Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Hıristiyanlığın içyüzü !!!!!!!

313

New member
Katılım
18 Mar 2006
Mesajlar
297
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Hıristiyanlığın içyüzü !!!!!!!


...Çağımızda bilim ve teknolojinin öncüleri olan Hıristiyanlar atomun, hücrenin iç yapısını, çekirdeğini ve çekirdeğin iç yapısını didik didik araştırdıkları gibi,

...Aynı duyarlılığı din konusunda da gösterseler ve ön yargıdan arınmış sağ duyuları ile bir de dinlerini araştırsalar!...

...Gerçekte hak din olan Hıristiyanlığın, yüzyıllar boyunca bozula bozula ne hale geldiğini ve gerçek din ile bir ilgisinin kalmadığını göreceklerdir.


...Çünkü Allah katındaki hak dinlerin ortak temel ilkesi tevhiddir. Yani Allah birdir, O'ndan başka ilâh yoktur.

...Yüce Allah kainatta (evrende) öyle bir denge-düzen kurmuş ki, bir tek varlık bu denge-düzenin dışına çıkamaz, kendiliğinden başka bir düzene geçemez ve kesinlikle yüce Allah'a eş, ortak olamaz.

...Ayrıca Allah katındaki hak dinler, ortak tevhid inancından sonra iki temel kaynağa dayanırlar:

...(a) Yüce Allah tarafından görevlendirildiği mücizelerle kanıtlanan hak peygamber,
...(b) Yüce Allah tarafından peygamberlere indirilen ilâhî kitap.

...Hıristiyanlıktaki peygamberlik inancına baktığımızda!..

...İlâhî bir mucize olarak babasız dünyaya gelen Hazret-i Îsâ'ya Allah'ın oğlu diyen ve O'nu ilâhlaştırıp Allah'a ortak koşan Hıristiyanlar, Hazret-i Îsâ'nın peygamberliğine inanmamakta ve O'nu peygamber olarak kabul etmemektedirler.

...Çünkü bir peygamber ilâh olamayacağı gibi, gerçek ilâh da peygamber (yani elçi) olamaz.

...Yüce Allah şöyle buyuruyor:

..."Meryem oğlu Mesih (Hazret-i Îsâ), ancak bir peygamberdir. O'ndan önce nice peygamberler gelip geçti. Annesi de sıddıkadır. Her ikisi de yemek yerlerdi." (Mâide, 75)

...Hazret-i Îsâ'yı ve annesi Hazret-i Meryem'i ilâhlaştıranlara yüce Allah şöyle buyurdu:

..."Hazret-i Îsâ, ancak bir peygamberdir. Ondan önce nice peygamberler gelip geçti. Peygamberlerden her birinin farklı özellikleri ve farklı mucizeleri olduğu gibi, Hazret-i Îsâ da ilâhî bir mucize olarak, babasız dünyaya geldi.

...Annesi Meryem de, Allah yolunda gerçek sadıklardan (doğrulardan) dır. Ancak, ilâh olmayıp insan oldukları için, ikisi de yemek yerlerdi."


...Diğer canlılar gibi dünyadaki yaşam koşullarına bağımlı oldukları için,

...Havayı soluyan, suyu içen, çeşitli gıdaları yiyen, bunları iç organlarında sindirdikten sonra, kalın bağırsağında biriken artıkları gidip tuvalete boşaltan ve eli ile edep yerlerini temizleyen kişi,

... İlâh ya da Allah'ın oğlu olur mu?

...Hazret-i Meryem'in döl yatağında yatan ve sonra mahrem yerlerinden geçip, dünyaya gelen kişi,

... İlâh ya da Allah'ın oğlu olur mu?

...Hangi akıl, hangi mantık, hangi sağ duyu bu saçmalığı kabul eder ve hangi vicdan bu sapıklığı onaylar?

...Hazret-i Îsâ'nın dünyaya babasız gelişine baktığımızda!

