Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Ehl-İ Sünnet’e Göre Müslüman’ın Allah İnancı

EHLÝ-SUNNET

New member
Katılım
23 Eyl 2006
Mesajlar
223
Tepkime puanı
45
Puanları
0
Yaş
46
Web sitesi
www.dinimislam.com
Ehl-İ Sünnet’e Göre Müslüman’ın Allah İnancı


(EHL-İ SÜNNET’E GÖRE MÜSLÜMAN’IN ALLAH İNANCI)

Rahman ve Rahîm olan ALLAH'ın adıyla

ALLAH, seni doğru yola eriştirsin.Bil ki, her yükümlünün (akıllı olan, bûluğa eren ve İslâm Dininden
haberdar olan kimsenin) yüce ALLAH’a ,egemenliğinde tek ve eşsiz olduğunu bilip inanması farzdır.
Yukarıda ve aşağıda bulunan tüm varlıkları,Arş’ı, Kürsü’yü, Gökleri ve Yeri , her ikisinde olanı ve her ikisi arasında bulunanları O yaratmıştır.
ALLAH ‘ın Kudreti karşısında bütün yaratıklar âciz ve çaresizdirler. O’nun izni ve irâdesi olmadıkça hiç bir şey kımıldayamaz.
Yaratıkları tedbir etmede (düzenleyip idare etmede ), ondan başka bir müdebbir (idare eden); egemenlik ve hükümranlıkta da, O’nun bir ortağı yoktur.O, Hayy'dır (Ezeli ve Ebedi bir Hayat ile diridir).Onun Hayatı et, kan, kemik ve can değildir.O, Kayyûm'dur (tüm varlıkları yöneten ve idare edendir).
O, görüneni ve görünmeyeni bilendir.Ne yerde, ne gökte olsun, hiç bir şey O’na gizli kalmaz. Karada ve denizde ne varsa bilir. Onun İlmi olmaksızın, bir yaprak bile düşmez.O, yerin karanlıklarındaki tek bir taneyi dahi bilir.Yaş ve kuru ne varsa, hepsi apaçık bir kitapta (Levh- i Mahfuz'da) dır.O, İlmiyle tüm varlıkları kuşatmış, her şeyi tek tek sayısı ile bilmiştir.O, dilediğini yapandır, dilediği şeye Kâdir’dir.
Hükümranlık sadece O’nundur.Zenginlik ve ihtiyaçsızlık kendisinindir.İzzet, güç ve ölümsüzlük, O’na mahsustur.Hüküm, tasarruf ve yaratıcılık yalnız O’nundur.Dilediği gibi hükmeder, dilediği gibi yaratır. En güzel isimler O’na aittir. O'nun dileyip yazdığını kimse bozup savamaz.Verdiğini ise kimse engelleyip durduramaz.O, mülkünde dilediğini yapar.Yarattıkları için dilediği gibi hüküm koyar. Kimseden bir çıkar ummaz, kimseden de çekinip korkmaz.
Üzerine, yapması gerekli olan bir görev yoktur. Kimse O’na hükmedemez.Ondan gelen her nimet, bir lütuf ve kerem, O’ndan gelen her musîbet de bir adalettir.
"O yaptığından sorumlu tutulmaz.Onlar (kullar) ise, sorgulanacaktır." (El Enbiya 23)
O, ALLAH ki, tüm yaratıklardan önce vardır.O'nun bir başlangıcı ve sonu, üstü ve altı, sağı ve solu, önü ve arkası, bütünü ve parçası (bölümü ve parçaları, organı ve azaları ) yoktur.Çünkü O, kesif veya latif olsun, herhangi bir cisim değildir. Dolayısıyla ne bir yönde,nede bütün yönlerdedir.Ne bir mekânda, nede bütün mekânlardadır.
"( ALLAH) ne zaman vardı ? Nerede idi ?” diye bir soru yöneltilmez.Çünkü O, bir yerde olmaktan uzaktır. Dolayısıyla bir yerde olmakla nitelenemez.”(ALLAH ), nasıldır?” da denemez.Çünkü bu kelime, şekil ve nicelik ifâde eder. Şekil ve nicelik de, yaratıkların niteliklerindendir.O ise onlara ait nitelikle nitelenemez.
Bilinmelidir ki; yer ve mekân yokken, O vardı.Kâinatı var etti.Zamanın akışını düzene koydu. Ancak O, zaman ile bağlanıp sınırlanmaz.Hiç bir yeri de mekân tutmaz.(O, mekânsız olarak vardır) O’nun bir şeyi yaratması,aynı anda başka bir şeyi yaratmasına engel değildir.
Kuruntu ve zan O’nun Zatını anlayıp kavrayamaz. Hiç bir akıl O’nu sarıp kuşatamaz.O zihinle belirlenemez. Gönülde şekillenemez.Bir şekil ve sûrete girmez. Hayal gücü ile canlandırılamaz, akılda biçimlenemez. Düşünceler, O’na yetişip ulaşamaz.”Hiç bir şey O’nun benzeri değildir.O işiten ve görendir.” (Eş Şûra 11 )


Büyük Âlim İbn-i Asâkir Risâlesi

TEMBİH !
1 - Göklerde bulunanlar Meleklerdir; göklerin üstündekiler Cennettir; göklerle yerin arasındakiler ay, güneş
ve yıldızlardır; yerdekiler, insan ve diğer canlılardır; yerin altındakiler de Cehennem gibi varlıklardır.Cehennem yedinci kat yerin altındadır.Ve ondan ayrıdır .(Yani yedinci kattan ayrıdır)
2 -Bu Risaleyi Hâfız Salâhaddin El-Alai övmüş ve adını ”Doğru Yolu Gösteren İtikad” ( EI-Akidetûl Mürşideh) koymuştur.İmam Sübki de bu ismi uygun görmüş “Bu itikatta (inançta) Ehl-i Sünnet olan bir kimsenin inkâr edebileceği hiç bir şey yoktur” demiştir. (Mürşid’üI-Hair S.3)
8.Nisan.2005

Halit Sevimli
Fahri vaiz ve emekli İmam -Hatip
Başakşehir 2.Etap B. 39/33 Küçükçekmece / İSTANBUL
 

karaoðlan

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
11 Ara 2006
Mesajlar
6
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
44
Kur'ana göre,Allah otoritesini,tasarrufunu gavs ve kutub diye tasavvufçular tarafından uydurulmuş,yarı ilah,yarı insan yaratıklarla paylaşmaz!Böyle düşünenleri şirk koşmakla uyarıp,cehennemle tehdit ediyor.
 
Üst Alt