Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Ecnebi Feylesofların Şehadetleri..prens bismarck

nakkad

New member
Katılım
23 Ağu 2006
Mesajlar
97
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
40
Sana Muâsır Bir Vücud Olamadığımdan Müteessirim Ey Muhammed! (a.s.m)

Muhtelif devirlerde, beşeriyeti idâre etmek için taraf-u Lâhûtîden geldiği iddiâ olunan bütün münzel semâvî kitapları tam ve etrâfıyla tetkik ettimse de, tahrif olundukları için, hiçbirisinde aradığım hikmet ve tam isâbeti göremedim. Bu kànunlar değil bir cemiyet, bir hâne halkının saadetini bile temin edecek mâhiyetten pek uzaktır. Lâkin, Muhammedîlerin Kur’ân’ı bu kayıttan âzâdedir. Ben Kur’ân’ı her cihetten tetkik ettim, her kelimesinde büyük hikmetler gördüm. Muhammedîlerin düşmanları, "Bu kitap Muhammed’in (a.s.m.) zâde-i tâbı" olduğıınu iddiâ ediyorlarsa da, en mükemmel, hattâ en mütekâmil bir dimağdan, böyle hârikanın zuhûrunu iddiâ etmek, hakîkatlere göz kapayarak, kin ve garaza âlet olmak mânâsını ifade eder ki; bu da ilim ve hikmetle kàbil-i telif değildir. Ben, şunu iddiâ ediyorum ki:

Muhammed (a.s.m.) mümtâz bir kuvvettir. Destgâh-ı Kudretin böyle ikinci bir vücûdu imkân sahasına getirmesi ihtimâlden uzaktır.

Sana muâsır bir vücud olamadığımdan dolayı müteessirim ey Muhammed (a.s.m.)! Muallimi ve nâşiri olduğun bu kitap senin değildir. O Lâhûtîdir. Bu kitabın Lâhûtî olduğunu inkâr etmek, mevzû ilimlerin butlânını ileri sürmek kadar gülünçtür. Bunun için, beşeriyet seııin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş, bundan sonra göremeyecektir.

Prens BISMARCK
(İşaratü'l-İ'caz, Sayfa 262)
 

ahmet yasin

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
10 Eyl 2006
Mesajlar
191
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Allah'ın kur'anda peygamberini övmesi sizin için yeterli gelmedide islama düşman olanların görüşlerinemi başvuruyorsunuz?Allah peygamber için aemlere rahmet olarak gönderdim diyor.hiç bir övgü buna erişemez,zaten peygamberinde ihtiyacı yok!aynı övgüye mazhar olmak isteyen peygamberi örnek alsın,onun gibi ayaklı kur'an olsun.vesselam.
 

nakkad

New member
Katılım
23 Ağu 2006
Mesajlar
97
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
40
bu tepkiyi okuken içten içten güldüm çünkü siz yazıları acaba bu yazıda nasıl bir kusur bulur da karalarım diye okuyorsunuz.
dünyadaki en kaliteli insan düşmanlarının bile aleyhinde söz söylemeye çekindiği insandır.tabiki kurandaki övgü bize yeter.fukan-ı hakimdeki sadece bir tek ayette kainatı içine alacak hakaik vardır.yani icaz ve i'caz yönleri var.siz bu tepkiyle şöyle bir tavır koymuşsunuz. insanlar kurana gerek duymuyor.biz ell-i sünnet olarak hadisleri kuranı en doğru şekilde anlamak için okuyoruz.kuran yeter deyip deyip duruyosunuz.yarım yamalak anladığınız kuran size yetmiyor.hala farkına varamadınız bunun.
bu yazıda bir ecnebinin peygamber asm a iltifatları var.biz bunu kuranın üstünde mi tuttuk da bu kadar tepkı koyuyosunuz.spnuçta bu kişi diğer kitabları da tedkık etmiş ve yorumlarını yazıyor

.............münzel semâvî kitapları tam ve etrâfıyla tetkik ettimse de, tahrif olundukları için, hiçbirisinde aradığım hikmet ve tam isâbeti göremedim. Bu kànunlar değil bir cemiyet, bir hâne halkının saadetini bile temin edecek mâhiyetten pek uzaktır.....

bunu okuyan ehl-i iman olsa imanı ziyadeleşir,
mutehayyir şaşkın bir ehl-i iman olsa şüpeleri izale olur,
ehl-i kitab olsa kendine inen kitapla kuranı karşılaştırır ve bir muhakeme yapar
muannid münkir olsa en azından aklına yanlış gittiği yolda bir şüpe atılır.
vs..
ahmet yasın konuyu saptırmayın
sizde insafla bakmayı öğrenin en azından deneyin
selametle..
 

ahmet yasin

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
10 Eyl 2006
Mesajlar
191
Tepkime puanı
0
Puanları
0
kur'anda anlatılan rasul size yeterli gelmediği için ölçüsüzce yüceltip,örnek alınması mümkün olmayan bir konuma getirip,araya mürşid denen zatları oturtuyorsunuz,peygamberin hırkasına,sakalına,dişlerine,ayak izine sarılıyorsunuz!sarılsanıza peygamberin kur'anı anlama,uygulama yol ve yöntemine ( sünnetine ) !!
 

nakkad

New member
Katılım
23 Ağu 2006
Mesajlar
97
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
40
huluku'l kur'an tabir edilen efendimiz asm ı ne kadar iyi tanırsanız kuranı o kadar iyi anlamış olacaksınız.çünkü kuran-ı hakimi en iyi anlayan ve eniyi kul olan O değilmiydi.siz peygambersiz kur'anı anlamaya çalışıyorsunuz.onun çin böyle vartalara düşüyorsunuz.sünnete uyun diyorsunuz ama hadisleride inkar ediyorsunuz.hep bir çelişki var..
........
muhammedün beşerun la kel-beşer
bel huve kel-yakut beynel hacer
 

ahmet yasin

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
10 Eyl 2006
Mesajlar
191
Tepkime puanı
0
Puanları
0
huluku'l kur'an tabir edilen efendimiz asm ı ne kadar iyi tanırsanız kuranı o kadar iyi anlamış olacaksınız.çünkü kuran-ı hakimi en iyi anlayan ve eniyi kul olan O değilmiydi.siz peygambersiz kur'anı anlamaya çalışıyorsunuz.onun çin böyle vartalara düşüyorsunuz.sünnete uyun diyorsunuz ama hadisleride inkar ediyorsunuz.hep bir çelişki var..
........
muhammedün beşerun la kel-beşer
bel huve kel-yakut beynel hacer

hadisi inkar etmekle,uydurma hadisleri kabul etmemek aynımıdır!
insaf ki insaf!
peygamber yürüyen kur'an idi!
peygamberi devreden çıkartıp,araya mürşidlerini,velilerini koyan kimler acaba?
 
Üst Alt