...Yüce Allah şöyle buyuruyor:

..."Kesinlikle Allah katında Îsâ'nın örneği, Âdem'in örneği gibidir. O'nu (Âdem'i) topraktan yarattı. Sonra O'na 'ol' dedi (ruh verdi) O da (insan) oluverdi." (Âl-i İmrân, 59)

...Babasız dünyaya gelen Hazret-i Îsâ'ya Allah'ın oğlu diyen ve O'nu ilâhlaştırıp Allah'a ortak koşanlara, yüce Allah Hazret-i Âdem'in yaratılışını örnek veriyor.

...O'nu (Âdem'in bedenini) topraktan yarattı. Sonra O'na ol dedi (ruh verdi) ve O da hemen canlı bir insan oluverdi.

...Yüce Allah'ın madde âlemindeki canlılar için koymuş olduğu üreme kanunlarına bütün canlılar uyma zorunluluğunda olmakla birlikte,

...Yüce Allah kendi koymuş olduğu kanunlara uyma zorunluluğunda değil ki!..

...Dilediği varlıkları, dilediği an farklı yöntemlerle yaratır.

...Hazret-i Îsâ'yı farklı bir yöntemle babasız yaratan yüce Allah, Hazret-i Âdem'i de daha farklı bir yöntemle, hem annesiz hem de babasız yarattı.

...İlk insan olan ve annesiz, babasız yaratılan Hazret-i Âdem'e tek bir kişi Allah'ın oğlu ya da İlâh diye tapınmadığı ve yüce Allah'a ortak koşmadığı halde,

...Hazret-i Îsâ'ya Allah'ın oğlu diyen ve O'nu ilâhlaştırıp yüce Allah'a ortak koşanlar, gerçekten apaçık bir sapıklığın içindedirler.

...Ve yüce Allah şöyle buyuruyor:

..."And olsun ki, Allah üç'ün (üç ilâh'ın) üçüncüsüdür diyenler kâfir oldu. Gerçek şu ki, bir tek ilâh (olan Allah)'tan başka ilâh yoktur." (Mâide, 73)

...Hazret-i Îsâ gibi ulûl azim bir peygamberi ve Rûhu'l-kudüs (kutsal ruh) gibi mukarreb bir meleği ilâhlaştırıp Allah'a ortak koşanlar, müşrik oldukları için Allah katında kâfir sayılmışlardır.

...Hıristiyanlığın kutsal kitabı İncil'e gelince!..

...30 yaşında peygamber olan ve 33 yaşında göğe kaldırılan Hazret-i Îsâ'ya, 3 yıllık peygamberlik döneminde, çok az sayıda kişi iman etmişti.

...Hazret-i Îsâ'nın göğe kaldırılışından sonra etrafa dağılan havâriler, Yahudîler'in ve Romalıların ağır baskısından dolayı, o dönemde hak din olan Hıristiyanlığı gizlice yaymaya çalışıyorlardı.

...İnsanları gizlice Hıristiyanlığa davet eden havariler, İncil'den bölümler okuyor, bunların yorumunu yapıyor, Hazret-i Îsâ'nın sözlerinden, yaşantılarından örnekler veriyorlardı. Ayrıca kendileri de bazı öğütlerde bulunuyorlardı.

...Hıristiyanlığı kabul edenlerden bazıları, havarilerden dinlediklerini, yani İncil'den okunan bölümleri, bunların yorumlarını, Hazret-i Îsâ'nın söz ve yaşantılarından örnekleri ve havarilerin öğütlerini karmaşık bir şekilde yazmaya ve yazdıkları bu kitaplara İncil adını vermeye başladılar.

...Sonradan gelenler, kulaktan duyma her çeşit hurafe ve efsaneleri de bunlara ilave edince, birbirinden farklı ve çelişkili yüzlerce kitap (İncil) ortaya çıktı ve kitap kargaşası başladı.

...Miladî 323 yılında Roma İmparatoru Konstantin'in Hıristiyanlığı kabul etmesi ile Hıristiyanların üzerindeki devlet baskısı kalktı ve Hıristiyanlık Roma Devleti'nin resmî dinî oldu ama,

...Kitap kargaşası ve ondan kaynaklanan inanç ve ibadet kargaşası devam ediyordu.

...Kitap kargaşasına bir çözüm arayan Konstantin, milâdî 325 yılında, yani Hazret-i Îsâ'nın göğe kaldırılışından 292 yıl sonra, İznik'te papazlar kurulunu topladı ve onlara, yüzlerce İncil'in arasından birini gerçek İncil olarak seçmelerini emretti.

