Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Haram Ve Helal

YOL GÖSTERÝCÝ

New member
Katılım
1 Nis 2006
Mesajlar
237
Tepkime puanı
166
Puanları
0
Yaş
67
Web sitesi
www.yolgosterici.com
Derler ki, şu haramdır, şu helaldir....

Peki ne haramdır ne helaldir ?

Şu ayeti dikkatlice okuyun;

Tevrat indirilmeden önce israil'in kendi nefsine haram kıldığı şeyler dışında tüm yiyecekler israiloğullarına helaldi. Onlara de ki: "Tevrat'ı ortaya getirin; doğru sözlü iseniz onu okuyun." Ali imran suresi 93.

Altı çizili olan kısım belirtmektedir ki, insanlar Allah’ın helal olarak bildirdiği şeyleri bile insanlar kendi nefislerine haram kılmışlardır.

Ey peygamber! Allah'ın sana helal kıldığı şeyi, eşlerinin hoşnutluğunu isteyerek neden haramlaştırıyorsun? Allah gafûr'dur, rahîm'dir. Tahrim suresi 1.

Görüldüğü gibi insanlar kendi hoşlarına gitmeyen bazı şeyleri
Haram kabul edip, sanki Allah’ın emriymişçesine genelleştirmeye çalışmışlardır.

De ki: "ne oldu size de Allah'ın size rızık olarak indirdiği şeylerden bir haram yaptınız bir de helal?" de ki: "Allah mı size izin verdi, yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz?"
Yûnus suresi 59.

Oysaki; Allah’ın sınırları vardır.

Ey iman sahipleri! Allah'ın size helal kıldığı şeylerin temiz ve güzel olanlarını haramlaştırmayın; azıp sınırı aşmayın; allah azıp sınırı aşanları sevmez.
Maide suresi 87.


Yirmi santimlik bir cetvel düşünün;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Bu cetvelin ağırlık merkezi yada denge noktası altı çizili olan kısımdır.
Parmağınızı bu noktaya koyduğunuz zaman ancak bu cetvel elinizin üzerinde dümdüz durabilir. Eğer, 5 yada 15’e parmağınızı koyarsanız, bu cetveli asla ama asla parmağınızın üzerinde dümdüz tutamazsınız. Çünkü düşer.....

İşte orta noktası budur....

İşte böyle! Biz sizi, insanlar üstüne tanık olasınız, resul de sizin üstünüze tanık olsun diye, orta yolu izleyen bir ümmet yaptık. Biz, eskiden üzerinde olduğunu kıble haline getirdik ki resule uyanı, ökçesi üstüne gerisin geri dönenden ayıralım. Bu, allah'ın kılavuzluk ettikleri dışındakilere gerçekten zor gelecektir. Ama allah imanınızı işe yaramaz hale getirmeyecektir. Şu da bir gerçek ki, allah öncelikle insanlara karşı çok acıyıcı, çok merhametlidir.
Bakara suresi 143.


Evet sigara zararlı bir şeydir. Mekruhtur.... İçilmesi insana keyiften çok zarar verir. Ama haram değildir. Bu sigara içmeyenlerin ortaya attığı bir iftiradır.

Bugün futbolu sevmeyenler de, futbol şeytan oyunu haram derse,....

Yarın, televizyondan nefret edenler, televizyon seyretmek haram derse,

Öbür gün internet faturası yüklü gelen biri, bilgisayar’ı haram kılarsa,...

Afganistan'daki talibanlar gibi, kafamızı kuma gömer, deve kuşları oluruz.

Şunu çok iyi bilin arkadaşlar,

Kötü olan araç değildir,....amaçtır.

Atom insan öldürmek için de kullanılır, kanseri tedavi etmek için de,...

Morfin, keyif için de kullanılır,.... Ameliyatta tedavi içinde....

Muhakemeyi yaparken, önce aklınızı sonra vicdanınızın sesini dinleyin.

