi sahihtir demiş ve tahriç etmemiştir; Tarih-u Bağdad, c.9, s.71; el-Bidayet-u Ve'n Nihaye, c.7, s.355, Mecma-uz Zavaid, c.9, s.132; Zehair-ul Ukba, s.91.

9. Sünen-i Tirmizî, c.5, s.636 / 3718; Sünen-i İbn-i Mace, c.1, s.53 / 149; el-Müstedrek-u ale's Sahihayn, c.3, s.130; Müsned-i Ahmed, c.5, s.351; Usd-ul Gabe, c.5, 253; Tercemet-u min Tarih-i İbn-i Asakir, c.2, s.172 / 666; el-İsabe, c.6, s.134; Savaik-ul Muhrika, s.122, bab:9; Tarih-u Hulefa / Siyuti, s.187; Siyer-u A'lam-un Nübela, c.2, s.61; er-Riyaz-un Nezire, c.3, s.188; Menakıb-i Harezmi, s.34.

10. Sünen-i Tirmizî, c.5, 636 / 3721; el-Hasais / Nesaî, s.5; Fezail-us Sahabe / Ahmed b. Hanbel, c.2, s.56 / 945; el-Müstedrek-u ale's Sahihayn, c.3, s.130-132 ve onun Sahih'i ve der ki: Bunu otuzu aşkın kişi Enes'ten rivayet etmiştir; Misbah-us Sünne, c.4, s.173 / 4770; Usd-ul Gabe, c.4, s.110-111; Tarih-ul İslam, c.3, s.633; el-Bidayet-u ve'n Nihaye, c.7, s.350-353; Cami-ul Usul, c.8, s.653 / 6494; İbn-i Asakir de bunu Emirulmüminin Ali'nin aleyhisselam hal tercemesinde kırk dört kanalla tahriç etmiştir, c.2, s.106-134; er-Riyaz-un Nezire, c.3, s.114-115; Zehair-ul Ukba, s.61; Kifayet-ut Talib, s.144-156 ve tümü Enes'ten rivayet eden 86 kişinin ismini saymıştır. Maktel-ul Hüseyin aleyhisselam / Harezmi, s.46, İbn-i Merduveyh'in bu hadisi yüz yirmi kanalla tahriç ettiğini söyler.

11. Sahih-i Buharî, c.5, s.87 / 197-198 ve 279 / 231, Fezail-us Sahabe babı, Sahih-i Müslim, c.4, s.1871 / 32-34; Sünen-i Tirmizî, c.5, s.638 / 3724; Sünen-i İbn-i Mace, c.1, s.43 / 117; Müsned-i Ahmed, c.1, s.185 ve c.5, s.358; el-Müstedrek-u ale's Sahihayn, c.3, s.37 ve 109; Misbah-us Sünne, c.4, s.93 / 4601; Hasais-i Nesaî, s.4-8; Delail-un Nubuvve / Beyhakî, c.4, s.205-206; el-İstiab, c.3, s.36; Fezail-us Sahabe / Ahmed b. Hanbel, c.2, s.584 / 987 ve bu ikisinden başkaları; Tarih-i Taberî, c.3, s.93; el-Kamil-u fi't Tarih, c.2, s.219; Usd-ul Gabe, c.4, s.104 ve 108; el-Bidayet-u ve'n Nihaye, c.7, s.224 ve 336; Hilyet-ul Evliya, c.1, s.62; Cami-ul Usul, c.8, s.650 / 6491, 6495, 6497 ve çok sayıda diğer kaynaklar.

12. el-Müstedrek-u ale's Sahihayn, c.3, s.130; Menakıb-ı Harezmî, s.41; Cami-us Sağir, c.2, s.554 / 8319; Usd-ul Gabe, c.4, s.383; el-İsabe, c.3, s.497; Zehair-ul Ukba, s.65; er-Riyaz-un Nezire, c.1,s 165; Mecma-uz Zevaid, c.9, s.108 ve 129; Kenz-ul Ummal, c.6, s.154.

13. Tarih-u Bağdad, c.13, s.32.

14. er-Riyaz-un Nezire, c.3, s.122, Savaik-ul Muhrika, s.123, el-
İstiyab, c.3: 1100.

