Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Esmaul Hüsna

berfut

New member
Katılım
23 Kas 2007
Mesajlar
2,167
Tepkime puanı
334
Puanları
0
Yaş
43
Konum
istanbul
1-ALLAH Her şeyin gerçek mabudu
2-ERRAHMANU Dünyada bütün kullarına karşı merhametli
3-ERRAHİMU Ahirette sadece mü’min kullarına karşı merhametli
4-ELMELİKÜ Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı
5-ELKUDDÜSÜ C.C. Bütün noksanlıktan uzak olan
6-ESSELAMU Selamete ulaştıran, esenlik veren
7-ELMÜMİNU İman eden kulunu koruyan, güven veren, vadine güvenilen
8-ELMÜHEYMİNU Bütün varlıkları ilim ve kontrolu altında tutan vegözetip yöneten
9-ELAZİZU Sonsuz izzet sahibi olan
10-ELCEBBARU C.C. İstediğini zorla yaptıran

1-ALLAH Her şeyin gerçek mabudu
2-ERRAHMANU Dünyada bütün kullarına karşı merhametli
3-ERRAHİMU Ahirette sadece mü’min kullarına karşı merhametli
4-ELMELİKÜ Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı
5-ELKUDDÜSÜ C.C. Bütün noksanlıktan uzak olan
6-ESSELAMU Selamete ulaştıran, esenlik veren
7-ELMÜMİNU İman eden kulunu koruyan, güven veren, vadine güvenilen
8-ELMÜHEYMİNU Bütün varlıkları ilim ve kontrolu altında tutan vegözetip yöneten
9-ELAZİZU Sonsuz izzet sahibi olan
10-ELCEBBARU C.C. İstediğini zorla yaptıran
11-ELMÜTEKEBBİRU Sonsuz büyüklük ve azamet sahibi
12-ELHALİKU Her şeyi yoktan yaratan
13-ELBARİU Eşyayı ve herşeyin aza, cihazatını birbirine uygun yaratan
14-ELMUSAVVIRU Her varlığa münasip şekil giydiren
15-ELGAFFARU C.C. Çok affeden, günahları bağışlayan
16-ELKAHHARU Her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden
17-ELVEHHABU Bol bol karşılıksız nimetler veren
18-ELREZZAKU Bütün mahlukatın rızkını veren olanları rızıklandıran
19-ELFETTAHU Her kapıyı hikmetle açan, iyilik kapılarını açan
20-ELALİMU C.C. Her şeyi hakkıyla bilen
21-ELKABIDU İstediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan
22-ELBASITU İstediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten
23-ELHAFIDU İstediği kulunu şeref sahibi iken rezil rüsvay eden, alçaltan
24-ELRAFİU Dilediklerinin mertebesini yükselten
25-ELMUİZZU C.C. İstediğine izzet veren ve şereflendiren
26-ELMÜZİLLU İstediğini zelil kılan
27-ESSEMİU Gizli açık her sesi işiten
28-ELBASİRU Her şeyi bütün incelikleriyle gören
29-ELHAKEMU Hükmeden hakkı yerine getiren, son hükmü veren
30-ELADLU C.C. Tam adaletli, Allah adildir zalimleri sevmez
31-ELLATİFU Lutfu keremi bol olan, kullarının ihtiyaçlarını karşılayan
32-ELHABİRU Her şeyden haberdar olan, gizlisinden ve açığından
33-ELHALİMU Yaratıklarına son derece yumuşak muamele eden
34-ELAZİMU Kendisine büyük ümitler beslenen, azemeti çok büyül olan
35-ELGAFURU C.C. Kullarının günahlarını bağışlayan, çok bağışlayıcı olan
36-EŞŞEKURU Rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan
37-ELALİYYU Her şeyiyle yüce olan
38-ELKEBİRU Varlığının kemaline hudut yoktur, en büyük olan
39-ELHAFIZU Her şeyi muhafaza eden, dengede tutan
40-ELMUKİTU C.C. Her türlü mahlukata münasip rızık veren
41-ELHASİBU Kullarının bütün fiillerinin hesabını gören, hesaba çeken
42-ELCELİLU Yücelik ve ululuk sahibi, zatında sıfatında denki olmayan
43-ELKERİMU İyilik ve ikramı bol olan, cömertlik ve kerem sahibi
44-ELRAKİBU Bütün varlıkları kontrol eden gözetleyen
45-ELMUCİBU C.C. Kullarının dualarına cevap veren, icabet eden karşılık veren
