Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Hz. Ali ile savaşana kâfir diyorlar

usamebinladin

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
15 Haz 2006
Mesajlar
221
Tepkime puanı
3
Puanları
0
Kur’an-ı kerimde Eshab-ı kiramın tamamının Cennetlik olduğu bildirilmektedir. Yine savaşmanın, adam öldürmenin küfür olmadığı Kur’an-ı kerimde açıkça yazılıdır. Ayrıca, şirkten başka, bütün günahları Allah’ın affedeceği de, Hz. Vahşi gibi sonradan Müslüman olan kimselerin günahlarının sevaba çevrileceği de bildiriliyor. Onun için eshab-ı kiramdan herhangi birisini kötülemek âyetleri inkâr etmek olur. Peygamber efendimiz de, (Eshabımın kusurları, yanlış hareketleri olacaktır. Ancak Allahü teâlâ, benim hatırım için onların kusurlarını affedecektir) ve (Eshabımın kusurlarını söylemeyin! Kalbleriniz onlara karşı değişir) buyuruyor.

İki müslüman ordunun savaşması kâfirlik değildir, birbirleriyle savaşanlar kâfir olmazlar. İşte âyet-i kerime meali:
(Müminlerden iki taife birbiriyle çarpışırlarsa, aralarını bulun, müminler elbette kardeştir, kardeşlerinizin arasını bulun.) [Hucurat 9-10]

Diğer âyet-i kerimeler olduğu gibi bu âyet-i kerime de ibni Sebecilerin belini kırmaktadır. İbni Sebecilere en güzel cevabı Allahü teâlâ vermiştir. Âlemlere rahmet olarak gönderdiği Resulünü ve Onun kıymetli arkadaşlarını yani eshabını Allahü teâlâ müdafaa etmektedir. Kâfirlere en güzel cevabı O vermektedir. Bundan üstün rütbe olur mu?

Adam öldürmek, zina, içki, hırsızlık çok büyük günah iseler de kâfirlik değildir. Sonradan Müslüman olan Hz. Ebu Süfyan, Hz. Muaviye ve Hz. Vahşi, tertemiz birer müslüman, Cennetlik bir sahabi olmuşlar, eski günahları da sevaba çevrilmişti. İşte âyet-i kerime mealleri:
(Tevbe edip iman eden ve salih amel işleyenlerin günahlarını sevaplara çeviririm. Allah çok affedici ve çok esirgeyicidir.) [Furkan 70)

(Allah, dilediğinin, şirkten [küfürden] gayri günahlarını affeder.) [Nisa 48, 116]

[Kâfir iken Müslüman bir kimseye dil uzatan bu âyeti inkâr etmiş olur. Bu bakımdan Resulullahın kayınbiraderi Hz. Muaviye’ye ve kayınpederi Hz. Ebu Süfyan’a kâfir diyen İbni sebeciler bu âyete göre kâfir oluyorlar. Ayrıca şu hadis-i şerife göre de kâfir oluyorlar:
(Mümine kâfir diyenin, kendisi kâfir olur.) [Buhari]

Resulullah efendimiz de, kayınpederine, kayınbiraderine dil uzatanları da lanetleyerek buyuruyor ki:
(Allahü teâlâ, beni insanların en asilzadesi olan Kureyş kabilesinden seçti ve bana onların arasından en iyilerini eshab [arkadaş] olarak ayırdı. Bunlardan birkaçını bana vezir olarak ve din-i İslamı, insanlara bildirmekte, yardımcı olarak seçti. Bunlardan bazılarını da Eshar, [zevce, kayınpeder, kayınvalide, kayınbirader ve baldız gibi kadın tarafından akraba] olarak ayırdı. Bunlara sövenlere, iftira edenlere, Allahü teâlânın ve bütün meleklerin ve insanların laneti olsun! Allahü teâlâ, kıyamet günü, bunların farzlarını ve sünnetlerini kabul etmez.) [Hakim]

(Allahü teâlâ bana söz verdi ki, kızlarını aldığım ve kızlarımı verdiğim aileler, Cennette benimle beraber olacaktır.) [Deylemi]

