Diyalog ve CD lerdeki İftiraların Amacı

Arkada

New member
Diyalog ve CD lerdeki İftiraların Amacı

HADİSLERDE DİYALOG

Peygamber Efendimiz değişik din ve kültürlere mensup insanlarla hayatı boyunca diyalog içerisinde bulunmuştur.

Birkaç örnek vermek istiyorum:


Efendimiz Medineye geldiği zaman Medine bildirgesiyle farklı din mensuplarını diyaloğa çağırmış, onlarla anlaşmış ve koruma altına almıştır. Medine Vesikası bu gözle incelendiğinde; hangi din, hangi ırk, hangi milletten olursa olsun insanın din, hayat, seyahat, teşebbüs ve mülk edinme hakkının olduğu “İnsanlığın İftihar Tablosu” peygamberimiz tarafından aleme ilan edilmiştir. Ve bu haklar on sene sonra veda hutbesinde tekrar ilan edilmiştir.

Efendimiz (sas) bir yahudinin cenazesine ayağa kalkınca etrafındakiler, “O, Bir Yahudi’dir, Ya Resulallah!” demişlerdi. Buna karşılık Efendimiz, “O da bir insandır.” Buyurmuştu.(Buhari,Cenaiz)

Bir yahudinin çocuğu Peygamberimize hizmet ediyordu. Allah Resulu çocuğun hasta olduğunu duyunca onun ziyaretine gitti. Ve çocuğa İslam’ı tebliğ etti. Çocuk babasına bakıyordu. Çocuğun babası “Ebu Kasım a itaat et” dedi ve çocuk kelimeyi şehadet getirerek Müslüman oldu.

Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde zırhı bir yahudide rehindi. Çünkü yiyecek almış borçlanmış ve yerine zırhını rehin vermişti. Bu olay en sağlam hadis kaynaklarında yer almaktadır. (Buhari,Cihad,89; Tinnizi,7; Nesai,58)

Peygamber Efendimiz hayatının sonuna kadar diyalog içinde olmuştur.

**********************************************************

Peki CD LERDE YER ALAN İFTİRALARIN ESAS AMACI NEDİR?

BU CD LERİN HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASININ ARDINDA ŞU GEREKÇELER VARDIR :
1- Türkiye nin AB sürecini yavaşlatmak yada ortadan kaldırmak.

2- İktidar partisinin toplumsal ve siyasal kredisini yok etmek.

3- Misyonerlik yaygarası ile halkı tahrik ederek toplumsal düzen ve istikrarı

bozmak.

4- F.Gülen ve hareketini resmi mahkemelerce mahkum ettiremeyince, dini ve

toplumsal meşruiyetini bu tür yaygaralar ile zedelemek.

5- Eski talan ve hortumlama düzenini yeniden kurmak ve devam ettirmek.

6- Siyasi rejim bunalımından beslenen bazı derin devlet tutkunlarının eski

özlemlerini ve siyasal imtiyazlarını tekrar sağlamak.

7- Misyonerlik yaygarası ile halkı dini azınlıklar aleyhine tahrik ederek ülkedeki

dini azınlıkların hürriyetlerini ihlal etmek ve böylece AB ülkelerinin

dikkatlerini Türkiye deki dini azınlık ihlalleri üzerine çekmek suretiyle AB

sürecini baltalamak.

8- Her türlü özgürlükçü ve açık topluma doğru hızla ilerleyen Türkiye nin önünü

kesmek, eski kavgacı ve imtiyazcı düzeni yeniden kurmak.

9- Dolaylı olarak yeni bir 28 şubat süreci başlatmak için belli güç mekanizmalarını

tahrik etmek.

10- Din, vatan, millet… elden gidiyor yaftaları ile, ülkede nice zamandır derin

devlet ve kapalı toplum özlemi güden bazı kesimlerin oluşturdukları imtiyazcı

ulusal cephe heyacanını arttırmak ve genişletmek.
 
Üst