Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

:::Gönülden İslâm Birliği'ne Davet:::

Cabir73

New member
Katılım
18 Mar 2005
Mesajlar
13
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
51
Konum
Erzurum
Ne farkederki birbirimizden uzaklarda olmamız...Birbirimizi görmeyip yüzyüze konuşmamamız...Önemli olan GÖNÜL BİRLİĞİ değilmidir...Ve zaten gönül birliği olmayanlar yüzyüzede olsalar uzak değilmidir birbirine?...

'''Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup-düzeltin ve Allah'tan korkup-sakının; umulur ki esirgenirsiniz.''' (HUCURAT SURESİ / 10)

Emrine göre yaşandıktan sonra uzaklıklar engel olmaktan çıkmazmı?...O halde haydi Erzurum'da yada İstanbul'da yada Hollanda'da olmamız engel olarak düşünülmeden Gönülden Birlikle Kenetlenelim ''bir binanın taşları'' gibi birbirimize...İblis ve ahirzaman yardımcılarına karşı MUTLAK DOĞRU safını kuralım...Hiç görmesek,görmemiş olsak bile birbirimizi...Yüzyüze konuşmamıs olsakta hiç...Beraber yememiş olsakta yemeğimizi Bir olalım birleşelim kimsenin birleşmediği gibi...Görüyorsunuz İblisin taraftarları kaosu yaymaktalar tüm dünya çapında,fitne komiteleri kurarak,kardeşlerimize zulüm ve işkence yapmakta ve HAK'KI BATILLA KARIŞTIRMAKTALAR...Güzeli Çirkin gibi göstermekte ahlaksızlığı ve Allah'ı inkarı, MUTLAK YANLIŞI TÜM DÜNYAYA YAYMAYA ÇALIŞMAKTALAR...Görüyorsunuz ahirzaman büyücüleri faaliyetteler...O halde inanmışlarsanız bize düşen engeller diye gördüklerimiz üzerinde düşünmek değil MUTLAK DOĞRU SAFINDA BİRLEŞMEKTİR...Unutmayın sizler Allah'ın taratarlarısınız...Galip gelecek olanlarsınız...

'''Kim Allah'ı, Resûlü'nü ve iman edenleri dost (veli) edinirse, hiç şüphe yok, galip gelecek olanlar, Allah'ın taraftarlarıdır.''' (MAİDE SURESİ / 56)
Haydi uzaklardan GÖNÜL BİRLİĞİ ile hareket edelim...Haydi kardeşlerimizin haklarına tecavüz ediliyor,haksızlıklar ediliyor,işkenceler yapılıyor,kan dökülüyor...Birlik olup karşı koyalım...Hernerede olursak...Haydi fakat önce GÖNÜL BİRLİĞİNİ KURALIM...

'''Ve haklarına tecavüz edildiği zaman, birlik olup karşı koyanlardır.''' (ŞURA SURESİ / 39)

diye belirtilen BİRLİĞİMİZİ KURALIM önce Allah'ı inkar ederek herbiri kendisince güçlü olduğunu söyleyenlere kimin güçlü olduğunu gösterelim...Haydi Şahit olunki Allah'tan başka İlah yoktur...Haydi ayağa kalkın gösterelim iblisin ahirzaman yardımcılarına MUTLAK GERÇEĞİ...Ayağa kalkın siz İSTİSNASIZ HERŞEYİ YOKTAN YARATAN,HERŞEYİN SAHİBİ GÜÇLÜ OLAN ALLAH'A İNANANLARSANIZ EĞER, ZİLLET İÇİNDE DEĞİL ÜSTÜN OLANLARSINIZ...

'''Gevşemeyin, üzülmeyin; eğer (gerçekten) iman etmişseniz en üstün olan sizlersiniz.''' (AL-İ İMRAN SURESİ / 139)

Emrine uymalısınız...Gevşememeli ''ne yapabilirimki'' çaresizlikleri içine girmemelisiniz...

Haydi İnanmışlarsanız MUTLAK BİR ŞEKİLDE ALLAH'A YÖNELİN...Atın zihninizden zelilliğin her halini...Şüphelerden uzak,Kaldırın başınızı siz üstünsünüz...Siz ALLAH'A İNANANLARSINIZ...O KENDİSİNİ İNKAR EDENLERİDE İSTİSNASIZ HERŞEYİDE YOKTAN VAR EDENDİR...