Eshabın hepsi Cennetlik idi ve birbirlerini çok severlerdi
Kur'an-ı kerimde ve hadis-i şeriflerde Cennet ile müjdelenen eshab-ı kiramdan herhangi birine kâfir demek, küfre sebep olur. Eshab-ı kiramın istisnasız hepsinin Cennetlik olduğu âyet ve hadislerle bildirilmiştir. İşte bir âyet-i kerime meali:
(Mekke’nin fethinden önce ve sonra Müslüman olanların hepsine de, Hüsnayı [Cenneti] söz veriyorum.) [Hadid 10]

Hepsinin Cennetlik olduğuna dair başka bir âyet-i kerime meali:
(Allah, Eshabın hepsine Cenneti söz verdi.) [Nisa 95]

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Fetih suresinin 18.âyet-i kerimesinde, cenab-ı Hak mealen buyuruyor ki, (Ağaç altında sana biat eden, [yani emirlerini kayıtsız şartsız yapmaya söz veren] müminlerden Allah razıdır) ki, bunlar Sahabe-i kiram idi (ve onlara Sekine, [yani Tumaninet, kalblerine kuvvet] veriyor ve sana olan sevgilerini, Sıdk ve ihlası biliyor ve onları yakın bir fetih ve zafer ile sevaplandıracağını müjdeliyor.) Hudeybiye anlaşmasında, Sidre yahut Sümre ağacının altında yapılan söz vermeye işarettir. Görülüyor ki, Sahabeden herbirinin rıza-i ilahiye mazhar olduğu ve kalblerinin temiz ve halis olduğu ve sekinenin inzali ve Feth-i karib ile sevaplandırılacaklarını bildirmesi, mertebe ve şanlarının büyüklüğüne açık bir şahittir.

Fetih suresinin onuncu âyet-i kerimesinde, (Sana biat edenler) yani seninle gaza ve cihatta bulunup, din-i İslamın neşrinde, kullarıma nasihat vermekte ve doğru yolu göstermekte beraber olacaklarını ahd ve vaat edenler, (Allah ile mübayea, [yani vaat] etmiş olurlar) buyurdu. (Eshab-ı Kiram kitabı)

Allahü teâlânın zatı gibi sıfatları da sonsuzdur. Razı olması da sonsuzdur. Allah, Eshabdan birkaç sene razı oldu sonra vazgeçti denilemez. Allah sözünden dönmez.
İki âyet-i kerime meali:
(Allah asla sözünden dönmez.) [Al-i İmran 9, Zümer 20, Rad 31]
(Allah vaadinden dönmez.) [Rum 6]

Eshab-ı kiram birbirinin dostu idi. İşte âyet-i kerime meali:
(İman edip de hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve [hicret eden eshabı] barındırıp yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin dostlarıdır.) [Enfal 72]
Eshab-ı kiramı birbirine düşman gibi göstermek bu âyet-i kerimeye de aykırıdır.

Eshab-ı kiramın tamamının birbirini sevdikleri, mesela Hz. Ali’nin Hz. Muaviye’yi sevdiğini şu âyet-i kerime açıkça bildirmektedir:
(Muhammed aleyhisselam, Allah’ın Resulüdür ve Onunla birlikte bulunanların [Eshab-ı kiramın] hepsi, kâfirlere karşı şiddetli, çetin, fakat, birbirlerine karşı merhametli, yumuşaktır. Bunları çok zaman rüku ve secdede görürsün. Allah’tan lütuf ve rıza isterler. Çok secde ettikleri yüzlerinden belli olur. Bu Onların Tevrat’taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir: Onlar, ekine benzer. İnce bir filiz yerden çıkıp kalınlaşıp yükseldiği gibi, az ve kuvvetsiz oldukları halde, kısa zamanda etrafa yayıldılar. Her tarafı iman nuru ile doldurdular. Herkes filizin halini görüp, az zamanda nasıl büyüdü diyerek, şaşırdıkları gibi, hâl ve şanları dünyaya yayılıp, görenler hayret etti ve kâfirler kızıp, öfkelendiler.) [Feth 29]
Eshab-ı kirama kızanların da kâfir oldukları yine bu âyet-i kerimede bildirilmektedir.