...Hıristiyanlığı kabul ettiği dönemdeki karmaşık koşullar nedeni ile Hıristiyanlığın öz kaynağına inemeyen ve hak dinlerdeki ortak temel ilkeleri bilmeyen Konstantin,

...Kıyamete kadar devam edecek bir yanlışı başlattı ve ilâhî vahye dayanan bir görevi, sıradan birer insan olan papazlara verdi.

...Peki, papazlar kurulu ne yaptı?

...Ya da ne yapabilirlerdi ki!..

...Peygamber değillerdi ki, gelen vahye göre hareket edip gerçek İncil şu ya da bunların içinde gerçek İncil yok diye kesin karar verebilsinler!

...Önlerinde gerçek İncil yoktu ki, aynısını ya da ona en yakın olanını tercih etsinler!

...Papazların işi gerçekten zordu. Ancak büyük Konstantin denilen koskoca Roma imparatoru emir vermişti.

...Papazların tek seçeneği vardı. Duygusal yaklaşımla hareket edip İncillerden birini seçmek ve sonra, gerçek İncil bu diye ilan etmek.

...Tek İncil üzerinde anlaşma sağlayamadılar ama, içlerinden Matta, Luka, Markos ve Yuhanna'ya ait olduğu iddia edilen dört İncil'i, Gerçek İnciller diye ilan ettiler.

...İznik'te toplanan papazlar kurulu işin içinden sıyrılmıştı ama bu kurulda bulunmayan papazlar ve Hıristiyan kamu vicdanı tatmin olamamıştı ve kitap kargaşası devam ediyordu.

...Hıristiyan kamu vicdanının tatmin olmaması üzerine, 364 yılında Laodiese'de ve 387 yılında Kartaca'da toplanan kurullarda, bu işe bir çözüm arandı ve İncil'ler üzerinde değişiklikler yapıldı, yine başarılı olunamadı.

...Artık iş çığırından çıkmış ve papazlar yetkilerini aşmışlardı. Peygamberlerin bile ilâhî kitaplar üzerinde en küçük bir değişiklik yapmaya yetkileri olmadığı halde, İncil adı verilen kitaplar, papazların oyuncağı olmuştu.

... Sonra, İstanbul'da, İzmir'de, Aydın'da, Efes'te ve Kadıköy'de toplanan kurullarda da İncil'ler üzerinde değişiklikler yapıldı, kesin bir çözüm arandı, tabii ki başarılı olunamadı, olunamayacak ve Konstantin'in başlattığı bir yanlış Kıyamet'e kadar devam edecek!...

...Atalarımız, "zararın neresinden dönülürse, kârdır" demişler.

...Bugünkü Hıristiyan dünyasına baktığımızda, onların manevî zarardan dönme niyetinde olmadıklarını görüyoruz!

...1947 yılında Kudüs yakınlarındaki bir mağarada o yörede hayvanlarını otlatmakta olan çobanlar tarafından, bir küp içinde el yazması İncil bulunmuştu.

... Hıristiyan dünyasına bomba gibi düşen bu haber, bütün gazeteler tarafından, hem de sür manşetten, "Gerçek İncil bulundu" diye kamuoyuna duyurulmuş ve haftalarca Hıristiyan dünyasının gündeminde kalmıştı.

...Dünya Kiliseler Birliği derhal bunu incelemeye aldı ve sonra. Evet sonra birden sır oldu ve karanlığa büründü.


...Neden mi?

...Çünkü Hıristiyan dünyasının ve özellikle kiliselerin gerçek İncil'e uyum sağlamaları ve ilâhî emirler doğrultusunda yaşamaları çok zordu. Özellikle son peygamberle ilgili ilâhî emirler onları ürküttü.

...Yalan da olsa, yanlış da olsa papazların düzenlediği İncil'leri, gerçek İncil'e tercih ettiler ve manevî zarardan geri dönemediler.

...İşin en ilginç ve çarpıcı yönü ise!..