'''Göklerin ve yerin mülkü O'nundur; çocuk edinmemiştir. O'na mülkünde ortak yoktur, her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir.''' (FURKAN SURESİ / 2)

'''Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi'dir, doğuların da Rabbi'dir.'''(SAFFAT SURESİ / 5)

'''Haberiniz olsun; şüphesiz göklerde kim var, yerde kim var tümü Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar bile, şirk koştukları varlıklara ve güçlere (gerçekte) uymazlar. Onlar yalnızca bir zanna uyarlar ve onlar ancak 'zan ve tahminde bulunarak yalan söylemektedirler.' '''(YUNUS SURESİ / 66)


O'NDAN BAŞKA İLAH YOKTUR...

'''O, Allah'tır, kendisinden başka ilah yoktur. İlkte de, sonda da hamd O'nundur. Hüküm O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz.'''(KASAS SURESİ / 70)


O'NDAN BAŞKA GÜÇLÜ OLAN Y0KTUR.O MUTLAK GÜÇLÜ OLAN'DIR...

'''Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki, kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler; üstelik onlar kuvvet bakımından kendilerinden daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Şüphesiz O, bilendir, güç yetirendir.'''(FATIR SURESİ / 44)

'''Allah... O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, kâimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiç birşeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez. O, pek yücedir, pek büyüktür.''' (BAKARA SURESİ / 255)


O TÜM YALNIŞ BİLİNMELERDEN VE TÜM EKSİKLERDEN UZAK MÜNEZZEH OLAN'DIR...

'''Allah; sizi yarattı, sonra size rızık verdi, sonra sizi öldürmekte, daha sonra sizi diriltmektedir. Ortaklarınızdan bunlardan herhangi birini yapacak var mı? O, şirk koştuklarından münezzeh ve yücedir.'''(RUM SURESİ / 40)

O MUTLAK GALİB OLAN'DIR...

'''Allah, inkâr edenleri kin ve öfkeleriyle geri çevirdi, onlar hiç bir hayra varamadılar. Savaşta Allah (yardımcı ve zafer nasib edici olarak) mü'minlere yetti. Allah çok güçlüdür, üstün ve galib olandır.''' (AHZAB SURESİ / 25)

İŞTE MUTLAK GERÇEK...Haydi atın zihninizden tüm olumsuz düşünceleri...İblis ve ahirzaman yardımcıları sizin kendinizi aşağılık ve küçük görmenizi ve ümitsizlikler içinde kıvranarak MUTLAK DOĞRU'DAN şüphe içinde olmanızı istiyorlar...Haydi Allah'a sığının tüm şeytani telkinlerden ve vesveselerden...

'''Eğer sana şeytandan yana bir kışkırtma (vesvese veya iğva) gelirse, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, işitendir, bilendir.''' (A'RAF SURESİ / 200)
Haydi ayağa kalkın şüphe içinize bir daha gelememek üzere terketsin sizi...Mutlak Anlamda Allah'a yönelin...Ve Haydi GÖNÜL BİRLİĞİ İLE KURALIM İSLAM BİRLİĞİ'Nİ...Onlar yeryüzünde bozgunculuk ve fesadı çıkardı...Haydi GÖNÜLDEN KARDEŞLİKLE BİRLİK OLUP Allah'ın Dininin hakim olması için mücadele edelim...Tüm mücadeleler duadır ve istisnasız kainatta herkes,herşey dua halindedir...Bizim mücadelemizde,duamızda Allah'ın Dininin hakimiyeti için olsun...

'''İnkâr edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız (birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk (fesat) olur.''' (ENFAL SURESİ / 73)

Emri gereğince dost olalım MUTLAK ANLAMDA...

Unutmayın tüm Güzellikler Allah'ın Dini'ndedir...Tüm kötülükler ve çirkinlikler ise O'nun dışında O'ndan uzaktadır...Allah Dini'ni tüm sahtelere üstün kılacaktır...

'''Müşrikler istemese de O dini (İslam'ı) bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen O'dur.''' (TEVBE SURESİ / 33)

'''Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O'dur. Öyle ki onu (hak din olan İslam'ı) bütün dinlere karşı üstün kılacaktır; müşrikler hoş görmese bile.''' (SAFF SURESİ / 9)

Haydi şimdi içinizde şek ve şüphe olmadan kalkın ayağa ve Allah'a yönelin Mutlak Anlamda...Gönülden Sevin Tüm Kardeşlerinizi...Elinizde bulunanın en fazlasını yapmanın gayreti içine girin...Allah'tan başkasından korkmayın.Endişe ve şüpheler içinde olmayın...UNUTMAYIN...

'''Allah, yazmıştır: "Andolsun, ben galip geleceğim ve elçilerim de." Gerçekten Allah, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır.''' (MÜCADELE SURESİ / 21)
 
Üst Alt