Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Gözyaşı

YOL GÖSTERÝCÝ

New member
Katılım
2 Nis 2006
Mesajlar
237
Tepkime puanı
166
Puanları
0
Yaş
68
Web sitesi
www.yolgosterici.com
“Allah’ın adını duyunca ağlayın, eğer ağlayamıyorsanız, ağlayamadığınıza ağlayın.”

Halkına, namazı ve zekatı emrediyordu ve o, Rabbi katında kendisinden razı olunan (bir insan)dı. Kitap'ta İdris'i de zikret. Çünkü o, doğru olan bir peygamberdi. Biz onu yüce bir mekan (makam)a yükseltmiştik. İşte bunlar; kendilerine Allah'ın nimet verdiği peygamberlerdendir; Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımız (insan nesillerin)den, İbrahim ve İsrail (Yakup)in soyundan, doğru yola eriştirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendirler. Onlara Rahman (olan Allah')ın ayetleri okunduğunda, ağlayarak secdeye kapanırlar. (Meryem; 55-58)

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.); "Kimsenin bulunmadığı bir yerde Allah’ı zikredip gözyaşı döken kimseye, Allah’ın kıyamet gününde rahmet edeceğini, "Allah sevgisinden dolayı göz yaşı döken ve Allah yolunda nöbet tutan gözleri, cehennem ateşinin yakmayacağını haber vermektedir.

Bundan dolayıdır ki, atalarımız duaların en güzeli ve en hayırlısı gözyaşı ile yapılan duadır demişlerdir. Neden? Çünkü, gözyaşı vardır aşk ve sevgidir, gözyaşı vardır rahmet ve merhamettir, gözyaşı vardır zikir ve duadır, gözyaşı vardır ümitsizler için ümit ağacıdır.

Göz yaşı insana mahsus ilahi bir armağandır. Çünkü göz yaşı dökerek insan teselli bulur. Bu göz yaşının derin manâları vardır; hem büyük ızdıraplar, kederler o göz yaşında gizlenmiştir, hem de o göz yaşı Erhâmûrrahimîn olan, çok merhametlilerin merhametlisi olan Allah’ın insana verdiği teselli gözyaşıdır; rastgele bir yaş değildir, ağlamak değildir.

Tüm bu anlattıklarım bana Mesnevi’deki bir hikayeyi hatırlattı. Sahabeden birisi Pey-gamber Efendimizin imamlık ettiği ikindi namazını kaçırmış, koşa koşa mescide gelmiş. Bir de bakmış ki, herkes câmîden çıkıyor. Peygamber Efendimize iktida etme nimetinden mahrum kaldığını anlayınca çok üzülmüş, ağlamaya başlamış ve göz yaşları içinde bir köşeye oturmuş. Bir başka sahâbi gelmiş: “Kardeşim niçin ağlıyorsun?” diye sormuş.Ağlayan sahâbi: “Nasıl ağlamayayım ki! Ben, Peygamber Efendimiz’e uyamadım! Namaz kılarken O’na iktida edemedim. Onun için ağlıyorum!” demiş. Bunun üzerine diğer sahabi: “Ben sevabımı sana veriyorum, ver sen bana o göz yaşlarını” demiş.
Bir anne evladını kaybettiği zaman kalbin-den vurulmuş gibi ağlar, ızdırap duyar ve o ızdırabı gözyaşlarıyla ifâde eder. O acıyı teselli etmek için Allah göz yaşına çok şeyler vermiştir. Ağlarken insan teselli bulur. Nitekim Peygamber Efendimiz de çok sevdiği oğlu Kasım’ı kaybettiği zaman ağlamış, göz yaşı dökmüş, sonra Cenab-ı Hakk’a yalvarmıştır: “Ya Rabbi! Ben, hata ettim. Ben, senin takdirine karşı göz yaşı döktüm. Beni affet” demiştir. Ama göz yaşına da değer vermiş, daha evvelce söylediğim gibi: “Ya Rabbi!.. Ya Rabbi! Ağlamayan bir gözden sana sığınırım” demiştir.