15. Sünen-i Tirmizî, c.5, s.635 / 3717; Cami-ul Usul, c.8, s.656 / 6499; Mecma-uz Zevaid, c.9, s.133.

16. Sahih-i Müslim, c.1, s.86 / 131, Sünen-i Tirmizî, c.5, s.643 / 3736; Sünen-i Nesaî, c.8, s.116 ve 117; Sünen-i İbn-i Mace, c.1, s.42 / 114; Misbah-us Sünne, c.4, s.171 / 4763; Tercemet-u Emirulmüminin Ali aleyhisselam min Tarih-i Medinet-i Dimaşk, c.2, s.190 / 682-685; el-Bidayet-u ve'n Nihaye, c.7, s.54; el-İsabe, c.4, s.271; Müsned-i Ahmed, c.1, s.84, 95 ve 227; Tarih-ul Hulefa, s.187.

17. Nehc-ul Belağa, hikmetli sözler, 45, Mecma-ul Beyan, c.3, s.532; Usul-i Kafî, c.8, s.224 / 396; Ravzat-ul Vaizin / Fettal Nişaburî, c.323, Menşurat-ı Razî-Kum.

18. Sünen-i Tirmizî, c.5, s.635 / 3717; İs'af-ur Rağibin, s.113; Nur-ul Ebsar, s.88; Mecma-uz Zevaid, c.9, s.132; er-Riyaz-un Nezire, c.3, s.242; Savaik-ul Muhrika, s.122; Taberanî de bunu Mu'cem-ul Evset'te Cabir'den tahriç etmiştir, c.2, s.s.391 / 2146.

19. el-Müstedrek-u ale's Sahihayn, c.3, s.129 ve bu iki Şeyhin şartıyla sahihtir demiş, fakat onu tahriç etmemiştir; Esme'l Menakıb fi Tehzib-i Esne'l Metalib / Cezrî-i Şafiî, s.57, Mahmudî Müessesesi-Beyrut; Kenz-ul Ummal, c.13, s.106.

20. Muhtasar-u Tarih-i Medinet-i Dimaşk / İbn-i Menzur, c.17, s.375, Dar'ul Fikr-Dimaşk, 1. baskı.

21. A'lam-ud Din -Deylemi-, s.461.

22. Meşarik-u Envar-il Yakin -Bersi-, s.51, Beyrut-Müesseset-ul A'lemî.

23. Emali-i Saduk, s.174/9; Ravzat-ul Vaizin, s.457; Mişkat-ul Envar fi Ğurer-il Ahbar -Tabersî-, s.84, Mektebet-ul Hayderiyye, 2. baskı.

24. Savaik-ul Mahrika, s.228; Nezm-u Durer-is Simtayn, s.233.

25. Menakıb-ı Hüvarezmi s.32 ve Maktelil Hüseyin s.40

26. Menakıb-ı Hüvarezmi s.37

27. Menakıb-ı Hüvarezmi s.66

28. İbn-i Meğâzeli "Menâkibu Ali bin Ebi Tâlib aleyhisselâm" S.216

29. Abdurrahman es-Saffuri “Nezhet’ül Mecalis” S.457 Mısır bas.

30. Hatip el-Bağdadi "Tarih-i Bağdat" c.12, s.346; İbn-i Asakir “Tarih-i Dimaşk” c.58, s.369
 

THE_HAFIZ

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
14 Ağu 2006
Mesajlar
319
Tepkime puanı
0
Puanları
0
şimdi diyelim ki Ali ile ilgili hiçbir hadis bulunmasın, ne yani, o zaman sevmeyecekmiydiniz, ne kadar basit bir düşünce bu, mü'min tüm islama hizmeti geçen herkesi sever, bundan doğal ne olabilir ki. dualarımla
 

caferi_humeyni

New member
Katılım
13 Şub 2006
Mesajlar
242
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Kardeş Senin Dusuncelerine Saygi Duyuyorum.ama Ben Hadisleri Inkar Edemem.hadisler Sayesinde Hz.ali Efendimizin Nasil Biri Oldugunu Tanimaya Calisiyoruz..
 
Üst Alt