İki âyet-i kerime meali daha:
(İnanıp iyi işler yapanlar, Cennet ehlidir. Orada onlar ebedi kalacaklardır. Onların altlarından ırmaklar akarken, kalblerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. onlar derler ki: "Hidayetiyle bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun! Allah bizi doğru yola iletmeseydi kendiliğimizden doğru yolu bulamazdık. Rabbimizin resulleri gerçeği getirmişler." Onlara: İşte size Cennet; yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık ona vâris kılındınız diye seslenilir.) [Araf 42-43]

(Takva sahipleri, Cennetlerde ve pınar başlarında olacak, onlara "emniyet ve selametle girin” denilecektir. Biz, onların kalblerindeki kini söküp attık; onlar artık köşkler üzerinde karşı karşıya oturan kardeşler olacaklar.) [Hicr 45,46,47]

Ehl-i sünnet âlimleri, bu âyetleri de, delil getirerek, Eshab-ı kiramın birbirlerini çok sevdiklerini, kalblerinden birbirlerine karşı en ufak kin bulunmadığını, Hz. Ali’nin; Hz. Muaviye’yi, Hz. Muaviye’nin de; Hz. Ali’yi çok sevdiğini bildiriyorlar. (Ali ile Muaviye birbirine düşman idi) diyerek bu âyetleri inkâr eden kâfir olur.

Din-i İslamın en büyük alimlerinden İbni Hacer-i Mekki hazretleri buyuruyor ki:
Şüphe yoktur ki, Hz. Muaviye Sahabe-i kiramın nesep itibariyle büyüklerindendir. Peygamber efendimize nesep ile ve nikah ile çok yakın ve mahremleridir. Server-i âlem, Onun hilm ve sehasını meth ve sena buyurmuştur. Onda İslamiyet, sohbet, nesep, nikahla akrabalık şerefleri toplanmıştır ki, bunların her biri, Cennette Resulullahın yanında bulunmaya sebep olan şereflerdir. Bunlara hilm ve ilim ve Halifelik şerefleri de katılınca, kalbinde az bir safa ve sıdkı ve salahı ve imanı ve izanı olan kimse için artık bu hususta fazla anlatmaya lüzum kalmaz. (Sava’ik-ul-muhrika)

İbni Hacer-i Mekki hazretleri yine buyuruyor ki:
Araf ve Hicr surelerinde (Biz azimüşşan, onların kalblerindeki gıl ve gışşı nezettik) buyuruluyor. Yani kalblerindeki kin ve düşmanlık gibi şeyleri kökünden çıkarıp attık. Demek ki, hiçbir sahabi, başka bir sahabiye haset ve kin beslemez. Çünkü, hepsi Hakkulyakin mertebesine ulaşmışlardır. Aralarındaki savaşlar ictihad sebebi ile idi. Her biri, kendi ictihadı ile hareket etmeye mecbur olduğundan, hiçbiri kötülenemez. Eshab-ı kiramdan birini kötülemek, (Allah onlardan razıdır) mealindeki âyete inanmamak olur. (Tathir-ül-cenan)
 

caferi_humeyni

New member
Katılım
13 Şub 2006
Mesajlar
242
Tepkime puanı
0
Puanları
0
bre sana kim cevap verir.O KADAR CEVAP YAZIYORUZ AKKILLANACAĞIN YOK SENİNN.İŞTE O KADAR BASİTSİN Kİ CEVAP VEREMEDİ YAZIP KENDİMİ HAKLI ÇIKARTIYORSUN.AYNEN ÇOCOUKLAR GİBİ.YUKARDA YAZIDIĞIN YAZI TAMAMEN SAÇAMALAMA.KURANDA BUTUN SAHABELER ÖVULMEMİŞTİR UNUTMA.AYNEN ÇOCUK GIBISIN YA.HANİ ÇOCUKLAR DER YA YAPAMADI YAPMADI.YARINKİ ÇİKOLATAN BENDEN MERAK ETME.
 

caferi_humeyni

New member
Katılım
13 Şub 2006
Mesajlar
242
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Birkere Senin Nickinde Hayir Yok Usameymiş.hocaefendinin Dedeigi Gibi Onun Yuzunden Dunyada Islam Fobisi Artiyor.millet Tipini Gorunce Islamdan Kaçiyor.hocaefendi En Cok Nefret Ettigim Adam Diyor Usame Icin.
 