AĞLAMAK DA BİR ZEVKTİR,
BU YÜZDEN ÇOK AĞLAYINIZ
(Mesnevi, Cilt 5, 134-143)

Bulut ağlamayınca, yâni yağmur yağmayınca, yerdeki çimenler nasıl güler? Çocuk ağlamayınca anasının sütü nasıl coşar?
(Gözyaşı Dergisinden alınmıştır.)

(Onu, bir Kur'an olarak, insanlara dura dura okuyasın diye kısımlara ayırıp ağır ağır indirdik. De ki: "İster inanın ona, ister inanmayın. O, kendilerine daha önce ilim verilmiş olanlara okunduğunda, onlar, çeneleri üstü secdelere kapanıyorlar."
Ve diyorlar: "Rabbimizin şanı yücedir, Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir!" Ağlayarak çeneleri üstü kapanıyorlar; o onların huşûunu artırıyor. İSRA SURESİ 106-107-108-109)

Allah’ın kıyamet gününde rahmet edeceklerinden biri de, “Kimsenin bulunmadığı bir yerde Allah’ı zikredip gözlerine yaş dolan kimsedir.”

“İki göz vardır ki, onları cehennem ateşi yakmaz, Allah için (Allah sevgisinden dolayı) ağlayan ve Allah yolunda nöbet tutan göz.”

Mü’minlerin annesi Hz. Aişe: “Allah’ım bana cehennemi söndürecek kadar göz yaşı ver"”diyerek, göz yaşının önemini belirtmektedir. Bunun içindir ki atalarımız: “Duaların en güzeli ve en hayırlısı göz yaşı ile yapılandır.” Demişlerdir.

Gözyaşı vardır, rahmettir. Gözyaşı vardır, merhamettir. Gözyaşı vardır, şefkattir. Gözyaşı vardır, duadır. Gözyaşı vardır, zikirdir. Gözyaşı vardır, aşk ve sevgidir. Gözyaşı vardır, ümitsizler için ümit ağacıdır,

Mehmet Emin BAYAR
Din Hizmetleri Müşaviri


NE YAPAYIM ?......

Senin için atan bir kalbim ben...
Senin için atmayan bir kalbi ne yapayım ?...
Seni düşünen bir beyinim ben...
Seni düşünmeyen bir beyni ne yapayım ?...
Sana açılmış bir çift elim ben...
Sana açılmayan elleri ne yapayım ?....
Senin için yaş döken gözlerim ben...
Senin için yaş dökmeyen gözleri ne yapayım ?...
Seni düşünüyorsam varım,...
Düşünmüyorsam bu hayatı ne yapayım ?....
(AKIN ÖRSMEN 2.2.2005)

BİLİMSEL OLARAK GÖZYAŞI;
Kimyasal yapısı, gözyaşının türüne göre değişiklik göstermiyor. Ayrıca, gözyaşı protein ve hormonlar da içeriyor. Minnesota Tıp Merkezi'nde çalışan biyokimya uzmanı William Frey, doğranmış soğan kullanarak kadın ve erkek deneklerden gözyaşı örneği topladı. Kısa süre sonra aynı kişilere, "duygusal gözyaşı" örneği alabilmek için duygusal film izletti. Bütün örneklerde prolaktine rastladı.

Protein yapısındaki bu hormon, bir yandan kadınlarda süt üretimini düzenliyor, öte yandan huzursuzluk, depresyon ve saldırganlığa neden olan stres hormonu görevini üstleniyor. Şaşırtıcı olan, duygusal gözyaşının, alerjik gözyaşına oranla yüzde 25 daha fazla prolaktin içermesiydi. Ayrıca, prolaktin miktarı kadınların gözyaşında, erkeklerinkine oranla daha fazlaydı.
 
Üst Alt