...Kendi iç sorunlarını çözüme kavuşturamayan ve ellerindeki İncil'lerin gerçekten ilâhî kitaplar olduğunu vicdanen kabullenemeyen Hıristiyanlar,

...Ne yazık ki kurdukları gizli misyoner teşkilatları ile, ellerindeki bozuk ve uydurma İncil'leri İslâm ülkelerine ihraç etmeye ve müslümanları Hıristiyanlaştırmaya çalışıyorlar.

...Gülünç ama, gerçek. Atalarımız ne güzel demişler; "Kendisi muhtâc-ı himmet, nerde kaldı gayre himmet".

...Hıristiyanlara samimi bir uyarım!

...Gerçek olduğuna inanamadığınız İncil'lerin baskısı ile uğraşacağınıza ve onları İslâm ülkelerinde gizlice pazarlayacağınıza...

... Gelin, ilm-i Arapça'yı çok iyi bilen kişilerin ve bilim adamlarınızın katılımı ile bir komisyon oluşturun ve bu komisyonda, son ilâhî kitap olan Kur'ân'ı (meal ve çevirilerinden değil) aslından inceleyin!...

... Kur'ân'ın, gerçekten ilâhî kitap olduğunu görecek, her aradığınızı onda bulacak ve ruhsal açıdan tatmin olup, inşâAllah iman edeceksiniz...

...Sakın ha! Putçulukta inatla direnen müşrikler gibi, "biz babalarımızı bu yolda bulduk, onların izinden gideriz" demeyin!


...Çünkü yüce Allah şöyle buyuruyor:

..."Ya babaları bir şey bilmiyor ve yanlış yolda iseler!" (Mâide, 104)

...Evet, ya babalarınız bir şey bilmiyor ve yanlış yolda ise?

...Modern fiziğin kurucusu İtalyan bilim adamı Galileo'yu, dünyanın döndüğünü söylediği için aforoz edip zindana attıran papa ve papazlarınız da bir şey bilmiyor ve yanlış yolda iseler!...

...Son ilâhî kitap olan Kur'ân ise, Galileo'dan bin küsur yıl önce, "Ve küllün fiy felek'in yesbehûn." (Yasin, 40) âyeti ile, yalnızca dünyanın değil, ayın ve güneşin de yörüngelerinde döndüğünü haber veriyor.


Kaynak : Ahmet Tomor - Melek ve İnsan

 

turk

New member
Katılım
30 Nis 2006
Mesajlar
19
Tepkime puanı
0
Puanları
0
bu yazıyı okudum. Başka bir sitden alıntı. şu an siteyi hatırlayamıyorum ama çok güzel durumu özetleyen bir yazı. Genede teşekkürler...
 

mistik_cadi

New member
Katılım
25 May 2006
Mesajlar
154
Tepkime puanı
0
Puanları
0
peki, Allah'ınızın insan bedenine girip dünyaya inme yeterliliği yok mu?
 
S

seha

Guest
Senin bir farenin kılığına girip lağıma inme yeterliliğin yok mu?
 

seyfullah putkýran

New member
Katılım
30 Eyl 2005
Mesajlar
5,807
Tepkime puanı
205
Puanları
0
Yaş
40
Konum
Ruhlar Aleminden
Web sitesi
www.tevhidyolu.net
mistik_cadi' Alıntı:
sebep?............
mantık hatası sorular , Rabbimin buna ihtiyacı yok bir beden girmesi gibi bir durum yok, zaten o bedenler Rabbimin kudretiyle feth edilmiştir, ve Rabbim mekan ve zamandan münezzehtir, insan vücuduna girebilriimi sorusu Rabbime şekil yüklemektirki buda inanç sisteminde yanlıştır, çünkü Rabbimin sadece sıfatlarını düşünebilirsiniz, şeklini hayal edemezsiniz, şöyleki yaratılan yaradandan çok farklıdır , ama yaratılan yaratanı kendi gibi zannedip hataya düşer... tıpkı masaya bakıp marangozu ona benzetip sorular üretmeye benziyor, Yaradan zannedilenden çok farklıdır...
 