46-ELVASİU İlim ve insanı her şeyi içine alan, kudreti ve rahmet geniş olan
47-ELHAKİMU Her şeyi yerli yerinde yapan, herşeyin hakikatini bilen
48-ELVEDÜDU İtaatkar kullarını çok seven
49-ELMECİDU Azamet şeref ve hakimiyeti sonsuz
50-ELBAİSU C.C. Peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten
51-EŞŞEHİDU Kullarının her yaptığını gören, herşeye şahit olan
52-ELHAKKU Varlığı hiç değişmeden duran, hak olan sadık olan
53-ELVEKİLU Kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan
54-ELKAVİYU Güç ve kuvveti sonsuz olan, herşeye güçü yeten
55-ELMETİNU C.C. Hiçbirşey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen
56-ELVELİYU Müminlerin dostu olan, dostlarına yardım eden
57-ELHAMİDU En çok övülen ve en çok övgüye layık olan
58-ELMUHSİ Her şeyin sayısını bir bir bilen, her yapılanı hesab eden
59-ELMÜBDİU Mahlukatı örneksiz ve yoktan yaratan
60-ELMÜİDU C.C. Mahlukatı öldükten sonra yeniden dirilten
61-ELMUHYİ Canlılara hayat veren
62-ELMÜMİTU Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan, ecelini veren
63-ELHAYYU Gerçek hayat sahibi olan, ölmeyen
64-ELKAYYUMU Gökleri yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan
65-ELVACİDU C.C. İstediğini bulan, en zengin olan
66-ELMACİDU Sonsuz şan ve yücelik sahibi, nimetleri ihsanı sonsuz olan
67-ELVAHİDU İsimlerinde sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan
68-ELAHADU zat sıfat ve fiillerde benzeri olmayan, bir olan
69_ESSAMEDU Her şey kendisine muhtaç, O kimseye muhtaç değil
70-ELKADİRU Sonsuz kudret sahibi olan
71-ELMUKTEDİRU C.C. Her şeye gücü yeten
72-ELMUKADDİMU Dilediğini öne geçiren
73-ELMUAHHİRU İstediğini arkaya bırakan
74-ELEVVELU Herşeyden önce olan, varlığının başlangıcı olmayan
75-EZZAHİRU Herşeyden sonra olan, varlığının sonu olmayan
76-EZZAHİRU C.C. Varlığı apaçık görünen, kudreti ile bilinen
77-ELBATINU Herşeyin iç yüzünden haberdar olan, mahiyeti gizli olan
78-ELVALİ Mahlukatın işlerini yoluna koyan, kainatın tek yöneticisi
79-ELMÜTEALİ Büyük ve çok yüksek olan
80-ELBERRU Herkesten fazla iyilik yapan, bütün iyilik ve güzelliğin tek sahibi
81-ETTEVVABU C.C. Bütün tevbeleri kabul eden
82-ELMÜNTAKİMU Suçluları müstehak oldukları cezaya çarptıran
83-ELAFÜVYU Kullarını çok çok affeden
84-ERRAUFU Kullarına çok şefkat edip esirgeyen
85-MALİKÜLMÜLK Hakiki mülk sahibi O dur. Dilediğine verir, dilediğinden alır
86-ZÜLCELALVELİKRAM Büyüklük, fazl ve kerem sahibi
87-ELMUKSİTU Bütün işleri denk, birbirine uygun, adeletle hükmeden
88-ELCAMİU İstediğini istediği şekilde toplayan
89-ELGANİYU Gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan
90-ELMUĞNİ Mahlukatının ihtiyacını giderip istediğini zengin kılan
91-ELMANİU C.C. İstediği şeyin meydana gelmesine engel olan
92-EDDARRU Hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan
93-ENNAFİ Faydalı şeyleri yaratan
94-ENNURU Alemleri nuru ile kuşatan
95-ELHADİ Kullarına hidayet veren
96-ELBEDİU C.C. Eser ve insanıyla varlığı apaçık görünen, örneksiz eşsiz yaratan
97-ELBAKİ Varlığının sonu olmayan
99-ELVARİSU Bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi
100-ERREŞİDU Bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran, irşada muhtac değil
101-ESSABURU C.C. Asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden
C.C.(Celle Celalühü)
 
Üst Alt