abdullahadem

New member
Katılım
3 Ağu 2006
Mesajlar
172
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
32
Arkadaşlar üstad Bediüzzaman Said Nursi,Fettullah Hoca,Abdul Kadir Geylani vb. alimler Sahabelere karşı nefret veya ona karşı tavır beslemenin yanlış olduğunu söylüyorlar.Bazı kitaplarda en küçük sahabeler en büyük alimlerden daha üstün olduğu söylenmektedir.Onlara söz söylemeyelim lütfen çünkü onlar Allah Rasulunu görmüş kişilerdir.Hiç birimiz onunla sohbet şerefine erişemedik.Onlar erişti demek ki bizden kat kat daha üstündürler.Vesselam...
 

usamebinladin

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
15 Haz 2006
Mesajlar
221
Tepkime puanı
3
Puanları
0
caferi_humeyni' Alıntı:
Birkere Senin Nickinde Hayir Yok Usameymiş.hocaefendinin Dedeigi Gibi Onun Yuzunden Dunyada Islam Fobisi Artiyor.millet Tipini Gorunce Islamdan Kaçiyor.hocaefendi En Cok Nefret Ettigim Adam Diyor Usame Icin.

Hocaefendiyi kim takar ki?
hocaefendiymiş onun yüzünden insanlar islam'dan tavizler veriyor....
tek din islam diyeceği halde 3 büyük din tabirini kullanıyor..
daha ne beklersinki...
sen şiisin hocaefendiye nerden işin düştü..
hoacefendi dediğimizde ilim yoksunu sıradan bir camii hocası...

selametle..
 

usamebinladin

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
15 Haz 2006
Mesajlar
221
Tepkime puanı
3
Puanları
0
caferi_humeyni' Alıntı:
bre sana kim cevap verir.O KADAR CEVAP YAZIYORUZ AKKILLANACAĞIN YOK SENİNN.İŞTE O KADAR BASİTSİN Kİ CEVAP VEREMEDİ YAZIP KENDİMİ HAKLI ÇIKARTIYORSUN.AYNEN ÇOCOUKLAR GİBİ.YUKARDA YAZIDIĞIN YAZI TAMAMEN SAÇAMALAMA.KURANDA BUTUN SAHABELER ÖVULMEMİŞTİR UNUTMA.AYNEN ÇOCUK GIBISIN YA.HANİ ÇOCUKLAR DER YA YAPAMADI YAPMADI.YARINKİ ÇİKOLATAN BENDEN MERAK ETME.

sen de o kadar basitsin ki cevap veremediğini zırva cevaplarla kanıtlamışsın...
sen çok yiyorsun veya sana küçükken çok vermişler galiba çikolatalardan...
dkkat et biz senin eli,ne başka şeyler vermeyelim..
tövbe ya zorla adamı günaha sokuyorlar...
işin gücün yok mu veremdiysem veremdim de tariz sanatını kullandığını zannedip salak salak espriler yapmada sahabilere sövemye devam et..
hadi yoluna...
senin yüzünden günaha gircek dğeilim...
ayrıca sen kimsinki sahabilere laf atma seviyesine erişiyorsun?
yahudi binbi sebe nin tohumlarıyla böyle aptal aptal işler yapıyorsunuz işte...

selametle...
 

abdullahadem

New member
Katılım
3 Ağu 2006
Mesajlar
172
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
32
Ben şunu söyleyeyim kardeşim hoca efendiye söz söylemeyelim.Hataları vardır.Ama bu devirde o sökmüyor hata verdirtiyor onun için kabul etmiyorum.
 

mihal

New member
Katılım
2 Ağu 2006
Mesajlar
2
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Tartışmalarda seviye ne kadar düşmüş .Çok üzücü.
Ne hocaefendiye nede usame bin ladine sataşmak güzel bir şey değil.
NE caferi nickli arkadaşımız hocaefendiyi temsil edebilir.nede usame nickli arkadaş usame bin ladini.