mistik_cadi

New member
Katılım
25 May 2006
Mesajlar
154
Tepkime puanı
0
Puanları
0
seyfullah putkıran' Alıntı:
mantık hatası sorular , Rabbimin buna ihtiyacı yok bir beden girmesi gibi bir durum yok, zaten o bedenler Rabbimin kudretiyle feth edilmiştir, ve Rabbim mekan ve zamandan münezzehtir, insan vücuduna girebilriimi sorusu Rabbime şekil yüklemektirki buda inanç sisteminde yanlıştır
ne yani bunu yapamaz mı? Allah için bir olmazdan söz etmek de inanç sisteminizde bir hatadır...:)
 

Aysegul

New member
Katılım
15 May 2006
Mesajlar
891
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
38
mistik_cadi' Alıntı:
ne yani bunu yapamaz mı? Allah için bir olmazdan söz etmek de inanç sisteminizde bir hatadır...:)

Bizim bu konuda yorum yapmamız yanlış olur...Böyle bir şey kur'anda yazmıyor...Ve hiç bir peygamberde bildirmedi...Ayrıca Allahu tealanın adeti ilahisi böyle olsaydı peygamberler gönderilmesine gerek olmazdı...Ama Allahu teala dünyayı bir anda yaratmasına gücü yettiği halde 6 günde yaratmıştır...Yani Allahu Tealanın adeti ilahisi...Taktir ettiği durumlar vardır...Ve kimse şöyle olsun böyle olsun deme yetkisine sahip değildir...
 

imran268

New member
Katılım
11 Mar 2006
Mesajlar
135
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
36
mistik_cadi' Alıntı:
sebep?............hahah
eeeeee akıllım sen bizi hristiyanlarla karıştırdın galiba?
o zamna insan ile tanrı arasında ne fark kalır?
söylesene.?

kalın sağlıcakla 268
 

seyfullah putkýran

New member
Katılım
30 Eyl 2005
Mesajlar
5,807
Tepkime puanı
205
Puanları
0
Yaş
40
Konum
Ruhlar Aleminden
Web sitesi
www.tevhidyolu.net
mistik_cadi' Alıntı:
ne yani bunu yapamaz mı? Allah için bir olmazdan söz etmek de inanç sisteminizde bir hatadır...:)
bu bi rhata dğeldir, sadece imakansıza kakışmak mantıksız olduğu için din girmeyin demiştir, hayatınızda görmediğiniz kıyasa dahi gitmeni zmümlkün olamıcak bişeyi tanımlamaya çalışmak ne kadar mantıklı? yani benzetebilicek bişeyinz,i bile yok, güzel bilidğin en güzel şeyden daha güzel, kudretli bildiğiniz ne kudretli şeyden daha kudretli, ve adaletli bildiğin en adaletli şeyden daha adaletli diye devam eden cümleler devam eder ve bundan öteye gidemez açıklama çünkü kıyasa gidebilmeniz ve birşeyi anlatmaya çalışmanız için görmemiz lazımki bunun için vadedilen zamanı bekliyoruz ozaman kadar bizlerde sizin gibi hiçbir yoruma girmeden merak edicez. bildiğimiz tek husus vardırki rabbimi sıfatları ile tanırız..sizde öyle yapı yoksa cevap alamıcaksınız,
 

mistik_cadi

New member
Katılım
25 May 2006
Mesajlar
154
Tepkime puanı
0
Puanları
0
imran268' Alıntı:
hahah
eeeeee akıllım sen bizi hristiyanlarla karıştırdın galiba?
o zamna insan ile tanrı arasında ne fark kalır?
söylesene.?

kalın sağlıcakla 268


unutma, bence tanrı diye birşey yok:) ayrıca tanrının yeterliliğinden söz ediyorum... isteseydi bunu yapamaz mıydı?...
 

