Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Din Bir İmtihandır, Teklif-i İlahi Bir Tecrübedir

seyfullah putkýran

New member
Katılım
30 Eyl 2005
Mesajlar
5,807
Tepkime puanı
205
Puanları
0
Yaş
40
Konum
Ruhlar Aleminden
Web sitesi
www.tevhidyolu.net
Dinin ruhunda ve özünde zorlama yoktur. Çünkü zorlama dinin ruhuna zıddır. İslam irade ve ihtiyarı esas alır ve bütün muamelelerini bu esas üzere kurar. Zorlama ile yapılan bütün amel ve fiiller: ister inanç, ister ibadet ve isterse muamele açısından kat'iyyen makbul ve muteber kabul edilemez. Zaten böyle bir durum "Ameller niyetlere göredir" prensibine uygun düşmez.
Din, zorla kabul edilebilecek veya ettirilebilecek bir sistem değildir. Onda herşeyden önce iman esastır. İman ise, tamamen vicdani ve kalbe ait bir meseledir. Hiç bir zorlama teşebbüsü kalb ve vicdana tesir edemez. Dolayısıyla insan, ancak tetkik edip, öğrenip ancak içinden geliyorsa ve ve gönlü imana yatkınsa iman edebilir. Bu manada dinde zorlama yoktur.
Hak din, Hz. Adem'den günümüze kadar hiç kimseyi inanmaya zorlamamıştır. Bu konuda zorlama, daima küfür cephesinin ahlakı olmuş ve insanları dinlerinden çıkarmak için zorlamışlardır.
Bediüzzaman'dan
Eğer desen: "Şimdi şu tahkikattan sonra şübhem kalmadı ve tasdik ettim ki; Kur'anda sair hakaikla beraber, medeniyet-i hazıranın hârikalarına ve belki daha ilerisine işaret ve remz vardır. Dünyevî ve uhrevî saadet-i beşere lâzım olan herşey, değeri nisbetinde içinde bulunur. Fakat niçin Kur'an, onları sarahatla zikretmiyor? Tâ, muannid kâfirler dahi tasdike mecbur olsunlar, kalbimiz de rahat olsun?
Elcevab: Din bir imtihandır. Teklif-i İlahî bir tecrübedir. Tâ, ervah-ı âliye ile ervah-ı safile, müsabaka meydanında birbirinden ayrılsın. Nasılki bir madene ateş veriliyor; tâ elmasla kömür, altunla toprak birbirinden ayrılsın. Öyle de bu dâr-ı imtihanda olan teklifat-ı İlahiye bir ibtilâdır ve bir müsabakaya sevktir ki; istidad-ı beşer madeninde olan cevahir-i âliye ile mevadd-ı süfliye, birbirinden tefrik edilsin... Madem Kur'an, bu dâr-ı imtihanda bir tecrübe suretinde, bir müsabaka meydanında beşerin tekemmülü için nâzil olmuştur. Elbette şu dünyevî ve herkese görünecek umûr-u gaybiye-i istikbaliyeye yalnız işaret edecek ve hüccetini isbat edecek derecede akla kapı açacak. Eğer sarahaten zikretse, sırr-ı teklif bozulur. Âdeta gökyüzündeki yıldızlarla vazıhan "Lâ ilahe illallah" yazmak misillü bir bedahete girecek. O zaman herkes ister istemez tasdik edecek. Müsabaka olmaz, imtihan fevt olur. Kömür gibi bir ruh ile elmas gibi bir ruh (Haşiye)beraber kalacaklar... ((Haşiye): Ebu Cehil-i Laîn ile Ebu Bekir-i Sıddık müsavi görünecek. Sırr-ı teklif zayi' olacak.)
"Allahım! Bize Kur'an'ın esrarını öğret ve her an ve zamanda onun hizmetine muvaffak et."
"Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Sen her şeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle yaparsın." Bakara Suresi2:32
"Ey Rabbimiz unutur veya hataya düşer de bir kusur işlersek, bizi onunla hesaba çekme." Bakara Suresi 2:286

"Allahım Seyyidimiz, mevlamız, kulun, nebiin ve resulun olan ümmi peygamber Muhammed'e aline, ashabına, zevcelerine, mübarek nesline, sair enbiya ve mürseline, melaike-i mukarrebine, evliya ve salih kullarına salavatın en eftali, selametin en temizi, bereketlerin en bereketlisi ile, Kur'an'ın Sureleri, Ayetleri, Harfler, Kelimeleri, Manaları, İşaretleri, Remizleri ve delaletleri adedince salat ve selam et, bereket ihsan et, ikramda bulun. Ey! ilahımız, Ey ' halıkımız, bütün bu salavatlardan her biri için bizi mağfiret et, bize merhamet et, bize iltifat et. Rahmetinle, ey erhamürrahimin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Amin. " Sözler:20.söz.
 
Üst Alt