İkiside arkasına kitleleri katmış insanlardır.
Cephede dinini savunan insanları evinizde koltuğunuzda eleştirmeyin.

Usame bin ladin dünyanın belası U.S.A. ya kafa tutan nadir kişilerden biri.
Zulme karşı çıkan bir insan ne mutlu ona.
Hocaefendi nice fakir fukaraya faydası dokunmuş gençlerin ilim kapısını açmış onlara yardımcı olmuş biri.
Daha faydalı şeyler tartışsak keşke.
 

caferi_humeyni

New member
Katılım
13 Şub 2006
Mesajlar
242
Tepkime puanı
0
Puanları
0
usama sen ne kadar terbiyesissin.İNAMIYORUM SANA YA.NE DEMEK ELİNE BAŞKA BİRŞLER VERİRİM SANA.YAZIKLAR OLSUN SANA.GİDİP CEVAP VERMEDİ YAZIYORSUN.BEN SENDEN DAHA NE BEKLERIM.MERAK ETME BİZ GERCEK SAHABLERİ BİLİYORUZ.AYRICA HOCAFENDİYE LAF ATMA.O BİR MÜCEDDİD DİR.SENİN AKLIN ONUN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ANLAYAMAYACAK KADAR KÜÇÜK.
 

usamebinladin

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
15 Haz 2006
Mesajlar
221
Tepkime puanı
3
Puanları
0
mihal' Alıntı:
Tartışmalarda seviye ne kadar düşmüş .Çok üzücü.
Ne hocaefendiye nede usame bin ladine sataşmak güzel bir şey değil.
NE caferi nickli arkadaşımız hocaefendiyi temsil edebilir.nede usame nickli arkadaş usame bin ladini.

İkiside arkasına kitleleri katmış insanlardır.
Cephede dinini savunan insanları evinizde koltuğunuzda eleştirmeyin.

Usame bin ladin dünyanın belası U.S.A. ya kafa tutan nadir kişilerden biri.
Zulme karşı çıkan bir insan ne mutlu ona.
Hocaefendi nice fakir fukaraya faydası dokunmuş gençlerin ilim kapısını açmış onlara yardımcı olmuş biri.
Daha faydalı şeyler tartışsak keşke.

itikad bozuk olduktan sonra yani anayol ona çıkan tali yollar yollar yani yapılan hizmetlerde sakat olur doalyısıyla hocaefendi dediğiniz sıradan cami hocası ilim yoksunu adamı savunmayında kimi savunursanız savunun...
takmışlar hizmet veriyor, veriyorsa veriyor napıyım..
rusya da ki okullarda domuz eti servisi yapılmasınn emrini verdirityor..
ah bu arada pardon o da bir hizmetti, eğitime katkı(!)
islam'dan tavizler vererek ne mutlu ona!


selametle...
 

usamebinladin

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
15 Haz 2006
Mesajlar
221
Tepkime puanı
3
Puanları
0
caferi_humeyni' Alıntı:
usama sen ne kadar terbiyesissin.İNAMIYORUM SANA YA.NE DEMEK ELİNE BAŞKA BİRŞLER VERİRİM SANA.YAZIKLAR OLSUN SANA.GİDİP CEVAP VERMEDİ YAZIYORSUN.BEN SENDEN DAHA NE BEKLERIM.MERAK ETME BİZ GERCEK SAHABLERİ BİLİYORUZ.AYRICA HOCAFENDİYE LAF ATMA.O BİR MÜCEDDİD DİR.SENİN AKLIN ONUN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ANLAYAMAYACAK KADAR KÜÇÜK.

vallahi orada demek ki sen gocunmuşsun...
anladığın anlam oymuş...
ben çikolatadan bahsediyorum, niyetler amellere göre şekillenir ya seninkide böyle olmuş...
benim aklım onun büyüklüğünü anlayamaz...
ben nasıl anlarım biliyor musun o basit camii hocasından büyük derecedeki islam alimlerinin verdiği hükümler ve ölçülere dayanarak..
tabii ki onalrda kuran ve hadise göre kouyorlar ölçüleri...
dolayısyla senin aklında o kadar cahil bir adamı beyninde büyültecek kadakr küçük!
 

