Günün Ayeti Kerimesi

bin_sultan

New member
وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِراً

1-DÜNYA HAYATI GÖKTEN İNDİRDİĞİMİZ BİR SUYA BENZER, ONUNLA YERDEN BİTENLER BİRBİRİNE KARIŞIR,ARDINDAN DA RÜZGARIN SAVURDUĞU ÇERÇÖP OLUR. kehf/45
insan ömrü bitkilerinkine çok benzer,ikisininde ana unsuru sudur.otlar5 ve ağaçlar ilkbaharda biter yazın meyve ve tohum verir sonbaharda tohumlarını bırakırlar bu tohumlar ilkbaharda özlerinde saklı olan genetik kodlarıyla aynı bitkileri meydana getirirler.insana ise tohum yerine ölmeyen ruhu iade edilerek aynı dünyada ki insan olarak sonsuz bir bahar olan ahiret için diriltilir...
 

bin_sultan

New member
örümceğe Benzeyenler

örümceğe Benzeyenler

2-ALLAHI BIRAKIP BAŞKA KURTARICI ARAYANLAR ÖRÜMCEĞE
BENZERLER;O BİR EV YAPMIŞTIR,HALBUKİ EVLERİN EN KÖHNESİ ÖRÜMCEĞİN EVİDİR..ankebut/41

örümcek kendisine güya ağdan bir ev yapar;o evi her an bir el,bir yel veya kuvvetli bir canlı yırtıp yokedebilir...Allaha dayanmayıp köhne ümitlere bağlananlarında bu ümitleri en geç ölümle son bulacak pişmanlık ve dövünme başlayacaktır...
 

talha_

New member
"O,hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstündür, bağışlayandır."...Mülk Suresi - 2


Ölüm ve hayat, yüce Allah'ın bilgisinin kapsamında gizli bulunan insanların yeryüzündeki davranışlarının ortaya çıkması, böylece insanların yaptıkları amellere göre karşılık almaları amacına dönük bir sınav aracıdır:

"Hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için." Bu gerçeğin insan vicdanında yer etmesi, onun sürekli uyanık, sakınan, günah işlemekten çekinen, gerek gizli niyetlerde gerekse görünür amellerde büyük-küçük her şeye karşı bilincini koruyan bir insan olmasını sağlar. Gafil olmasına veya oyun ve eğlenceye dalmasına izin vermez..
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Cenazede çabuk olun. Eğer salih biri ise, kendisine iyilik yapmış olursunuz. Böyle biri değilse, belayı bir an önce sırtınızdan atmış olursunuz."

Buhari, Cenaiz 52; Müslim, Cenaiz 51, (944); Muvatta, Cenaiz 56, (1, 243); Ebu Davud, Cenaiz

50, (3181); Tirmizi, Cenaiz 30, (1015); Nesai, Cenaiz 44, (4, 42)
 

bin_sultan

New member
Insanlarin Nefisleri Kiskançlik..

Insanlarin Nefisleri Kiskançlik..

3-İNSANLARIN NEFİSLERİ KISKANÇLIK VE CİMRİLİĞE DAİMA HAZIR VE YATKINDIR. nisa-128
Fıtrat olarak,her insan da az çok cimrilik ve kıskançlık gibi,huylar bulunur.
4- GÖÇEBELER VE MEDENİ OLMAYANLAR İKİYÜZLÜLÜK VE NANKÖRLÜKTE DAHA İLERİDİR. tevbe-97
cemiyet halinden ve şehirden uzak olanlar hasede ve dedikoduya daha meyillidir.
5-İNSANA BİR ZARAR İLİŞSE YAN ÜSTÜ,OTURARAK VE YA AYAKTA BİZE YALVARIR.O ZARARI GİDERDİĞİMİZ DE İSE BAŞINA HİÇBİRŞEY GELMEMİŞ GİBİ DAVRANIR. yunus-12
Bir filozofun Allahsız asker yoktur dediği gibi,savaş veya bir musibet anında herkes ona inanır ve yalvarır.ama o sıkıntı geçince çoğu unutur.
 

bin_sultan

New member
Emrolunduğun Gibi..

Emrolunduğun Gibi..

6-EMROLUNDUĞUN GİBİ DÜZ VE DÜRÜST OL.
Hüd/11
Kişi Allahtan veya amirinden aldığı emri güleryüzü,samimiyeti ve musamahayı kötüye kullanmadan eksiksiz yerine getirmeli.
 

talha_

New member
""De ki: "Eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, az kâr getireceğinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden evler, sizlere Allah'tan, O'nun Resulünden ve O'nun yolunda cihad etmekten daha sevimli ise, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleye durun.Allah, fasıklar topluluğuna hidayet vermez."" TEVBE 24

YUKARIDA SAYILANLAR(evleriniz,esleriniz,ticaret vb gibi) insanın hidayet aydınlığına kavuşmasına engel olabilecek şeylerdir..!EĞER BU SAYILANLAR gözünüzü boyayıp Allah ve Rasülünün emirlerinden ve cihad etmekten daha sevimli geliyorsa fasıkların, doğru yoldan çıkmışların akıbetine uğrarsınız
ALLAH bütün bunları diğer kimselere (Allah'ın istediği gibi hareket edenlere) bağışlar..Haberiniz olsun bu iş zordur. Haberiniz olsun, bu son derece büyük ve önemli bir iştir.Rasulullah(sav)buyurdular ki;
Müslüman kardeşinin ayıplarını örten, bir ölüyü diriltmiş gibidir. "
(Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58)
 

talha_

New member
"Ey iman edenler, Allah'tan nasıl korkup-sakınmak gerekiyorsa öylece korkup-sakının ve siz, ancak müslüman olmaktan başka (bir din ve tutum üzerinde) ölmeyin. " 3\102


Yani son nefesinize kadar Allah'a bağlı ve itaatkâr olun."Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) buyurdu ki: "Dul ve kimsesizler icin calisan, Allah yolunda cihad eden veya gunduzleri oruc tutup geceleri de ibadet eden kimse gibidir"


Buhari, Nafakat 1, Edeb 25, 26; Nesai, Zekat 78, (5, 86, 87); Muslim, Zud 41, (2982); Tirmizi, Birr 44, (1970).
 

arzuhal

New member
rahmanverahimolanallahtl1.gif

Öyle bir günden korkun ki, o günde hiç kimse başkası için herhangi bir ödemede bulunamaz; hiç kimseden (Allah izin vermedikçe) şefaat kabul olunmaz, fidye alınmaz; onlara asla yardım da yapılmaz. BAKARA 45

Ve bir günden sakının ki, o günde hiç kimse başkası namına bir şey ödeyemez, kimseden fidye kabul edilmez, hiç kimseye şefaat fayda vermez. Onlar hiçbir yardım da görmezler. BAKARA 123

Kim, İslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır. AL'İ-İMRAN 85

Gerçekten, inkar edip kafir olarak ölenler var ya, onların hiçbirinden, fidye olarak dünya dolusu altın verecek olsa dahi, kabul edilmeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır; hiç yardımcıları da yoktur. AL'İ-İMRAN 91

Allah'ın, kullarının tevbesini kabul edeceğini, sadakaları geri çevirmeyeceğini ve Allah'ın tevbeyi çok kabul eden ve pek esirgeyen olduğunu hâla bilmezler mi? TEVBE 104

O, kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. ŞURA 25

Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve Onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların önlerinden ve sağlarından (amellerinin) nurları aydınlatıp gider de, "Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü sen her şeye kadirsin" derler.TAHRİM 8
sehadetetimjk8.gif
 
Üst