Neyin neden haram, neyin neden helal olduğunu o zaman daha iyi anlayacaksınız.

Yalan düzerek allah'a iftira etmek için, dillerinizin uydurma nitelendirmeleriyle "şu helaldir, şu da haramdır!" demeyin. Yalan düzerek allah'a iftira edenler kurtulamazlar. Nahl suresi 116.

Allah yar ve yoldaşınız olsun.
 
S

seha

Guest
Evet kardeşim şeri halk etmek kötü değildir. Şerri seçmek ve işlemek kötüdür.
Şer başkadır kötülük başkadır.Başımıza gelen kötü her şey kendi nefsimizin kabahatidir, iyilik ise Allah'ın lutfudur. Ayette geçen husus; şerrin insandan geldiği vaya Allah tarafından yaratılmadığı değil;Şerrin Allah'tan olduğu ve kişinin kendi hür ve cüzzi iradesini kullanarak kötülüğü seçtiğini söylemektedir. Mesela, ateş ile evide yakabilirsin yemeğide pişirebilirsin. Cehennemin luzumu dahi şerrin yaratılmasının şer olmadığına delidir.
Her şerde hayra açılan bir kapı vardır. Bazen şer gibi gözüken bir şey hakkımızda hayırlara sebep olabilmektedir.
Selametle
 

yýldýz

New member
Katılım
22 Ağu 2006
Mesajlar
1,359
Tepkime puanı
8
Puanları
0
sizlere bir soru kardeşler,
Nefse zarar veren maddeler haram değil mi?

İradenin zayıflaması şeytanın bize telkinlerini yaptırmasını kolaylaştırır.

117- Şüphesiz Rabbin, Kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O, dosdoğru yolda olanları daha iyi bilendir.

118- Eğer O'nun ayetlerine inanıyorsanız, artık üzerinde yalnızca Allah'ın ismi anılanlardan yiyin.

119- Ne oluyor ki size, kaçınılmaz bir ihtiyaçla karşı karşıya kalmanız dışında, O, size haram kıldıklarını ayrı ayrı açıklamışken, üzerinde Allah'ın ismi anılan şeyleri yemiyorsunuz? Gerçekten çoğu, bir ilim olmaksızın kendi heva (istek ve tutku)larıyla (kimilerini) saptırıyorlar. Şüphesiz, senin Rabbin haddi aşanları en iyi bilendir.

EN'AM SURESİ

Yiyeceklerin temizinden yiyin. üzerinde yalnızca Allah'ın ismi anılanlardan yiyin.

Başka şeylerin adı anılarak meydana getirilimişlerden yemeyin. Allah için meydana getirilmiş bir şeyi neden kötüleyerek yemiyorsunuz? deniliyor. Haram kılınanlar açıkken niye helal olanlara haram diyorsunuz. drniliyor.
 

yýldýz

New member
Katılım
22 Ağu 2006
Mesajlar
1,359
Tepkime puanı
8
Puanları
0
HARAM OLANLAR

MAİDE SURESİ
3- Ölü eti, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen, boğulmuş, vurulmuş, yüksek bir yerden düşmüş, boynuzlanmış yırtıcı hayvan tarafından yenmiş, -(henüz canlıyken yetişip) kestikleriniz hariç,- dikili taşlar üzerine boğazlanan (hayvanlar) ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar fısktır (günahla yoldan sapmadır.) Bugün inkara sapanlar, sizin dininizden (dininizi yıkmaktan) umut kesmişlerdir. Bugün size dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçip-beğendim. Kim 'şiddetli bir açlıkta kaçınılmaz bir ihtiyaçla karşı karşıya kalırsa' -günaha eğilim göstermeksizin- (bu haram saydıklarımızdan yetecek kadar yiyebilir.) Çünkü Allah bağışlayandır, esirgeyendir.

90 - Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki, kurtuluşa eresiniz.

91 - Şeytan, içki ve kumarla sizin aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?