mistik_cadi

New member
Katılım
25 May 2006
Mesajlar
154
Tepkime puanı
0
Puanları
0
seyfullah putkıran' Alıntı:
bu bi rhata dğeldir, sadece imakansıza kakışmak mantıksız olduğu için din girmeyin demiştir, hayatınızda görmediğiniz kıyasa dahi gitmeni zmümlkün olamıcak bişeyi tanımlamaya çalışmak ne kadar mantıklı? yani benzetebilicek bişeyinz,i bile yok, güzel bilidğin en güzel şeyden daha güzel, kudretli bildiğiniz ne kudretli şeyden daha kudretli, ve adaletli bildiğin en adaletli şeyden daha adaletli diye devam eden cümleler devam eder ve bundan öteye gidemez açıklama çünkü kıyasa gidebilmeniz ve birşeyi anlatmaya çalışmanız için görmemiz lazımki bunun için vadedilen zamanı bekliyoruz ozaman kadar bizlerde sizin gibi hiçbir yoruma girmeden merak edicez. bildiğimiz tek husus vardırki rabbimi sıfatları ile tanırız..sizde öyle yapı yoksa cevap alamıcaksınız,

hmm... yani onn üzerinde düşünmeyelim, yorum yapmayalım, kıyasa girmeye kalkmayalım, mantığını sorgulamayalım-çünkü buna bizim mantığımız yetmez- ve herşeye rağmen ona iman edelim...
söylemek istediğin bu mudur?...
 

Aysegul

New member
Katılım
15 May 2006
Mesajlar
891
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
38
mistik_cadi' Alıntı:
hmm... yani onn üzerinde düşünmeyelim, yorum yapmayalım, kıyasa girmeye kalkmayalım, mantığını sorgulamayalım-çünkü buna bizim mantığımız yetmez- ve herşeye rağmen ona iman edelim...
söylemek istediğin bu mudur?...

"Tanrı yoktur" diyorsun...Peki bunu neye dayanarak söylüyorsun görmediğin içinmi?
 

Aysegul

New member
Katılım
15 May 2006
Mesajlar
891
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
38
mistik_cadi' Alıntı:
olduğuna dair bir delil bulamadığım için...


İyi...O kadar bağ bostan kendi kendine çıkmış...aaa ne tesadüf ki bizim yiyip içebileceğimiz türden şeyler yetişiyor toprakta...Ya yetişmeseydi?...Ya her yer bizim yiyemeyeceğimiz şeylerle dolu olsaydı...Bazı şeyleriçin görmek değil hissetmek daha öndedir bence...Alalhın var olduğunu doğaya bakarak bile anlar insan...
 

mistik_cadi

New member
Katılım
25 May 2006
Mesajlar
154
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Aysegul' Alıntı:
İyi...O kadar bağ bostan kendi kendine çıkmış...aaa ne tesadüf ki bizim yiyip içebileceğimiz türden şeyler yetişiyor toprakta...Ya yetişmeseydi?...Ya her yer bizim yiyemeyeceğimiz şeylerle dolu olsaydı...Bazı şeyleriçin görmek değil hissetmek daha öndedir bence...Alalhın var olduğunu doğaya bakarak bile anlar insan...

bu biraz fazla kişisel bir cvp oldu Aysegul:)
 

seyfullah putkýran

New member
Katılım
30 Eyl 2005
Mesajlar
5,807
Tepkime puanı
205
Puanları
0
Yaş
40
Konum
Ruhlar Aleminden
Web sitesi
www.tevhidyolu.net
mistik_cadi' Alıntı:
hmm... yani onn üzerinde düşünmeyelim, yorum yapmayalım, kıyasa girmeye kalkmayalım, mantığını sorgulamayalım-çünkü buna bizim mantığımız yetmez- ve herşeye rağmen ona iman edelim...
söylemek istediğin bu mudur?...
evet dediğim gibi yorumlıya bilmeniz için görmeniz lazım, buda olamıcağı için şeklini boşa hayal etmeye çalışıp imkansızla uğraşmak yerine sergilediği ilme , kudrete bakıp , ona hayran olup yaradanı anmak en mantıklısı..ve emrilerine uymak en doğrusu...
 

mistik_cadi

New member
Katılım
25 May 2006
Mesajlar
154
Tepkime puanı
0
Puanları
0
seyfullah putkıran' Alıntı:
evet dediğim gibi yorumlıya bilmeniz için görmeniz lazım, buda olamıcağı için şeklini boşa hayal etmeye çalışıp imkansızla uğraşmak yerine sergilediği ilme , kudrete bakıp , ona hayran olup yaradanı anmak en mantıklısı..ve emrilerine uymak en doğrusu...

forumunuzun ana temasının tartışma olduğunu düşünüyordum....
 
Üst Alt