caferi_humeyni

New member
Katılım
13 Şub 2006
Mesajlar
242
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Kivir Bakalim.bilirim Ben Senin Neyi Anlayacağini Sen Hiç Merak Etme.koskaca Cemaat Cahil Bir Sen Akillisin Demi.hocaefendinin Cemaati Aydin Ve Okumuş Insanlardan Oluşmuştur.emin Ol Ki Onlar Hocaefendinin Degerini Biliyorlar.
 

usamebinladin

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
15 Haz 2006
Mesajlar
221
Tepkime puanı
3
Puanları
0
haricilerinde namaz kılmaktan alınları ve dizleri kabuk tutmuştu ama sapıklar işte ötesi var mı?
ne kıvırcam ben senin gibi dansöz müyüm yahudi ibni sebenin yalanlarıyla dans edeceğim?
harvard da okuyanlar da okuyorlar islam la alakası yoksa islam a bir yarar katmaz..
bir ben aklıllı değilimm....
kolay yol fettoş un yolu çünkü...
yoprmuyo seni..
namaz kıl oruç tut işlem tamam...
bir de papa ya mektup yaz ohhh...
süpoer..
hadi git işne yav bize din ğretiyor...
sen de git çok seviyorsan gir cemaatine tövbe ya rab...
sen bizlere sabır ver..
illa burda o adamın ne. b.k olduğnu döktüreceksin zorla bunu yaptıracaksın!
kuran ve hadis kaynaklarıyla beraber!
 

abdullahadem

New member
Katılım
3 Ağu 2006
Mesajlar
172
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
32
Arkadaşlar lütfen Hoca Effendiye söz söylemeyelim çünkü ona söz söylersek aramızda anlaşmazsızlık çıkar sonuçta İslam zayıflar dağılır ve düşmanlarımız bizi az bir güçle yenerler.Herkesin görüşü kendidir.Nur cemaati haktadır.Fethullah hoca onun bir koludur İslama hizmet etmiştir önemli olan İslama hizmet etmesidir.Kişi bizim için pek önemli değildir.Kadiri,Nakşibendi vb.tarikatleride doğrudur Nur cemeaati de.İslama hizmet ettiği için kişiyi kötülememiz gerekir.Amacımız birleşmek dağılmak değil...Vesselam...
 

Abd

New member
Katılım
28 Tem 2006
Mesajlar
225
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
40
beyler yıl 2006 saygılar.... :)
 

abdullahadem

New member
Katılım
3 Ağu 2006
Mesajlar
172
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
32
2006 da olsa insan kendi kafasına göre Kur'an-ı Hakim i yorumlayamaz.Belli alimlere başvurmak zorunda yıl 2006 da olsa Tarikat ve cemaat geçerlidir.Onlar olmazsa insanlar nereye göre hareket edeceklerini bilmezler.Hepsinin yolu bir ama araçları farklı.Asıl sana saygılar çünkü devir AHİRZAMAN bu dönemde fitne en üst seviyelerde onun için insan kendini bir yere bağlaması gerekiyor
 

usamebinladin

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
15 Haz 2006
Mesajlar
221
Tepkime puanı
3
Puanları
0
abdullahadem' Alıntı:
Arkadaşlar lütfen Hoca Effendiye söz söylemeyelim çünkü ona söz söylersek aramızda anlaşmazsızlık çıkar sonuçta İslam zayıflar dağılır ve düşmanlarımız bizi az bir güçle yenerler.Herkesin görüşü kendidir.Nur cemaati haktadır.Fethullah hoca onun bir koludur İslama hizmet etmiştir önemli olan İslama hizmet etmesidir.Kişi bizim için pek önemli değildir.Kadiri,Nakşibendi vb.tarikatleride doğrudur Nur cemeaati de.İslama hizmet ettiği için kişiyi kötülememiz gerekir.Amacımız birleşmek dağılmak değil...Vesselam...

said nursi nin yolundan gidiyor gibi gözüküyor fakat alakası yok..
said nursi diyalog gibi sapıklıklara yeltenmemiştir..
alakası yok..
çok kişi olmaları fazla önem teşkil etmiyor...
unutmaki boş tenekeden çok ses çıkar!
 
Üst Alt