92 - Allah'a itaat edin, Peygambere de itaat edin. Kötülüklerden sakının. Eğer yüz çevirirseniz, biliniz ki, Peygamberimize düşen sadece apaçık tebliğdir.
100- De ki: "Murdar ile temiz -murdarın çokluğu hoşuna gitse de- bir olmaz. Ey temiz akıl sahipleri, Allah'tan korkup-sakının. Umulur ki kurtuluşa erersiniz.


EN'AM SURESİ
121- Üzerlerine Allah'ın ismi anılmamış olanlardan yemeyin, çünkü onu yemek yoldan çıkmaktır. Şeytanlar, dostlarına, sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız, muhakkak ki, Allah'a ortak koşanlardan olursunuz.

146- Yahudi olanlara her tırnaklı (hayvanı) haram kıldık. Sığırlardan ve koyunlardan, sırtlarına veya bağırsaklarına yapışan veya kemiğe karışanlar dışında iç yağlarını da onlara haram kıldık. 'Azgınlık ve hakka tecavüzde bulunmaları' nedeniyle onları böyle cezalandırdık. Biz şüphesiz doğru olanlarız


BAKARA SURESİ
219- Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: "Onlarda hem büyük günah, hem insanlar için (bazı) yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür." Ve sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki: "İhtiyaçtan artakalanı." Böylece Allah, size ayetlerini açıklar; umulur ki düşünürsünüz;


ARAF SURESİ
31- Ey Ademoğulları, her mescid yanında ziynetlerinizi takının. Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.

32- De ki: "Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları kim haram kılmıştır?" De ki: "Bunlar, dünya hayatında iman edenler içindir, kıyamet günü ise yalnızca onlarındır." Bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklarız.

33- De ki: "Rabbim yalnızca çirkin-hayasızlıkları -onlardan açıkta olanlarını ve gizli olanlarını,- günah işlemeyi, haklı nedeni olmayan 'isyan ve saldırıyı' kendisi hakkında ispatlayıcı bir delil indirmediği şeyi Allah’a şirk koşmanızı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır."


TEVBE SURESİ
36- Gerçek şu ki, Allah Katında ayların sayısı, gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah'ın kitabında on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte dosdoğru olan hesab (din) budur. Öyleyse bunlarda kendinize zulmetmeyin ve onların sizlerle topluca savaşması gibi siz de müşriklerle topluca savaşın. Ve bilin ki Allah, takva sahipleriyle beraberdir.

37- (Haram ayları) Ertelemek ancak inkarda bir artıştır. Bununla kafirler şaşırtılıp-saptırılır. Allah'ın haram kıldığına sayı bakımından uymak için, onu bir yıl helal, bir yıl haram kılıyorlar. Böylelikle Allah'ın haram kıldığını helal kılmış oluyorlar. Yaptıklarının kötülüğü kendilerine 'çekici ve süslü' gösterilmiştir. Allah, inkarcı bir topluluğa hidayet vermez.
 

yýldýz

New member
Katılım
22 Ağu 2006
Mesajlar
1,359
Tepkime puanı
8
Puanları
0
HELAL OLANLAR

MAİDE SURESİ
4- Sana, kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar. De ki: "Size iyi ve temiz şeyler helal kılındı." Allah'ın size öğrettiğinden öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttuklarını yiyin ve üzerine Allah'ın adını anın (besmele çekin), Allah'tan korkun. Muhakkak Allah, hesabı çabuk görendir.

87- Ey iman edenler, Allah'ın sizin için helal kıldığı güzel şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın. Şüphesiz Allah, haddi aşanları sevmez.

88- Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal ve temiz olarak yiyin. Kendisi'ne inanmakta olduğunuz Allah'tan korkup-sakının.

BAKARA SURESİ
172- Ey iman edenler size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin ve yalnızca O'na kulluk ediyorsanız, (yine yalnızca) Allah'a şükredin.
 
Üst Alt